Joodse natiestaatwet is zinloos

Eind jaren zestig was ik met mensen als Marc Stiftel en Chaim Natkiel z.l. de oprichter in Nederland van de toen nog oppositionele Cheroet-partij van Menachem Begin. Dat was in een periode waarin men werd verguisd (ook in Joods Nederland!) als men niet links was. Als men de communistische heilstaat in de voormalige Sovjet-Unie met aanpalende Goelag niet omarmde was men een fascist. Meer smaken kende toen ook seculier, Joods en zionistisch Nederland niet.

Nederland en Israël anno 1970 waren het spiegelbeeld van de thans heersende narratief. Toen heette je een fascist als men niet (of onvoldoende) links was en thans (een halve eeuw later) wordt je uitgemaakt voor landverrader als je niet achter het extreem rechtse nationalisme in Erets aanloopt. Alles dat kritisch ten aanzien van de regering van Netanyahu is, wordt voor ‘links’ gehouden en links is een synoniem voor landverraderlijk. Met name tijdens de tumultueuze behandeling in de Knesset over die vermaledijde Joodse Natie Staat-wet vlogen de beschuldigingen van fascisme en landverraad weer als vanouds in ’s lands vergaderzaal over en weer.

De debatten over die wet waren veelal beschamender dan de wet zelf. Laat ik van mijn hart geen moordkuil maken: ik ben een hartgrondig tegenstander van de wet.

Gele kaart
Niet primair op grond van de inhoud, maar om puur rationele en politieke overwegingen. Met de inhoud van de wet die met 62 stemmen voor en 55 tegen is aangenomen is inhoudelijk weinig mis. De jure legt de wet een situatie vast die al sinds jaar en dag de facto in Israël bestaat. Of men met die bestaande situatie op zich gelukkig moet zijn is van een geheel andere orde.

De uiteindelijk aangenomen wet (die de kracht van grondwet heeft) is een gematigde en gekuiste vorm van een aanvankelijke ontwerptekst die van Israël de jure een Apartheidsstaat zou hebben gemaakt. Een wet die het gemeenten en gemeenschappen toestond niet-Joden te weren. Een wet die er in de praktijk op neerkwam dat gemeenten aan de grens een bord Jews only! of ‘Voor niet-Joden verboden’ zou hebben kunnen ophangen. Na veel gedelibereer en het trekken van de gele kaart door president Rivlin en vele andere prominenten (ook ter rechterzijde), is die clausule gelukkig komen te vervallen. Nog los van de moreel verwerpelijke betekenis van die clausule zou het voor Joden in de diaspora volstrekt onmogelijk zijn geworden Israël nog langer als enige democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten te verdedigen. Draai de zaak eens om en stelt u zich eens voor als morgen Frankrijk of willekeurig welk westers land zou beslissen in de grondwet op te nemen dat steden Joden als burger toegang mogen weigeren. Judenreine gebieden zijn niet verwerpelijker dan gebieden uitsluitend voor Joden!

Gelijkheidsbeginsel
Israël is door het schrappen van de clausule op het nippertje van de democratisch-rechtstatelijke dood gered. Wat resteert is een volstrekt zinloze wet die nodeloos bevolkingsgroepen in het land verdeelt en tegen elkaar opzet. Niemand heeft me kunnen uitleggen wat bijvoorbeeld de zin van is het Arabisch als tweede officiële taal te schrappen. Volgens de indieners van de wet beoogt deze wettelijk invulling en uitvoering te geven van de Onafhankelijkheidsverklaring. Maar in werkelijkheid staat de wet haaks op de tekst en geest van die verklaring die juist burgers trachtte te verzoenen en primair uitging van het gelijkheidsbeginsel.

