Nooit meer ‘Nooit meer…’

Dringend verzoek: zouden alle politici, hoogwaardigheidsbekleders, andersoortige hotemetoten en alle mensen van goede wil die achter een microfoon worden gezet, alsjeblieft nooit meer ‘Nooit meer Auschwitz’ willen zeggen? Het heeft iedere inhoud verloren.

Het is een soort stopwoord geworden, waar niet meer over nagedacht wordt. ‘Nooit meer Auschwitz’. ‘Ook goedemorgen’. Zeg in plaats daarvan: ‘Het is een godgeklaagd schandaal dat Joden over de hele wereld én in ons land met hekken, camera’s, sluizen, bewakers, politie en marechaussee beschermd moeten worden tegen de Jodenhaters van nu’. Zeg op alle manieren dat het echt niet kan dat Joden waar ook ter wereld onveilig zijn. Zeg dat je een geestelijke afwijking hebt als je de Shoa ontkent. Maar zeg niet ‘Nooit meer Auschwitz’.

Die drie woorden gaan namelijk van verkeerde veronderstellingen uit. Ten eerste: Vernietigingskampen zoals Auschwitz waar Joden worden afgeslacht komen er niet meer. Daartoe waren alleen de nazi’s in staat. En voor het herdenken van genocides op andere volkeren zijn er andere tijden, plaatsen en bijeenkomsten. Ten tweede: herdenken vermindert het antisemitisme niet. Herdenken is nodig. Om de solidariteit te ervaren van ieder die met ons herdenkt. Om ervan doordrongen te blijven welke ramp onze Joodse wereld én Europa heeft ontwricht. Om te laten zien dat we er nog zijn. Om de goeden te eren. Maar antisemieten laten zich er niets aan gelegen liggen.

Kijk naar de linkse, rechtse, groene, christelijke, islamitische of antiracistische partijen en bewegingen – ze hebben allemaal antisemieten in hun gelederen. Ondanks het herdenken. Ten derde: Die drie woorden geven de illusie dat het antisemitisme in de klas, in het voetbalstadion, tijdens demonstraties, in universiteiten, enzovoort, wordt bestreden. Maar zolang voetbalwedstrijden niet worden stilgelegd bij ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’ is ‘Nooit meer Auschwitz’ een aanfluiting. Laten we bij komende herdenkingen een acteur inhuren die ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’ roept, na elke toespraak. Om zo een maatschappelijke realiteit recht in de ogen te kijken. Dan kunnen op den duur de camera’s en hekken en politie misschien weg.

4 Reacties

 1. Toen mijn broer Michael tijdens de ‘Nooit Meer Auschwitz’-herdenking in het Wertheim-park eind januari 2018 uit protest tegen die holle speeches van o.a. de premier en toenmalig interim-burgemeester Jozias van Aartsen, vanuit zijn publieke zitplaats opstond en ze toeriep, dat ze “…louter voor de bühne stonden te spreken…”, was er algemene afkeuring bij de betrokken instanties. Hij werd er zwaar op aangesproken en de NMA-organisatie eiste zijn excuses. Er was daar niemand, die hem er toen steunde. En daar komt Tamara Benima met haar column Nooit Meer ‘Nooit Meer’ inclusief een voorstel om volgende keer een acteur in te huren, die er na iedere toespraak ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’ komt roepen. Ten behoeve van het maatschappelijke debat. Wat stoer, wat dapper. Waar was zij toen? Net als vele andere instanties, zoals het CIDI en het CJO, lijkt Joods Nederland heel langzaam uit haar al-50-jaar-durende winterslaap te komen…

 2. Tamarah Benima heeft groot gelijk als ze schrijft: Nooit meer Auschwitz is een soort stopwoord geworden!!!

  Hoogwaardigheidsbekleders, Politici en Woordvoerders van Gemeenten, Organisaties, zouden voortaan duidelijker taal moeten spreken tijdens de jaarlijkse Auschwitz herdenking.

