Het Forum

De Stelling van deze week:
Orgaandonatie: het (Joodse) lichaam is geen leverancier van reserveonderdelen

Gelukkig wel 

Michal Rossing-Sanders

Het lichaam, Joods of niet Joods, is geschapen om samen met de ziel het leven mogelijk te maken. Zonder het lichaam kan de ziel op aarde vrij weinig. Het is daarom niet verwonderlijk dat we in het jodendom een aantal belangrijke ge- en verboden hebben betreffende ons lichaam. Denk aan het verbod ons lichaam schade toe te brengen (Wajikra 19:28), het gebod ons lichaam na de dood terug te geven aan de aarde en dus te laten begraven (Beresjiet 3:19) en, misschien wel het belangrijkste gebod, pikoeach nefesj – het gebod alles in het werk te stellen om het leven te behouden. Hiervoor mogen wij zelfs sjabbat overtreden. Als toekomstig arts heb ik mij vaak verdiept in dit gebod en ben tot de conclusie gekomen dat wij vanuit het jodendom eigenlijk verplicht zijn tot orgaandonatie. Allereerst omdat je door orgaandonatie het leven van een ander kan redden of verlengen en dit mijns inziens absoluut onder het gebod pikoeach nefesj valt. Ten tweede omdat dit gebod superieur is aan andere geboden betreffende het lichaam. Als het gaat om pikoeach nefesj mogen en moeten die worden overtreden. Mijn reactie op bovenstaande stelling is dan ook dat het (Joodse) lichaam gelukkig wel een leverancier kan zijn van organen voor diegenen die dat nodig hebben. Ik durf zelfs te zeggen dat ik het de mooiste mitswa vind die je kunt doen: het redden of verlengen van het leven van je medemens.
Michal Rossing-Sanders (25), co-assistent AMC, voorzitter Young Hadassah Nederland, sjoelbezoeker AMOS.  

Lees de rest van het Forum in het NIW nr. 6

1 Reactie

 1. Michal,

  nu heb je onder voorbehoud, deels gelijk.
  Waar de Halacha over struikelt is dat Pikuch Nefesh op sjabbat spreekt over Joods / niet-Joods. Een niet-Jood kan en mag de Sjabbat niet houden en een Jood mag de sjabbat niet overtreden: beiden zijn doodstraffen bij overtreding.

  Als dan een niet-Jood op sjabbat in een situatie komt die een Jood in een (veronderstelde!!) pikuach nefesh situatie manoeuvreert is er hier een duidelijke vraag: moet een Jood de Sjabbat overtreden om de niet-Jood te redden, wat de Jood bij een verkeerde inschatting de doodstraf oplevert !
  Dus Sjabbat en pikuach nefesh wegens orgaan donatie zijn niet te vergelijken: de Jood is al overleden.

  Aangezien het Joodse lichaam een enorme heiligheid heeft gekregen (veroorzaakt door de aanwezigheid van de ziel), moet dat lichaam na de dood met respect worden behandeld en op de gepaste manier worden begraven, zodat alle G’ddelijke onderdelen (de zielen, w.o. de nefesh, roe-ach en neshama) op gepaste manier en op gepaste tijd afscheid kunnen nemen en kunnen terugkeren naar hun schepper.
  Op het moment dat een lichaam’s onderdeel wordt gedoneerd aan een niet-Jood en deze weer na zijn dood wordt verbrand ipv begraven, dan is er hier een gigantisch probleem aangezien de manier waarop de zielen uit het weefsel verdwijnen terugkeren wordt verstoord.

  In Israel heeft het Rabbinaat er over het algemeen weinig problemen mee aangezien 80% van de bevolking sowieso Joods is en iedereen (99% van de bevolking) wordt begraven.
  In Nederland kan een bewust levende Jood beter zijn beslissing qua donatie overlaten aan het hier aanwezige orthodoxe Rabbinaat, aangezien zij de kennis hebben over wat er hier in Nederland van toepassing is.

  Het is dus niet alleen het lichaam waar we over spreken maar dus ook het spirituele en de zielen dat de Jood maakt. En dat is niet het domein van de artsen maar van de spirituele artsen: De echte Rabbijnen (dus niet de reform/liberale, die snappen daar toch niets van !).

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.