Misbruik van Tenach

Hoe krijgen mensen het toch voor elkaar om anderen het leven zuur te maken op basis van een paar zinnetjes in een tekst?

Een tekst uit Tenach, ook nog. Nu weer de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Daarin worden homoseksuelen en transgenders verbaal vervolgd. Ja, vervolgd, een ander woord heb ik er niet voor. Streng christelijke, protestantse leiders uit de Verenigde Staten hebben Nederlandse dominees zover gekregen om hun steun te verlenen aan hun in zoete, compassievolle woorden gegoten campagne om lhbt’ers weg te zetten als mensen die zich van de Eeuwige hebben afgekeerd. Het zijn er niet zo veel, in Nederland, maar toch tientallen die hun handtekening hebben gezet. Een aantal jaren geleden onderschreef opperrabbijn Aryeh Ralbag een soortgelijke verklaring van Joodse collegae. De leden van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) pikten dat niet en het bestuur schorste de religieuze leider van de kehilla.

Waarom is zo’n verklaring een vorm van vervolging? De steile dominees zullen het voorbeeld van de Iraanse ayatollahs en van IS niet volgen en de homoseksuelen die zo moedig zijn uit de kast te komen van de daken laten gooien of ophangen. Maar zonen en dochters zullen wel uit hun families worden verstoten. En er zullen nog meer homo’s, lesbo’s en transgenders zelfmoord plegen dan nu al het geval is (het zelfmoordpercentage onder homoseksuele jongens en jonge mannen is zeer hoog). De verklaring leidt dus tot de dood van tenminste één mens, maar waarschijnlijk meer. Zelfmoord is een misdaad in de steile christelijke leer. Aanzetten tot zelfmoord kennelijk niet. Waarom eigenlijk niet? Gaat ons dat alles aan? Natuurlijk. De Tenachtekst wordt gekaapt, alle mogelijke interpretaties die homoseksualiteit niet demoniseren worden genegeerd, en alle Tenachverboden die voor hetero’s gelden worden intussen probleemloos terzijde geschoven. Alleen maar om de eigen seksuele fobieën van de strenge christenen te stutten. De Joodse gemeenschap moet solidair zijn met alle lhbt’ers, Joods en niet-Joods, opdat niet nog meer uit wanhoop ‘de kast’ of zelfs de eigen dood kiezen. Ook dat is tikoen olam, het herstellen van de wereld.

6 Reacties

 1. Als christen heb ik weinig met de Nashville verklaring, maar wat hierboven staat roept bij mij wel een vraag op: Heeft u het document überhaupt zelf gelezen?

  Er wordt ook richting heteroseksuelen het nodige gezegd. Sterker… in al de discussie hierover worden gemakshalve de ongewild alleengaanden vergeten. Die dragen net zo goed een last met zich mee.

 2. Ik ben volledig met uw stelling eens die u hier geventileerd heeft. Ik ben zelf Messiaans belijdend Zionistisch Christen met Joods bloed in mijn aderen vanwege mijn afkomst van moeders kant. Laten we eens kijken naar de seksuele misstanden in bijvoorbeeld de katholieke kerk en jeova’s getuigen. mijns inziens is dat haShem nu ingrijpt door deze dingen aan het licht te stellen.
  In de Thorah staat vermeld dat mannen die sex hebben met mannen gestenigd dienen te worden. Het is een deel van de Mitswot die door haShem aan Moshe werd overgedragen. Vanuit haMashiach is het de doelstelling ook deze mensen lief te hebben en ze een kans te geven om hun leven met haShem in orde te zetten. De stelling van Nashville is zwaar en het is jammer dat de christelijke dominee’s en voorgangers hier hun handtekening onder hebben gezet waarmee ze de diepste kern van haMashiach en de Joodse leer voorbij wordt gegaan. Doordat haShem ingrijpt stelt Hij de misstanden in het christelijk geloof aan de kaak.
  Alhoewel homosexualiteit niet standaard door haShem aan het leven wordt gegeven is het licht van haShem hier wel duidelijk in. G’d geeft ze de kans zich te ontdoen van hun zonden. In het licht van het Nashville verdrag leidt dit inderdaad tot zelfmoord terwijl haMashiach er is om hun op te vangen.
  HaMashiach was er voor onze zonden. Hij veroordeelde niemand. Een mooi voorbeeld is de prostituee die op heterdaad betrapt werd. Zij zou gestenigd moeten worden volgens de Thorah, maar haMashiach schreef in het zand en er was niemand meer over die zonden had begaan.
  Vervolgens vroeg haMashiach aan de vrouw waar haar vervolgers waren waarop zij zei dat er niemand meer was. Niemand durfde de eerste steen te gooien, haMashiach was er op dat moment voor haar. G’d waste haar zonden weg door andere zondaren weg te sturen. G’d gebruikte haMashiach hiervoor om dit te bereiken. Dit alles is te lezen in het Brit haChadashah (Lucus 7:36-50)
  Een ander bekend fenomeen in de T’nach is de hoer (Rachav) die de spionnen via haar raam toeliet (Joz. 2). Dit leidde uiteindelijk tot de val van Jericho. G’d heeft deze twee mensen gebruikt om de vijanden van het (Joodse) geloof aan de kaak te stellen. Nu zien we duidelijk dat G’d klaar is met het christelijk geloof.
  Het maakt in dit geval niet uit of we Joods of christelijk zijn. Wat belangrijk is, is dat we homo’s en lesbo’s moeten opvangen en niet veroordelen.

