Overwinning met een nare bijsmaak

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering oproept het gebruik van de IHRAwerkdefinitie van antisemitisme te stimuleren. Tot zover het goede nieuws.

H et is er dan toch van gekomen, er is een motie over de antisemitismedefinitie van de Internatioenal Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) aangenomen in de Tweede Kamer. Toegegeven, de motie stelt in praktijk weinig voor, het is niet zo dat de ‘werkdefinitie’ voortaan in ons land gehanteerd gaat worden door regering, rechter of politie. Wat dat betreft moeten Nederlandse Joden het met minder bescherming doen dan hun geloofsgenoten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Roemenië, Litouwen of Macedonië. En Israël natuurlijk.

Toch is het aannemen van de door SGP-voorman Kees van der Staaij voorgestelde motie een stap vooruit. Vorige week sneuvelde een eerdere poging omdat deze niet op de steun van de PVV kon rekenen. Verrassend, gezien de pro-Joodse houding van Geert Wilders’ fractie? Niet echt, de eerste motie-Van der Staaij riep ertoe op de werkdefinitie binnen de EU te promoten. Een viezer woord dan die twee samengevoegde letters kent men bijna niet bij de rechtspopulisten, dus volgt op elke motie die zelfs maar zijdelings met de Unie van doen heeft, steevast een njet. De PVV-afkeer van de EU is groter dan haar liefde voor het jodendom, dus werd bij de eerste motie zonder pardon het kind met het badwater weggegooid.

Paradoxale situatie
De tweede haalde het dus wel, elke verwijzing naar Brussel was eruit gesloopt. Reden voor de PVV om vóór te stemmen, het CDA deed vorige week al mee, dus de meerderheid was gegarandeerd. De motie luidde: “…overwegende dat de strijd tegen het veelkoppige monster van het antisemitisme grote inzet en goede afstemming vraagt; verzoekt de regering, steun te verlenen aan het hanteren van de internationale IHRA-werkdefinitie van antisemitisme.” Let wel, de Kamer wil dus blijkbaar niet dat de Nederlandse regering de definitie zelf hanteert, slechts dat zij internationaal steun verleent. Een nogal paradoxale situatie – je zou kunnen redeneren dat het onzinnig is een definitie te promoten die je zelf niet wenst te hanteren. Toch blijft er een nare smaak in de mond achter wanneer je het stemgedrag van de partijen bij de motie-Van der Staaij nader analyseert. Want waar rechts Nederland zich en bloc achter de strijd tegen antisemitisme schaart, laten alle linkse partijen Joods Nederland in de kou staan. Vanaf D66 tot aan de SP is het oordeel van ‘progressief’ Nederland unaniem: deze definitie moeten we niet. Een bizarre situatie, zelfs het Britse, hardlinkse Labour van Jeremy Corbyn heeft de definitie aanvaard. D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en uiteraard Denk halen Jodenhater Corbyn links in als het om antisemitisme gaat.

Erger nog, hierover lijkt binnen de betreffende partijen niet eens discussie meer te bestaan. Geen enkele waarnemer verwachtte dat het linkse blok de IHRA-definitie zou omarmen. Het staat inmiddels in Den Haag bijna in steen gebeiteld dat pro-Joodse, laat staan pro-Israëlische maatregelen en zelfs de bestrijding van antisemitisme op een nee van alle partijen links van het CDA kunnen rekenen. Behalve Denk hebben al deze partijen zich wel achter het Amsterdam Joods Akkoord geschaard, waarbij de IHRA-definitie een centrale rol speelde, maar landelijk weigeren zij een vergelijkbaar standpunt in te nemen.

Volkomen legitiem
D66, de meest pro-Europese partij van ons land, gaat zelfs in tegen de oproep van het Europees Parlement de werkdefinitie wél te gebruiken. Ironisch genoeg spiegelen de sociaalliberalen daarmee de PVV-afkeer: D66 is zo fel tegen de bestrijding van antisemitisme dat zelfs de wil van het Parlement in Brussel genegeerd wordt.

De drogreden die de linkse partijen hierbij gebruiken is dat de IHRA-definitie kritiek op Israël onmogelijk zou maken, maar dat is een leugen uit de koker van BDS-organisaties als The Rights Forum, het Palestina Komitee en Een Ander Joods Geluid. Sommige anti-Israëlische uitingen zijn uiteraard antisemitisch, bijvoorbeeld de vergelijking tussen de Joodse staat en het naziregime, maar elke uiting van normale kritiek op de staat Israël en zijn regering zijn volkomen legitiem. Niets in de werkdefinitie suggereert het tegendeel.

Het is bizar dat de progressieve partijen in de Kamer hun stemgedrag laten afhangen van een bewust verzonnen interpretatie van de definitie, iets waar zoals gezegd de Amsterdamse afdelingen van die partijen niet intrapten. Nog vreemder is dat er binnen die partijen geen enkele discussie meer over bestaat. Spelen electorale overwegingen hierbij wellicht een rol? Is racismebestrijding wél, maar antisemitismebestrijding niet langer een linkse prioriteit?

