Helden

Dit weekend wordt weer de Februaristaking herdacht. Uniek in Europa, het enige massaprotest tegen de Jodenvervolging. Je hoort sindsdien wel dat heel Nederland in het verzet zat. Dat hier 75 procent van de Joden is vermoord, en je in nazi-Duitsland je leven als Jood nog meer zeker was, daar zwijgt men over. Immers: Nederland stond als één man op tegen den Mof. Alleen: dat is een mythe.

Die Februaristaking was allereerst een communistische werkstaking tegen salarisverlagingen en de overname van de vakbonden door NSB’ers. Dat staat in zoveel woorden op het beroemde pamflet ‘STAAKT!!!’: ‘Dan krijgt ge de kans Woudenberg uit het N.V.V. te jagen! Stelt ook overal uw eisen voor verhoging van loon en steun!’

Die Joden, die waren voor de Communistische Partij van Nederland bijzaak. Dat de staking uitliep op een massaprotest tegen de pogroms verraste zelfs hen. Niettemin claimde de CPN tot diep in de jaren zestig de Februaristaking als haar initiatief. Waardoor, bizar genoeg, de door de PvdA gedomineerde gemeente haar eigen herdenking hield, om niet samen op te hoeven lopen tegen antisemitisme met CPN’ers die tegelijkertijd de Jodenhaat onder Stalin toejuichten.

Ook nu nog claimt ‘links’ ongehinderd die herdenking. Ons volk stond immers als één man op tegen den Mof – en die ene man heet Max van den Berg. Hoogbejaard communist, ex-redacteur van partijblad De Waarheid en nog steeds poserend als Februaristaker en ondersteuner van de herdenking. En trouwens ook als ‘oprichter Auschwitz Comité’, zoals hij in november nog vermeld stond op affiches en website van het van linkse griezels vergeven ‘alternatieve’ Comité Kristallnacht Herdenking. In werkelijkheid werd dat Auschwitz Comité in 1956 opgericht door Joodse kampoverlevers, die vroeg of laat allemaal in botsing kwamen met de CPN. En dus werd hun naam weggesmokkeld – een bekend recept. Na recente kritiek veranderde zelfs dat ‘alternatieve’ Kristallcomité recent de rol van ‘oprichter’ Van den Berg in ‘organiseerde in de jaren ‘50 mede de eerste Auschwitzherdenkingen en [stond] aan de wieg van het latere Auschwitzcomité.’

Spijbelen
Dezelfde Van den Berg poseerde ook jarenlang als ‘Februaristaker’, tot bij een bezoek aan de koning toe. Foto-onderschrift: ‘Nagesprek tussen de Koning en oud-stakers met in het midden Max van den Berg.’ In werkelijkheid was de enige bijdrage van de toen veertienjarige Van den Berg aan het verzet dat hij tijdens de Februaristaking met twee medeleerlingen spijbelde van school. ‘Toen hebben we alle schooltassen dwars over de weg gelegd zodat niemand er meer langs kon.’ Daar zal de bezetter ongetwijfeld nog nachten van wakker hebben gelegen.

Nu zal de huisleverancier van hagiografische teksten over Van den Berg, Martin Hymans (voorheen Maarten Jan Hijmans) in ‘de brief wie je weet die zal komen’, ongetwijfeld onderstrepen dat ik een fascist ben die zijn huiswerk niet deed. Controleer dus alles zelf op de website comitekristallnachtherdenking.nl. O nee, want die is in stalinistische traditie ook alweer bijgewerkt. Daar heet Van den Berg tegenwoordig slechts ‘ooggetuige van de Februaristaking.’

Met iedereen die zegt dat hij in het verzet zat, kan met gemak de oosthal van de RAI worden gevuld. ‘Getuigen zijn zelden helden / echte helden getuigen zelden,’ zoals Herman van Veen dichtte. Desondanks vindt binnenkort, op 18 maart in Amsterdam, een vergelijkbaar ‘anti-fascistisch’ protest plaats – tegen de mogelijke verkiezing van rechtse partijen in de gemeenteraad. Nadrukkelijk niet tegen de recente opleving van Jodenhaat. De huidige communisten en GroenLinksers demonstreren daar samen met mensen die de dood van Hamasoprichter ‘sjeik’ Yassin betreurden en Israël beschouwen als een op te heffen ‘koloniaal project’. Met mensen als ene Waraku Dapuri die grappend voorstelde ‘op 4 mei onderzoeksvoorstellen te openbaren of Joden een grotere liefde hebben voor geld. Dit noemen we vervolgens wetenschappelijk en helemaal niet politiek.’ Dat ging zelfs linkse warhoofdjes als de ‘activiste’ Anne Fleur Dekker te ver: ‘Jullie zijn geen Joden, dus doe alsjeblieft niets af aan de persoonlijke ervaringen van Joden.’

