Vernietigend

Woensdagochtend, het Radio 1 Journaal: Een achtste parlementslid van Labour is uit de partij gestapt om dezelfde reden als zeven anderen dat eerder deden: antisemitisme binnen de partij.

Daarna een verslag uit Parijs waar werd gedemonstreerd tegen opkomend antisemitisme. Een hoogleraar uit Leuven legt uit hoe diep die haat zit ingebakken in de Franse maatschappij en hoe dat gif verder wordt verspreid door de Noord-Afrikaanse immigranten.

Antisemitisme onderwerp van twee hoofditems; als er nog mensen zijn die denken dat er niets aan de hand is en dat Joden in Europa niet meer dan hysterisch reageren, zou dit toch een wake-up call moeten zijn.

Maar nee, een paar dagen geleden heeft GroenLinks zich geschaard achter de doelstellingen van de bdsbeweging. GroenLinks, een van de partijen met een negatieve tunnelvisie op één landje in het Midden-Oosten. Wie zich een beetje heeft ingelezen, weet dat de bdsbeweging vernietiging van de Joodse staat voorstaat. Dat wordt niet bij alle aangesloten organisaties met zoveel woorden gezegd, maar alleen de eis al dat alle nazaten van Palestijnse vluchtelingen vanaf 1948 zouden moeten kunnen terugkeren naar het huis binnen de groene lijn van 67, waar (over)grootvader of (over) grootmoeder ooit woonde, is daar de facto het gevolg van. Alsof ze nog in het sprookje geloven dat deze twee volken daarna nog lang en gelukkig zullen (samen)leven. Even los van het feit dat de Westbank in de ogen van bds en dus ook GroenLinks ‘Jodenloos’ moet worden.

Een aantal jaren geleden was ik te gast bij GroenLinks-jongerenorganisatie Dwars, die een hele dag aan het Midden-Oosten wijdde. Ik ontmoette daar een roomblanke mengeling van neomarxisten, milieuactivisten en verrassend veel jongeren van gereformeerden huize. Waren gereformeerden tijdens de Shoa oververtegenwoordigd binnen het verzet, nu bleken hun achterkleinkinderen ernstige twijfels te hebben over het bestaansrecht van de Joodse staat. Je hoort dat geluid ook steeds vaker binnen de protestantschristelijke kerken.

Ik kreeg het gevoel dat er bij deze jongeren onderhuids de gedachte broeide dat ze wel solidair wilden zijn met slachtoffer-Joden, maar moeite hadden met zelfbewuste, autonome Joden. Recht op zelfbeschikking als volk? Joden vormden toch alleen maar een geloof? En een geloof had toch geen land nodig? Het concept ‘volk’ was totaal nieuw voor ze. Nee, dan de Palestijnen. Die waren een volk. In ieder geval is GroenLinks afgelopen weekend achter de vernietiging van de Joodse staat gaan staan, want dat zou de consequentie zijn als hun doelstellingen worden uitgevoerd.

30 Reacties

 1. Levend vanuit de bijbel weet ik dat jullie Gods volk zijn, en dat Hij jullie land Israel heeft uitgekozen als Zijn land. Het zijn helaas kwade dagdn waarin wij leven. Voor u en voor ons christenen. De duivel waart rond met haat

 2. GroenLinks is een thema partij. Heel opgewonden doen over sommige onderwerpen, maar in de breedte geen verantwoordelijkheid willen en durven nemen. Want ja dan kun je niet populair doen en jouw menigte gerieven. Dus kun je Groen Links onderbrengen in de categorie populisme, net als o.m. PVV en Forum. En wat betreft BDS, ja als je oogkleppen op hebt en niet breedte in de situatie kunt of misschien wilt zien, zoals controverse Fatah Hamas (wie heeft zeggenschap en draagvlak), Hezbollah met hun toeleverancier en financier Iran, tig raketten in de Libanon die nergens toe dienen dan alleen dreiging Israel, ja dan ben je ziende blind. Maar ja popi jopie gedrag loont kennelijk als je dat in de PR goed stuurt.

