Tijd voor massa-aangifte tegen Haagse antisemiet

De racistische uitspraken van gemeenteraadslid Abdoe Khoulani kunnen niet onbestraft blijven.

“Zionistische terroristen in wording gewoon keurig op bezoek bij de SGP. Dit zijn de toekomstige kindermoordenaars en bezetters.” Zo reageerde Abdoe Khoulani, lid van de Haagse gemeenteraad voor de islamitische Partij van de Eenheid, op het bezoek van de ‘Young Ambassadors’, een groep schoolkinderen uit Israël, aan de Tweede Kamer. Reden voor Willem Pos, voorzitter van de SGP-jongeren, aangifte tegen de Khoulani te doen.
Laten we vooropstellen dat het NIW de vrijheid van meningsuiting een groot goed vindt, zeker ook voor politici in de uitoefening van hun ambt. Maar gezien de veroordeling van PVV-leider Geert Wilders wegens haatzaaien en groepsbelediging in de ‘minder Marokkanen’-zaak, juichen wij de aangifte tegen deze antisemiet pur sang van harte toe en roepen wij onze lezers op zich er massaal bij aan te sluiten. Het kan niet zo zijn dat de ene bevolkingsgroep door overheid en wet wordt beschermd tegen haatzaaiende uitspraken, terwijl een andere vogelvrij is. Dus ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau en doe aangifte tegen Khoulani wegens antisemitisme, haatzaaien en groepsbelediging. Ten eerste om een duidelijk signaal af te geven dat de Joodse gemeenschap in Nederland dit soort gedrag, dat steeds normaler lijkt te worden gevonden, niet meer pikt. En ten tweede omdat de Wildersaffaire heeft geleerd dat hoe meer er aangifte wordt gedaan, hoe urgenter politie en Openbaar Ministerie een zaak in behandeling nemen en dus tot vervolging overgaan. Bij ‘minder, minder’ verschafte de politie zelfs voorgedrukte aangifteformulieren.

Het kan niet zo zijn dat de ene bevolkingsgroep door overheid en wet wordt beschermd tegen haatzaaiende uitspraken, terwijl een andere vogelvrij is

Het is niet de eerste keer dat Abdoe Khoulani met zijn uitspraken over de schreef is gegaan. In juni 2014 liet hij zich al ‘Leve ISIS’ ontvallen. Hiervoor werd het raadslid niet vervolgd, ondanks het standpunt van premier Rutte dat Nederland in oorlog is met de Islamitische Staat. Khoulani bood voor deze uitspraken halfslachtig zijn excuses aan. De ‘Partij van de Eenheid’ kwam al eerder in opspraak, onder andere door boegbeeld en bekeerd oud-PVV’er Arnoud van Doorn. Deze werd begin 2014 veroordeeld voor het lekken van geheime stukken, verboden wapenbezit en het verkopen van drugs aan minderjarigen.

Blonde teef
Nu noemt Khoulani Israëlische kinderen dus ‘toekomstige terroristen’ en ‘kindermoordenaars’. Geconfronteerd met zijn uitspraken op Facebook door kunstenaar Anneke Brons, schold Khoulani haar uit voor ‘blonde teef’ en ‘achterlijk dom wijf’. Brons laat weten dat zij aangifte wilde doen tegen Khoulani wegens belediging, maar dat de politie deze niet wilde opnemen. Opvallend, wanneer wordt bedacht dat vergelijkbare beledigingen op Facebook aan het adres van activiste Sylvana Simons wel degelijk tot vervolging en zelfs veroordeling leidden. Facebook heeft inmiddels Khoulani’s opmerkingen, gemaakt in een reactie op de pagina van SGP-leider Van der Staaij, weggehaald, maar het Haagse raadslid zelf weigert excuses aan te bieden: “Ik sta achter mijn mening.”
Het NIW vroeg een reactie van verschillende hoogwaardigheidsbekleders op de uitspraken van Khoulani en het voornemen aangifte te doen tegen het Haagse gemeenteraadslid wegens antisemitisme,
haatzaaien en groepsbelediging.

