ID-plicht op sjabbat

De uitspraak van de rechter dat een orthodoxe Jood op sjabbat geen identificatieplicht heeft, zorgde voor een mediastorm.  „We wisten dat het een belangrijke uitspraak was, maar dat het zúlke heftige emoties teweeg zou brengen, hadden we niet verwacht. Mijn vader en ik staan de hele dag de media te woord,” vertelt advocaat Sruli Loonstein, die samen met zijn vader Herman Loonstein een cliënt bijstaat die op een vrijdag na zonsondergang in Rijswijk door een politie-agent werd gevraagd zijn identiteitsbewijs te tonen. De man vertelde geen identiteitsbewijs bij zich te dragen omdat het sjabbat was en gaf de agent toestemming om in zijn huis een rijbewijs op te halen, wat ook is gebeurd. Toch kreeg hij een boete van 150 euro wegens het niet direct tonen van zijn identiteitsbewijs.

Vorige week vrijdag voerde zijn advocaat bij de kantonrechter aan dat bij de totstandkoming van de Wet op de Identificatieplicht al is gewezen op de positie van orthodoxe Joden op sjabbat. Toenmalig minister Donner zei dat hiermee in de uitvoeringspraktijk ‘vermoedelijk rekening gehouden moet worden’. Ook toonde Loonstein een brief waarin dayan Evers verklaart dat een orthodoxe Jood op sjabbat geen identiteitsbewijs bij zich mag dragen. De kantonrechter ontsloeg de verdachte daarop van alle rechtsvervolging omdat van hem niet mag worden geëist om tegen zijn religieuze overtuiging in een identiteitsbewijs bij zich te dragen. Het feit dat de agent ook thuis bij de verdachte de identiteit kon vaststellen en dat het hier ging om een overtreding en niet om een misdrijf speelde daarbij een belangrijke rol, aldus de rechter.

Consequent 

„Het lijkt de omgekeerde wereld,” twitterde GroenLinks-kamerlid Tofik Dibi. „Elke religie is begrensd door de wet en de wet wordt niet begrensd door religieuze overtuigingen.” Boris van der Ham (D66) twitterde: „God boven de wet? Nee!” Een kamermeerderheid van VVD, PvdA, PVV, D66 en GroenLinks eiste opheldering bij minister Opstelten van Justitie. In de media ontsponnen zich felle discussies over de vraag of deze uitspraak de weg vrijmaakt voor de sharia. „Ik vind die reacties nogal overtrokken,” reageert NIHS-voorzitter en advocaat Ronnie Eisenmann. „Het gaat in deze zaak om een heel concrete situatie. Een Jood die tijdens sjabbat door rood licht rijdt en geen ID wil tonen, heeft geen verhaal. Je moet wel consequent zijn.” Zelf draagt Eisenmann tijdens de sjabbat ook geen identificatiebewijs. „Het hoort niet bij mijn sjabbat-outfit.”

CIDI-directeur Ronnie Naftaniel noemde via Twitter de uitspraak van de kantonrechter ‘verkeerd’. „Hoger beroep lijkt geboden!” twitterde hij. „Iedereen moet zich kunnen identificeren, ook orthodoxe Joden,” licht Naftaniel toe. „Bovendien kunnen orthodoxe Joden dit probleem oplossen door een identiteitsbewijs in hun jas op te hangen of vast te plakken.” Ronnie Eisenmann: „Blijkbaar werpt Ronnie Naftaniel zich nu opeens op als deskundige op het terrein van de halacha. Een oordeel hierover is noch aan mij, noch aan hem. Dat is aan de rabbijnen. Maar er geldt op sjabbat nu eenmaal een draagverbod.”

Dayan Evers is blij met de uitspraak van de rechter. „Als Joden hebben we de plicht om de wet van het land waar we wonen zo veel mogelijk te respecteren. Maar als er bijvoorbeeld een wet zou komen die iets verbiedt dat echt verplicht is volgens de Tora, hebben we een probleem.”

Tom Barkhuysen, advocaat en als hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden autoriteit op het terrein van grondrechten: „Ik vind dat er veel ruimte moet zijn voor religieuze vrijheden. Maar er zijn duidelijk grenzen.” De eis om je te kunnen identificeren vindt de Leidse hoogleraar een ‘gerechtvaardigde eis’. „Die mag je ook stellen aan een religieuze persoon. Het gaat mij echter te ver om een boete op te leggen als, zoals in deze casus, een persoon ook kan worden geïdentificeerd door de agent te laten meelopen naar het huis van de betreffende persoon. Maar dat kan natuurlijk niet onder alle omstandigheden.” Barkhuysen wijst er daarbij op dat de identificatieplicht niet onder alle omstandigheden geldt. „Alleen op bepaalde plekken zoals bijvoorbeeld een voetbalstadion of als je een overtreding begaat. Als je gewoon over straat loopt bestaat er geen toonplicht. Dat zorgt ervoor dat de toonplicht de religieuze vrijheid in algemene zin niet onevenredig beperkt.”

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak ‘omdat het om een principiële uitspraak gaat’. „We vinden het belangrijk dat mensen weten waar ze aan toe zijn,” aldus een OM-woordvoerder. „Dat verbaast ons ontzettend,” zegt Sruli Loonstein. „Tijdens de zitting wees niets nog in die richting. Ik had de indruk dat de officier van justitie goed kon leven met de uitkomst. Blijkbaar gaat hij nu onder druk van de media-aandacht alsnog in beroep.”

