Jason W. spreekt

Dit is het eerste grote interview dat Jason Walters (beter bekend als Jason W.) geeft sinds hij in 2013 vrijkwam. Over zijn tijd als moslimterrorist, over de Hofstadgroep en over virulent antisemitisme in islamitische kringen. En hoe hij als voorheen rabiaat antisemiet zich nu als een vriend van Israël en de Joden beschouwt.

Zijn masterscriptie aan de Universiteit van Leiden met de titel Islamitische radicalisering en de-radicalisering vanuit een existentieel perspectief is opgedragen aan broer Jermaine Walters, die als IS-terrorist in 2015 in Raqqa de dood vond. Daaronder een spreuk van Friedrich Nietzsche: “Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.” Hij zit aan een keukentafel in Amsterdam. Zwart petje, bril en baardje, af en toe rookt hij een sigaret. Herkenbaar op de foto wil hij nog niet: “Ik wil graag stapje voor stapje naar buiten treden.” Een gesprek met het NIW was een grote eerste stap, die niet voor de hand lag. Maar Jason benaderde ons zelf voor een interview.

Waarom?
“Ik ben heel radicaal geweest, en als radicaal moslim ben je heel erg antisemitisch. Naarmate ik meer en meer deradicaliseerde, ben ik me daar schuldig over gaan voelen. Ik ben erg onrechtvaardig geweest en dat wil ik heel graag rechtzetten. Ik heb iets goed te maken, als iemand die vroeger aan de verkeerde kant stond, in dwaling verkeerde. Dit werd voor mij een kernthema, dat geldt voor zowel Joden als Israëli’s. En dat niet alleen. Ik zie dat die valkuil van het antisemitisme waar ik vroeger zelf in ben gevallen zich nu op een of andere manier in de maatschappij normaliseert. Het wordt mainstream. Misschien niet zo virulent als bij islamisten, maar je vindt overal dezelfde stereotypen terug. Er zit geen evenwicht meer in het debat over Joden of Israël.”

Hoe uitte het antisemitisme zich toen jij in die radicale fase zat?
“Ten eerste een extreme mate van complotdenken. Als salafi-jihadi zit het antisemitisme verpakt in je wereldbeeld. Het is een vooronderstelling die voorafgaat aan alle waarneming. Het dogma is: de Joden hebben Mohammed afgewezen, ze zijn intrinsiek slecht, ze zijn vervloekt. Er zijn allerlei ahadith (in de islamitische overlevering aan de profeet Mohammed toegeschreven handelingen en spreuken, red.) waarin wordt beschreven hoe Joden de handlanger zijn van de duivel, van de antichrist. Een van de tekenen die voorafgaan aan de dag des oordeels is dat Joden allemaal op één punt in het Midden-Oosten zullen worden verzameld en dan, onder leiding van Jezus nota bene, door de moslims zullen worden uitgeroeid. Het kleurt je wereldbeeld, je denken, je handelen. Je demoniseert alles wat Joods is. Toen mijn proces werd gevoerd en ik nog hele maal in dat beeld zat, dacht ik: “De uitkomst van mijn proces wordt bepaald in Tel Aviv. Daar wordt mijn vonnis eigenlijk geschreven.” 

Hij moet er nu om lachen. Hij kwam in de rechtbank terecht als actief lid van de Hofstadgroep. Een van de leden, Mohammed Bouyeri, vermoordde in 2004 Theo van Gogh. Zelf gooide Walters tijdens zijn arrestatie in het Laakkwartier in Den Haag een handgranaat naar de politie.

Lees het hele interview met Jason Walters in het NIW van vrijdag 1 juni. 

13 Reacties

 1. Knap staaltje van deze man. Hij toont erg veel lef om zijn persoonlijke ontboezemingen te durven publiceren en een persoonlijk afgewogen standpunt in te nemen. Daar kan een aantal “correcte” Nederlanders nog wat van leren. Er zijn er genoeg bij die zich nauwelijks een vriend van Israel en Joodse medeburgers durven te noemen, en zich te buiten gaan aan gemakkelijke kritiek op Israel (tenslotte is dat ongevaarlijk!).Het ontbreekt hen aan lef om met eenzelfde meetlat voor kritiek op zaken in Islamitische en Palestijnse kringen (bang zeker en ook niet trendy for the moment?Wel, ik ben een grote vriend van Israel en mijn Joodse medeburgers en ben al deciannalang onder de indruk van hun vredelievendheid en tolerantievermogen. Ondanks of misschien weljuist dankzij hun vreselijke ervaringen met groepsdiscrimatie zie ik ze vaak op eieren manouevreren om antisemitsme niet aan e e n groep toe te schrijven maar aan individuele verantwoordelijkheid. Chapo!

  • De correcte Nederlanders die ik doorgaans ken, werken, verzorgen een gezin, komen op voor zwakkeren en leven naar algemeen strekkende en gezonde normen en waarden. Waarom staat u te applaudiseren voor een man die nu pas inziet dat hij compleet de weg is kwijt geraakt? Uw uitbundige gejuich en misplaatste bewondering voor iemand die nu pas inziet wat voor een haat hij wilde verspreiden en vervolgens uw commentaar op de normale Nederlander is misselijkmakend en naief.

