Opnieuw rel rond Kristallnachtherdenking

Een verwoeste Joodse winkel in Maagdenburg, 10 november 1938. Foto: Bundersarchiv BILD
Een verwoeste Joodse winkel in Maagdenburg, 10 november 1938. Foto: Bundersarchiv BILD
Een verwoeste Joodse winkel in Maagdenburg, 10 november 1938. Foto: Bundersarchiv BILD

Het bestuur van de Uilenburgersjoel is uit angst voor financiële gevolgen door de knieën gegaan en staat toch toe dat er in de synagoge een door een anti-Israëlische beweging georganiseerde ‘Kristallnachtherdenking’ wordt gehouden.

Het conflict rond de locatie van de alternatieve Kristallnachtherdenking dreigt uit de hand te lopen. Nadat de Uilenburgersjoel vorige week bij monde van woordvoerder Maurits-Jan Vink zijn toestemming introk voor het hosten van het omstreden evenement op 9 november, dreigde het organiserende Platform Stop Racisme en Uitsluiting met een kort geding.
Bronnen binnen de synagoge meldden het NIW dat er intern veel discussie is geweest over hoe met de ontstane situatie om te gaan, ook omdat er geen duidelijk inzicht was over de eventuele financiële consequenties die de terugtrekking en een kort geding zouden hebben. De schattingen daarover lopen uiteen, tot een maximum van 20.000 euro.

Niet respectvol
Wel heeft de Uilenburgersjoel een open brief opgesteld waarin in niet mis te verstane bewoordingen uiteen wordt gezet hoe ongelukkig het bestuur is met de beweging die de omstreden herdenking organiseert. “Het Platform [Stop Racisme en Uitsluiting, red.] biedt, anders dan de website en de naam doen geloven, een controversieel programma,” is in de brief te lezen, en: “Deze [herdenking] is niet cultureel, niet respectvol, niet open en niet verwelkomend.”
Het stichtingsbestuur van de sjoel geeft in de brief toe dat het ‘op juridische gronden’ heeft besloten de herdenking toch doorgang te laten vinden, al is er “meerdere keren verzocht naar een alternatieve locatie uit te wijken en [is] hier meermaals hulp bij aangeboden.” De Stichting heeft het Platform gevraagd zelf maatregelen te nemen omdat zij zich zorgen maakt over de veiligheid van de bijeenkomst.
Dit lijkt niet ten onrechte want intussen hebben Joodse activisten laten weten dat zij van plan zijn de bijeenkomst te verstoren. Een van hen zei tegen het NIW – op voorwaarde van anonimiteit – dat zij hierbij mogelijk zelfs kunnen rekenen op de steun van sympathisanten uit België en Frankrijk. Als deze aankondiging serieus wordt genomen, zou de Amsterdamse burgemeester Van der Laan kunnen besluiten de herdenking af te blazen omdat de openbare orde en veiligheid dan in gevaar zouden komen.

Joodse activisten hebben laten weten dat zij van plan zijn de bijeenkomst te verstoren

Vink laat desgevraagd weten hier al met de gemeente Amsterdam over te hebben gesproken: “De gemeente heeft vooralsnog een houding van ‘het zal zo’n vaart niet lopen’.” Het Platform heeft toegezegd de veiligheid te garanderen en eventueel de maatregelen daartoe zelfs aan te willen scherpen, mochten de sjoel en veiligheidsexperts van Bij Leven en Welzijn dat nodig achten. “Wij zijn een kleine, jonge organisatie en drijven op vrijwilligers,” antwoordt Vink op de vraag wat er is misgegaan bij het behandelen van de aanvraag van het Platform, “de waarheid is dat dit er gewoon doorheen is geglipt.”

BDS
De Uilenburgersjoel was zich dus, toen zij toestemming voor het evenement gaf, niet bewust van de warme banden die de organisatoren van de alternatieve herdenking onderhouden met anti-Israëlische en antisemitische groepen, zoals de BDS-beweging en de Internationale Socialisten. In 2015 nodigde het Platform Haneen Zoabi, een Arabisch-Israëlisch Knessetlid dat het bestaansrecht van Israël ontkent, uit als spreker bij de ‘Kristallnachtherdenking’. In het comité van aanbeveling zitten activisten als Anja Meulenbelt, Mohammed Rabbae en Klaas de Jonge.
Traditioneel wordt de alternatieve Kristallnachtherdenking gehouden bij het monument ter herinnering aan het Joods verzet. Dit jaar heeft echter een andere organisatie deze plek geclaimd voor de bewuste datum en een vergunning van de gemeente Amsterdam gekregen, waardoor het Platform op zoek moest naar een andere locatie. Saillant detail: Jaap Hamburger, voorman van Een Ander Joods Geluid, zal dit jaar ook op deze alternatieve Kristallnachtherdenking spreken.