En dus werd Dekker uit het actiecomité gezet. ‘Europa lijdt massaal aan het holocaustsyndroom’, meende Khalid El Bouayadi. En Miryam Assfar-Aouragh, universitair medewerkster en voorvrouw van de organiserende partij der ‘Internationale Socialisten’, onderstreepte Dekkers ‘vage, holle analyses.’ ‘Links’ doet namelijk nooit aan antisemitisme, daar houdt men juist van Joden. Dode dan. De levende zijn wat minder populair. Maar wie het daarbij van verzetshelden als Van den Berg moet hebben, kan beter meteen zelf doorwandelen naar de Waalsdorpervlakte

19 Reacties

  • Het grootste deel van dit stukje is juist en deel ik, maar Paul Damen schiet zoals wel vaker door wat betreft de CPN. Hij schrijft: “Die Februaristaking was allereerst een communistische werkstaking tegen salarisverlagingen en de overname van de vakbonden door NSB’ers. Dat staat in zoveel woorden op het beroemde pamflet ‘STAAKT!!!’: ‘Dan krijgt ge de kans Woudenberg uit het N.V.V. te jagen! Stelt ook overal uw eisen voor verhoging van loon en steun!’ Die Joden, die waren voor de Communistische Partij van Nederland bijzaak.” Klinkklare onzin. Het doel van de Februaristaking was te protesteren tegen de ‘afschuwelijke jodenvervolging’ die als een aanval werd gezien op het ‘gehele werkende volk’. De belangrijkste eisen waren: ‘de onmiddellijke vrijlating van de gearresteerde Joden’ en ‘de ontbinding van de WA-terreurgroepen’. Inderdaad het pamflet spreekt ook over zaken als de leiding van de vakbond, de leegplundering van het land en arbeidsvoorwaarden en lonen, maar Paul Damen moet toch als oud-communist weten dat de communisten in hun totalitaire denken alles met elkaar verbonden. De Februaristaking is wel degelijk een door de CPN georganiseerde proteststaking tegen de Jodenvervolging. Dat was de hoofdzaak. Wat Paul schrijft zijn echo’s uit de koude oorlog waarin alles wat de communisten deden verdacht moest worden gemaakt. Vergeet niet dat er ook veel Joodse kameraden waren. Paul de Groot was zelf een Jood. Men was oprecht kwaad over de met groot geweld uitgevoerde razzia’s.

  • Het grootste deel van dit stukje is juist en deel ik, maar Paul Damen schiet zoals wel vaker door wat betreft de CPN. Hij schrijft als een echo uit de koude oorlog toen dit ook al werd beweerd: “Die Februaristaking was allereerst een communistische werkstaking tegen salarisverlagingen en de overname van de vakbonden door NSB’ers. Dat staat in zoveel woorden op het beroemde pamflet ‘STAAKT!!!’: ‘Dan krijgt ge de kans Woudenberg uit het N.V.V. te jagen! Stelt ook overal uw eisen voor verhoging van loon en steun!’ Die Joden, die waren voor de Communistische Partij van Nederland bijzaak.” Klinkklare onzin. Het doel van de Februaristaking was te protesteren tegen de ‘afschuwelijke jodenvervolging’ die als een aanval werd gezien op het ‘gehele werkende volk’. De belangrijkste eisen waren: ‘de onmiddellijke vrijlating van de gearresteerde Joden’ en ‘de ontbinding van de WA-terreurgroepen’. Inderdaad het pamflet spreekt ook over zaken als de leiding van de vakbond, de leegplundering van het land en arbeidsvoorwaarden en lonen, maar Paul Damen moet toch als oud-communist weten dat de communisten in hun totalitaire denken alles met elkaar verbonden. De Februaristaking is wel degelijk een door de CPN georganiseerde proteststaking tegen de Jodenvervolging. Dat was de hoofdzaak. Vergeet niet dat er ook veel Joodse kameraden waren. Paul de Groot was zelf een Jood. Men was oprecht kwaad over de met groot geweld uitgevoerde razzia’s.

 1. PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKEJODENVERVOLGINGEN ! ! !

  De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
  Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
  Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.

  D A T I S D E N A Z I – W R A A K

  Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
  Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
  Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!

  De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.

  Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
  Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
  Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
  WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??
  N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
  HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??
  J a , d a t h e b t g i j ! ! !
  De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
  In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
  LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!
  ORGANISEERT IN ALLE BEDRIJVEN DE PROTEST-STAKING ! ! !
  VECHT EENSGEZIND TEGEN DEZE TERREUR ! ! !
  EIST DE ONMIDDELLIJKE VRIJLATING VAN DE GEARRESTEERDE JODEN ! ! !
  EIST DE ONTBINDING VAN DE W.A-TERREURGROEPEN ! ! !
  ORGANISEERT IN DE BEDRIJVEN EN IN DE WIJKEN DE ZELFVERDEDIGING ! ! !
  WEEST SOLIDAIR MET HET ZWAAR GETROFFEN JOODSE DEEL VAN HET WERKENDE VOLK ! ! !
  ONTTREKT DE JOODSE KINDEREN AAN HET NAZI-GEWELD, NEEMT ZE IN UW GEZINNEN OP ! ! ! !

  B E S E F T D E E N O R M E K R A C H T V A N U W E E N S G E Z I N D E D A A D ! ! ! ! !
  Deze is vele malen groter dan de Duitse militaire bezetting! Gij hebt in Uw verzet ongetwijfeld een groot deel van de Duitse arbeiders-soldaten met u ! ! ! !

  STAAKT !!! STAAKT !!! STAAKT !!!
  Legt het gehele Amsterdamse bedrijfsleven één dag plat, de werven, de fabrieken, de ateliers, de kantoren en banken, gemeente-bedrijven en werkverschaffingen ! !

  Dan zal de Duitse bezetting moeten inbinden! Dan hebt gij een slag toegebracht aan het monsterachtig plan, Mussert aan de macht te helpen! Dan verhindert ge een verdere leegplundering van ons land!! Dan krijgt ge de kans Woudenberg uit het N.V.V. te jagen ! ! !

  STELT OOK OVERAL UW EISEN VOOR VERHOGING VAN LOON EN STEUN ! !

  W E E S T E E N S G E Z I N D ! ! W E E S T M O E D I G ! ! !
  STRIJDT FIER VOOR DE VRIJMAKING VAN ONS LAND ! ! ! !

  KAMERADEN,
  Geeft dit manifest na gelezen te hebben
  verder door!
  Plakt het op waar gij kunt doch
  d o e h e t v o o r z i c h t i g !
  REEDS TOONDEN DE GEMEENTE- EN ANDERE GROTE BEDRIJVEN HOE HET MOET ! ! !

  V O L G T A L L E N H U N V O O R B E E L D ! ! ! !

 2. Op historiek.net staat een exemplaar van het “Staakt Staakt Staakt” pamflet (https://historiek.net/wie-maakten-de-februaristaking-mogelijk-ze-zijn-verzwegen-en-vergeten/76111/). Misschien moet Damen dat nog eens lezen:
  regel 3: eist de onmiddellijke vrijlating van de gearresteerde Joden !!!
  regel 6: weest solidair met het zwaar getroffen Joodse deel van het werkende volk !!!
  regel 7: onttrekt de Joodse kinderen aan het Nazi-geweld, neemt ze in uw gezinnen op !!!

 3. Een zielig en onwaar verhaal. Over opmerkingen betreffende mij zelf wil ik als de redactie dat toestaat graag gespecificeerd terugkomen.
  sjalom Max van den Berg

  • Wat een smerig stuk! En gebrek aan historische kennis van de heer Damen! Het zou goed zijn als de redactie de gehele toespraak van Max van den Berg terugleest, want ik neem aan dat er niet veel mensen van NIW aanwezig waren. Om de waarheid en vooral de waarschuwing tegen het nieuwe racisme en fascisme aan te horen is echt niet veel moed nodig. Om ertegen op te treden wel. En wat dat laatste betreft kunnen we niet veel steun verwachten van NIW (dit is een understatement).

   • Bedoelt U met oplevend racisme de aanwezige discriminatie tegen de zogenaamde ‘witte’
    autochtone Nederlander tentoongespreid in b.v. de criminaliteit waar deze ‘witte’ groep etnisch lijkt te worden geprofileerd als gerechtigd slachtoffer door daders van een andere etniciteit en het politiek correctheidsdenken fascisme als het nieuwe fascisme waarbij eenieder die daarmee niet in de pas loopt moet worden bevochten ?

 4. Het verheel Helden is een weinig heldhaftige poging om iemand in diskrediet te brengen. Ik zou over mij zelf een uitvoerige weerlegging kunnen geven als de redactie van NIW dat toestaat.
  sjalom Max van den Berg

 5. Er staat daar dat imponerende beeld van Andriesen, de Dokwerker ga daar af en toe naar toe, speciaal vandaag, in verbijstering en stilte

 6. Wat een verdrietig en boosmakend makend verhaal. Wilderiaans. Vele joodse en communistische Amsterdammers zouden zich omdraaien in hun graf over zoveel domheid en haatzaaierij. Mijn grootvader, overtuigd communist, nam deel aan de februaristaking en wel degelijk uit solidariteit met de joden. Wat een schande dat je dat in twijfel durft te trekken. Ik zal je een brief sturen van mijn opa over hoe hij die dag beleefd heeft.