Kees van der Staaij, fractievoorzitter SGP Tweede Kamer
“Ik ondersteun absoluut de oproep massaal aangifte te doen tegen deze uiting van Jodenhaat. Het gaat nota bene om een groep jongeren die een positieve bijdrage aan een vreedzame samenleving willen leveren. Het is belangrijk dat juist een politiek verantwoordelijke niet alleen wordt aangesproken in de gemeenteraad, maar ook door justitie.”

Ron van der Wieken, voorzitter CJO
“Een massale aangifte is geen gek idee, de kans op vervolging neemt dan toe. De uitspraken zijn absoluut antisemitisch, zowel gevoelsmatig als juridisch. Het lijkt mij een duidelijk geval van haatzaaien en groepsbelediging, de veroordeling van Geert Wilders na de ‘minder minder’-affaire zou hier precedentwerking moeten hebben.”
Het CJO kwam eerder al met een felle reactie op Khoulani’s uitspraken, te vinden op www.cjo.nl/category/nieuws

Linda Voortman, Kamerlid GroenLinks
“Ik vind de uitspraak vooral ontzettend stom. Als hetzelfde wordt gezegd over islamitische jongeren, vinden we dat ook heel slecht. Het is aan het OM te beslissen of er tot vervolging moet worden
overgegaan, maar het raakt zeker aan haatzaaien. [Lachend] Nee, ik zie mij niet direct met een ‘I am Israeli’-T-shirt rondlopen. [Voortman droeg tijdens de ‘minder-minder’-affaire een shirt met
‘Ik ben Marokkaan, red.] Ik heb geleerd dat ik mijn werk het beste gewoon in de Kamer kan doen.”

Het valt op dat de Haagse burgemeester Pauline Krikke (VVD) geen commentaar op de zaak wil leveren

Het valt op dat de Haagse burgemeester Pauline Krikke (VVD) – ook na aandringen van het NIW – geen commentaar op de zaak wil leveren. Haar woordvoerder verschuilt zich achter de ‘scheiding
der machten’: “Als de rechterlijke macht aan zet is, past de politiek afstand.” Dit is opvallend, om niet te zeggen bizar, gezien alle bemoeienis van burgemeesters in de zaak-Wilders. De Nijmeegse
burgemeester Bruns bijvoorbeeld deed zelf aangifte tegen de PVV-leider. Krikke lijkt het beleid van haar (ook al liberale) voorganger Jozias van Aartsen voort te zetten, bij wie de Joodse gemeenschap vergeefs aanklopte nadat tijdens een demonstratie door IS-aanhangers in de Haagse Schilderswijk in 2014 ‘Dood aan de Joden’ werd gescandeerd. Van Aartsens woordvoerder liet toen weten dat er geen ‘rode lijnen’ waren overschreden. Met Krikkes weigering zich uit te spreken tegen Khoulani’s Jodenhaat lijkt er weinig te zijn veranderd in de residentie.

19 Reacties

 1. Zojuist ben ik naar het politiebureau gelopen en heb ik een afspraak gemaakt tot het doen van aangifte op zaterdag as. om 10u30.

 2. Beste Bart,

  Helemaal eens. Ik heb inmiddels schriftelijk aangifte gedaan terzake opzettelijke belediging van een bevolkingsgroep (art. 137c lid 1 Sr) althans aanzetten tot haat althans discriminatie van een bevolkingsgroep (art. 137d lid 1 Sr). Daarnaast nog terzake laster (art. 262 lid 1 Sr) althans smaad (art. 261 lid 1 Sr) althans eenvoudige belediging (art. 266 lid 1 Sr), omdat Khoulani mij op zijn FB-pagina een zionistische terrorist noemde. Aangifte kan via: Openbaar Ministerie
  Arrondissementsparket Den Haag
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

 3. Het vervelende met dit soort zaken is dat men (de Alochtone Nederlander) niet wil discrimineren, wanneer zo iets(als dit soort uitspraken) naar buiten komt, verschuiven de meningen al.
  Ook vervelend is dat dit “wel” in het NIW komt te staan maar niet in de landelijke dagbladen waardoor het dus niet algemeen bekend is.
  Inderdaad, doe aangifte met de veroordeling van Wilders in het achterhoofd, komt het dan, op zijn minst, niet tot een onderzoek dan weet iedereen hoe en waar het OM voor staat.

