No Jews no water

In Zuid-Afrika zal men spijt als haren op het hoofd hebben over de anti-Israëlische opstelling van de regering. In Kaapstad wordt nu – na drie jaar droogte – verwacht dat ieder moment de laatste druppels uitde kranen zullen komen. Maar de naderende ramp is zeker niet alleen aan droogte te wijten, menselijk falen speelt een minstens zo grote rol. Zo weigerde de ANC-regering vanwege haar pro-Palestijnse houding in te gaan op een aanbod van de voormalige Israëlische ambassadeur Arthur Lenk de stad te helpen met geavanceerde ontziltings- en recycletechnologie. Persbureau Reuters schrijft dat in 2016 enkel Lenks aanwezigheid bij een waterconferentie in Johannesburg reden was om – onder druk van de BDS-beweging- het evenement af te blazen. Deze pyrrusoverwinning van BDS heeft er mede toe geleid dat Kaapstad nu de eerste wereldstad dreigt te worden met een absolute waterschaarste.

1 Reactie

  1. Sneu voor de bewoners behoudens voor die, die de BDS beweging hebben gesteund.
    For them; I couldnt care less !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.