Thieme zet kruistocht tegen sjechita voort

De Partij voor de Dieren heeft een wetsvoorstel ontworpen met als inzet een volledig verbod op de religieuze slacht in Nederland. Dat terwijl een convenant tussen de partijen waarbinnen rituele slacht usance is en het Rijk nog maar net in werking is getreden.

Een wetsvoorstel dat Marianne Thiemes Partij voor de Dieren (PvdD) wil indienen is kortgeleden beoordeeld door de Raad van State en teruggestuurd naar de partij. Wat het oordeel van de Raad is, is niet bekend, maar dat de PvdD de strijd tegen de rituele slacht nog niet heeft opgegeven, is duidelijk. Thieme vindt dat dierenwelzijn te allen tijde voorrang moet krijgen boven andere, in dit geval religieuze, belangen.

Dit terwijl niet lang geleden een convenant werd afgesloten tussen toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam (PvdA) en vertegenwoordigers uit islamitische en Joodse hoek, waarin dierenwelzijn zoveel mogelijk werd verankerd.

Veertig seconden
Vooropgesteld, geen enkele vorm van slacht is diervriendelijk. Toch lijkt de tijd dat elke Nederlander zich als vegetariër zal aanmerken, voorlopig nog echt niet aan te breken. Er is vooralsnog ook geen waterdichte wetenschappelijke overeenstemming dat de ‘gewone’ slacht diervriendelijker zou zijn dan de koosjere.

Het convenant trad op 1 januari 2018 in werking. Vanuit orthodox-Joodse hoek was er groot protest tegen het document, er werd gesproken van onuitvoerbaarheid. Vooral de zogenoemde veertig-secondenregel, betreffende de tijdsduur waarbinnen een dier het bewustzijn moet hebben verloren, zou problematisch zijn. Is dat binnen veertig seconden niet het geval, dan moet het alsnog verdoofd worden. Die richtlijnen leverden in eerste instantie in Joodse hoek problemen op. Slagerij Marcus had grote moeite de regels en de sjechieta te combineren; de slacht lag zelfs een aantal weken stil voordat een manier werd gevonden zowel aan de nieuwe richtlijnen als aan het koosjer slachten te voldoen.

Vanuit orthodoxe hoek was er groot protest tegen het convenant, het zou onuitvoerbaar zijn

Zeer negatief
Nu hangt de islamitische en de Joodse gemeenschap dus een nieuwe uitdaging boven het hoofd. In Thiemes wetsvoorstel wordt dierenwelzijn opnieuw belangrijker geacht dan artikel 6 van de Grondwet, en artikel 9 van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin vrijheid van religie is gewaarborgd.

De zaak heeft de aandacht van professor Tom Zwart, hoogleraar Crosscultureel Recht aan de Universiteit van Utrecht. Zwart vermoedt dat het advies van de Raad van State over het voorstel niet positief zal zijn, omdat de Raad van State al in 2008 zeer negatief was over een vergelijkbaar wetsvoorstel van Thieme. Dat leek als twee druppels water op het huidige: “Ik heb het vermoeden dat de Raad in het advies dat nu is gegeven, maar vooralsnog geheim blijft omdat het alleen de Raad en de PvdD onder ogen is gekomen, niet veel positiever zal zijn. In 2008 bracht de Raad al negatief advies uit omdat de religieuze partijen toen al met de politiek in overleg waren. Nu ligt er een convenant dat net in werking is getreden. Het zou logisch zijn dat dit nog zwaarder zal wegen in de overweging een negatief advies uit te brengen.” Ook vertelt Zwart dat diverse Tweede Kamerleden hebben laten weten ongelukkig te zijn met de timing van het wetsvoorstel.

20 Reacties

 1. Er gebeurt zoveel in de dierensector wat dieronterend is. Waarom wordt hier niet meer aandacht aan besteed. Laten we niet vergeten dat het probleem van antisemitisme in allerlei vormen de kop opsteekt. Dit is volgens mij ook één van die vormen.

