Weer Israël-blunder bij de NOS

De NOS maakt momenteel meer fouten als het om het Israëlisch-Palestijnse conflict gaat dan de omroep zelf op haar herstelpagina bij kan houden. Waar de NOS dinsdag(om 16.32) alweer een blunder van formaat moest toegeven op nos.nl/herstel, bleek dat zij binnen 24 uur opnieuw de fout in was gegaan.

Op woensdag om 13.53 plaatste de NOS een bericht op haar website getiteld ‘Nieuwe geweldsopleving Israël en Gaza’. In de laatste zin van dit artikel schrijft de NOS over de eerdere onlusten aan de grens: “(…) onder de dodelijke slachtoffers die vielen door Israëlisch vuur zijn volgens Israël veel leden van terreurbeweging Hamas.”

Waar de NOS hier de bocht uitvliegt is in de zinsnede ‘volgens Israël’. Door het gebruik van deze woorden zullen veel lezers geneigd zijn te denken: ‘O, als Israël dat zegt, zal het wel niet waar zijn – daar heeft de Joodse staat immers belang bij.’ Maar wat de NOS de lezer verzwijgt is dat het in eerste instantie niet Israël was dat deze bewering deed, maar Hamas. Neem de 60 doden die op 14 mei vielen; het was Hamas zelf dat openbaarde dat liefst 50 van hen lid van de terreurbeweging waren (nog eens drie behoorden tot de Palestijnse Islamitische Jihad, een andere terreurorganisatie actief in Gaza).

Deze informatie onthoudt de NOS u echter. Terwijl zij beter had kunnen weten. Al op 16 mei schreef bijvoorbeeld CNN – niet bepaald de meest pro-Israëlische nieuwszender in de VS – dat ‘Hamas claims 50 of its members died in Monday’s Gaza clashes’. Het is ondenkbaar dat de nieuwsredactie van de NOS dit bericht heeft gemist, wat tot de conclusie leidt dat de omissie bewust is.

Met ‘onzorgvuldig geformuleerd’ bedoelt de NOS eigenlijk: ‘wat wij schreven was nonsens’

De NOS kiest er bij twijfel steevast voor de informatie zo te brengen dat dit in het nadeel van Israël uitpakt. En het begint op te vallen: twee joekels van inhoudelijke fouten binnen drie dagen. Sowieso, van de liefst acht herstellen die de NOS sinds september vorig jaar plaatste over Israël, was er niet één waarin de rol van de Joodse staat aanvankelijk positief was belicht. Hierbij gaat het steeds minder vaak om schrijffouten of kleine omissies, maar steeds vaker om inhoudelijke, ogenschijnlijk politiek gemotiveerde onjuistheden.

Zo ook het herstel van dinsdag, dat luidde: “In een artikel van 18 juni 2018 op NOS.nl over een aanklacht tegen een Israëlische minister stond de volgende zin: ‘Iran en Israël zijn aartsvijanden en dreigen geregeld met elkaars vernietiging.’ Dat is voor wat betreft Israël onzorgvuldig geformuleerd. Om die reden is de passage aangepast.” Met ‘onzorgvuldig geformuleerd’ bedoelt de NOS eigenlijk: ‘wat wij schreven was nonsens; alleen Iran dreigt Israël te vernietigen, niet andersom’.

En daar kwam dus een dag later nog de hierboven beschreven blunder overheen. Verwacht mag worden dat de NOS ook ditmaal haar journalistieke verantwoordelijkheid – al dan niet onder druk vanuit sociale media – zal nemen en een herstel zal plaatsen. Misschien is het een suggestie voor de NOS een aparte herstelpagina te creëren voor fouten over Israël. Of beter gezegd: in het nadeel van Israël.

