Uitgever

Het NIW wordt uitgegeven door de Stichting Nieuw Israëlietisch Weekblad. Daarbij wordt samengewerkt met de Groene Amsterdammer die ondersteunende diensten verleent zoals de abonnementenadministratie, het bladmanagement, de advertentiewerving en de (tele-)marketing.