Hetze tegen Joodse agent

Nederlandse BDS-activisten zijn een persoonlijke hetze begonnen tegen politieagent Max Engelander. De beledigingen op sociale media werden in korte tijd van kwaad tot erger.

Wijkagent Max Engelander, lid van het Joods Politienetwerk, is het onderwerp geworden van een haatcampagne nadat op 16 februari een video van BDS-activist Simon Vrouwe op YouTube verscheen. In de video is te zien dat Vrouwes karretje vol posters met teksten als ‘Boycot Israël’ op het Amsterdamse Leidseplein in beslag wordt genomen door de politie. Hiertoe was opdracht gegeven door de Officier van Justitie nadat was geconstateerd dat Vrouwe – voor de zoveelste keer – stond te collecteren zonder ver- gunning. Engelander voerde het bevel uit. De verongelijkte Vrouwe filmde het hele gebeuren en zette de video online, met Engelander duidelijk in beeld.

De activist kreeg zijn karretje na ongeveer een week terug. Maar op de sociale-mediakanalen van Nederlandse BDS-groeperingen was de hetze al begonnen. Vrouwe wakkerde dat vuurtje met genoegen aan door beelden van Engelander online te zetten, met de beschuldiging dat de agent mensen zou hebben aangeraden om over de activist te klagen bij de gemeente. Op de openbare Facebookpagina van Vrouwe is de gang van zaken goed te volgen. Zo zijn er screenshots geplaatst door de anti-Israëlactivisten van BDS die de persoonlijke sociale-mediapagina’s van Engelander doorspitten. “Hij ging naar een Joodse scholengemeenschap!!” luidt de triomfantelijke ‘vondst’ van ene Joop Jansen. De groep zou ook foto’s van Engelanders echtgenote hebben opgespoord. “Max Engelander is heel erg aangedaan door de hele situatie,” laat politiewoordvoerder Sara Tillart weten.

‘Zionistische diender’
Naast het spitten in de persoonlijke sfeer van Engelander worden ook ernstige beledigingen gedaan. “Overijverige zionistische diender. Vroeger had je ook zulke NSB’ers”, schrijft ene Ansje Arborosa. “Je hebt zijn kop er goed op nu Simon, prima,” tikt de vrouw onder een screenshot waarop Engelander duidelijk herkenbaar is. Verder spreken BDS-leden over een ‘Amsterdamse Israëlische politiemacht’ waar Engelander lid van zou zijn. Het NIW beschikt over screenshots van al deze uitlatingen.

Woordvoerder Tillart laat weten dat Politie Amsterdam-Amstelland op de hoogte is van de situatie. “We zijn er intern mee bezig.” Volgens de zegsvrouw beraadt Engelander zich nog over het al dan niet doen van aangifte. “Daarmee zouden wij als politie verdere actie kunnen ondernemen tegen deze personen, mits de gepleegde feiten daadwerkelijk strafbaar zijn. Daar moet goed naar gekeken worden, maar met aangifte is er kans op vervolging.”

Agenten krijgen volgens Tillart steeds frequenter te maken met serieuze beledigingen en smaad op sociale media. “We horen het steeds vaker. Agenten zijn actiever op sociale media en daardoor zichtbaarder voor dit soort groepen.” Het is niet gebruikelijk dat agenten zelf ingaan op beledigingen via internet, ook Engelander deed dit niet. Tillart: “Deze zaak ligt ook nog eens intern bij de portefeuille Discriminatie, gezien de Joodse achtergrond van de agent. Zij zijn nog in beraad over de kwestie. Dit speelde zich af op de openbare weg en daar mag in principe gefilmd worden. Maar als men zich schuldig maakt aan smaad en/of laster, heeft dat gevolgen.”

