Waar was God in Auschwitz?

Ik ben inmiddels al vele keren in Polen geweest om de concentratiekampen te bezoeken. De eerste keer was met Nederlandse militairen, toen ik krijgsmachtrabbijn was. De tweede keer was als begeleidend rabbijn met een Ijar-reis, tijdens de March of the Living (de eerste keer dat een dergelijke groep uit Nederland meedeed), en ik ben nu alweer vijf keer met het Auschwitz-comité meegeweest, op de jaarlijkse reis in november. Ik heb mijzelf weleens de vraag gesteld waarom ik dit doe. Antwoorden zijn: overlevenden en hun familie bijstaan in de rouwverwerking en hun verdriet. Een luisterend oor bieden en proberen, in alle bescheidenheid op die onheilsplekken middels de herdenkingen steun en troost te bieden. Maar ik ga ook voor mijzelf. De meeste leden van de families waar ik een kind van ben hebben hier en in Sobibor hun laatste voetstappen gezet, op weg naar de dood in de gaskamers. Als ik op de Rampe, het aankomstperron, sta en vanaf de beruchte poort waar de trein Auschwitz binnenreed naar het monument loop, probeer ik me iedere keer weer voor te stellen hoe dat toen was, toen mijn grootouders daar liepen na die helse treintocht in beestenwagens. Waren ze bang, hadden ze nog hoop, wat dachten ze op dat moment? Als ik naar de gaskamers loop daar links van de ‘Rampe’, dan loop ik waar zij liepen, en ik zeg kaddisj stil voor mijzelf, weg bij de groep, bij de door de nazi’s opgeblazen fabrieken van de dood, de locaties van die massale moord op mijn familie en ons volk.

Foto: Archief NIW
Auteur: Menno ten Brink

Emoties

Zes miljoen is niet voor te stellen, het is een getal. Maar bij namen van personen die je nooit hebt mogen kennen komen de emoties los. Het grote monument in Auschwitz-Birkenau is voor mij minder indrukwekkend dan de eigenlijke plek waar mijn grootouders Herman en Bettje de Lieme-Polak, en hun ouders, en de rest van de families De Lieme, Italie, Polak, Worms, Ten Brink en Slier zijn vermoord. Hun enige ‘misdaad’ was dat ze Joods de schuld van het eigen onvermogen, de eigen onzekerheid, te projecteren op de ander en daarmee in haat te vertalen. Dat is wat er gebeurd is en er is te weinig aan gedaan door de ander, om deze misdaad te voorkomen.

