Gotspesiaans

Oud-ambassadeur Nikolaos (Koos) van Dam is hoofdrolspeler in het debacle rond de financiering van Syrische terroristische organisaties door de Nederlandse regering. Hij was lid van een commissie die moest bepalen welke groeperingen Nederlandse militaire steun zouden krijgen. Maar toen hij door Nieuwsuur en Trouw werd ondervraagd over steun aan terroristische organisaties als Jabhat al-Shamiya keek hij als het spreekwoordelijke konijn in lamp.

De rebellenclubjes hadden toch de Riyadverklaring ondertekend, waarin ze beloofden democratie en mensenrechten te verdedigen? Hij stamelde dat hij zich met de details niet bezighield, terwijl hij daar toch de aangewezen persoon voor was. En Riyad, weet u wel, is de hoofdstad van het o zo democratische en mensenrechten verdedigende SaoediArabië. De ervaren diplomaat gaf blijk van een ongeloofwaardige naïviteit, of was het iets anders? Want Nieuwsuur onthulde ook dat Van Dam wel degelijk in nauw contact had gestaan met rebellenclubjes, ze kenden hem bij naam, sommigen verklaarden hem zelfs persoonlijk te hebben ontmoet.

Als ambassadeur diende Van Dam onder meer in Irak en Egypte en hij stond bekend om zijn uitstekende banden met dictator Assad. Ondergetekende had in 2013 het ‘genoegen’ met hem in debat te gaan bij Knevel en Van den Brink. Hij zat daar als woordvoerder van The Rights Forum, waarvan hij nog altijd in de Raad van Advies zit. Schandalig, die mensenrechtenschendingen door Israël, vond hij. Klaarblijkelijk vindt hij mensenrechtenschendingen van door Nederland gesubsidieerde clubjes en het middeleeuwse Saoedi-Arabië géén probleem. Alleen een mensenrechtenverdrag dat wordt getekend in Riyad is al een voorbeeld van gotspesiaanse politiek.

Datzelfde gedrag vertoont een ander lid van de Raad van Advies van The Rights Forum. Van Dams collega, emeritus hoogleraar internationaal recht Cees Flinterman, was dé adviseur van pensioenmagnaat PGGM naar wiens advies het bestuur de oren liet hangen toen Flinterman terugtrekking van investeringen uit vijf banken van het democratische Israël adviseerde. Die waren het grote kwaad en moesten worden geboycot. Diezelfde Flinterman toonde zich in april 2017 bij Nieuwsuur groot voorstander van toetreding van – ja daar is het land weer – Saoedi-Arabië tot de VN-vrouwenrechtencommissie, want hij was een voorstander van inclusief denken. Jammer dat Flinterman daar alleen bij de Joodse staat graag een uitzondering voor maakt. Je zou bijna gaan denken dat The Rights Forum intieme banden onderhoudt met het Saoedische koninkrijk.

6 Reacties

  1. Goed artikel.Tenenkrommend zitten kijken naar die van Dam! Als dat het nivo is van onze diplomaten dan staat ons nog wat te wachten!

  2. Saoedi-Arabië heeft een heel grote portemonnee! Het is heel vreemd en jammer dat in Nederland lobbyisten voor buitenlandse mogendheden niet bekend hoeven te maken hoeveel zij daarvoor betaald krijgen.

  3. Er was en er is geen enkel verband tussen mensenrechten en de arabische wereld en gezien het groeiende salafisme zal dat verband er in de komende generaties ook niet komen. Praatjes om zo’n niet bestaand verband te verkopen zijn dus van hetzelfde niveau als wasmiddelreclames en bestemd voor dummies. Maar niet alleen de kopers van deze verhalen zijn dummies: Wie in diezelfde wereld waarin alle groepen zich zonder uitzondering onder normale omstandigheden jegens andere groepen als onderdrukkers gedragen en zich jegens anderen tijdens conflicten zonder onderscheid als beesten gedragen, juist díe leider of groep ondermijnt die overeenkomsten naleeft en langdurig stabiliteit en rust weet te handhaven, is zelf knap onwijs bezig. Verbaast het met zulke beleidsmakers dat Nederlandse soldaten op humanitaire missies in die hopeloze islamitische wereld zelf uniformen moeten aanschaffen en zich met afgekeurde munitie ondankbare bevolkingen van het lijf moeten houden, terwijl in Syrië allerlei tuig in door de Nederlandse belastingbetaler betaalde spiksplinternieuwe uniformen rond schuimt ?

  4. Al jaren benauwt die man me. Vast een van de betere vrienden van onze minister Al-Qaq geboren Kaag.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.