Is de kosjerindustrie wel kosjer?

Jigal Krant – “Het Israëlische hooggerechtshof bekrachtigde een oude wet die de exploitatie van de termen ‘kosjer’ en ‘onder rabbinaal toezicht’ exclusief toewijst aan het opperrabbinaat. Restaurants die zich naar eer en geweten profileren als kosjer, maar geen zaken doen met het opperrabbinaat, zijn strafaar en riskeren hoge boetes. Tot ieders verbazing deed het hooggerechtshof daar nog een schepje bovenop: zelfs de suggestie kosjer te zijn, zonder de gewraakte termen te bezigen, is voortaan illegaal.

Daarmee is de Israëlische scheiding tussen kerk en staat er weer wat diffuser op geworden. Het exclusieve clubje van (ultra)orthodoxe rabbijnen, al soeverein op het gebied van trouwen en scheiden, bezit nu ook het monopolie op kasjroet. …” (lees verder in het laatste nummer, p. 25)

NIW_facebook

NIW 10 weken op proef voor €10