1 Reactie

  1. Het Wagnerjaar 2013 boycotten – ik veronderstel dat het om het boycotten in Israël gaat, want daarbuiten zou ik het sowieso onzin vinden. Het is niet van belang om erover te speculeren in hoeverre Wagner, als hij in Hitlers tijd had geleefd, zich met het nationaal-socialisme zou hebben ingelaten of hoeveel antisemitisme zijn scheppingen bevatten. Van belang is dat hij voor veel nog levende holocaust-slachtoffers en/of hun nabestaanden direct met het nazisme wordt geassocieerd en daartoe, gezien zijn uitlatingen, alle aanleiding heeft gegeven. Dat de Israelische overheid vooralsnog generlei reden ziet om op welke wijze dan ook aan de verspreiding van Wagners muziek in Israël bij te dragen kan ik dus wel begrijpen. Maar het dwarsbomen van particuliere initiatieven in die richting vind ik volstrekt uit den boze. Het gaat dan immers om eigen keuzes en men kan zelf bepalen of men van Wagners kunst kennis wil nemen of niet. Dit te verbieden of anderszins te beletten is even intolerant als de ideologie welke men meent te bevechten.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.