  • Gods woorden komen altijd Israël gods volk zal door.de here jezus worden beschermd god is goed en bewerkt door.jaap

 3. Ik ben een hervormde gelovige. In de bijbel staat dat het joodse volk de oogappel is van God en dat God heeft gezegd dat hij het joodse volk niet laat vernietigen maar het hele joodse volk zal terugbrengen in Israël. Deze tekenen in deze tijd zijn al aan de gang en als dit gebeurd is dan zal de terugkomst van God vrede brengen. Ik vind natuurlijk allemaal triest wat ernu gebeurd maar ik troost me met de gedachte op Gods vertrouwen

 4. BDS stelt niet veel voor. Het is geen serieuze vereniging of stichting met een voorzitter, statuten, lidmaatschap en jaarverslag. BDS staat slechts voor een anti-zionistische – en dus antisemitische – manier van denken. Laten we daarom ophouden te spreken van een ‘BDS-beweging’. Wie de doelstellingen van BDS nastreeft (de vernietiging van de enige staat met een Joodse meerderheid ter wereld) is een Jodenhater oftewel een antisemiet. Zo iemand discrimineert dus jegens Joden op grond van hun mozaïsche geloof en/of Joodse afkomst, en dat is gewoon strafbaar in Nederland.

 5. Dank je wel Esther, sta helemaal achter wat je schrijft. Ik ben bij heel veel gereformeerde mensen in de Haarlemmermeer ondergedoken geweest en ook de jonge koeriers/sters die mij van hot naar her gebracht hebben
  waren gereformeerd .
  Ik vind het eng dat de nazaten van de helden die hun leven gewaagd hebben voor mij, nu onze vijanden zijn en/ of worden.
  Toen ik vele jaren later als tiener bij hen op bezoek kwam en aan sommige van hen durfde te vragen wat ze gedaan zouden hebben als ook mijn moeder vermoord zou zijn – mijn beide families zijn bijna volledig vermoord – kreeg ik als antwoord”

  “dan zouden we je terug hebben gegeven aan Joodse mensen die er nog wel zijn, want je bent een kind van het Joodse Volk of men zei “het uitverkoren volken daar hoor je bij. En als dat niet mogelijk zou geweest zijn had je bij ons mogen blijven!”

  Ik vind dit nog altijd een mooi antwoord, al wist ik als 12 / 13 jarige nog nauwelijks wat dat inhield laat staan dat ik begreep wat een “uitverkoren volk” was.
  Ik maak mij zorgen, ben bang,vooral voor de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en de volgende generatie. Heb spijt dat ik niet op Alyah ben gegaan en daar mijn kinderen had mogen krijgen. Maar helaas is het mij niet gelukt de vader van mijn kinderen zowel als mijn tweede partner te overhalen deze stap te nemen. Ik kwam al snel na de oorlog in aanraking met antisemitisme, het is er altijd stiekem geweest Eshter, maar nu durft men het weer hardop te uitten.

  • Israel’s grenzen staan nog altijd voor je open en blijven open staan. Het grote verschil met voor 1940 is dat er we nu deze staat hebben. Wacht echter niet weer te lang met opstappen !

 6. Shalom Allemaal
  Wat is het toch droevenis,dat de kerk zich zo opstelt tegenover Gods Volk.. Wie Israël zegent zal gezegent worden, wie Israël vervloekt zal vervloekt worden. Ook de politiek is verblind…. Laten we blijven bidden voor dit Volk… Shalom

 7. Hoe het gif van het anti-semitisme door Noord-Afrikaanse immigranten wordt verspreid? Laten we het ook eens over een groot deel van de Europese moslims hebben, qua Jodenhaat en anti-semitisme. En over de grote groepen Arabische moslims. Of is dat de bekende rose olifant in de kamer?

 8. Ter aanvulling : woensdagavond in 2 vandaag was er een uitgebreide reportage over de Britse parlement sleden die uit de labour partij gestapt zijn .De enige reden die genoemd werd was dat ze opgestapt zijn vanwege hun standpunt over de Brexit. Geen woord over het antisemitisme binnen deze partij.

 9. Ik ken verschijnende leden van Groen Links die lid werden werden om verschillende redenen onder andere hun standpunt over het milieu.Jaren geleden had je mensen die lid waren van de communistische partij.Toen de Russen Hongarije binnen vielen zijn veel leden tot inkeer gekomen en uit de partij gestapt. Het zelfde gebeurt nu bij Groen Links vanwege hun standpunt over Israël.

 10. Als we de geschiedenis kennen, dan moeten we weten, dat het joodse volk altijd, op welke wijze dan ook, vervolgd is geweest. Zij die kennis aan Gods Woord hebben, weten dat als geen ander. Altijd zijn ze er weer boven op gekomen door de almachtige God die een eeuwig verbond met Zijn volk heeft. (Lees de Bijbel) Wie zijn volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan en daarop zullen ongetwijfeld oordelen volgen, waarmede geen rekening wordt gehouden en bij velen niet bekend is. Wie heeft nog een werkelijke historiele kennis van dit volk!!
  Bijna niemand denk ik, helaas.