En die gevolgen kunnen stevig uitpakken, mocht worden overgegaan tot vervolging. In 2016 kreeg een vrouw uit Katwijk een taakstraf van veertig uur nadat zij in een brief aan de klachtencommissie van de politie zo banaal tekeer was gegaan tegen een wijkagent, dat dit werd aangemerkt als smaad. De vrouw deed aantijgingen dat de agent zou liegen, stalken en corrupt zou zijn. De desbetreffende agent deed daarop aangifte, met vervolging tot gevolg. Dat het hier ging om smaad jegens een ambtenaar in functie gold voor de rechter als strafverzwarende factor.

Mochten de fanatieke BDS’ers worden vervolgd voor belediging van een agent, dan hangt hen een geldboete van maximaal 3900 euro boven het hoofd. Ook kan het vonnis oplopen tot maximaal vier maanden gevangenisstraf.

45 Reacties

 1. hen negeren is ook niks, men moet harder terugslaan, en een goed dagblad zien te vinden dat niet door de regering word bestuurd, (politiek correcte rotzooi)maar door eerlijke mensen, en met oogverblindende argumenten , deze BDS zijn complete idioten

 2. Tja, veel mensen vervelen zich en hebben waarschijnlijk een kutleven voelen zich miskend en zoeken een prooi, nazistische menschen van laag allooi.

 3. Mac Engelander, we zijn trots op u, hou stand en laat u niet kisten!
  De aantijgingen em werkwijze tonen het desastreuze lage karakter van deze beweging.
  Wij staan achter u en uw gezin, misschien ook wel nu juist als christen tov.het Joodse volk, is de holocaust nog niet genoeg geweest!!!
  Ik distangeer me van elke vorm van antisemitisme!

  • Beste Johan, daar hoef je geen Christen voor te zijn (en dat bedoel ik niet als sneer) maar gewoon een beschaafd mens. Max Engelander, net zoals iedere andere Nederlandse politieagent, dient ons, Nederlanders, handhaaft ONZE wetten, beschermd ons tegen wetsovertreders, zo goed als ze dat maar kunnen. En, zoals dat in ons heerlijk pluriforme, beschaafde en democratische land gebruikelijk is en wat niet past, onder geen beding, is dat iemand die handelt in functie zo bejegend wordt. Er is hier werkelijk geen verschil met agenten die worden belaagd door tuig-uit-de-goot of andere ambtenaren die gehinderd worden bij de vervulling van hun plicht. Dat het in dit geval een Joodse Nederlander betreft maakt qua afhandeling niets uit, als dit een Islamitische Nederlander was geweest die zo bejegend zou worden zou ik precies dezelfde kritiek op de dader(s) hebben, en hetzelfde geldt voor een Christelijke, Agnostische, Boeddhistische, Shinto (hebben we die trouwens?) etc etc etc ambtenaar. We hebben wetten en regels in dit land net zoals beschaafde omgangsvormen, antisemitisme, belediging van een ambtenaar in functie en het overtreden van de wet horen in dat rijtje niet thuis. Klaar, donder-en-bliksem, uit, punt.

 4. Weer een opgeblazen onzin verhaal Dat de agent een speciale hekel aan mij heeft is duidelijk. Op zijn facebook pagina is te vinden een Petitie tegen mijn 2016 (No Israel hate on Dam square- Sign the Petition ) Ok is er te vinden een Petitie voor het vrij laten van de soldaat die een gewonde Palestijn door schiet. De afgelopen maand is er niets voor zo ver ik weet niet gebeurd. Ik vind het schandalig dat de agent mensen aanmoedigt een klacht in te dienen en mensen aan te sporen om valse aangiften te doen. Het is teuterig dat de gemeente mij verbied om mensen te helpen in de grootse gevangenis van de wereld, de gemeente Amsterdam steunt de portwachters van de hel dat is heel treurig.

  • U schrijft ‘de grootste gevangenis van de wereld’. Egypte kan de deur openzetten en uw verzonnen gevangenisverhaal is opgelost. En in uw gevangenisverhaal lopen cipiers rond die Hamas heten. Bent u er weleens geweest, vraag ik mij af ?