Niet zonder reden heeft een delegatie van liberale en conservatieve rabbijnen uit de Verenigde Staten met klem ontraden de wet (ook in mildere bewoordingen) in stemming te brengen

Een van de ernstige bijverschijnselen tegen deze basiswet is eveneens dat hij de groeiende kloof tussen Israël als centrum van de Joodse wereld en de diaspora vergroot. Niet zonder reden heeft een delegatie van liberale en conservatieve rabbijnen uit de Verenigde Staten met klem ontraden de wet (ook in mildere bewoordingen) in stemming te brengen. Steeds openlijker kan men in de rechts-nationalistische Israëlische media lezen dat Israël zich niets dient aan te trekken van de groeiende kritiek van Amerikaans-Joodse organisaties op het beleid van de Joodse staat. In evenmin omfloerste bewoordingen zijn vooraanstaande Amerikaans-Joodse organisaties (hopelijk tijdelijk) afscheid van de Joodse staat onder Bibi aan het nemen.

Los van de nodeloos polariserende natie wet houden de Amerikaanse Joden het met Bibi voor gezien omdat hij zijn belofte aan Reform Joden verbrak om liberaal Joodse vrouwen een plaats aan de Klaagmuur toe te staan. Tel daarbij op dat tachtig procent van de Joden in de VS op de Democraten hebben gestemd en Trump verguizen en het moge duidelijk worden dat Jeruzalem en New York van elkaar zijn vervreemd. De discussie over en indiening en goedkeuring van de overbodige en nodeloos polariserende natie wet komt daar nog eens bovenop: een wet met de kracht van grondwet die met een kleine meerderheid is aangenomen.

Geen bijdrage
In vrijwel alle westerse democratieën dienen grondwetswijzigingen of toevoegingen met een tweederde meerderheid te worden aanvaard en daarnaast ook nog de senaat te passeren. In Israël is een meerderheid van slechts een enkele stem voldoende om een zo majeure beslissing als de onderhavige aangenomen te krijgen. Dat het voor critici en Israël-bashers in de wereld prijsschieten is geworden en de indruk wordt gewekt alsof in het Joodse land een variant van de Neurenbergerwetten is aangenomen was op voorhand voorspelbaar. Mede daarom hebben mensen als Rivlin, Bennie Begin en Sharansky de wet met klem ontraden. De wet verandert de facto niets aan de binnenlandse situatie in het land. Het enige dat verandert is het beeld van de Joodse staat in het buitenland. Dat was – veelal onterecht – al niet fraai en conform de realiteit en heeft nu onnodig opnieuw ernstige averij opgelopen. Geen zinnig mens in Israël en daarbuiten zat op deze wet te wachten. De sjabbat was ook voorheen de officiële rustdag en het Hebreeuws de officiële taal. Het Hatikwa was zelfs voor de stichting van de staat al het volkslied en het bevorderen van alija immer de core business van het zionisme.

Maar artikel 6 roept vragen op. In punt B wordt vastgelegd dat de staat zich zal inzetten om de band tussen Israël en de Joden buiten het land te versterken. Deze wet is daartoe zeker geen bijdrage! Niet alleen de Amerikaanse Joden hebben het met het rechts-nationalistisch en orthodoxe Israël gehad. Evenzeer geldt dat voor bijvoorbeeld de ruim 100.000 Joden in Hongarije die met lede ogen en weerzin aanzien hoe Bibi hun premier Orban pampert en de hemel in prijst. Een premier van een regering die zij voor antisemitisch houden en waarvoor Bibi (dus de Joodse natiestaat!) zich als vijgenblad laat misbruiken.

16 Reacties

 1. Wat een vreselijk negatief langdradig stuk!
  Mijnheer Knoop spuit hier alleen maar kritiek op Israel en prijst de Amerikaanse Joodse BDS’s bijkans de hemel in. Als er toch haast niets verandert in deze wet( zoals hij vermeld), waar maakt hij zich( velen met hem) dan druk over?

 2. Wat een geweldig artikel! Ben het zo met Hans Knoop eens.
  Want waar is mijn geliefde Israel gebleven nu het land gekaapt is door het rechts-nationalisme?

  En Lilian Snoeks: Waar maken wij ons druk over?
  Wij maken ons druk omdat deze wet tegenstanders van de staat, in de kaart speelt.