  • Juist. En het is allemaal zo hypocriet… Thieme heeft hier een speerpunt van gemaakt omdat zij weet dat dit de handen op elkaar krijgt van degenen die kritisch staan t.o.v. Joden én Moslims, die koosjer en halal slachten. Als je echt om dieren geeft, eet je geen vlees meer. De plofkippen, zo maar een voorbeeldje. En melkkoeien… Nederland is een van de weinige landen waar volwassenen koemelk drinken. Ons is aangepraat dat melk gezond is. Uiteraard, de melk moet opgedronken worden, niet waar ?
   Koemelk is voor kalveren en moedermelk voor baby’s gezond. Maar volwassen Nederlanders gedragen zich dus, door koemelk te drinken, als zuigelingen.
   Misschien dat Thieme dit eens kan gaan aanpakken ?

   • Lieve Louisa, Marianne Thieme is al jaren bezig met haar partij aandacht te vragen voor allerlei misstanden op het gebied van hoe we als mensen met andere dieren omgaan. Ook de door jou genoemde onderwerpen maken deel uit van de strijd van de PvdD. Tip: open de website http://www.partijvoordedieren.nl eens en lees wat de PvdD voor ogen staat en wat is bereikt. En houd eens op steeds maar weer in de slachtofferrol te kruipen. De PvdD is niet antisemitisch en niet antimoslim. Ze stelt slechts dat de vrijheid van godsdienst niet te allen tijde gaat boven andere vormen van vrijheid en rechten van mensen en andere dieren. Geen enkele religie of levensbeschouwing kan het toebrengen van (onnodig) leed aan andere wezens legitimeren. Dat zou de geschiedenis toch ook jou hebben moeten leren?

  • Het is een strijd tegen onnodig dierenleed die men voert in de breedste zin van het woord. Het als antisemitisme bestempelen, is een manier om het debat makkelijk weg te wimpelen in plaats van op inhoud te voeren. Zowel de Europese als de Nederlandse federatie van dierenartsen zijn het erover eens dat dieren niet alléén bij deze vorm van slacht lijden, maar wel ontegensprekelijk meer. Bij mijn weten onderschrijven inspecteurs van slachthuizen van NVWA en Eyes on Animals dit ook. Maar om het even op onszelf toe te passen ter illustratie. Iedereen kan zich toch bedenken dat niet bewust meemaken of voelen dat iemand met een mes in jouw keel gaat snijden een minder angstige en pijnlijke ervaring is dan wél bewust meemaken en voelen dat iemand met een mes in jouw keel gaat snijden? Ontberen we met elkaar dit voorstellingsvermogen? Of dat 40 seconden kort lijkt voor wie een leuk feestje heeft, maar afgrijselijk lang kan voelen voor wie angst voelt en lijdt?

   Los hiervan bepleiten meerdere rabbi’s dat in deze wereld van nu plantaardig het nieuwe kosher is. Prachtig! Immers: het is geen onlogische gedachte wanneer we bedenken dat we door het eten van dieren hen niet alleen sowieso zonder enige vorm van noodzaak – en dus onnodig – laten lijden, maar ook gezien het desastreuze effect van onze consumptie van dierlijke producten tegenwoordig op zowel de Schepping (enorme impact qua regenwouden, broeikasgassen, klimaatverandering, verspilling zoetwaterreserves, milieuvervuiling, overbevissing etc.) als ook onze naasten en dan met name de armsten in de wereld (oneerlijke wereldvoedselverdeling, opdrijven voedselprijzen voor de armen in lnden waar we ons veevoer vandaan halen, verspillen van landbouwgrond waar we ook voedsel voor mensen op kunnen verbouwen en dan 3,5 miljard meer mensen mee in hun jaarlijkse caloriebehoefte zouden kunnen voorzien). En de enige redenen waarvoor we dit alles toelaatbaar vinden, zijn: genot, gewoonte en gemak? Plaatsen we genot, gewoonte en gemak daarmee niet onterecht boven compassie, barmhartigheid, mededogen, rentmeesterschap en naastenliefde?

   Bij halal kun je dezelfde vragen stellen. Met nog een extra reden, namelijk dat bijna geen enkel product met een halal sticker in onze winkels überhaupt halal is, maar bij gebrek aan enige behoefte tot controle op harde halal-eisen (goed leven hebben gehad, op geen enkele manier mishandeld mogen zijn enz.) toch zo’n sticker preikt.

