Bestuur

Het bestuur van het NIW bestaat uit:

Gideon Simon (voorzitter)

Uri van Gelder (vice-voorzitter)

Ran Sasson (penningmeester)

Paul Brill

Wouter Hes