  Nooit meer Auschwitz zouden sprekers moeten aanvullen met de woorden van Tamarah Benima: ‘Het is een godgeklaagd schandaal dat Joden ook in 2019 over de hele wereld én in ons land met hekken, camera’s, sluizen, bewakers, politie en marechaussee beschermd moeten worden tegen de Jodenhaters van nu’.

  Eens zullen alle antisemieten en booswichten [Marxisten, Fascisten, Rooms, Orthodoxe en Protestantse kerken zich de ogen uit hun kop schamen die Joden vele eeuwenlang gedemoniseerd, in Getto’s hebben opgesloten en tenslotte beestachtig vermoord hebben. Dat doen ze nu nog steeds:

  Joden die de hel van Auschwitz overleefden hebben al die schanddaden van antisemieten,booswichten ontmaskerd in vele boeken/documenten in detail beschreven in de hele wereld bekend gemaakt.

  De Joodse profeet Ezechiël 37, 38 en 39 vertelt dat op een dag al die Joden uit de dood zullen opstaan en een machtige leger gaan vormen. Israël wordt tot HOOFD der volken met zijn Masjiach.

  Psalm 149, Jesaja 60, Zacharjah 14 en Openbaring 5 de Leeuw uit Judah, Openb. 7 Alle 12 Joodse Stammen weer compleet, Openb. 14 De Masjiach met 144.000 Joodse Ambassadeurs en Openb. 19 De Masjiach bevrijdt Israël en wordt Koning van Israël: He Shall Reign Forever And Ever!!!

 3. We hebben de afgelopen jaren gezien wat er los kwam bij in Nederland geboren en getogen jongeren, nadat in IS alle remmen los gingen. Ondanks de jarenlang voortdurende, vol trots wereldkundig gemaakte grootschalige gruwelen hebben we vanuit de gemeenschap die deze jongeren voortbracht, niet één enkel grootschalig protest tegen deze misdaden gezien. Hier en daar waren er wat pathetische gemengde betoginkjes van ouderen en kinderen en van niet-islamitische Nederlanders die als een tikkende klok in een stille kamer het massale en dreigende zwijgen alleen maar benadrukten. We weten uit officiële publicaties hoe populair onder de snelst groeiende groepen in de hedendaagse Nederlandse samenleving het salafisme is, díe versie van de Islam die er naar streeft om te leven naar het persoonlijke voorbeeld van Muhammad en we weten precies welk persoonlijk voorbeeld Muhammad in het jaar 627 gaf met betrekking tot de Joden. Ook weten we wat zijn volgers, refererend aan precies dít voorbeeld, onder toeziend oog van de Nederlandse overheid luidkeels scanderen in de Nederlandse straten tijdens demonstaties waaraan ook niet-islamitische Nederlanders enthousiast meedoen. Niet alleen wordt er niet opgetreden tegen dit gedrag, salafisten krijgen hier op belangrijke plaatsen nog podia om hun boodschap rond te bazuinen. Bijvoorbeeld een talkshow bij de NTR, waarin salafisten, waaronder een actieve Nederlandse bekeerling als een nieuwe Anton Mussert deze duistere ideologie zonder kritiek mogen verkopen. Deze duistere ideologie is hier nu volkomen legaal. Ondertussen worden herkenbare Joden in Nederland ongestraft beschimpt, bespuugd en geslagen, terwijl iemand als Michaël Jacobs, die vreedzaam maar dapper tegen het openlijke antisemitisme protesteert, door de Nederlandse politie vernederend “tegen de grond gewerkt” en gearresteerd wordt. Er is een benauwende gelijkenis tussen de jaren 1930 en nu. Dus inderdaad, zeg niet “nooit meer Auschwitz”, tenzij je het serieus meent en werkelijk handelt om dit keer het dreigende gevaar te bestrijden of tenmínste ophoudt mee te werken aan het bevorderen van een anti-democratische, fascistische, racistische, bedreigende en gruwelijke, ideologie.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*