Over ons

Het NIW is opgericht op 4 augustus 1865 en is het oudste nieuws- en opinieblad in Nederland. Het beoogt informatie te verschaffen aan en over Joden in Nederland.

Het NIW is een uitgave van de Stichting Nieuw Israelietisch Weekblad. De stichting beoogt:

Het bevorderen van de joodse levensbeschouwelijke en culturele identiteit in Nederland en het daaromtrent informeren van het publiek De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: (1) het doen uitgeven van bladen en overige publicaties (2) het op elke andere wijze informeren van het publiek omtrent haar doelstelling (3) het aanwenden van de aan haar gedoneerde gelden ter ondersteuning van activiteiten en werkzaamheden ter bevordering van haar deelstelling (4) al het overige wat hiermee direct of zijdelings verband houdt De stichting beoogt niet het behalen van winst