  • Dit wel heel goedkoop! Het voorstel van Marianne Thieme heeft niets met antisemitisme te maken maar alles met mededogen en menselijkheid. Iets wat fout is – overdoofd slachten – wordt niet minder fout door naar iets te wijzen wat even fout of nog fouter is.

 2. Ik heb altijd gedacht dat koosjer slachten betekende dat je alleen de halsslagader doorsneed om het dier dood te laten bloeden, niet meteen het strottenhoofd, waarna je het dier nog zeker een uur of twee laat afsterven voordat je het verder verwerkt. Dat is niet het geval blijkt. Ik heb daar een paar weken geleden een rabbi over gesproken in Amsterdam, ik ben zijn naam even kwijt. Nu ik dit weet ben ik echt volledig tegen koosjer slachten tegen halal was ik al. Hier gaan dierenrechten voor die van vrijheid van religie.

  • Zonder bloed aanvoer naar de hersens is het dier binnen minuten hersenlijk dood! En omdat het slachtmes heel scherp is voelt het dier de snede zelf niet!…

   • Dit heb je zelf proefondervindelijk ervaren? Dat je met een scherp mes niet voelt dat je huid wordt of is doorkliefd? Niet onvriendelijk bedoeld hoor, maar serieus: wij hebben makkelijk praten. Wij staan niet aan the receiving end van dat mes. Maar laten we uitgaan van jouw waarheid, for the sake of argument, dat je het mes niet voelt. Dat wil dan bovendien nog niet zeggen dat je de wond direct erna óók niet voelt. En ook niet dat het dier geen doodsangst voelt wanneer het mes hem op de keel wordt gezet (en hij dus alleen die handelingen al meemaakt) dan wel wanneer hij volgens jouzelf mogenlijk een minutenlange – maar laat het zijn 40 seconden – doodstrijd voert.

   • Zelf offerdier geweest in een vorig leven? U bent goed op de hoogte van wat het dier wel of niet voelt. De enige deskundige in dezen is het dier zelf, maar die wordt niks gevraagd.

 3. Mw. M. Thieme is wel heel overmoedig nu en overspeelt haar hand met haar kruistocht [!!!] tegen de rituele slacht, Sjechita, zolang onze Regering artikel 6 van de Grondwet, en artikel 9 van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens respecteert, waarin/waarmee vrijheid van religie is gewaarborgd.

  Weet Mw. Thieme niet vanuit de geschiedenisboeken dat antisemieten in alle tijden wanneer zij aan invloed/macht winnen altijd begonnen om de vrijheid van de Joodse godsdienst te beknotten.

  1* De Sjabbat, de zevende dag werd verboden hoewel Exodus 20 en 31 deze rustdag gebiedt!

  2* De rituele slacht Sjechita werd verboden en natuurlijk ook de besnijdenis van Jongetjes van 8 dagen oud. Abraham luisterde liever naar de Stem van de eeuwige. Details Genesis 17.

  3* Mw. Thieme die heel goed weet wat de Torah/Bijbel over dit onderwerp leert moet zich diep schamen voor haar grenzeloze hoogmoed en het beter denkt te weten wat goed is voor het welzijn van mensen en dieren dan de Eeuwige. Genesis 12:1-3.

 4. De officiële Europese werkdefinitie van antisemitisme luidt als volgt: “Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap en religieuze voorzieningen.”

  Het lijkt mij dat het wetsvoorstel van Thieme om de kosjere slacht geheel en al te verbieden zou kunnen vallen onder retorische uitingen tegen Joden […], tegen instellingen van de Joodse gemeenschap en religieuze voorzieningen”.

  Ik ben geen jurist en ben niet op de hoogte van de precieze implicaties van deze werkdefinitie, maar het zou kunnen dat het zondermeer verbieden van een religieuze instelling zoals de kosjere slacht valt onder deze definitie.

  Wanneer men namelijk nadenkt over de consequenties, zou het scenario op kunnen doemen dat na een verbod op de kosjere slacht en in het verlengde daarvan mogelijkerwijs ook andere joodse instellingen, zoals de besnijdenis, onder druk komen en aldus stap voor stap de Joodse religie in feite wordt verboden.