  • – “Wij maken ons druk omdat deze wet tegenstanders van de staat, in de kaart speelt.-”

   Ik weet niet of je de geschiedenis van je eigen land wel zo goed kent dan…. zolang als Israel al officieel als staat bestaat, heeft zij wereldwijd tegenstanders , puur en alleen omdat Israel, Israel is. Deze wet, verschilt eigenlijk niets niets met de wet die er al jaren was, maar bevestigd de al bestaande wet alleen nog maar weer eens. Dus waar hebben we het überhaupt over. Daarnaast bestonden de tegenstanders óók al vóór de aanname van deze wet. En al zou Israel helemaal níéts doen dan nóg zullen tegenstanders van alles en nog wat op Israel aan te merken hebben want in de ogen van die vijanden kan Israel überhaupt nóóit iets goed doen.

   En hoe wil je überhaupt ooit , wat voor besluit dan ook, kunnen nemen als je het af laat hangen van wat je tegenstanders daar mogelijk van zullen vinden. Tegenstanders zullen er áltijd zijn, wat voor besluit er ook genomen wordt, dus dat mag nooit een reden zijn om een besluit niet te nemen.

   Of laat jij je éigen besluiten ook afhangen van wat mogelijke tegenstanders daar van zouden kunnen vinden ? Zou erg triest zijn, want dat zou betekenen dat je nooit echt jezelf zou kunnen zijn omdat je je eigen wensen ondergeschikt maakt aan die van anderen en dan nog niet eens je vrienden maar je tegenstanders.

 3. “Geen zinnig mens in Israël en daarbuiten zat op deze wet te wachten.”

  Hiermee verklaart de heer Knoop dus de meerderheid van de Knesset – en vermoedelijk de meerderheid van de Israëli’s – als onzinnige mensen.

  Dat leidt tot de constatering dat dus Hans Knoop zelf is die de Israelische democratie verafschuwd.

 4. @Chris van Randwijk – Wat Amerikaanse en/of ánder buitenlandse Joodse en/of niet joodse organisaties of personen van de Joodse natiestaatwet vinden doet er wel degelijk toe want Israel leunt op de steun van buitenlandse Joodse en niet Joodse organisaties. Het is dus buitengewoon onverstandig om die organisaties van je te vervreemden als je een land als Israel bent omringd door vijanden.
  De wet is koren op de molen van alles en iedereen de anti-Israel en anti-semitisch is. Dus de wet is ook slecht voor ons Joden.

  • Rachel Schoneveld. Organisaties die uitsluitend vanwege deze ‘nieuwe’wet (die feitelijk níéts verschilt met de wet die er al jaren was, dus waar hebben we het eigenlijk over) afhaken en/of stoppen met ondersteuning, die kan Israel wel missen hoor, want dergelijke organisaties hebben dan duidelijk hogere belangen dan de ondersteuning van Israel en zijn daarmee sowieso al niet volledig betrouwbaar als ‘bondgenoten’.
   Daarnaast bewijst Israel, als feitelijk maar heel klein landje, al 70 jaar dat het zich prima kan weren tegen de zeer vijandige wereld om hen heen. Zij heeft al veel grotere gevaren te verduren gehad dan enkel de kritiek van ‘buitenstaanders’, dus dát kunnen ze ook wel aan hoor.

 5. “De wet verandert de facto niets aan de binnenlandse situatie in het land.”?

  In theorie is het zo dat de meerderheid van de Joodse mensen in Israël zich morgen kunnen bekeren tot een andere geloofsovertuiging. Het is dus nu zo dat wat de mensen zelf al dan niet doen geen invloed meer heeft op het karakter van de hele samenleving. Maw, de politiek/overheid schrijft hier de mensen voor wat hun identiteit is. Dit ipv dat de identiteit van een samenleving zich ontleent aan die van de mensen zelf.

  Verder is de tweestatenoplossing redelijk ver weg en zelfs zonder Gaza heeft men een demografisch probleem. Maw, dit past precies als een vooruitlopen op een complete annexatie van de overige gebieden waarmee men de te verwachten demografische verschuiving opvangt door de identiteit op voorhand vast te leggen zodat dit later geen problemen geeft.