6 Reacties

 1. Beste mensen,
  Theoretiseer en praktiseer maar rustig voort in dit veilige Nederland over zaken die jullie belangrijk vinden.
  Maar besef dat de spanning in het Midden-Oosten hoog opgelopen is en dat een geweldconflict aldaar ook onze veiligheid bedreigt.
  Let op de hoofdzaken.
  Anne Bazuin

 2. Als dat niet duidlijk is wat is duidlijk ?

  Joden zijn niet meer welkom in Nederland!!!!!

  Er is maar een land voor joden!!!!!!

 3. Ben welkom, ik ben trots.

  @ Maurice Swirc:”Dayan Evers is blij met de uitspraak van de rechter. „Als Joden hebben we de plicht om de wet van het land waar we wonen zo veel mogelijk te respecteren. Maar als er bijvoorbeeld een wet zou komen die iets verbiedt dat echt verplicht is volgens de Tora, hebben we een probleem.”

  Volgens Art: 1 van de Grondwet kan dat niet en aan Art:1 wordt NIET getornd.

 4. Ik vind dit muggezifterij. Een Sjabbats reis is niet zo ver dus een agent kan makkelijk even mee lopen.
  En als je normaal overstraat loopt wat is dan de reden dat een agent om je persoons bewijs vraagt??
  Ze hebben het aan mij nog nooit gevraagt.

  Erik.

 5. BS”D

  nu ga ik zelf, als de betrokkene in dit gehele incident, maar even reageren om toch wat onzin de wereld uit te helpen die door de media en deskundologen de wereld zijn ingebracht.

  -Op Sjabbat is het dragen van een voorwerp anders dan kleding volgens de Joodse Wet (De Halacha) verboden. Dit geldt in die plaatsen waar er geen stadsmuren zijn of waar er een Eroev gemaakt is. De stad waar het hier om handelt (Den Haag / Rijswijk) heeft beiden niet en ook de mogelijkheid daarvoor niet.

  De strafmaat in de Joodse wet voor het moedwillig overtreden van sjabbat is “Karet” (afsnijding van de Joodse ziel van G’d en het Joodse volk, etc) en diezelfde straf vinden we ook terug bij overtredingen zoals incest, eten op Jom Kipoer, brood eten op Pesach, etc.

  Voor sleutels hebben we een praktische oplossing door deze een vast onderdeel te maken van een riem waarin ze een onmisbare schakel zijn. Zodoende hebben we een werkelijk functioneel kledingstuk dat tevens dienst kan doen als sleutelhanger. En dit wordt al eeuwen gebruikt.
  Voor een ID-kaart is dit helaas niet mogelijk:
  -kan er geen gaten in maken want dan wordt deze ongeldig;
  -kan hem niet in de kleding naaien aangezien deze nooit een werkelijk en vast onderdeel wordt van de kleding maar altijd gedragen zal worden, tenzij ik met de naald door de kaart heen ga, waarmee deze alweer ongeldig wordt.

  Er is een Joodse regel die zegt “Dina deMalgoeta, Dina Hie” (de wet van het land (koninkrijk) is de wet).
  MAAR: er staat als commentaar bij dat dit ALLEEN zo is indien die koninklijke wet het houden van de Joodse wetten niet verhindert en Joden als groep uitzonderlijk raakt. Zodra dit wel het geval is gaat de Joodse wet altijd voor en geldt die specifieke wet niet voor ons.
  Welnu: niet-Joden houden geen Sjabbat Dus de wet op de ID-plicht raakt hen niet en nooit.
  Maar: Joden (althans, diegenen die echt en bewust Joods willen leven) worden uitgezonderd en wel direct geraakt door deze wet op de ID-plicht doordat zij dus niet meer op Sjabbat naar buiten zouden kunnen komen. Hiermee valt het Joodse leven dus ineen doordat sjoel-bezoek zal stagneren en er geen mensen meer zullen zijn om het minjan te maken.

  -de grondwet zegt in Artikel 1:
  ” Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
  En wat doet deze wet op de ID-plicht? Juist: bewust Joods levende Joden als groep uitzonderen en raken.

  En dit gebeurt precies hetzelfde met de wet op de onverdoofde Koosjere slacht: Joden uitzonderen (moslims mogen dat namelijk wel)
  En dat zal ook gebeuren met de discussie die nu al gaande is in het parlement inzake de Besnijdenis (moslims besnijden zowieso op hogere leeftijd).

  Dus nogmaals even ter verduidelijking: Koosjer eten, Sjabbat en Besnijdenis probeert men te verbieden: Peilers van het Jodendom !!!
  En Artikel 1 van de grondwet wordt systematisch geschonden.

  Herinnert u zich misschien ineens iets van ca 70 jaar geleden ???
  “Wie zijn geschiedenis vergeet is gedoemd te herhalen, herhalen, herhalen, herhalen, herhalen, herhalen, herhalen, herhalen, herhalen, herhalen.”

  Dat er mensen zijn zoals een voorzitter van het CIDI, of een zogenaamde rechtsgeleerde die werkelijk niet door hebben wat er werkelijk gaande is, maar wel hun bekrompen visie willen uiten is belachelijk en getuigt van gebrek aan visie.
  En geschiedenis….. ja, die kennen ze misschien wel uit boekjes…. maar praktisch toepassen van die boekenkennis is ze vreemd.
  “Regeren is vooruitzien”. En dat is veel mensen kennelijk helaas niet gegeven.

  Hopelijk heb ik hier wel wijze lezers en mensen die tussen deze regels door mijn boodschap lezen en begrijpen ?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.