12 Reacties

 1. CNN onderzoek. 180 miljoen Jodenhaters in Europa!

  Europa dat in de VN met alle Israel haters & dictators mee stemt in 8 Anti Israel onzin resoluties.

  Europa dat metéén in actie schiet bij afbraak van Arabische krotten door Israel maar Oostindisch doof blijkt bij de duidelijke boodschap van de ‘gematigde’ Iraanse president voor de vernietiging van Israel.

  “Dat zijn onze normen & waarden”…..en de rest is blablabla!

 2. Goede analyse door Bart Schut van de politieke afwegingen en drogredenen, gebruikt bij de twee maal ingediende motie van SGP voorman van der Staay m.b.t. de IHRA werkdefinitie van antisemitisme. Maar waarom hebben de (rechtse) indieners en voorstemmers die linkse partijen niet kunnen overtuigen, dat normale kritiek op de politiek van Israël los staat van de definitie en volkomen legitiem is, mits niet in antisemitische termen geuit? Hoe kan het, dat er geen goede voorlichting hierover, achterkamer-lobby, noch debat heeft plaatsgevonden, om onwetend- en slecht-geïnformeerd links hiervan te doorgronden? Die partijen links van het CDA laten hun oren steeds meer naar de schreeuwlelijken van BDS, The Rights Forum, het PK en EAJG hangen. Dat is op dit moment een van de gevaarlijkste tendensen, die in Nederland plaatsvinden en polariseert de discussie rond antisemitisme tot onoverbrugbare proporties!

 3. Het misbruik maken van de IHRA definitie om kritiek op Israel te smoren komt niet van The Rights Forum of andere genoemde organisaties, maar komt uit Israel zelf. Het risico van misbruik is reëel, zie anti-BDS wetgeving in VS en Frankrijk. Die kant moeten we in Nederland niet op.

 4. De Nederlandse communisten en hun bondgenoten die zich als progressief links voordoen moeten helemaal niets hebben van God en de moraal. Net als veel van oorsprong christelijke Europeanen koesteren zij daarom een soort ‘natuurlijke’ afkeer van Joden. Hoewel anders gemotiveerd dan de volgelingen van Mohammed kunnen ook zij het voortbestaan van Israël, het enige land ter wereld met een merendeels Joodse bevolking, niet verkroppen.

 5. Goed artikel, wederom. Uitstekende analyse en juist verwoord.Weten we weer op welke partijen er niet gestemd moet worden. De linkse elite anno 2018 laat haar werkelijke gezicht zien. Mijn (groot)ouders die aan het begin van de SDAP gestaan hebben, zouden zich omdraaien in hun graf wanneer zij zouden weten wat er van hun socialistische nalatenschap verworden is..

 6. Ik en mensen met veel grotere kennis dan die van mij zijn van mening dat de Europese moslims in de toekomst, zodra zij zich sterk genoeg voelen, hun eigen partijen zullen oprichten. DENK is slechts een eerste zwaluw. Zeer onwaarschijnlijk dat ik hier dan nog zal rondlopen om het te aanschouwen, maar te verwachten is dat in de loop van de tweede helft van deze eeuw Nederland steeds meer weg zal hebben van Libanon, waar mensen stemmen volgens de groep waartoe zij behoren. Het stemgedrag zal dan niet gaan over hóe het land geregeerd moet worden, maar door wíe. Als er überhaupt nog iets zal bestaan dat op democratie lijkt, natuurlijk, want de spanning tussen etnische groepen is niet de enige spanning die zich hier opbouwt.

 7. De politiek van Israel vergelijken met die van de nazi’s wordt terecht gezien als anti-semitisch.
  Maar wat dan te denken van de uitspraak van de VS gezant in Israel, dat Jewish voice for peace medewerkers “kapo’s” zijn? Is het dan niet meer anti-semitisch?

 8. Nuttige achtergrondinformatie.

  Helaas laat de alomgewaardeerde Schut wel een paar steken vallen.

  1. De PVV heeft nooit enige liefde ge- of vertoond voor het jodendom of (juister gezegd) voor Joden. Kijk naar hoe de PVV tegen koosjer slachten stemde. De PVV (Wilders) stelt alleen voor Israël te zijn omdat het een bolwerk tegen oprukkende Islamisering zou zijn. Het ziet Joden en Arabieren als vijanden en dus zijn ze de vrienden van Israël dat vecht tegen Arabische staten (of eigenlijk: omgekeerd). Dat Wilders zelf Jood is (blijkbaar) irrelevant.

  2. De Britse, “hardlinkse” Partij van de Arbeid van Jeremy Corbyn (voor de goede orde, de meerderheid daar is niet extreemlinks, maar Corbyn wel) heeft de Internationale Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definitie NIET geheel aanvaard. Men heeft na heel veel onverkwikkelijke discussie de voorbeelden van kritiek op Israël die antisemitisch zouden zijn verworpen! En daar zit hem bij links Nederland natuurlijk ook de kneep. Dat gaat niet juichen bij belediging van Joden. Maar Israël is nou eenmaal vogelvrij omdat dat het meest koloniale, racistische staatje ter wereld zou zijn. Het is dan ook zeer de vraag of Corbyn een “Jodenhater” (Joden-hater of jodenhater?) is; hij is anti-Zionist.