  Nederland heeft volgens mij de werkdefinitie antisemitisme (nog) niet aangenomen, maar het verdient wellicht aanbeveling om te onderzoeken of op Europees niveau via deze definitie iets te doen valt tegen een eventueel sjechitah verbod.

  Het is overigens hoog tijd dat Nederland zich achter deze werkdefinitie schaart.

  • Ik word best een beetje moe van steeds maar weer te moeten uitleggen dat het belijden van een godsdienst niet te allen tijde boven rechten en belangen van anderen gaat. Vrijheid is nooit absoluut. Ik heb begrepen dat ook veel Joden de onverdoofde slacht afwijzen als een archaïsch gebruik stammend uit een tijd waarin er geen deugdelijke verdovingsmogelijkheden voorhanden waren. Toen was de halssnede wellicht de minst dieronvriendelijke methode. Nu zeker niet meer. Elk mens, jood en niet-jood, heeft de plicht zo min mogelijk leed te veroorzaken. Liever was het mij, als vegetariër, dat er helemaal geen dieren worden gedood voor consumptie. Maar als het dan toch moet doe het dan met een minimum aan pijn, angst en stress. Overigens ben ik ook voor een besnijdenisverbod bij jonge kinderen.

   • Weet uw eigenlijk wel hoe een dier in het slachthuis word afgemaakt ? Verdiept u zich daar eens in voordat u de rituele slacht afwijst. Dat is ook niet bepaald diervriendelijk. U bent vegetariër. Respect. Maar de mens is nu eenmaal een omnivoor. Misschien moeten wij terug naar de oudheid ? Zelf op jacht gaan, met een speer achter een dier aanrennen ?

   • En daar komt, bij uw laatste zin, toch de aap uit de mouw, u bent voor een besnijdenisverbod bij kleine kinderen.
    U had geen godsdienstige motieven ???

   • Of veel Joden de kosjere slacht afwijzen of niet doet hier niet ter zake. De Sjechitah is een officieel onderdeel van de joodse religie, dát is het punt. Het Jodendom is niet gebaseerd op de opinies van individuele Joden maar op Torah, traditie en de interpretatie daarvan door het rabbinale gezag. Het Kasjroet, inclusief de kosjere slacht, is een essentiële instelling van het Jodendom. Een eventueel verbod op de Sjechitah is daarom wel degelijk een aanval op een religieuze voorziening van de joodse gemeenschap.

 5. Lieve Bas.
  Laat ik je, in de aanloop naar Sjabbes, er even aan herinneren, dat Thieme misschien wel eens geen boodschap zou kunnen hebben aan jouw goedbedoelde Bijbelbabbels. Noch zij, noch ik begrijpen jou. Ik ben een seculiere, vrije Jodin. Met Liberaal Joodse voorouders, maar ik waardeer je wel.

 6. Het is geen kruistocht die Marianne Thieme en haar partij drijft. Dat suggereert religieuze drijfveren. Het gaat er om dat geen enkel ideaal, religie, levensbeschouwing het toebrengen van leed aan anderen mag legitimeren. En het onverdoofd slachten van dieren ís het toebrengen van (onnodig) leed. Kruistochten waren bedoeld het Christendom te ‘verdedigen’ tegen de Islam. Het is abject de strijd van de PvdD als antisemitisch/antimoslim te karakteriseren. Slechts het recht van dieren op mededogen en respect en ze te behoeden voor gruwelijk lijden vormen de motivatie hieraan een einde te maken.

 7. Herman Gallé is lid van de PvdD en verdedigt dus hier zijn partijbelangen.
  Daar is op zich niets mis mee. Hij vergeet alleen dat de visie van zijn partij, zoals het in de democratie die ons land nog altijd is, vragen oproept.
  Voor de PvdD is dit een speerpunt en daar val ik over . Omdat het een lekker, smeuïg issue is. En, in mijn ogen dus hypocriet. Als wij maar op het pluche kunnen blijven, niet waar, mijnheer Gallé ? Zoek eens de publiciteit met een andere vorm van dierenmishandeling !!!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*