  • Zeg, Vrouwe, ga nou niet de zieligerd uithangen. Of zoek es een ándere hobby dan Joden pesten. Die agent doet gewoon zijn werk. Er ís ook geen sprake van valse aangifte- en daar gáát een agent ook helemaal niet over. Het Openbaar Ministerie heeft je vaak genoeg gewaarschuwd & je terecht aangeklaagd voor je leugenachtige opruiing. Op jóuw Facebook-pagina verzamelde je zélf de antisemieten en moedigde hen aan. Denk nou niet dat er geen screenshots zijn van bijvoorbeeld die ‘Mighty Mohammed’ die onder jóúw oproep tegen Engelander op jóúw facebookpagina schreef: ‘Onrein zionistisch c***zwijn!’ Alleen jíj bent daar schuldig aan. Jij moedigt dat aan, jij drukt dat af, jij laat dat staan. Dat is simpelweg strafbaar. De enige reden dat er ‘de afgelopen maand niets gebeurd is’, is dat Justitie een groot deel van je leugenachtige plakkaten voor onderzoek in beslag genomen heeft.

   • Bravo Paul! Deze straatzwerver met zijn zeer beperkte verstandelijke vermogen weet niet waar hij het over heeft.. Samen met zijn Palestijnen likkende maatje GUSTAV DRAIJER hangt hij wekelijks de clown uit op de Dam of het Spui. Looser-tje spelen met wat criminele vlaggetjes…

  • Wat doe jij overigens op deze site, Simon Vrouwe??? Wat weet jij overigens werkelijk van de letterlijke situatie in het land Israel, dat door de ‘Palestijnen’ niet weg te vagen is??? Vermoed zo dat ook jij enorm gehersenspoeld bent, door o.a. verkeerde mediaberichten!!! De wereld ingeblazen door de reguliere media, denk aan de NOS, RTL en al die nonsens kranten. Daarnaast mogen we het politiek Wan-/HAAT-beleid niet uit het oog verliezen, Israel gehaat door de gehele wereld. Prachtig dat dit jaar de huidige Joodse staat zich alweer zeventig-jaar staande houdt.

  • Simon Vrouwe is een van diegenen, die Anti-Semitisme propageren, niet zó duidelijk dat hij ervoor bestraft kan worden, maar duidelijk genoeg om zijn Jodenhaat kenbaar te maken. Gelukkig zijn er nog anderen met een gezond verstand, die deze persoon doorzien, niettegenstaande zijn poging om onschuld te bewijzen.
   Ik weet niet welke leeftijd hij heeft, hoe zijn opvoeding was, maar in mijn opinie is hij een ZIELEPOOT, die op deze manier aandacht probeert te trekken.

  • Wacht jij maar, Simon Vrouwe, op een goede dag loop je wel een keer tegen de wet aan.

  • Beste Simon,

   Wanneer je een zieke geest zou zijn is dat sneu voor je.
   Wanner je oprecht denkt normaal te zijn dan moet je je doodschamen.
   Doe overigens iets aan je gebruik van onze taal.

  • Je antisemitische bagger die jij onder het mom van vrijheid van meningsuiting sinds jaar en dag rondstrooit op de Dam en elders komt ons meer dan de strot uit

  • Hou je hier wel rekening mee Vrouwe!! Mochten de fanatieke BDS’ers worden vervolgd voor belediging van een agent, dan hangt hen een geldboete van maximaal 3900 euro boven het hoofd. Ook kan het vonnis oplopen tot maximaal vier maanden gevangenisstraf.

 5. Heel erg voor Max Englander. Bij aangifte zit er een taakstrafje in voor dat tuig. Ik ben trots op onze rechtstaat. De beschaving ten top. Bah!

 6. Wat een overdreven actie van het NIW. Absoluut compleet uit zijn verband gehaald met een doel, Simon en de BDS monddood te maken en te criminaliseren.

