Niets meer zonder advocaat

Orthodox-Joods Nederland verkeert in de diepste organisatorische crisis in zijn bestaan. De scheuring is compleet en er wordt niet meer gepraat maar gedreigd en naar de rechter gestapt. Met sommeringen, kort gedingen en bodemprocedures proberen partijen hun zin door te drijven.

Voor buitenstaanders moet het verbijsterend zijn, de manier waarop men in orthodox-Joods Nederland met elkaar omgaat. Tussen de besturen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) en het Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR) is een ongekend hevige strijd gaande. En het woord strijd moeten we soms zelfs letterlijk nemen, zoals tijdens de vergadering die op 22 mei plaatsvond in het Joods Cultureel Centrum, waarbij partijen dusdanig tegenover elkaar kwamen te staan dat er bewaking en zelfs de politie moest worden ingeschakeld, waarover het NIW in editie 31 berichtte. Sindsdien hebben partijen de hakken nog dieper in het zand gezet. Er wordt alleen nog gecommuniceerd via advocaten. Alles draait om de stemverhoudingen in de Centrale Commissie (CC) van het NIK, waarvan de NIHS (Amsterdam), het IPOR (de mediene) en de ressorten Den Haag en Rotterdam deel uitmaken. De herstructureringsplannen van de totale NIK-organisatie stuitten op veel verzet. Intussen waren er veel informatie en verdachtmakingen gelekt naar landelijke dagbladen, die smulden van de ‘ruziende Joden’, waardoor de zaak verder op de spits werd gedreven.

Van Kooten versus Loonstein
Ook het ressort Rotterdam werd in dit gevecht meegesleurd. Er werden niet-Rotterdammers – Amsterdammers Gidi Markuszower, advocaat Herman Loonstein, en Permante Commissie (PC)-lid Avi Ovadia – ingevlogen om Rotterdam te behouden voor ‘het IPOR-kamp’. Er werd zelfs een Rotterdamse ressortvertegenwoordiger geroyeerd. Dit leidde bijna tot een kort geding van de ressortvertegenwoordiger, dat te elfder ure werd voorkomen omdat Loonstein namens het bestuur van Rotterdam het royement introk. Dan was er een zaak aangespannen door Gidi Markuszower om zijn verwijdering uit de PC terug te draaien, wat door de rechter niet werd gehonoreerd. Maar ook bij andere zaken vlogen de brieven van advocaten over en weer. Advocatenkantoor Van Kooten, gespecialiseerd in kerkgenootschappen en ingehuurd door onder meer het NIK, had het er maar druk mee. Evenals Herman Loonstein, die zich opwierp als voorvechter van ‘de tegenpartij’.

Zo stonden twee weken geleden tijdens een kort geding ook het NIK en de voorzitter van de CC, Paul Joseph tegenover de vicevoorzitter van de CC, Marco Lobatto. Het NIW meldde door een communicatiemisverstand met de rechtbank in eerste instantie abusievelijk dat Lobatto die zaak had gewonnen. Toen het NIW al naar de drukker was bleek dat dat verkeerde informatie was. Het NIK nam geen halve maatregelen. Van Kooten werd ingehuurd (à raison van honderden euro’s per uur) om maar liefst drie brieven naar het NIW te sturen om te sommeren de zaak te herstellen omdat de berichtgeving niet had gedeugd. Dat wist de redactie inmiddels ook, een simpel e-mailtje was voldoende geweest. Uiteraard werd in NIW 37 een erratum gepubliceerd. Maar de zaak Lobatto bracht nog iets anders aan het licht: “Evenmin kan worden vastgesteld of de besluiten op de vergadering van de Centrale Commissie van 22 mei 2018 rechtmatig zijn genomen,” stelde de rechter. Daarbij doelt hij ook op de besluiten die na de heksenketel tijdens die vergadering zijn genomen en die praktisch gezien inhouden dat het IPOR zou zijn opgeheven. Over de bevoegdheid van het PC-bestuur onder leiding van David Goudsmit bestaat bij de tegenpartij gerede twijfel. Ook heerst verdeeldheid over de volgende uitspraak van CC-voorzitter Paul Joseph in het NIW: “De PC opereert met volledig mandaat. Slechts heeft de PC voor zichzelf besloten geen energie meer te steken in herstructurering en bureau- integratie.” Een bodemprocedure tussen NIK en IPOR ligt in het verschiet.