 11. Degenen die haat en terreur blazen tegen Israël hebben kennelijk geen zicht op het feit dat 20% van de bevolking Arabisch is. En dat er onderling veel samengewerkt wordt, bijv. in ziekenhuizen. Haat maakt blind en breekt alles af. Het woord Hamas betekent trouwens Geweld.

 12. Nooit geweten van Groen Links, maar ja deze partij is sowieso niet mijn favoriet. Misschien heeft het te maken met de plaatsvervangende leer dat de kerk gezien wordt als het echte Israel en dat daar naar wordt verwezen in de bijbel? Dat kan verklaren dat er sympathie is voor deze Bds beweging door de Gereformeerden?

 13. GL verstuurt voortdurend enquêtes en op grond daarvan bepaalt zij haar officiële standpunten. Ze is een duidelijk populistische partij van opportunisten die roepen wat haar kiezers willen horen. In dit tijdperk, waarin er alleen bij enkele zeer kleine partijtjes nog verband is tussen ethiek en politiek en waarin het antisemitisme, bijna wekelijks te meten, hand over hand toeneemt, verbaast het dus niet dat GL verklaart BDS te steunen. Leon de Winter schreef over dit onderwerp in zijn column: “Koop niet bij Joden!”. Dat vond ik overdreven en geen goed idee, omdat het een deel van het GL-publiek op ideeën zou kunnen brengen en in de volgende enquêtes van GL zou kunnen verschijnen en vervolgens de neerwaartse spiraal zou kunnen versnellen. Wat de boycot van Israëlische producten betreft: Misschien zullen er wat minder Israëlische appels verkocht worden, maar veel van de islamitische aanhangers van GL kopen sowieso halal-producten bij hun islamietische winkels en er zal geen stuk minder Israëlische hi-tech verkocht worden en dat is het echte geld. Ondertussen verbeteren de betrekkingen tussen Israël en steeds meer islamitische landen, waaraan Israël ook zowel hi-tech als landbouwproducten verkoopt, terwijl Islamitische landen, bijvoorbeeld Qatar dat veel steun aan Gaza verleent, steeds minder geneigd zijn de hopeloze Palestijnen financieel te steunen. Erger dan het opportunistische GL vind ik D66, dat deel uitmaakt van de Nederlandse regering en ideologisch en in woord en daad het salafisme in Nederland faciliteert, jihadi’s wil repatriëren en miljoenen euro’s steun verleent aan het dictatoriale, fascistische en racistische en zwaar bewapende regime in Gaza, voor wie de vernietiging van Israël nummer één op de prioriteitenlijst is.

 14. Je schrijft: en verrassend veel jongeren van gereformeerden huize. Waren gereformeerden tijdens de Shoa oververtegenwoordigd binnen het verzet, nu bleken hun achterkleinkinderen ernstige twijfels te hebben over het bestaansrecht van de Joodse staat. Je hoort dat geluid ook steeds vaker binnen de protestantschristelijke kerken.’ Ik wil daar een nuance in aanbrengen. De hoeveelheid gereformeerden, aangesloten bij GroenLinks, zijn op een paar handen te tellen. Dat binnen de protestants-christelijke wereld in toenemende mate ernstige twijfels zijn omtrent het bestaansrecht van Israël is eveneens slecht 1 zijde van de medaille. Aan de andere zijde zien we binnendeur christelijke wereld in Nederland een groeiende liefde voor Israël. Daar waar vroeger de zegen voor de kerk was en de vloek voor Israël is dat soort vervangingstheologie nauwelijks nog hoorbaar. Stichtingen als Christenen voor Israël, Israël en de Bijbel en vele andere initiatieven ook binnen de PKN waren in het verleden niet aanwezig. Niet al te zeer negatief NIW!

  • ook de PKN uit zich steeds meer anti Israël en voor de Palestijnen, beseffen niet dat ze Hamas en Iran steunen, zeer gevaarlijk, ook Christen Unie doet hier aan mee.