  • BDS is crimineel, hoeft dus niet meer gecriminaliseerd te worden.
   Waarom zijn mensen als Jose toch altijd zo op Israël gefocust?
   In Gaza worden Christenen gediscrimineerd, politieke tegenstanders vermoord, homo’s vervolgd, kinderen met haat opgevoed. Joden kunnen er (letterlijk) niet leven. Een equivalent van de “Vrede nu beweging” zou ondenkbaar zijn.
   Toch maken Jose c.s. zich daar niet druk om; het is Israël, Israël en nog eens Israël. Maar het zijn geen antisemieten hoor!

  • Jose van Leeuwen, zo overdreven dat je er kennelijk niet te min bent handig gebruik te maken van het forum van vrije meningsuiting dat het NIW je biedt. Overigens, Simon Vrouwe heeft (zie hierboven) ook al een reactie geplaatst dus valt het nogal mee met dat “monddood” maken door het NIW. Opmerkelijk. Kom nou maar eens met een argument. (En, in vredesnaam, zoek eerst even uit wat een argument is. [is iets anders dan een drogreden])

  • De beheimes van BDS denken dat ze met Joden pesten Israël bestrijden. Ze zijn zo druk met hun fascistische spelletjes, dat het hun helemaal ontgaat dat de Palestijnen zichzelf ondertussen met steeds grotere vastbeslotenheid te gronde richten en zelfs diegenen die hen écht helpen, met stenen gooien uit Gaza verdrijven. Maar de Palestijnen, daar gaat het BDS natuurlijk ook niet om. Het gaat die randfiguren van BDS erom om hun doelloze bestaan toch een beetje zin te geven, als is het alleen maar voor het gevoel. Daarom zal het hen ook absoluut niet storen dat ze met hun fascistische en racistische acties juist het Zionisme en daarmee Israël versterken.

  • Ach, beroepsdemonstrante mevrouw van Leeuwen. Bent u niet de dame, die als gezichten u niet aan staan, u zich aan hem vergrijpt ? Zoals bij Jan Roos ? Tsja…

  • pas je wel op wat je zegt van Leeuwen? Mochten de fanatieke BDS’ers worden vervolgd voor belediging van een agent, dan hangt hen een geldboete van maximaal 3900 euro boven het hoofd. Ook kan het vonnis oplopen tot maximaal vier maanden gevangenisstraf.

 7. Jammer dat mensen niet zien dat deze agent zijn neutraliteit toch wel enigszins in de waagschaal stelt door, als rechtshandhaver, dergelijke posts openlijk op zijn FB te plaatsen. Op zijn minst niet erg handig.

  • Wat een onzin zolang hij dit niet als politieagent doet heeft hij dezelfde rechten als elke nederlandse staatsburger.
   Ik ga ook niet elke islamitische politieagent controleren of hij iets leest van de Turkse dictator.

   • Het gaat er niet om dat hij het niet mag doen, maar hij plaatst zaken, zoals de petitie tegen Simon Vrouwe, op een openbaar medium, waardoor zijn neutraliteit als rechtshandhaver in twijfel kan worden getrokken. That’s all.

 8. In de eerste plaats is het schandalig dat Max zo is neergezet en er op Facebook lieden zijn die de grootst mogelijke onzin en vuilspuiterij tegen Joodse mensen neerzetten. De agent heeft zijn werk gewoon gedaan. Simon doet het hier voorkomen als niets bijzonders terwijl hij gewoon reacties in zijn post laat staan die er niet om liegen, vol haat en afkeer. Simon je hebt het hier over de grootste gevangenis wat een verhaal is dat uit de hele context is getrokken. Die gevangenis word door terroristen de cipiers streng bewaakt die bewust roepen “Dood aan de Joden” en niet onder stoelen of banken steken wat ze met Joden willen. Als je op Simon Vrouwe zijn Facebook kijkt staat het vol van haatdragende opmerkingen, leugens die hij op zijn Facebook plaatst en ook in Amsterdam probeert te ‘verkopen’. En als hij dan begint over valse aangifte en oproepen daartoe moet je wel bij de feiten blijven. Simon is de gene die op ZIJN Facebook zelf met naam en toenaam van de agent neerzet met allerlei opmerkingen van figuren die daar niet horen en strafbaar zijn. Simon verwijt de gemeente allerhande zaken terwijl hij zichzelf niet aan de regels heeft gehouden. En de haatdragende taal, borden en andere uitingen horen hier in Nederland niet thuis. En richting Max zeg ik, blijf je inzetten voor recht en rechtvaardigheden. Weet dat velen je steunen!

