PvdA stopt met werkgroep Midden-Oosten

De Partij van de Arbeid (PvdA) stopt met haar discussiegroep ‘Recht in het Midden- Oosten’. De groep zou niet meer onpartijdig zijn. Dit heeft het partijbestuur bekend gemaakt. De aanleiding voor het besluit is de weigering om emeritus hoogleraar Jaap Polak toe te laten tot de groep. Hij zou te veel pro-Israëlische en zionistische standpunten naar voren willen brengen. Het bestuur van de praatclub liet hem middels een brief weten dat de groep ‘niet de plek voor u is in de PvdA waar u zich op de door u gewenste manier met het onderwerp bezig kunt houden’. Ook zat het bestuur niet te wachten op zogenoemde dissidente standpunten zoals die van Polak. De emeritus hoogleraar is verontwaardigd. „Het is volstrekt ongepast om een lid van de partij de toegang tot een open discussie te ontzeggen. Mensen die niet het standpunt van de werkgroep delen, worden geweerd. Dit past niet bij een democratische partij,” zegt hij. Polak vond het partijbestuur echter niet aan zijn kant. Dat liet weten dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat de werkgroep zal worden opgeheven. „Door het gepolariseerde karakter van het debat over Israël en de Palestijnse gebieden lijkt een werkgroep niet het geëigende instrument om het debat in de partij te organiseren,” aldus het partijbestuur tegen Polak. Hij is niet de eerste geweigerde. Het partijbestuur wil niet zeggen wie er nog meer geweigerd zijn.

3 Reacties

 1. Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft. Maar op 30 maart heb ik een mail rondgestuurd en die ook gezonden naar F.Timmermans, fraktielid PvdA in de Tweede Kamer, belast met o.a. de Midden Oosten problematiek:

  ‘Allereerst wil ik stellen dat ik een trouw PvdA-lid ben.
  Ten tweede moet ik stellen dat ik Joodse ben.
  En vanuit dien hoofde heb ik onderstaand stukje gestuurd naar Joodse mensen en bladen:

  Een artikeltje in het Parool van vandaag, 30 maart 2012: ‘redactie buitenland’ geen verantwoordelijke namen?
  Het artikeltje is dermate tendentieus, dat ik sommige woorden onderstreept heb.
  Greetje Duisenberg-Nieuwenhuizen is als protesteerder in Beiroet neergestreken. En weet de Pers te vinden.
  Ook de Partij van de Arbeid, bij monde van Frans Timmermans maakt zich zeer druk over de stap van Israel om zich terug te trekken van de Mensenrechtenraad van de V.N. en gaat uitgebreid vragen stellen aan Minister Rosenthal over dit ‘ongehoorde besluit van Israel’……..

  Ik blijf me persoonlijk zacht gezegd heel erg verwonderen over de Nederlandse foute bemoeienis met Israelische besluiten. En voel er een duidelijk antisemitisme achter. Waarom maakt men zich druk over deze zaken terwijl men moet weten dat een deel van de Palestijnse gebieden schat- en schatrijk is…. Het is niet onbekend dat er al een paar jaar films circuleren over de enorme rijkdommen in die z.g. Palestijnse gebieden. Zie o.a. http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/03/kabinet-blijft-de-relatief-rijke-palestijnse-gebieden-van-geld-voorzien .
  Er zijn, met o.a. Nederlands geld, 5 sterrenhotels gebouwd in de Palestijnse gebieden: http://www.youtube.com/watch?v=GcqQrEudVmc een luxe die we hier niet kennen als Nederlanders: http://www.youtube.com/watch?v=DB0I8iGRFZY. Hotels, die al langere tijd leeg staan trouwens.
  En dan komen Nederlandse politici en Nederlandse kranten met miezerige vragen en anonieme artikeltjes over Israeliers die huizen zouden bouwen op Palestijns grondgebied? In plaats van de exorbitante rijkdommen van de Palestijnse gebieden te bekritiseren, die bebouwd worden met oa Nederlands geld…… terwijl Nederland zelf zó in financiële moeilijkheden verkeert.
  Kijk, daarom noem ik het antisemitistisch, om Israel aan te vallen en de Palestijnse Gebieden te blijven voorzien van geld en luxe….
  Ook om wapens te kunnen kopen tegen particulieren die tegen de wil van Nederland grond kopen (!) om een huis ( een nederzetting wordt dat meteen genoemd) te bouwen.
  Waarom maakt men zich niet druk over Syrie? Waarom heeft vanaf het begin niemand zich druk gemaakt over de deling van Kreta, waar Turkije de hand in had?
  Omdat het hier om Joden gaat. Om geen enkele andere reden dan dit feit. Omdat het om Joden gaat! En omdat antisemitisme vele verhullende manieren heeft.
  Erica van Beek
  Kort daarna is de werkgroep dus opgeheven….

 2. @ Van Beek. Merkwaardig dat uw bericht de voorpagina’s van de nationale pers niet heeft gehaald. Het is namelijk wereldnieuws wat u schrijft, met name over Kreta. Overigens, bel even met de Universiteit van Bielefeld, en vraag of ze u de resultaten van haar onderzoek naar Europees antisemitisme willen mailen.

  @ Likoed. De volkenrechtelijke schendingen die uw moederpartij openlijk propageert en steunt ontnemen u het recht van spreken. Bij deze het verzoek aan de redactie uw account te blokkeren, daarmee gehoor gevend aan de Geneefse Conventies.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.