 15. De handshake tussen de socialisten / marxisten en de islam zit volgens mij diepgeworteld in de afkeer van het kapitalisme (waartoe het westen incl israel momenteel gerekend wordt ondanks de vroegere socialistische pioniersgeest). Haat en jaloezie komen vervolgens makkelijk om de hoek kijken (hebben we het nog niet over de term “uitverkoren volk” wat maar al te vaak en makkelijk verkeerd wordt uitgelegd)

  Joden als slachtoffer en ja-knikkende minderheid is ok maar o wee als er zelfbeschikking ontstaat of ze uitgroeit tot een economische entiteit

  Dit vwb het niet gelovige gedeelte en vwb het wel gelovige gedeelte is reeds het nodige bekend en in het verleden al ruimschoots over gesproken. E.e.a is soms ook nog eens met elkaar verweven.

  Tegenwoordig is eer een sterke trend waarbij antisemitisme zich vaak verbergt achter het masker van antizionisme.. die scheidslijn is vaak flinterdun en dus moeilijk te trekken

  Het onderwijs is al een tijd van een zeer bedenkelijk niveau en belangrijke sleutelposities in de maatschappij zijn ons niet bepaald goed gezind (denk bijv aan de media)

 16. Het is ongelooflijk hoe snel de weerstand tegen Israël en joden in het algemeen toeneemt. De eerste 2 vrouwelijke moslims in het parlement van de US.Vanaf dag1 beginnen ze met de jodenhaat. In het Verenigd koninkrijk leider van Labour Corbyn die een krans legt bij Palestijnse terroristen. Amsterdam HaCarmel waar de ruiten van worden ingeslagen. Parijs holocaust overlevende wordt door moslim buurman vermoord omdat ze joods is. De lijst is zóveel langer. En Europa?? Af en toe zeggen dat het antisemitisme zo erg is en gaan over tot de orde van de dag. En dat is;Israël veroordelen met stemgedrag bij de Verenigde Naties. Ondanks dat Iran bijna dagelijks zegt Israël van de kaart te willen vegen en doorgaat met raketten ontwikkelen die accurater en een verder bereik hebben. Met nucleaire programma dat net binnen het verdrag is. Maar wel doorgaat met het programma zodat er zo omgeschakeld kan worden om kernkoppen te maken die op de raketten passen.
  In Europa hebben ze tegenstanders vermoord. En de EU gaat er met handelscommissies heen om zaken te doen.
  Palestijnen die eigen bevolking onderdrukt. Journalisten die iets over de corruptie melden verdwijnen in de gevangenis.Met beschikbaar gesteld geld door andere landen terroristen die Israëliërs vermoorden een riante uitkering geven. Hezbollah graaft onder de neus van Unifil aanvalstunnels onder de grens door en daar is dan totaal geen ophef over.
  Het is ongelooflijk wat voor effect de jarenlange leugens van de zgn Palestijnen bereikt hebben. Ze hadden al 70 jaar een beter leven kunnen hebben maar door de diep gewortelde haat tegen het jodendom is het wat het is; een eindeloos conflict

  • Ik vind het verschrikkelijk dat opnieuw de haat tegen het Joodse volk oplaaid, maar ik weet zeker dat de Eeuwige nooit zal toelaten dat dit het volk Israël zal kunnen schaden, en ik geloof dat zeker daardoor Mosjiach snel zal komen. Sjabbat Shalom allen

 17. Iedere bds-er en nu dus ook GroenLinks-er zou de 5-delige BBC-serie ‘The Story of the Jews’ van (de onlangs geridderde) Sir Simon Schama moeten bekijken. En/of zijn boeken met dezelfde titel moeten lezen.

 18. Gelukkig is er, onder de christenen, ook een grote groep, die erg pro-Israel is!
  Ook proberen we dat in daden om te zetten. Tips zijn van harte welkom!!
  Veel sterkte!

 19. GL is net als sommige politieke partijen wanhopig op zoek naar moslim stemmen. Eerst was het Halsema die verkondigde dat het boerka verbod niet gehandhaaft zou worden. Hiermee plaatste GL/Halsema zich boven de wet. Daarna beloofde Halsema dat uitgeprocedeerden onderdak kregen, ook hier plaats GL/Halsema zich boven de wet. Nu verkondigt Jasser Feras dat hij het Bds standpunt wil handhaven, hiermee plaatst GL/Jasser Feras zich boven de regel tegen antisemitisme. GL gelooft dat ze hiermee moslim stemmen aan zich kunnen binden. Met dit standpunt toont GL dat hun normen, waarden,principes (als ze die al bezaten), ondergeschikt zijn aan hun honger naar politieke macht.