  3. “elke uiting van normale kritiek op de staat Israël en zijn regering zijn volkomen legitiem” onder deze definitie. Nou, dat weet ik niet. Zo mag men dan niet “claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor.” Men kan best (ten onrechte) vinden dat Zionisme gebruik maakte van racisme en anti-Zionist zijn maar Joden een staat in Midden-Afrika gunnen en niet anti-Semitisch zijn.

  4. Nederlandse Joden zouden minder bescherming tegen antisemitisme hebben dan in …. “Israël natuurlijk.” Dat is helemaal niet natuurlijk. Ik geloof niet dat vuile rotjood zeggen hier strafbaar is. De kamerleden hier maken elkaar voor nazi uit en dat heeft nog nooit tot strafvervolging geleid.

  5. Over Amsterdam: “Behalve Denk hebben al deze partijen” moet zijn: “Behalve Denk hebben alle partijen waaronder deze linkse partijen”. Denk is niet links en hij wilde waarschijnlijk zeggend at verder alle partijen getekend hebben.

  6. Hij heeft het over geloofsgenoten maar ik vind dat geen goeie manier om andere Joden aan te duiden. Het negeert dat heel veel Joden klokvrij zijn en niks geloven. Maar ook die horen 100% bij het Joodse volk! Joden zijn geen geloofsgemeenschap maar een volk. (En een belangrijk deel van zijn cultuur is een religie – die zelfs zo belangrijk is dat je de religie moet aanhangen om Joods te worden.) Dat weet Schut natuurlijk ook, maar hij moet nog steeds dit woord niet bij Joden gebruiken.

  7. En (niet zo belangrijk, maar nou we toch bezig zijn) “samengevoegde letters” daar is een woord voor in het Nederlands: afkorting.

  8. Niet iedere zin in een snel geschreven stuk kan perfect zijn, maar heeft hij geen spelcorrector, vroeg ik me nog af. Maar dat is toch wel bijzaak.

  Wel fijn om te zien dat na eindeloos protesteren door mij bij alle intellectuelen die ik maar tegenkwam, Joden nu eindelijk met een hoofdletter wordt geschreven. Klagen maakt je niet geliefd maar helpt dus soms toch.

 9. Het stuk doet mijn inziens afbreuk aan de gedachte en het belang van de definitie, met name moeten de politiek en ook andere overheidsorganen er nu rekening mee gaan houden dat een kamer meerderheid de motie aan heeft genomen. Wat terechte kritiek in het artikel is, de beschamende linkse partijen die blijkbaar al een vieze smaak krijgen van het woord antisemitisme. Hoewel ze dit in Amsterdam zeggen omarmt te hebben heeft Femke Halsema nog niets gedaan in haar stad om de strijd tegen antisemitisme op te voeren, sterker nog zowel politiek als politie lijken nog een andere kant op te kijken. Inmiddels hebben VVD en CU werk ge maakt voor een plan de campagne om invulling te geven aan de definitie antisemitisme en ook bij VVD klinken de woorden door dat Amsterdam met HaCarmel wel erg snel oordeelde dat er geen antisemitisme aan ten grondslag lag waar onder water toch even opgemerkt moet worden dat het tijd is voor een andere mentaliteit. Niet wegkijken, weglopen of bagatelliseren maar er daadwerkelijk iets aan doen. Anders komen die Franse toestanden hier vanzelf naartoe en durf ik hier te zeggen ‘Zet dan je koffer maar vast klaar voor een enkeltje Tel Aviv’.

 10. “Sommige anti-Israëlische uitingen zijn uiteraard antisemitisch, bijvoorbeeld de vergelijking tussen de Joodse staat en het naziregime”. Uit de aard der zaak, vanzelfsprekend? Beste Bart, dit zal je toch echt nader moeten preciseren. Als je er op zou doelen dat een dergelijke vergelijking vooral wil aangeven het volgende. Dat , ik geef een voorbeeld, er een harde israelische, zo je wilt zionistische politiek gevoerd wordt t.o.v. zowel palestijnen in wat ik toch maar de bezette gebieden noem, desgewenst Judea/samaria (maakt me niet uit), alsook discriminerende maatregelen of een impliciet , soms ook expliciet denigrerende houding naar israelische arabieren. En dat dit associaties oproept met onderdrukkende maatregelen door het (zoals je weet in aanzet democratisch gekozen) nazi-regime. Dan ben ik t met je eens dat dergelijke vergelijkingen disproportioneel worden , beter gezegd kant noch wal raken, zodra systematische uitroeiing/genocide na zeg 1941 er in betrokken worden. Maar over ontwikkelingen in de periode 1933-1938 zou men kunnen discussieren, als men daarvoor open staat; en , mijn aanname, vanzelfsprekend het nooit eens worden. Wat heeft dat echter met anti-semitisme van doen? kol toev, Benno Karkabe

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*