 3. – “De verklaring leidt dus tot de dood van tenminste één mens, maar waarschijnlijk meer.”-

  NIET de verklaring; maar wat de betreffende persoon ermee doet KAN tot de dood leiden.
  De verklaring is feitelijk slechts gewoon een stuk papier met tekst, waar je je wél of juist niet iets van aan kunt trekken, wat je wel en/of juist níét serieus kunt nemen, die keuze maak je zélf. Of je naar aanleiding van deze verklaring zelfmoord pleegt is óók een éigen keuze. ELK mens zal om wat voor reden dan ook wel door anderen afgewezen worden, de één vanwege geaardheid, de ander vanweg handicap, religie, politieke mening etc etc….. dan kun je je elke keer als dat gebeurd heel erg gekwetst gaan voelen, maar je kunt er óók voor kiezen om je er niets van aan te trekken; er geen aandacht aan te schenken. Een verklaring, een mening van wie dan ook raakt je alleen maar als je je erdoor láát raken. De keuze ligt bij jezelf.

 4. Seksuologen weten er alles van. Van het schrijven van boeken. Zucht.
  Schrijven is stratenmaken: op je knieën liggen en achteruit kruipen. Harry Mulisch.

  Tamarah Benima is niet eerlijk als zij over de Torah van HaSjem schrijft: Hoe krijgen mensen het toch voor elkaar om anderen het leven zuur te maken op basis van een paar zinnetjes in een tekst?”

  In een tekst? De Torah is toch het allerheiligste Boek in de Synagoge van welke signatuur ook. In dit Boek is de Allerhoogste aan het Woord. Waaruit dat blijkt? Telkens kom je al lezende steeds de Woorden tegen: Zo spreekt de Here, de God van Israël.

  Even voor de goede orde: ik zou die Nashville-verklaring ook nooit ondertekend hebben. Waarom niet? Tenach en ook het Tweede Testament zijn in vele hoofdstukken overduidelijk over de Sekswetten die de Eeuwige aan zijn volk gaf. Leviticus 18 t/m 20. Zijn die dan gedateerd? Moeten die bladzijden dan uit de Torah verdwijnen zoals de Bijbel verdween in 2014 uit de Tweede Kamer?

  Voor mij gaat het in deze discussie al lang niet meer over de Nashville-verklaring maar over de vraag: Wat/Waar is het Gezag nog van de Bijbel in de Synagoge en de Kerken? De Bijbel is toch het Boek der boeken die ook het Lied der liederen [HOOGLIED] bevat in het hart van de Bijbel?

  Wij mensen Jood en Christen falen op velerlei gebied leert Psalm 14 en 53. Jeshua leert het ook aan ons feilbare gelovigen in het Tweede Testament: Lucas 11:13…Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? vertaling: NBG51.

  Met dwingelandij heeft nog NOOIT iemand een bekeerling gemaakt. Helaas is die tekst eeuwenlang door christenen verkeerd toegepast. Vooral Joden werden daarvan steeds weer de dupe. Mea Culpa! Hier die tekst: Lucas 14:23…En de heer zeide tot de slaaf: Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden.
  vertaling: NBG51.

  Misbruik van de Tenach? Zucht…!

 5. Mij is niet duidelijk waarom deze dominees slechts een deel van de Torah aanslepen en die delen die hun niet goed uitkomen links laten liggen: eten zij kosher, houden ze shabbat, vasten ze op jom kippoer etc? Is de Torah aan ons gegeven om daarmee een ander om de oren te slaan of misschien aan ons gegeven om ons te helpen om van deze wereld een mooie wereld te maken. Ik, zelf homo,samenwonend met mijn mannelijke partner, kies het laatste en probeer vanuit die overtuiging de regels van de Torah toe te passen

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.