  Daarnaast lijkt het mij dat wanneer men een dergelijk project, als het zionistische, vorm geeft, dat men dan onherroepelijk een wettelijke basis moet leggen voor Joods zijn. Immers, bv recht op terugkeer zal niet voor elke willekeurige wereldburger weggelegd zijn. Dan zijn er nu al genoeg problemen omtrent de definitie, hoe sterker men die definitie nu wettelijk vastlegt, dan voorspel ik u dat de problemen omtrent die definitie met dezelfde marge zullen toenemen.

  • Overigens: wanneer ik spreek over een demografisch probleem, dan heb ik het niet slechts over de ethnische maar ook over het politieke component. Er is daar sprake van een aantal partijen op rechts die daar al een aantal jaren de dienst uitmaken, aan ernstige belangenverstrengeling doen en de personen in kwestie profiteren persoonlijk financieel dan wel qua maatschappelijke status aan de huidige situatie.

   Wanneer alle gebieden, behalve Gaza, geannexeerd worden wordt niet alleen de Joodse meerderheid kleiner maar vooral de rechtse meerderheid in de politiek steunt dan niet meer op een meerderheid van de onderhorige bevolking. Hiermee ontstaat een bedreiging voor de dames en heren politici in de Knesset.

   Om een voorbeeld te geven, er is daar in Israël een groot probleem met georganiseerde criminaliteit. Bv met boilerroom achtige bedrijven die wereldwijd mensen van hun spaargeld afhelpen. Oplichting is daar net als hier strafbaar maar moeilijk te vervolgen een aantal maanden geleden zijn daar in Israël hele simpele basale voorstellen om iets te doen aan de situatie afgeschoten. Dit heeft er mee te maken dat minstens een derde van de Knesset direct of indirect in de zakken van die georganiseerde misdaad zit.

   Verder kan je concluderen dat gezien de conflicten met een aantal Palestijnse organisaties, dat de beste Bibi hieraan grotendeels zijn stemmen ontleent. Dit zorgt voor een gevaarlijke incentive, immers: het conflict is dan in het voordeel van zijn carrière en het voortduren ervan ook. Tegelijkertijd geeft dit conflict prioriteit aan de bevolking om te stemmen itt bv optreden tegen belangenverstrengeling van de politiek aldaar.

 6. Hans Knoop maakt een punt als hij schrijft: [deze] Joodse natiestaatwet is zinloos!”

  Ben ik helemaal mee eens!!!

  Wat mij betreft had Premier Natanyahu duidelijker moeten zijn over de Plaats van God in die wet. Netanyhu die goed bekend is met Gods Woorden weet wat de Torah leert, en toch geeft hij geen Ereplek die de Eeuwige, de God van Israël in deze natiestaatwet verdient. Waarom niet?

  Is de Knesset er na 70 jaar regeren zich nog steeds niet bewust dat Israël bestaat bij de Gratie Gods? Hoop dat de Knesset spoedig met een grote meerderheid van stemmen een wet aannemen die vertelt dat JHWH de God van Israël is en de Torah Zijn Woord!!!

  Ik denk dat dit een rigoureus keerpunt in de Joodse geschiedenis zou worden die zijn gelijke niet heeft in deze wereld.

  Zie meer details hoe koning David zich al 3000 jaar geleden vrijmoedig uitsprak voor een Joodse Staat, Torah, Tempel.

  Meer details in 1 Kronieken 29:10-20 en Ezechiel 43.

 7. 1968-2018.
  Men word nog steeds verguisd als men niet ‘links & progressief’ is.

  Schrappen v.Arabisch als 2e officiële taal.
  De invoer hiervan was een cruciale fout.

  Joden in de Diaspora.
  Een uitstervend fenomeen door emigratie, demografie & assimilatie.

  Als de wet zo ‘zinloos’ is….waarom dan alle ophef?

  Na 2000 jaar Diaspora & uitroeiing zijn de Joden teruggekeerd in hun énige Joodse thuisland en dát is met deze wet bekrachtigd.

  Hans Knoop is tegen? Who cares!

 8. Deze wet is geen heipaal om op te bouwen, maar een stormram om op Israël in te beuken. Hij is slecht, dom en overbodig en komt in een tijd dat er juist weer hard gebouwd moet worden aan een sterke en verenigde Joodse staat.

  • Sinds haar heroprichting in 1948 is er ingebeukt op Israel als de Joodse staat.