 9. Wanner gaan de Pro-Israel club zich eens gedragen het lijkt nergens op. Een betere op voeding en je ogen niet sluiten voor de misdaden die nu al 100 jaar uit naam van het zionisme gepleegd worden.

  • Met deze reactie bevestig jij precies jouw negatieve imago. Hulde, je had het niet beter kunnen verwoorden. Overigens, heb je een spiegel in je huis ? Zo ja, kijk er eens in !

  • En over de misdaden die al eeuwenlang (verdiep je maar eens in de geschiedenis!!) door verschillende “moslimlanden” zijn gepleegd (en nog steeds!) hoor ik je niet, Simon.

  • Hoe zo gedragen ?
   Wat bedoelt u daarmee ?
   Bedoelt u dat wij ons pas “gedragen” als we uw mening volgen.
   Dat kan kloppen.
   Want bij elke anti-Joodse/Zionistische club kan je niet reageren.
   Ik heb het in het verleden geprobeerd.

   Het gekke is dat de meeste pro-Israel clubs ook verkeerde zaken van Israel melden.
   Daar zijn ze niet bang voor.
   Ja, overal gaat wel iets mis.
   Israel onderzoekt altijd voor ze iets mede delen daardoor hebben ze een gigantisch pr achterstand.
   Zegt de Hammas terreur organisatie dat er een journalist is gedood dan reageerd Israel niet dat is niet waar, maar we gaan het onderzoeken.
   Helaas pikken de kranten deze eerlijkheid niet op.
   Laat staan dit soort mensen wat kosten wat kost Israel fout vinden.

  • Vrouwe.. Als wekelijkse straatzwerver op de Dam en op het Spui heb je werkelijk niets in te brengen looser.. Moet ik dat laatste woord nog voor je vertalen of begrijp je dat met jouw beperkte verstandelijke vermogen?

 10. Simon Vrouwe, welke misdaden? Bomen planten? De duur gekochte stukjes woestenij weer in cultuur brengen, steden bouwen, waterleidingen aanleggen? Kom nou eens met behoorlijk onderbouwde argumenten, geen slogans of drogredenen, of ga anders toch fijn postzegels verzamelen!

 11. Ach Simon, zonder antisemieten was er helemaal geen zionisme geweest. Maar zo te zien was geschiedenis niet het enige vak waar je zwak in was.

 12. Gaza heeft de mogelijkheid een welvarende stadstaat te worden, vergelijkbaar met Monaco of Singapore. Donorlanden geven gezamelijk miljarden euro’s aan hulp per jaar. Veel geld “verdwijnt” echter in het aanleggen van aanvalstunnels en andere nutteloze militaire projecten, terwijl het besteed zou moeten worden aan ontwikkeling van democratie, educatie, gezondheidszorg en economische stimulatie. Verder kun je de in Gaza of Westbank woonachtige Palestijnen allang geen vluchtelingen meer noemen, of worden Nederlanders van Molukse afkomst ook nog steeds als vluchtelingen beschouwd?
  De acties en argumenten van meneer Vrouwe beantwoord ik door bijna jaarlijks een aantal weken vrijwilligerswerk to doen in de IDF.
  Henk