Gênant
De ontstane situatie wordt door veel insiders, leden met een warm hart voor Joods Nederland, gênant gevonden. Betrokken leden zien met lede ogen aan hoe orthodox-Joods Nederland zichzelf kapotmaakt in een tijd waarin antisemitisme steeds grotere vormen aanneemt. Er gaan stemmen op om het NIK maar helemaal op te heffen omdat de meerwaarde van het kerkgenootschap niet meer wordt ingezien. De verschillende kehillot en sjoels zouden dan zelf hun broek moeten ophouden, er zijn al verschillende die dat doen. De PC van het NIK strijdt al met de geslepen messen. In de vergadering van 22 mei heeft de PC naast de reguliere begroting een extra krediet van 20.000 euro gevraagd om de extra en urgentste juridische kosten te kunnen dekken, wat kwaad bloed zet bij leden die vinden dat dat bedrag beter zou kunnen worden uitgegeven aan wederopbouw van Joods Nederland. Een bodemprocedure tussen de partijen kan jaren gaan duren. Tot dan is orthodox-Joods Nederland de facto vleugellam. De situatie overstijgt inmiddels de term ‘killekolder’; het voortbestaan van de volledige orthodox-Joodse infrastructuur staat op het spel.

5 Reacties

 1. – “Er gaan stemmen op om het NIK maar helemaal op te heffen omdat de meerwaarde van het kerkgenootschap niet meer wordt ingezien. De verschillende kehillot en sjoels zouden dan zelf hun broek moeten ophouden, er zijn al verschillende die dat doen. ” —

  Dat zou misschien nog wel eens de beste oplossing kunnen zijn. Het is nu eenmaal een feit dat wanneer je van iets of iemand afhankelijk bent voor byvoorbeeld financieën, dat de ánder macht over je heeft en je in het nauw kan drijven en jij dan geen kant op kunt omdát je afhankelijk van de ander bent. Wanneer je gewoon zélf volledig je broek ophoudt, ben je volledig zelfstandig en kun je vele malen makkelijker doen en laten wat je wilt en heb je in wezen geen toestemming van anderen nodig; je beheert immers zélf je zaken. Scheelt heel veel discussies en ruzies en je hebt je vrijheid.
  In deze tijd van steeds groter en feller wordend antisemitisme is het van zeer groot belang dat je ‘beveiliging’ in alle aspecten daarvan gewaarborgd is en die kans is het grootst als je het zélf in handen hebt.

  • Ik denk dat dat toch minder zal werken. Iedereen in sjoel krijgt er dan mss taken bij waarvoor hij/zij geen tijd heeft noch de expertise, noch de kanalen. Gezamenlijk “inkopen” van kennis, beveiliging, produceren van benodigde 5 boeken van Mosje, siddoeriem, machzoriem, etc. lijkt me ook iets wat je beter centraal kunt regelen. Ook grotere kans op subsidies wellicht en een stem in de nederlandse samenleving als er weer politieke besluiten dreigen.
   Maar net als met een E.U. moet het wel gecontroleerd worden, niet een supermacht worden die de kleuren uit de verschillende gemeenschappen zou doen verbleken. Ik neem aan dat dat niet de koers is. Gezamenlijk belangen behartigen en veel ruimte voor eigen initiatieven/karakter.
   Oi, en dan zijn nu met rosj choddesj de 9 dagen net begonnen. Waarom vasten en rouwen we ook alweer op 9 Av?
   Gelukkig is de beker op sjabbes nooit half leeg.
   Techillat chochma jirat HASJEEM …
   Dat de ahavat chinam mag toenemen!

 2. Wat jammer is dit allemaal. Gekscherend werd er wel eens gezegd: “Als twee Joden met elkaar praten hebben ze tenminste drie verschillende meningen” Onderlinge verschillen zullen er altijd blijven bestaan maar het zou beter zijn als de krachten gebundeld werden.

 3. nou nou, als het onderling al geen vrede kan zijn wat verwacht je dan van de wereld.

 4. Hete hoofden koude harten! Er is niets nieuws onder de zon. Wie 1 en 2 Maccabeeën leest ziet dat ook toen Orthodoxe Joden verkeerden in de diepste organisatorische crisis in hun bestaan.

  Ook de Joodse Paulus had al met dit soort heftige ruzies in zijn gemeenten te maken en schreef Galaten 5:14…Want de gehele Torah is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw Naaste ​Liefhebben​ als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.

  Laten de ruziënde partijen tot de orde geroepen worden door de Woorden van Psalm 133…

  Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
  als broeders ook tezamen wonen.

  Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
  nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron,
  die nedergolft op de zoom van zijn klederen.

  Het is als dauw van de Hermon,
  die nederdaalt op de bergen van SION.
  Want dáár gebiedt de Here de ​zegen,
  leven tot in eeuwigheid.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.