Open brief
Van de Stichting Uilenburgersjoel over de Kristallnachtherdenking van Platform Stop Racisme en Uitsluiting:
“Op 9 november 2016 houdt Platform Stop Racisme en Uitsluiting haar Kristallnachtherdenking in de Uilenburgersjoel. Eigenaar van het pand, Stichting Uilenburgersjoel, neemt afstand van de inhoud van deze herdenking en van de activiteiten van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting.
De Kristallnachtherdenking zoals het Platform deze invulling geeft, sluit niet aan bij het beleid en de programmering van de Uilenburgersjoel. Het Platform biedt, anders dan de website en de naam doen geloven, een controversieel programma. Tot spijt van de Stichting en uitsluitend op juridische gronden heeft de Stichting zich genoodzaakt gezien de bijeenkomst doorgang te geven. De Stichting vindt het Platform en haar activiteiten in beginsel niet binnen haar doelstelling passen, maar heeft zich te laat gerealiseerd uit welke partijen het Platform bestaat. De Stichting betreurt dit ernstig.
Vanwege het feit dat het Platform niet binnen de doelstellingen van de Stichting past, heeft de Stichting het Platform meerdere keren verzocht naar een alternatieve locatie uit te wijken en hier meermaals hulp bij aangeboden. Het Platform heeft dit verzoek genegeerd en met behulp van een advocaat de herdenking afgedwongen.
De Stichting Uilenburgersjoel heeft bij zowel het Platform als de Gemeente Amsterdam aangegeven zich zorgen te maken over de veiligheid van de bijeenkomst. De Stichting heeft het Platform gevraagd om zelf passende veiligheidsmaatregelen te treffen en ter toetsing voor te leggen aan de Stichting.
De Uilenburgersjoel is een Joods cultureel en pluriform centrum, open en respectvol. Een plek waar iedereen zich welkom kan voelen. Dit staat haaks op de herdenking van het Platform: deze is niet cultureel, niet respectvol, niet open en niet verwelkomend. De Stichting Uilenburgersjoel distantieert zich dan ook van de inhoud van de programmering.
Bestuur van de Stichting Uilenburgersjoel, Amsterdam.”

18 Reacties

 1. Oók moeten we ervoor zorgen dat de gemeente en haar politie-ambtenaren ophouden het wekelijkse ‘antizionistische’ haat-evenement op de Dam te faciliteren. Die manifestatie, waarbij Nederlandse en Arabische PLO-activisten niet alleen met de PLO-vlag zwaaien en oproepen tot een boycot van Israëlische producten, maar ook flyers uitdelen waarin Israël ervan beschuldigd wordt ‘Palestina’ te bezetten (héél Israël dus), vindt ieder weekend plaats, en soms ook op doordeweekse dagen. Wanneer het uitdragen van jodenhaat in Amsterdam onder het mom van ‘Vrijheid van meningsuiting’ officieel gedoogd wordt moeten we ons niet verbazen dat er hoge en dure stalen hekken nodig zijn om de leerlingen van Joodse scholen te beschermen…

  • Het is het goed recht van een ieder om de kristalnacht te herdenken en te bedenken dat dit nooit meer mag gebeuren, niet in NL, niet in Irak, Rwanda of waar dan ook. Kritiek op Israel is net zo goed als het hebben van kritiek op Turkije of welk land dan ook. Het wegzetten van antizionisten als antisemieten is laster en smaad. Het voor 100% achter Israel staan is het zelfde als voor 100% achter Turkije staan. Het verstoren van de kristalherdenking vorig jaar was schaamteloos, schaamteloos in gang gezet door sommigen die het juist niet goed voor hebben met de wereld. Denk tijdens de herdenking eens aan vrede voor iedereen en niet alleen voor de joodse burgers.

  • Beste Michael Jacobs. Ik wil hierbij een paar onvolkomenheden in je betoog tegen de door jou genoemde anti-zionistische haatevenementen benoemen. Ten eerste zijn het geen evenementen, maar is het een eenmansactie. De vredelievende man die daar staat, krijgt uiteraard hulp omdat hij elke keer door meerdere zionisten wordt bedreigt. Ten tweede wil ik opmerken dat je de ‘evenementen’ het ene moment anti-zionistisch noemt en een paar regels verder noem je het “uitdragen van jodenhaat”. Daarmee zeg je dat anti-zionisme hetzelfde is als anti-joods. Dat is inmiddels al een uitgekauwd argument, waar de gemiddelde Nederlander niet meer in trapt. Ook ben ik geen PLO activist, maar een katholiek opgevoede Tukker en de vlag waar we mee zwaaien is een Palestijnse vlag en geen PLO vlag. Dat ik het Palestijnse volk steun is nogal wiedes. Als ik als anti-fascist in de Tweede Wereldoorlog geleefd had, dan had ik zeker de joden geholpen, want ik ben tegen racisme en elke andere vorm van onderdrukking van minderheden. Ik ben dan ook niet alleen anti-fascist, maar logischerwijs ook anti-zionist. De pro-Palestijnse actievoerders zijn allemaal zeer vredelievend en hebben niks tegen vredelievende Joden. Jouw zionistische betoog maakt de Joden onnodig bang. Dat is natuurlijk ook altijd al de bedoeling geweest. Een beetje nadenkende Jood zal niet in je onzinpraatje geloven en een nog beter nadenkende Jood zal begrijpen dat niet ik, niet de Palestijnen en niet de PLO of Hamas de vijanden zijn van de Joden, maar het zionisme.