 20. Groenlinks, met islamitisch leider Yasser Farat, laat haar ware gezicht steeds duidelijker zien.

  Natuurlijk had iedereen de hypocrisie al veel langer kunnen doorzien, en deze walgelijke stap is misschien ook alleen maar bedoeld afleiding en natuurlijk stemmenwinst onder links, antisemitisch stemvee, maar de geschiedenis van deze partij is doorspekt van leugens, bedrog en hypocrisie.

  Ik noem een paar recente voorbeelden:

  1. Femke Halsema stapte precies op de dag dat haar financiële winst het grootst was uit de politiek. Een dag later werd zij al gespot in de “vervuilende” klassieke Mercedes van haar vriend…

  2. Femke Halsema beweerde bij hoog en bij laag dat zij NOOIT de politiek meer in zou gaan. Inmiddels weten we beter…

  3. Bij de coalitiebespreking kwam milieuridder Klaver aan in één van de grootste BMW’s die leverbaar zijn, zijn VVD collega op de fiets. Mark Rutte maakte hier later zelfs nog een opmerking over in de Tweede Kamer.

  4. Yasser Farat maakte in de Tweede Kamer het inmiddels roemruchte filmpje mogelijk waarin hij Baudet “terechtwees” en verklaarde dat Baudet moest leren rekenen. Volgens hem zou de energietransitie voor woningen 14 miljard kosten. Een rekenfoutje van VMBO-er Klaver van maar liefst 126 miljard (uiteraard ten laste van de burger) waar Baudet hem uiteraard graag op wees

  5. De woningen van diverse klimaatgoeroes staan te koop. Jesse Klaver, Femke Halsema, Ed Nijpels. Ze wonen allemaal in woningen met energielabel F of G…
  Halsema gaat nu opeens haar nieuwe woning wel “klimaatneutraal” laten maken… De burgemeesterswoning van Amsterdam, dus op kosten van de burger in plaats van haarzelf.

  Hoe kunnen we van zo’n duistere partij eigenlijk iets anders verwachten dan dat ze ook Gods volk proberen te laten vallen?

  Maar gelukkig mogen we weten, en de afgelopen 70 jaar hebben dat ook nadrukkelijk bewezen, dat God Zijn volk niet laat vallen!

 21. Helder stuk Esther! Her is helaas een gegeven dat de “vervangingsleer” onder protestanten nog steeds de oorzaak is de bijbel lezen met een geestelijke bril waardoor men mijlen ver af staat van de profetieën over Israël als “volk” laat staan als een die ook nog alslandrechten heeft! Christenen voor Israël is geen overbodige stichting in deze….
  Europa is wederom blind en valt opnieuw ( of nog steeds?) in zijn antisemitistische valkuil, sterker nog…. we constateren een diepe innerlijke omhelzing ervan die nooit is weggeweest.

 22. Of de gereformeerden oververtegenwoordigd zijn en nu anti joods zijn is een aanname. Daar is nog geen onderzoek naar geweest. Wat je zag, in een klein groepje, jaren geleden, hoeft niet te staan voor een hele gezindte. Het over 1 kam scheren van mensen lijkt me niet goed. DE gereformeerde bestaat niet. Ik ken ze niet in ieder geval. Ik heb alle GroenLinks afdelingen in mijn omgeving schriftelijk gevraagd of ze achter dit besluit staan. Als ze er achter staan zullen ze mij tegenkomen als ze campagne voeren.

 23. Hieruit blijkt dat de bijbel geen sprookjesboek is zoals veel mensen zeggen/denken maar geheel bij de tijd is, dus de waarheid van kaft tot kaft.

 24. Het Holocaust Namenmonument gaat dus 7,7 miljoen meer kosten, in totaal 14,6 miljoen – als het daarbij blijft. Kunnen we dat geld echt niet beter besteden? Voor noodlijdende Joodse scholen, voor Joodse jeugdbewegingen? Daar ligt onze toekomst.
  En wie wil dit monument eigenlijk? Het Auschwitzcomité en zijn voorzitter Grishaver. Vast nog meer mensen, maar ook heel veel mensen binnen onze gemeenschap hebben er geen enkele behoefte aan. Natuurlijk, we moeten de shoa herdenken, maar daarvoor zijn er al heel veel andere fysieke monumenten. En bovendien is er het voortreffelijke virtuele namenmonument, waar alle Nederlandse slachtoffers van de shoa met naam en data herdacht worden, maar waar bovendien ook allerlei andere biografische informatie geplaatst kan worden. Daar zijn de slachtoffers geen namen, maar mensen.
  Laat dit plan varen, en gebruik het geld voor nuttiger doelen om de Joodse gemeenschap in stand te houden!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.