  • Jaap: Met een TFR (total fertility rate) van 4.18 is er weinig kans dat Gaza welvarend zal worden als Singapore (TFR: 1.19), zelfs al zouden álle politieke problemen opgelost worden. Ongeveer elke 25 jaar verdrievoudigt de Palestijnse bevolking zich. Een normaal beleid, zoals dat van Salam Fayyad, totdat hij snel op een zijspoor gerangeerd werd, gecombineerd met massieve steun, zou onder deze omstandigheden de Palestijnse armoede kunnen verlichten, maar niet wegnemen. Helaas schijnt de meerderheid van de Palestijnen sinds 1917 nog helemaal niets te hebben geleerd van hun fouten. De vraag is of anderen wel wijs genoeg zijn om uit deze hardnekkige achterlijkheid conclusies te trekken.

  • Ja, inderdaad. Maak van Gaza een prima vakantiebestemming: Bouw luxe hotels….culinaire hoogstandjes…het klimaat is al goed…organiseer sportevenementen…luxe klinieken en ziekenhuizen…de bevolking kan hier werken en zo komt er geld in het laadje..tripjes naar oudheidkundigheden…Ideetje, Hamas ?

 13. Kom liever op voor een volk dat zich dom genoeg is om zich door de Hamas naar de grens met Israël laat sturen om daar risico te lopen, ga daar nu een protesteren. Of ga eens tekeer tegen de Palestijnen die als er een Palestijnse staat komt, toch liever in Israël willen blijven wonen.
  Dat je door berichten in de media over dit onderwerp je mening vormt lijkt mij menselijk, ook al worden die op hun beurt gemanipuleerd door berichtgeving uit de Arabische wereld. Wees jezelf en tracht uit deze warboel wat anders te concluderen dan alleen maar Israël verantwoordelijk te houden .

 14. Overigens Simon V. en José van L: Het is u waarschijnlijk ontgaan en interesseert u waarschijnlijk niet, maar wel eens van het lijden van het Syrische volk gehoord ?
  U weet wel, ligt niet zo ver van het door u verfoeide Israël af……

 15. @Hans Polak: Ik begrijp jouw woede volkomen. Mijn visie:
  Amsterdam is de hoofdstad van ons land, Nederland, het land waar de Nederlandse Joden de afgelopen eeuwen gewoon hun plaats hebben ingenomen. Op allerlei gebied. Daar mogen wij best wel trots op zijn, dacht je niet ?
  Amsterdam is dus onze hoofdstad en De Dam is het centrum van deze hoofdstad. Daar stelt altijd het nieuwe staatshoofd zich voor aan ons, het volk. Los van het feit wat je van de monarchie vindt, maar daar gaat het niet om.
  Nederland herdenkt hier ook zijn doden.
  Tot mijn ergernis is De Dam ook de plaats geworden waar groeperingen met welke achtergrond dan ook, zich kunnen uiten.
  Daar zit een scherp kantje aan: Ik vind dat ongepast. De Dam is van Nederland en deze ( in mijn ogen vrij simpele ) schermutselingen zijn ongepast.
  Het slappe Amsterdamse stadsbestuur zou een APV moeten afkondigen:
  Houdt De Dam vrij van dit geduvel.
  Demonstreren : Prima, maar niet op de Dam.
  Niet in het hart van onze democratie.
  Neem de moeite, om naar 070 te gaan, daar zit onze Regering, daar zit ons Parlement, neem de moeite, demonstranten van alle kanten, om in 070 uw ongenoegen te uiten op Het Malieveld !
  En Simon Vrouwe…ach…die is volgens mij gefixeerd in de kleuterfase… die nee je toch niet serieus… ? Toch ?

 16. Blind door Jodenhaat. Geconditioneerd en geen onafhankelijk denkvermogen. Meer dan 450.000 doden in Syrië. Maar dat dit onrecht wordt niet door Israël begaan. S. Vrouwe en J. van Leeuwe, get a life! U bent blind van haat jegens het oude volk. Shame on you !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.