   • @Marcel. Ik ben met uw commentaar eens. Er is geen enkele reden deze man te applaudisseren en Halleluja voor hem te zingen. Hij was in staat mensen te vermoorden (politieagenten), die hun best doen ons te beschermen. Dus, iedere vorm van gejuich is misplaatst. Verder, ik heb sterk de indruk dat hij is een SCHNABBELAAR. Eerlijk gezegd heeft hij veel te lage straf gekregen. In andere landen krijgt men levenslang voor het gooien van handgranaat naar politieagenten. In zijn baktijd vogelde hij uit hoe hij het maximum eruit kan halen. Via ‘de-radicalisering uitingen’, kreeg hij het voor elkaar een complete universiteitsstudie eruit te knijpen. Dat zonder studieschuld te maken; alles op de kosten van zijn vroegere ‘ongelovige’ vijanden. Kinderen van gewone Nederlanders krijgen zo’n kans niet. Zij moeten jarenlang met studieschulden leven. Nu probeert hij via dit interview nog meer gunsten te scoren. Bijvoorbeeld: een goedbetaalde baan in de politiek-correcte multiculti en vluchtelingenindustrie. Het is jammer dat de NIW is er erin getuind. Zij hebben een dienst bewezen aan een verkeerde man.

 2. Interessant dat Marie-Louise haar complimenten voor Jason weet te misvormen tot een sneer naar “correcte” Nederlanders. Wie of wat dat ook moge zijn.

  Marie-Louise: de lastigste kritiek is eerlijke zelfkritiek. Kijk vooral eens lang in de spiegel. Ben je echt trots op deze reactie?

  • U snapt mijn punt niet. Ik ben geen fan van deze man, maar ik besef wel het grote belang dat deze ex-Salafist met onderhavige these komt. Hij pent snoeihard de buitenproportionele onredelijke behandeling van Israel in moslimkringen (én de westerse wereld, c.q. implicietNederland) neer, en beticht – bevuilt- zijn eigen nest van obsessieve Jodenhaatdoctrine. Het feit alleen al dat hij als moslim zijn empathie voor de Joodse zaak en Israel in het NIW durft te uiten, toont grote moed en zelfreflectie. Daar kan de mainstream NL politicus-media outlet-burger nog wat van leren. Hij had gezapig kunnen onderduiken, maar steekt zijn nek uit door zijn eigen nest te bevuilen. Zelfreinigend vermogen kunnen wij alleen maar toejuichen.
   En wat onze zgn. “correcte” politieke leiders en moraalridders betreft: het is m.i. hoog tijd dat zij zich eens in een hoekje gaan schamen voor hun onredelijke kritische behandeling van Israel t.o.v. de Palestijnse kwestie, en zich eens scherper en veelvuldiger mogen uiten over de abnormale destructieve woorden en daden in het Palestijnse kamp, waar allerlei facties – de een nog radicaler Islamitisch dan de ander – naar elkaars leven staan.

   • @mevr. Martens. Ik begrijp uw punt heel erg goed. Echter, ik vind het een voorbarige observatie. De man in kwestie slingert namelijk, om deels nog onduidelijke redenen, van een uiterste overtuiging naar een volledig andere richting. Tenslotte maakt u een snerende vergelijking naar de massa “mainstream correcte Nederlander”, wat dat ook mag behelsen. Daarmee valt u veel mensen af en scheert u een grote groep over een kam, zonder concreet te zijn, omwille van een persoon met een geweldadig verleden. Uw observatie is derhalve onredelijk en beledigend.

  • @christinespierings. Het is tijd dat wij open kaart spelen en duidelijk wijzen naar degenen die zich bezig houden met Jodenhaat. Jodenhaat in Nederland is het meest verspreid in gebieden met grote islamitische bevolking. Hoe meer moslims, des te meer Jodenhaat- en ook christenenhaat. Beide bevolkingsgroepen houden niet van Allah en zijn ‘ongelovigen’. In de provincie Friesland en de Waddeneilanden waar de aanwezigheid van de vrienden van Allah G.z.D. nog niet is merkbaar, is er ook geen Jodenhaat.

   • eigenlijk is dat helemaal onwaar. er is echt een probleem met mainstream Jodenhaat en wat Jason zegt is niet alleen van belang om dit te laten zien, maar ook om het echt underbelly van Islamisme en radicalisme in Europa te ontmaskeren. Ontzettend goed interview en kudos aan Jason dat hij het moed heeft om dit te doen.

 3. Men waarschuwt altijd: ‘als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar’. Zo las ik het interview met deze granaatgooier. Vol ongeloof, scepsis, wantrouwen, Als Walters (hoezo nog steeds W.? Moet zijn privacy nog steeds beschermd worden? Hij treedt toch zelf naar buiten?) werkelijk wil overtuigen, laat hem dan die boodschap bij de haatzaaiers op de pleinen in Amsterdam e.o. verkondigen. En in de moskeeën, op de sociale media, bij anti-Israël demonstraties en BDS-forums, etc. Let him go and preach for the not yet converted! Laat hem echte moed tonen, door zijn vroegere (?) makkers met de wijze woorden uit zijn interview met Esther Voet te confronteren! Hij had destijds het lef om bommen naar onschuldigen te gooien; laat hem zijn nieuwe visie nu net zo fanatiek verspreiden naar al die werkelijk verdwaalden! Pas dan verlegt hij mogelijk een steen in de rivier van antisemitisme.

 4. Als niet jurist ga ik niet vertellen wat er allemaal wel en niet had moeten gebeuren. Ik reageer omdat dit bericht me toch goed heeft gedaan. Waarom? Omdat het blijkbaar toch mogelijk is dat mensen kunnen veranderen. Ik moest denken aan de uitspraak dat er in de hemel meer blijdschap is over één zondaar die zich bekeert dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.