Bevrijd

Had God dat dan niet moeten doen? Dat is te gemakkelijk gedacht. Al in de tijd van de Uittocht uit Egypte waren er mensen nodig om de wonderen die over Egypte kwamen te waren. Daar voel je hun laatste aanwezigheid in onze wereld – in mijn wereld, die toen nog helemaal niet bestond. Nu bestaat die wereld wel, en kan ik alleen nog terugkijken in die afschuwelijke geschiedenis en proberen te begrijpen, en mij een voorstelling ervan te maken, maar dat kan ik niet. Na al die jaren dat ik op hun begraafplaats kom kan ik me er nog steeds geen voorstelling van maken en begrijp ik niet dat mensen, in principe net zulke wezens als ik, mensen op beestachtige manier hebben kunnen vermoorden, omdat ze zijn wie ze zijn. Juist dat is de Naam van God: Eheje Asjer Eheje, daarmee maakte God zich bekend aan Mosjé en aan het Joodse volk toen Mosjé aan God vroeg: „Wie bent U eigenlijk? Hoe moet ik U noemen bij mijn volk, want ze zullen het niet geloven.” Tóén was het al moeilijk om in God te geloven; kal wachomer, zeggen ze in de Talmoed, hoeveel te meer zo, na die onvoorstelbare verschrikkingen van de Shoa. Is er een God na Auschwitz? Waar was God in Auschwitz, Sobibor, Majdanek? Velen verloren hun geloof en anderen werden juist heel vroom na de oorlog. Er zijn veel studies geweest naar de rol van God tijdens de Shoa. Sommigen zeggen dat God in die tijd bezig was andere werelden te scheppen. Het was toen de hester paniem (het afgewende gelaat van God). Sommige weerzinwekkende verklaringen zeggen zelfs: het kwam omdat de Joden hun mezoezot niet hadden opgehangen, of het kwam door de afvalligheid van de Joden, en het kwam door het reform jodendom. Walgelijke verklaringen voor iets wat niet te verklaren is. Die laatste verklaringen proberen schuldigen aan te wijzen in de eigen kring. Hoe kan het dan, vraag ik hen, dat God heeft toegelaten dat er baby’s, oude mensen en zeer vromen (zoals mijn orthodox-Joodse grootouders) werden vermoord? Het was haat, pure haat, jaloezie, onzekerheid over jezelf, die als resultaat heeft dat men je alles gaat afnemen, materie, lichaam en zelfs je ziel – dat gebeurde er vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw. Het was de mens, niet God die dit deed. Het is kennelijk normaal voor de mens om altijd vertalen naar vrijheid. Er hoefde er maar één te zijn, volgens de Midrasj, die de eerste stap zette in de zee. Daardoor kon het volk bevrijd worden. Je mag nooit op wonderen alleen vertrouwen. De mens is geschapen met een jetser tov en een jetser ra, een goede en een slechte kant in de ziel. Het is onze opdracht in deze wereld om steeds weer te proberen de jetser tov te laten zegevieren over de jetser ra. Maar waarom heeft God dan niet alleen het goede geschapen, zodat het slechte in de mens altijd onderdrukt wordt en zelfs niet meer bestaat? Waar was God dan om ons te helpen in de tijd dat het niet slechter kon gaan met de mensheid en ons volk? God was, volgens mij, niet in de gaskamers, niet op de executieplaatsen, niet bij de massagraven. Daar was alleen de mens, die zich van zijn slechtste en meest perverse kant liet zien in de uitvoering van het ultieme kwaad. Maar God was wél aanwezig in die andere momenten: het moment dat die ene gevangene zijn stukje brood aan de ander gaf, zodat die ander hopelijk kon overleven. God was er op die momenten dat verzetsmensen hielpen om mensen te laten onderduiken, met gevaar voor hun eigen leven. God was er op dat heilige moment dat een rechtvaardige van deze wereld mijn moeder en vader heeft geholpen het leven te behouden, zodat ik nu leef. God was er op de momenten dat de geallieerden de overwinning behaalden op het misdadige regime van de nazi’s, die een duizendjarig rijk wilden vestigen, dat uiteindelijk ‘slechts’ twaalf jaar duurde.

Gods plan

Het kwaad werd uiteindelijk overwonnen en het goede in de wereld kon weer opgebouwd worden. Daarin zie ik wat Gods plan is met deze wereld. Maar helaas maken de mensen er maar al te vaak een puinhoop van, iedere keer weer, omdat de mens steeds weer in de val loopt van het zichzelf superieur voelen ten koste van anderen. Jaloezie en bezitterigheid resulteren dan in haat, terwijl je eigenlijk jezelf haat, en dat maakt mensen zelfs tot een nummer, zodat men zelfs geen naam meer draagt en niet meer kan zijn die men is, geschapen naar het beeld van God: Eheje Asjer Ehejee. Wat er gebeurde tijdens de Shoa was een directe aanval op dat waar God voor staat: Ik ben die Ik was, die Ik ben en die Ik altijd zal zijn. Het is juist die Naam, de continuiteit van het goede en het leven, die ondanks alles, is blijven bestaan. Ik zie Gods aanwezigheid, in het moment dat ik kaddisj kan zeggen aan de rand van de vernietigde gaskamers, waar de resten van mijn familie rusten. Zij werden vermoord door in en in slechte mensen, door de nazi’s wier macht is vervlogen. Door kaddisj te zeggen, door Gods Naam ondanks alles te prijzen zeg ik: hun Naam blijft wel voortbestaan, in en door mij, en door mijn kinderen en be’ezrat Hasjeem, mijn kinds kinderen. Zolang wij leven blijven zij leven, dat is mijn taak in deze wereld, dat is mijn drijfveer om ieder jaar mee te gaan naar Polen, en om, net als mijn grootvader deed, te blijven bouwen aan een levende Joodse gemeenschap.

9 Reacties

 1. Ik wish I could see it like the Rabbi.
  I lost family in Aushwitz and Sobibor and when
  I sit in my chair outside my home, I ask the same question over and over again, WHY and were was G-D?

 2. Ik geloof niet meer in God. Hij heeft het verbond geschonden met Abraham, Izaäk en Jacob. Zijn schepping is mislukt en hij heeft een hersenpan die niet groter is dan een ezel…

 3. U heeft de vraagteken op de verkeerde plaats gezet. Die had na het woord G’d moeten staan. Waar was G’d? In Auschwitz!
  Mijn schoonmoeder was ook in Auschwitz en alhoewel zij veel familie leden verloren heeft, heeft zij daar ook heel vaak de Hand van G’d duidelijk kunnen zien.
  G’d is geen menselijk figuur en zijn schepping is absoluut niet mislukt. Dacht u (Leendert) nou echt dat u met uw menselijke hersenpan die van Hem kunt meten?

