NIHS-bestuur: PVV vormt bedreiging

Wim Kortenoeven, die begin juli uit de PVV-Tweede Kamerfractie is gestapt, voert in Nederland en in de Verenigde Staten een actieve lobby tegen de PVV. Deze week bleek dat hij dat doet met uitdrukkelijke steun van het bestuur van de NIHS, de orthodox-Joodse gemeente in Amsterdam. Mede namens de NIHS wees Kortenoeven er tijdens een rondgang langs Joodse organisaties in de VS, waaronder sympathisanten en potentiële donateurs, op dat in het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat de rituele slacht volledig moet worden verboden.

„De steun van de NIHS zorgde er evident voor dat ik met meer gezag kon spreken,” aldus Kortenoeven tegenover het NIW. „Wat ik heb willen overbrengen is dat het PVV-programma een gevaarlijk programmapunt bevat voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Daarin wordt gepleit voor een algeheel verbod van de rituele slacht. De logica gebiedt dat de partij dan ook een eventueel verbod van de jongensbesnijdenis zou moeten ondersteunen.”

Eisenmann dezelfde dag vanuit Jeruzalem: „We hebben het uitgebreid besproken tijdens de bestuursvergadering en besloten Wim Kortenoeven een schriftelijke boodschap mee te geven.” In de verklaring noemt het NIHS-bestuur Graus expliciet als ‘een gevaar’ voor de belangen van de Joodse gemeenschap in Nederland en Europa. „Graus laat zich laagdunkend uit over Joden en noemt de sjechieta rituele marteling. Hij pleit er ook voor om de import van kosjer vlees van buiten Nederland te verbieden. Dat betekent dat Joden geen vlees meer kunnen eten. Dat gaat echt heel ver, je kan je niet in de VS profileren als belangenbehartiger van Nederlandse Joden en tegelijkertijd rituele slacht willen verbieden. Wilders spreekt met twee monden.”

Eisenmann spreekt in navolging van Kortenoeven het vermoeden uit dat Wilders onder druk wordt gezet door Graus. „Ook in het debat over de rituele slacht was de PVV de enige partij die ondanks herhaald verzoek weigerde ons te ontvangen,” vertelt Eisenmann. „Als je de deur op zo’n cruciaal moment dichthoudt, kan je niet volhouden dat je vrienden van elkaar bent, in ieder geval niet van de zijde van de PVV.”

5 Reacties

 1. Misschien m.b.t. de brith alvast een enquete onder 1.000 Joodse mannen, wie van hen kwaad is op zijn ouders omdat hij ‘gepijnigd’ is op zijn 8e dag?

 2. Goede reactie van Eisenmann. Misschien is het goed ons als jood eens af te vragen wat de boodschap van Hashem achter deze ontwikkelingen is, wat het bericht aan ons Joden is en wat we hieruit wellicht moeten concluderen.

 3. Het is heel wel mogelijk dat deze voornemens van de PVV volledig de instemming hebben van Wilders zelf. Want de reden waarom Wilders zich als pro-Israel uitspreekt heeft niets te maken met sympathie voor het joodse volk. Het is in Wilders optiek een pure toevalligheid dat Joden de meerderheid van de Israelische bevolking uitmaken en dat het Jodendom in Israel de dominante religie is. De enige reden waarom Wilders Israel wenst te steunen is dat het een moderne seculiere staat is van westers-democratische makelij. Het gaat hem er uitsluitend en alleen om dat die moderne staat Israel een bolwerk is tegen de dominantie van de Islam.

  Wilders heeft naar alle waarschijnlijkheid net zo’n hekel aan religieuze Joden als aan Moslims. Zijn hoofddoel is de verwijdering van de Moslims uit Nederland en, indien mogelijk, uit Europa. Een van Wilders’ belangrijkste strijdmiddelen ter bereiking van dit doel is de criminalisering van de Islam als religie.

  Welnu, hoe criminaliseer je de Islam? Het antwoord daarop is eenvoudig: via het verbieden van Halal vlees en de daarbij behorende slacht; via het verbieden van de besnijdenis en andere rituele observanties, zoals het gebruik van het Arabisch als liturgische taal in de Moskee, etcetera, etcetera.

  Om welke reden zou Wilders een hekel hebben aan religieuze Joden? Om de reden dat Joden vergelijkbare rituele observanties hebben als Moslims. Religieuze Joden zijn voor Wilders dus alleen maar een vervelend obstakel in zijn oorlog tegen de Islam. Er is dus geen enkele reden waarom Wilders enige sympathie zou koesteren voor Joden in Nederland. Zonder zich expliciet als antisemiet te afficheren — dat is vanuit zijn gezichtspunt ook helemaal niet nodig — ijvert Wilders dus voor een secularistische agenda die de Moslims, en per implicatie de Joden, het leven in Nederland onmogelijk zal maken.

  Die secularistische agenda spreek velen in Nederland aan. Dit secularisme is de sleutel voor het begrijpen van Wilders. Het is de de huidige politieke constellatie de perfecte dekmantel tegen het verwijt van antisemitisme. Het is zijn secularisme dat het voor Wilders mogelijk maakt tegelijkertijd anti-joods en pro-Israel te zijn. Dat is voor hem helemaal geen tegenstrijdigheid. Want moch hij erin slagen om met de Moslims ook de Joden uit Nederland weg te pesten, waar gaan die Joden dan naar toe? Naar Israel toch zeker! En dat is in Wilders ogen alleen maar goed. Daar zijn de Joden een versterking van de staat Israel terwijl ze hier in Nederland alleen maar lastposten zijn.

  Dus waarom zou Wilders, vanuit een oogpunt politieke analyse van wat hij wil bereiken, ook maar een zier geven om de Joden in Nederland?

  Om deze redenen is het veeleer volkomen onbegrijpelijk dat iemand ook maar ooit heeft kunnen denken dat Wilders iets goeds betekende voor de Joden in Nederland. Wim Kortenhoeven heeft zich gruwelijk vergist en zich ronduit geblameerd met zijn episode van steun aan de PVV. Die vergissing was echter bij enig nadenken helemaal niet nodig geweest. Het was van het begin af aan duidelijk waar Wilders op uit was, en het was dus ook duidelijk dat Wilders bereid was terwille van zijn strijd tegen de Islam de Joden onder de voet te lopen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.