  • Neemt Uw grootvader ook verantwoording voor de door communisten gepleegde moord op
   z’on 150 miljoen andersdenkenden en genocide door hun op de Oekrainers
   en de bezettingen van vele landen
   en het knechten van hun bevolkingen van Oost Duitsland t/m Tibet ?
   Ik vrees het ergste. ‘Rood’ bedoelde het toch goed ? Vonden de nazies ook van zichzelf.

 7. U bent kwaad op iets wat er niet staat. Schreef ik dat CPN’ers niet het initiatiatief namen? Neen. U ontkent de geschiedenis, niet ik. Omdat de CPN-top met handen en voeten gebonden was aan het Hitler-Stalinpact, was direct verzet tegen de bezetter enigszins taboe. Lees Sijes, de Jong, de De Groot-bio van Stuttje. Joden als vervolgden kregen geen rol, enkel ‘arbeiders’. In alle pamfletten, tot pal voor de staking uitgedeeld, ontbrak protest tegen pogroms. Het befaamde ‘Staakt!!’-pamflet werd pas gestencild en verspreid ná de eerste stakingsoproepen door het Amsterdamse lagere CPN-kader dat wél begreep dat méér nodig was dan staken tegen de werkverschaffing. Na de oorlog donderde de CPN álle stakers de partij uit en claimde, zoals ik schrijf, met terugwerkende kracht de staking als háár initiatief, meteen al speciaal tegen de pogroms. Dat eerste is waar, dat tweede dus simpelweg niet.

  • Wat een dom en verblind anti-communisme vol verdraaing van de werkelijkheid. Vijanden maken is kennelijk voor Paul Damen belangrijker dan medestanders winnen. Zo wordt het anti semitisme gesteund in plaats van bestreden.

  • ‘Marlon Lema’, bang om te zeggen wie u bent? Waarom zegt u niet gewoon dat u eigenlijk Lonneke Lemaire bent, dé orthodox-communistische organisatrice van al die groezelige ‘alternatieve’ Kristallnachtherdenkingen, waarop nu al jarenlang antisemieten paraderen? En waar afgelopen november naast Van Agt óók bovenstaande Van den Berg als spreker optrad? Net zoals op de voornamelijk door hoogbejaarden bezochte ‘alternatieve’ FNV-Feb.Staking-herdenking van afgelopen dinsdag, waar deze stalinistische schoolspijbelaar zich alwéér uitgaf voor ‘Februaristaker’? En vindt u het geen gotspe om joden en/of het NIW te verwijten ‘te weinig tegen het fascisme’ te doen terwijl u op ál uw manifestaties jodenhaters uitnodigde?

 8. Damen beweert: “Die Februaristaking was allereerst een communistische werkstaking tegen salarisverlagingen en de overname van de vakbonden door NSB’ers. Dat staat in zoveel woorden op het beroemde pamflet ‘STAAKT!!!’: ‘Dan krijgt ge de kans Woudenberg uit het N.V.V. te jagen! Stelt ook overal uw eisen voor verhoging van loon en steun!’ ”

  Wat een misleidende weergave. Dat aangehaalde zinnetje bungelt in de ZEVENDE alinea. De EERSTE luidt dus:

  “De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
  Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
  Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.”

  Daar begint het mee: met verontwaardiging over Jodenvervolging. Dan kun je dus niet zeggen dat de februaristaking ALLEREERST een staking rond lonen en tegen de NSB-overname van de vakbond was. De vakbondskritiek bungelt ergens onderaan, in een tekst die het allereerst voor vervolgde joden opneemt. Alleen al de volgorde van de tekst van het pamflet weerlegt de bewering van de auteur van dit tamelijk treurige stuk. Je kunt van alles zeggen over de opstelling van de CPN-partijleiding. Die is bepaald niet boven kritiek verheven. Maar de weergave zoals Damen die geeft is leugenachtig.

  Dank aan Robbert Baruch die even het hele pamflet hier plaatste, zodat een ieder zelf kan oordelen.

  • In welke chronologische volgorde kwam welk pamflet uit en wat was de reden daarvoor ?

 9. Niet alleen een naar stuk, maar ook buitengewoon warrig en slecht geschreven.
  Triest. En waarom?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.