 4. de bijbel leert dat de gehele schepping in de handen ligt van de goddeloze dus satan.god zei in het begin dat het goed was,helaas heeft onze voorouders,voor opstand gezorgd.vandaar dat mensen ziek worden en uiteindelijk sterven.en daardoor heeft ook het kwaad de overhand,gelukkig zal uiteindelijk god,s voornemen verwezelijkt worden.en deze aarde een paradijs worden.en ook onze gestorven geliefden weer terug komen in de opstanding,dan zijn wel al deze onrecht vergeten!

 5. niet u hebben zij verworpen maar mij,hebben zij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn,1 sam 8.7
  israel verzocht via de profeet samuel om een zichtbare koning.god gaf samuel opdracht hun verzoek in te willigen.hoewel jah israel toestond.een zichtbare koning te hebben,waarschuwde hij hen dat de regering van een menselijke koning,duur betaald zou worden,1 samuel 8,9-18.de geschiedenis heeft uit gewezen hoe waar jah,s waarschuwing was,de heerschappij van een menselijke koning leidde tot ernstige problemen voor israel.vooral wanneer de koning ontrouw bleek.met dat voorbeeld verbaast het ons niet.dat door de eeuwen heen een bestuur in handen van mensen diegod niet kennen.geen blijvend goede resultatenheeft opgeleverd.sommige politici smeken gods zegen wel af op hun inspanningen om vrede en zekerheid tot stand te brengen,maar hoe kan god personen zegenen die zich niet aan zijn manier van regeren onderwerpen?
  psalm 2:10-12

 6. God is een bedachtsel van een groep om enigszins structuur in hun cultuur aan te brengen. Het is een kapstok waar alles op kan hangen. Wetten en regels die door onze heren geestelijken worden bedacht dwingen ons tot het voeren van strijd(oorlog). Er zou geen geloof of geld moeten bestaan. Alleen prettige sexs…

 7. beetje simpele uitspraak.van leef maar raak.dat is ook wat van ongelovige kunt verwachten.maar er maar een puinhoop van.juist dat er regels zijn.is geen last maar om alles in goede banen te leiden.een schepper heeft dat juist ingesteld.om ons leven prettig te maken.hij kent onze beperkingen.anders bent u net als een bootje op zee.heen en weer geslingerd door de golven!!

 8. Dan, het is niet om iemand te kwetsen, maar ik en vele anderen hebben het gevoel dat de godsdienstige instituten op haar retour is. In tijd van nood leert men het geloof kennen of afleren. Ik en vele anderen hebt het gevoel dat God in de tweede WO ons in de steek heeft gelaten. god zou eigenlijk boven de mens staan maar het blijkt dat hij, zij of het geen gevoel heeft gehad toen niet en nu ook niet. ik bedoel medemenselijkheid.

 9. ’Waarom liet God dit toe?’, vragen sommigen misschien. ’Waarom wendde hij niet gewoon zijn soevereine macht aan en voerde zijn wil uit, zodat al het huidige leed voorkomen had kunnen worden?’ Het is misschien verleidelijk zo te denken. Maar wat zou zo’n aanwending van absolute overmacht in werkelijkheid bewijzen? Kan het uw bewondering of goedkeuring hebben wanneer iemand bij het eerste teken van onenigheid eenvoudigweg alle tegenstand de kop indrukt omdat hij de macht hiertoe bezit? Beslist niet.

  Die opstandelingen betwistten in werkelijkheid niet Gods almacht. Ze betwistten meer in het bijzonder de rechtmatigheid en juistheid van zijn manier van regeren. Om de fundamentele strijdpunten die werden opgeworpen eens en voor altijd te beslechten, heeft Jah zijn schepselen toegestaan gedurende een beperkte tijd zonder zijn rechtstreekse toezicht hun eigen zaken te regelen (Prediker 3:1; Lukas 21:24). Wanneer die tijd verstreken is, zal hij tussenbeide komen om opnieuw het volledige bestuur over de aarde uit te oefenen. Tegen die tijd zal het volkomen duidelijk zijn dat zijn manier van regeren de enige manier is die de aardbewoners blijvende vrede en voorspoed en blijvend geluk waarborgt. Alle onderdrukkers in de wereld zullen dan voorgoed uit de weg geruimd worden. — Psalm 72:12-14; Daniël 2:44.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.