 2. Europa en helaas dus ook Nederland, Amsterdam hebben heel duidelijk laten merken waar hun affiniteiten liggen. Het nooit meer…is tot een lachertje geworden en het pijnlijke sarcasme van zogenaamde tolerantie druipt er van af.
  Europa heeft afgedaan, het is duidelijk dat er maar 1 plek op de wereld is waar ons volk thuis is.

 3. Een Amsterdams bestuurder met ook maar een klein beetje respect voor de Joodse gemeenschap zou er persoonlijk voor zorgen dat uitsluitend de meest belanghebbende partij (de Joodse gemeenschap dus) het recht van samenkomst heeft op de voor hen zo belangrijke locaties. En zou er tevens voor zorgen dat geen énkel ANTI – israelische beweging en/of daar direct aan gerelateerde groep aanspraak zou kunnen maken op samenkomsten op specifiek Joodse locaties. Dit gebeuren; bevestigd maar wéér eens, dat het bestuur van Amsterdam nog steeds NIETS geleerd heeft van WO2 en de gevolgen die dat heeft voor de Joodse gemeenschap in ons land.

 4. Er is hier geen sprake van een alternatieve Kristallnacht herdenking. DeZe herdenking vindt al sinds begin jaren 90 plaats. De term antisemitisch wordt hier gebruikt voor groepen die kritiek hebben op Israël. Het NIW bewijst hier de mensen die de joodse cultuur willen uitdragen een bijzonder slechte dienst mee.

 5. HOE IS DIT MOGELIJK NA ALLES WAT ER IN DE 20E EEUW MET HET JOODSE VOLK IS GEBEURD.
  MIJN HART HUILT. IK KAN NIET GELOVEN DAT HET WEER DEZELFDE KANT OP GAAT ALS TOEN NADAT MIJN HALVE IS UITGEMOORD.

  • Daar gáát deze herdenking juist over, Bracha. Dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Met niemand. En niet alleen niet met joden. Daarom wordt deze Kristallnachtherdenking al jarenlang gehouden.

 6. Omein…
  Ik werd erop gewezen dat dit comment te kort is.
  Maar ik ben het in alle opzichten helemaal met de vorige schrijver, Michael Jacobs, eens en wil daar ook niets aan toevoegen.

 7. Eigenlijk zou ik willen voorstellen ‘onze’ Kristallnachtherdenking niet meer op deze dag te houden. Het moet wereldschokkend gevonden worden dat deze herdenking op die dag gestolen is door zelfhatende antisemieten en Israëlhaters. Dan wordt pas duidelijk dat die dag geen herdenking meer is, maar een viering van het Nazisme, dat toen voor het eerst met zoveel uiterlijk geweld naar buiten trad.

 8. Het lijkt me dat een van de doelstellingen van dat platform, het schofferen en in de rug trappen van de slachtoffers van de Kristallnacht is. Antisemitisme onder de noemer antizionisme wordt met instemming van officiele bestuursorganen vrijheid van meningsuiting genoemd. Het gaat goed in Nederland..

 9. Wat schokkend is, is dat het NIW spreekt van “anti-Israëlische en ANTISEMITISCHE groepen”. Noch de BDS-beweging, noch de Internationale Socialisten kan met enig recht “antisemitisch” genoemd worden. Dit is dus een lasterlijke beschuldiging, blijkbaar bedoeld om de bona fide herdenking van Kristallnacht in een kwaad daglicht te plaatsen. Droevig.

 10. Ik vind het wel ongelofelijk naief van de sjoel dat ze niet wisten wie ze in huis haalden. Dat moet je na jaren van controverse rond deze club maar gewoon eens weten.

 11. The Platform to Stop Racism and Exclusion used underhanded methods to arrange to have their anti-Semitic meeting in the synagogue. When they realised it , the synagogue tried to arrange for them to meet elsewhere but the Platform said if they pursued this they would sue for an exorbitant amount, one they knew the synagogue could not afford. They are despicable and I hope they attract a lot of people who counter their anti-Semitic rhetoric.

 12. Hoog tijd voor actie, het is geen 5 voor 12 maar lang erna. De Amsterdamse burgemeester die bij een tegendemonstratie opriep geen spandoeken te gebruiken, dat riep agressie op! Mokum/makom bestaat niet meer. Hypocrisie en dan wel bij de herdenking pontificaal aanwezig. Bij het Zoabi voorval ingezonden brieven gestuurd oa het Parool, maar plaatsen,nee. Een krant op gericht in het verzet. Gelukkig maken mijn ouders dit niet meer mee.
  Verder irriteert het me mateloos dat bekende joodse artiesten voorop staan/het hoogste woord hebben bij officiële aangelegenheden, maar schitteren door afwezigheid bij calamiteiten. Dat er godbetere het schuilsynagoges bestaan! Ik kan wel een boekwerk schrijven- dat is ook gebeurd- maar voor deze reactie laat ik het hierbij. Manja Croiset

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.