Lees meer over de NOS en haar Israël-berichtgeving: ‘Fouten, omissies en leugens’

 

10 Reacties

 1. Al vanaf de tijd der Romeinse overheersing, zo’n 2.000 jaar geleden, staan de bewoners van de voormalige koninkrijken Israël en Judea wereldwijd als ‘Judeeërs’ oftewel als Joden bekend. Ook in het moderne Israël vormen Joden de meerderheid. Het patroon van aantoonbaar foute berichtgeving over Israël van de NOS draagt dus een antisemitisch karakter – de weigering om Joden als een respectabel volk te zien en te presenteren.

  • Michael Jacobs al een tijdje niet meer gesproken hoe is het!

   Fijn om jouw reactie te lezen.

 2. Met ‘onzorgvuldig geformuleerd’ bedoelt de NOS eigenlijk: ‘wat wij schreven was nonsens’ -> of wordt er bedoeld “”zorgvuldig gemanipuleerd””…..

  • Persoonlijk kijk ik er niet meer van op en deze “zorgvuldige manipulatie” staat niet op zich. Neem als voorbeeld nog even in herinnering het stuk van Tommy Wieringa in het AD van 18 mei 2018 met als titel Staatsterrorisme, in dit stuk ging het nog verder dan “zorgvuldig.” Diep triest.

  • Beide is heel erg! Hebben de getalenteerde journalisten bij het Nederlands Nieuws een “Sabbatical Year”. Wie oren heeft die hore !

 3. Beide is heel erg! Hebben de getalenteerde journalisten bij het Nederlands Nieuws een “Sabbatical Year”. Wie oren heeft die hore !

 4. Ook dit zullen jullie van de NOS hoogstwaarschijnlijk niet te horen krijgen: Een familielid van de op 14 mei overleden baby Laila al-Gundur heeft toegegeven dat haar ouders van Hamas 8000 sjekel hebben gekregen om te verklaren dat ze door Israëlisch traangas om het leven gekomen was. In werkelijkheid was ze gestorven aan een bloedziekte waaraan haar broertje Salif in 2017 op ongeveer dezelfde leeftijd gestorven was. Al zoveel “tragische” gevallen, vooral met kinderen, bleken achteraf door Hamas in scene gezet, met de camera’s van te voren in de juiste posities, en waren dus niets minder dan moord in koelen bloede door Hamas. Ook zijn er al “shahiden” na hun “begravenis” levend gefilmd, of zelfs gefilmd dat ze gekleed in lijkwade opstonden tijdens de begrafenisstoet om weg te lopen en een betrouwbare nieuwsdienst zou geen gebruik zou maken van zo’n informatiebron. NOS kiest echter bewust voor leugens en bedrog en dat maakt haar redactie ronduit misdadig.

 5. Foutieve berichtgeving over Israël en vooral het gehaspel over de zogenaamde bezette gebieden zijn aan de orde van de dag niet alleen bij de NOS maar ook in Dag- en Streekbladen.

  Je kunt direct merken wanneer je met ongelovigen/antisemieten te maken hebt. Zij hebben het bij voorkeur altijd over de Westbank ipv Judea en Samaria.

  Zelfs christelijke kranten noemen tot op deze dag Joden die in de bevrijdde gebieden wonen [na 1967] en daar het land succesvol bewerken denigrerend: Joodse Kolonisten ipv Joodse Pioniers.

  Ik heb diverse keren gevraagd om daarmee te stoppen, maar ik sprak/schreef tegen dovemansoren! Verstand op nul en blik op oneindig? Je hoort/leest die opmerkingen nog steeds, hoewel de Joodse Apostel Paulus ze beter ingepeperd heeft:

  Filippenzen 2:3…zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4 maar ieder lette ook op dat van anderen.”

  Duidelijk toch? Hoop dat redacteuren van kranten en omroepen nu wel meelezen!
  Shalom. Bas Fortuin.

 6. De NOS maakt dit soort “fouten” doelbewust. Ik heb ze nooit dit soort “fouten” zien maken t.a.v. andere groepen en landen. De NOS toont hiermee haar antisemitisch karakter. Aangezien de NOS voor het grootste deel gesubsidieerd wordt van ons belastinggeld, is het tijd dat burgers het recht krijgen om te stemmen of NOS ons belastinggeld wel waard is.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.