 4. als ik vanuit Curaçao aangifte zou kunnen doen zou ik het niet laten. Het wordt echt tijd voor tegen-actie en de Nederlandse parlementariërs die de haatzaaiers gedogen moeten zich diep schamen.

 5. Het is te schandalig voor woorden. Tegen dit antisemitisme/deze haatzaaierij moet massaal aangifte gedaan worden. Burgemeester Krikke moet zich uitspreken.

 6. De dubbele moraal speelt hoogtij. Niet alleen in Den Haag maar in heel Europa. Het lijkt weer 1933 in Europa waar antisemitisme schouderophalend en stikum toejuichend werd geaccepteerd.

 7. Het is te gek voor woorden , we hebben het al veel te lang laten gaan .
  Nu de joden , en dan…………zijn wij aan de beurt .

 8. En voor de duidelijkheid: ik heb een buurvrouw die wanneer zij verteld over de kleinkinderen op het Joodse schooltje hier even verderop, dat zij dan het woord Joods bijna niet eens durft uit te spreken, eerst kijkt zij dan schichtig op haar heen en vervolgens fluistert ze het dan.

 9. Dit wordt toekomst muziek, of je het nu wilt of niet maar de haat van die kant word groter naar gelang hun macht toe neemt.

 10. Het nazistische antisemitisme is via een omweg letterlijk teruggekeerd:
  Historicus Jeffrey Herf beschrijft in zijn boek ‘Nazi Propaganda for the Arab World’ het enorme belang van de duizenden Arabische radio-uitzendingen door de nazi’s, die hij heeft bestudeerd. De Arabieren werden geïndoctrineerd met allerlei antisemitische samenzweringstheorieën, die tot op de dag van vandaag door de meeste moslims voor waar worden gehouden. Zij wezen tevens voortdurend op het feit dat ze vanwege hun Islamitische geloof verplicht waren om alle Joden te elimineren.
  Herf noemt daarom de radio-uitzendingen “één van de belangrijkste culturele uitwisselingen van de twintigste eeuw.” Herf stelt zelfs dat deze nazipropaganda een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de huidige Islamitische Jodenhaat. Want die antisemitische samenzweringstheorieën worden “met succes ge(her)ëxporteerd naar grote delen van de bevolking van vooral Europa, maar ook de VS en de rest van de wereld.”

 11. Men wordt bang in Nederland een standpunt in te nemen tegen de moslims die zich misdragen tegen andere niet moslims. We gaan de rassistiche tijd tegemoet. Vooral joden moeten het ontgelden. De overheids functionarissen wordt duidelijk afgeraden een standpunt in te nemen wat men wel zal moeten doen om de veiligheid van alle burgers in Nederland te bewaken.

 12. Beste mensen,

  Zojuist ben ik bij het politiebureau bij mij in de buurt geweest. Op de een of andere manier is het niet tot aangifte gekomen. Ter plekke heb ik een verklaring geschreven met de volgende tekst: “Er is een rechtsfilosofie die stelt dat de overheid mensen vervolgt en opsluit om hen te beschermen tegen eigenrichting. Welnu, ik wens hierbij te verklaren dat de overheid kan voorkomen dat de heren Abdoe Khoulani, Geert Wilders en Abu Jahjah een negen millimeter door hun voorhoofd krijgen door hen te vervolgen en op te sluiten. Dit omdat ik ten koste van alles deze figuren uit de buurt van de kinderen bij mij in de wijk wil hebben.” Nu nog even kijken of de overheid tot vervolging over gaat. Een kopie heb ik onder in de hal van mijn appartementencomplex opgehangen. https://www.youtube.com/watch?v=xO3Dco5OdqE

 13. Verder wens ik een ieder het volgende mede te delen: “Es lebe mein heilige Menschkeit, es lebe mein heiliges Israel und es lebe mein heiliges Europa!” Deze zaken zijn niet onderhandelbaar. Al moet ik zeggen dat ik het nog knap benauwd kreeg daar op het politiebureau.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.