Nostalgie

Foto: Claudia Kamergorodski

Het is een cliché: het enige dat niet verandert is dat alles verandert. Deze Rosj Hasjana-editie toont daar talloze voorbeelden van.

In beeld toont bijvoorbeeld plaatjes gemaakt door fotografen van The American Colony, tegenwoordig een beroemd hotel in Oost-Jeruzalem. Het zijn fotochrome beelden van een oude wereld die inmiddels vrijwel onherkenbaar veranderd is. Onze reportage over de Gerard Dousjoel, vlak bij de legendarische Albert Cuypmarkt, zal bij veel lezers weemoed opwekken. Gelukkig is het ooit zo verwaarloosde gebedshuis in ere hersteld en viert nu zijn 125-jarig bestaan. Ook een reportage over de laatste Joodse slagerij die ons land rijk is: Marcus. Ik denk dat we allemaal hopen dat we nog lang van hun vlees mogen genieten, want we weten dat de houding ten opzichte van de kosjere slacht sterk aan het veranderen is. Ook verleden tijd: toen veel Joden hun dagelijks brood verdienden in het agrarisch bedrijf.

De inmiddels 80-jarige Sallo van Gelder was de laatste Joodse veehandelaar. Hij is zijn streek, de Achterhoek, altijd trouw gebleven en in dit nummer is de Mensch gereserveerd voor hem. We dachten dat we het nooit zouden meemaken, maar Dries van Agt is aan tafel gaan zitten met Hans Knoop en ze discussiëren in ‘alle redelijkheid’ over het Israëlisch-Arabisch conflict. U kunt het binnenkort allemaal bewonderen op internetsite Café Weltschmerz, maar leest er nu al over op pagina 11, en ook op pagina 13, waar Hans Knoop zelf ingaat op deze, laten we zeggen, unieke gebeurtenis. Ook uniek, de weinig bekende Joodse geschiedenis van het Arabisch Schiereiland, dat in pre-islamitische
tijden een heus Joods koninkrijk kende. Ontdekkingen van inscripties in het Saoedische Bir Hima is een klein stukje van die bijna verloren gewaande historische puzzel.

Hoeveel er het afgelopen jaar 5777 is veranderd, leest u in ons traditionele jaaroverzicht, een traditie waaraan we niet willen tornen. En dan gaan we een nieuw jaar in. Ook in 5778 zal er weer van alles veranderen. Er zullen prachtige culturele evenementen worden georganiseerd, bestuurders zullen gaan en komen, de politiek zal niet stil blijven staan, het zal ongetwijfeld blijven rommelen in het Midden-Oosten, redacteur Bart Schut werpt daar op pagina 30 alvast een blik op, maar één ding zal niet veranderen: het NIW zal u over Joodse zaken in binnen- en buitenland blijven informeren.

Sjana tova!

1 Reactie

 1. Nostalgie? Een soort lichte heimwee, verlangen, vooral naar een voorbije tijd? Ja, Mw. Voet, ik heb ook genoeg prettige herinneringen aan vroeger tijden. Ik heb er vele van opgeschreven in mijn memoires voor onze kinderen/kleinkinderen.

  Maar hoe de Goede Schepper van hemel, zee en aarde mij ook gezegend heeft met veel goeds, ik zou mijn leven op deze aarde voor geen goud willen overdoen. Waarom niet? Omdat ik door mijn vele (zee)reizen te weten kwam hoe de andere helft van de wereld leeft, moet leven. Tranen met tuiten!!! Details Romeinen 8.: 18-39. Mijn oog is daarom vooral gericht op de toekomst.

  Wij kijken met reikhalzend verlangen uit naar de komst van de Joodse Messias op de Olijfberg ten Oosten van Jeruzalem. Zachariah 14 en Openbaring 7, 14, 19. Hij is de enige die weer leven en overvloed voor alle mensen zal terug brengen. Openbaring 21-22.

  Ook de profeet Jesaja 43:18…bemoedigt zijn volksgenoten…Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied;

  Jesaja 65:17…Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

  Corrie ten Boom die Ravensbrück overleefde schreef in haar boeken: Het beste komt nog voor allen die uitzien naar de Messias. Het Heil Is Uit De Joden, zei de Joodse Jeshua in Samaria/Sychar tot een Samaritaanse vrouw bij de waterput van Jacob. Details in Johannes 4:5 en 22.
  Shana Tova!!!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.