Rapport bekritiseert Wertheimpark – nieuwe procedure namenwand

namenwandEen definitief besluit over waar het monument met de namen van alle Nederlandse Holocaustslachtoffers moet komen, laat voorlopig nog op zich wachten. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam stuurt vandaag een voorstel naar de gemeenteraad voor de verdere procedure.

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de namenwand op het Wertheimpark, de voorkeurslocatie van het Nederlands Auschwitz Comité (NAC), de initiatiefnemer. Daarnaast is er een lijst opgesteld van vijftien alternatieve locaties. Het voorstel van de gemeente is nu eerst met het NAC een lijst van criteria op te stellen waaraan de locatie moet voldoen, om vervolgens alle locaties daaraan te toetsen. De gemeente oppert onder andere het Amsterdamse Bos, het Beatrixpark, het Amstelpark, het stadhuis, het Jonas Daniel Meijerplein en de Hollandsche Schouwburg. Of het NAC daarvoor openstaat is zeer de vraag. In eerdere berichtgeving van het NIW heeft NAC-voorzitter Jacques Grishaver aangegeven een locatie buiten het Joods Cultureel Kwartier niet te accepteren. Het Jonas Daniel Meijerplein achtte Grishaver onrealistisch, het stadhuis is niet eerder ter sprake gekomen.

In maart 2014 werd besloten de namenwand te plaatsen in het Wertheimpark. Daarop kwam de buurt in verzet. Het park zou veel te klein zijn en de toeloop naar de buurt veel te groot. Sindsdien heeft de gemeente het nemen van een besluit steeds voor zich uit geschoven. Het onderzoek van Royal Haskoning in opdracht van de burgemeester, dat de gemeenteraad vandaag ontvangt, laat zien dat de effecten van de namenwand op het Wertheimpark grotendeels negatief zijn. Het ontwerp van architect Libeskind is volgens het rapport onveilig bij eventuele calamiteiten en er gaat teveel groen verloren in het park. Dat er een buitensporige toeloop naar het park zou komen, blijkt niet uit het rapport. De gemeente sluit ondanks het onderzoek niet uit alsnog voor het Wertheimpark te kiezen, als uit de nieuwe procedure blijkt dat dat de beste optie is.

Alle vijftien mogelijke locaties voor de namenwand
Alle vijftien mogelijke locaties voor de namenwand

3 Reacties

  1. Wat mij een prachtlocatie lijkt: op de Churchilllaan, in die groene strook in het midden, en dan geen heel hoge muur, maar een lage lang uitgestrekte muur, die doorloopt tot aan de Wolkenkrabber. Voordeel is dat de woning van de familie Frank daar vlkbij ligt, en dat de druk van toerisme (vooral Joodse toeristen zullen die namenwand willen zien denk ik) wat van het centrum af wordt geleid. In de Chruchilllaan en Rivierenbuurt woonden ook veel Joden – en wonen nog relatief een groot aantal Joden – dus wat dat betreft is het ook ene passende locatie. Enige nadeel: je krijgt verzet van gegoede buurtbewoners, die sneller een advocaat inhuren.

  2. Ik weet niet precies hoe het daar heet maar is het parkje naast het verpleeghuis st. Jacob geen optie????

  3. Het is mij niet duidelijk waarom het NAC de enige organisatie is die wordt geraadpleegd inzake de namenwand. Er zijn ruim 100.000 Joden uit Nederland vermoord en omgekomen in diverse concentratiekampen. Dat was het overgrote deel van de toenmalige Joodse gemeenschap in Nederland. Niet alleen het NAC, die de kwestie van namenwand al geruime tijd monopoliseert, in casu vooral de heer Grishaver, zou in deze moeten worden gehoord. Sinds wanneer is het een enkele organisatie die namens de huidige Joodse gemeenschap het woord voert, de mening geeft inzake een herdenkingswand die alle slachtoffers van de Jodenvervolging in Nederland betreft. Of het NAC de initiatiefnemer is, doet wat mij betreft niet terzake. Het wordt hoog tijd dat overkoepelende organisaties van de Joodse gemeenschap in Nederland de kwestie niet verder laten monopolieren door de heer Grishaver. De namenwand gaat de hele Joodse gemeenschap in Nederland aan.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.