   “If it doesn’t kill you it will make you stronger”

   Vandaar dat Israel vandaag op plaats acht van de sterkste/invloedrijkste landen ter wereld staat!

   Een beetje meer vertrouwen en een beetje minder ‘kritiek’ vanuit Nederland zou echt goed zijn.

   • Deze wet is niets anders dan een vlag op de stinkende modderschuit van Bibi, die verwikkeld is in allerlei onderzoeken naar corrupte praktijken, rust probeert te kopen en daarin uiteraard faalt door zaken te doen met Hamas die ondertussen grijnzend steeds dieper in Israël branden sticht, dit terwijl Bibi al eerder ten koste van de Israëlische bevolking grote delen van de toekomstige winsten van het Israëlische gas verkwanseld had aan zijn buitenlandse vrienden en een economisch beleid voert die de armoede vergroot en het zelfs voor jonge hoogopgeleiden bijna onmogelijk maakt om aan een huis te komen. Stinkende troep moet niet bedekt worden, maar opgeruimd. Ik heb voor Israël gevochten, denk zelfstandig – niet links/rechts – en zie heel goed wat er gaande is. Ik schenk geen vertrouwen aan wie dit absoluut niet waard is en zal zeker ook niet afzien van mijn recht om kritiek te uiten waar de omstandigheden er om roepen. Bibi is slecht voor zowel rechts Israël als voor links Israël, hij is gewoon heel slecht voor heel Israël.

 9. @Shlomo Itai.
  “Bibi is slecht voor links & rechts Israel. Hij is gewoon slecht”.

  Daarom wordt hij ook steeds herkozen omdat iedereen in Israel een ‘idioot & masochist” is en allen U weet wat goed voor het land is.

  Likud & Bibi Netanyahu staan hoog in de peilingen omdat Israel een sterke leider nodig heeft. Netanyahu is een van de sterkste leiders die Israel ooit gehad heeft en waardoor het land op de 8e plaats op de ranglijst van sterkste & invloedrijkste landen staat.

  Ook internationaal heeft hij goede relaties met vriend & vijand..van Amerika tot Rusland, India, China en zelfs Arabische landen!

  Europa heeft een historisch Jodenprobleem en houden daarom niet zo van sterke Joodse landen & leiders, dus daar is de liefde inderdaad tanend.

  Israelische oppositie leiders praten veel maar hebben niet echt iets te vertellen, behalve véél, véél, véél Netanyahu kritiek, verpakt als nationale politiek, vandaar dat ze voorlopig nog zullen zitten waar ze zitten….op de oppositiebank.

 10. @Tiki:”Netanyahu is een van de sterkste leiders die Israel ooit gehad heeft”.
  Fout. Hij is een van de geslepenste leiders die Israël ooit gehad heeft, die zich in het buitenland populair maakt door volgens neo-liberale principes Israëlische belangen te verkopen, zoals het gas en zoals belangrijke industrieën. Hij probeert om de pers en zelfs de rechtspraak in Israël te beïnvloeden tegen alle democratische beginselen in. Zijn persoonlijke levensstijl en die van zijn naaste familie laat ik hier buiten beschouwing, die is sowieso aan onderzoek onderhevig. Misschien denk jij dat de welbespraakte Netanyahu sterk is, maar zelfs in het kleine Gaza denkt men daar anders over. Zo kan het geschieden dat Hamas in Israël onbestraft maandenlang 15-45 branden per dag kan stichten. Welk land – met zelfs een zwákke leider – zou zoiets laten gebeuren ? Maar, ik geef toe, het aan hun lot overlaten van de bewoners van Otef Aza draagt wel bij aan zijn populariteit in bepaalde delen van het buitenland. En ja, als je de terreur uit Gaza niet adequaat aanpakt, en de ervaring bewijst dat het uitschakelen van Hamas-leiders tot onmiddellijke bereidheid tot onderhandelen leidt, kun je met een mooie stem en met sterke taal blijven genieten van de steun van de bevolking die nu in bijna heel Israël naar de schuilkelders moet, elke keer dat de bende van Hamas het niet naar zijn zin heeft.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.