Gebrek aan democratische traditie

In een democratie worden bij verkiezingen het volk alternatieven voorgelegd. Globaal kiest men tussen voortzetting van het beleid of verwerping daarvan. Men stemt op de regerende coalitie of op de oppositie.

Ingewikkelder wordt het als men uitgekeken is op de regering, maar er in feite geen alternatief voorhanden is. Veelal stemt men dan met de onderbuik. De verkiezingen gaan dan primair over de poppetjes en in veel mindere mate over de inhoud. Die poppetjes strijden om de gunst van de kiezer en doen dat in Israël door elkaar te demoniseren.

Netanyahu is daar zonder enige twijfel beter in dan zijn uitdager Benny Gantz. Ondanks het feit dat hij zelf in afwachting is van een strafproces wegens corruptie is hij 24/7 bezig met het uitdelen van gele en rode kaarten aan eenieder die het ook maar waagt iets af te dingen op zijn geniale staatsmanschap. Ben je tegen Bibi, dan ben je links.

En links is in het land van ooit de sociaal-democratie en Mapai een synoniem voor verraad geworden. Ik houd Israëli’s voor een bovengemiddeld intelligente natie en begrijp dan ook niet dat men bereid is te geloven dat Blauw-Wit van Gantz, met vier generaals (onder wie drie ex-stafchefs) onder de eerste tien kandidaten, zou bestaan uit een abject gezelschap van potentiële landverraders. Toch gaat die schandelijke bewering er bij Moshe Mizrachi (de Israëlische Jan Modaal) in als Gods woord in een ouderling.

Volksvijanden
En wat te denken van de billboards op de rondweg bij Tel Aviv waarop kritische journalisten door Bibi worden neergezet als volksvijanden? Die billboards roepen nauwelijks verontwaardiging op en lijken als twee druppels water op de afbeeldingen van George Soros die de billboards in Hongarije sierden.

Het doet pijn het te constateren, maar de harde realiteit is dat Israël een democratie is met een electoraat zonder enige democratische traditie. De meerderheid van de bevolking is afkomstig uit autocratische en dictatoriale landen en denkt bij het begrip democratie niet aan Westminster, maar slechts aan het mantra dat de meerderheid beslist. Door die eendimensionale invulling van democratie raakt impliciet de democratische rechtsstaat ondergesneeuwd. De rechtsstaat beschermt immers minderheden tegen de tirannie van de meerderheid. In Nederland was er een overweldigende meerderheid voor een verbod op de koosjere slacht. Toch kwam dat er (vooralsnog) niet omdat de rechten van minderheden grondwettelijk zijn geborgd. In Israël kon daarentegen de vermaledijde Natiestaatwet de Knesset passeren ondanks het feit dat een substantiële (Arabische, christelijke en druzische) minderheid er de jure tot tweederangsburgers mee werd verklaard.

Nu er geen echte keuzemogelijkheid op tafel ligt om te kiezen voor een ander beleid en het dus uitsluitend om de poppetjes gaat, ben ik geneigd mijn voorkeur voor Gantz uit te spreken. Bibi heeft zijn uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Hij heeft zonder meer zijn verdiensten gehad en zal de geschiedenis in gaan als een goede premier. Maar de kans is reëel dat hij over enige tijd net als zijn voorganger Olmert achter de tralies verdwijnt. Alleen al daarom zou hij geen nieuwe termijn moeten krijgen of ambiëren. Toen Olmert in staat van beschuldiging werd gesteld eiste Bibi als oppositieleider diens aftreden. Jammer dat het Israëlische electoraat kennelijk kort van memorie is en Bibi niet aan zijn eigen statement helpt herinneren!

6 Reacties

 1. “In een democratie worden bij verkiezingen alternatieven voorgelegd”….maar in Israel is er geen voorhanden?

  14 partijen doen mee. Mag toch hopen dat dit alternatief genoeg is.

  “Links is in het land van de ‘ooit sociaal democratie & Mapai een scheldwoord geworden bij Moishe Mizrachi (de Israelische Jan Modaal)”.

  Waar Dhr. Knoop met (tendentieuze) kennis van zaken ‘Moishe Mizrachi’ als Jan Modaal vandaan haalt is mij een raadsel en nog minder zijn observatie dat deze MM de drie generaals en iedereen uit het linkse kamp als potentiele vijand & landverrader beschouwd. Vele ‘Moishe Mizrachi’s’ zijn namelijk ook links.

  Verder zijn in Israel’s verleden succescolle generaals als politicus meestal geen onvermeend succes gebleken….integendeel.

  Verder is het is misschien nog niet bij iedereen doorgedrongen maar de sociaal democratie met partijen zoals Mapai hebben wereldwijd het fallisssement aangevraagd…en dus ook in Israel

  “Kritische journalisten worden door Bibi neergezet als volksvijanden, net als George Soros in Hongarije”.

  Kritische journalisten worden niet door Bibi als vijand neergezet, maar hebben deze positie (niet alleen in Israel) door tendentieuze berichtgeving zelf eerlijk verdient. Het zijn de journalisten zelf (de uitzondering daargelaten) die de journalistiek bevuilen….niet Bibi.

  Over Dhr. Soros en zijn abjecte politiek/gedrag & denkbeelden zullen we maar beter zwijgen.

  “Israel, een democratie meteen electoraat zonder énige democratische traditie” daar de meerderheid afkomstig is uit dictatoriale & autocratische landen en niet met de democratische gedachte uit ‘Westminster (iets waar wij de laatste weken allemaal van mogen meegenieten).

  Raar maar waar…… de meeste mensen in Israel zijn geboren en getogen in Israel, Joods & Democratisch met gelijke rechten voor minderheden (dit in antwoord op de ‘vermaledijde Natiestaatwet), netzoals Nederland/Duitsland/Belgie etc. officieel Christelijk landen zijn met gelijke rechten voor minderheden.

  Verder is het goed te weten dat Dhr. Knoop vanuit zijn Belgische villa geneigd is om zijn voorkeur voor Ganz uit te spreken.

  Het antwoord hierop kan alleen maar zijn…who cares!

 2. Niemand zal mij ervan beschuldigen een aanhanger van Bibi te zijn, maar toch wil ik één ding in het voordeel van Bibi zeggen: Zowel Israëlisch Links en Rechts, inclusief Bibi, hebben grote fouten gemaakt ten opzichte van de Palestijnen. Daardoor kon Gaza tot één groot arsenaal van ballistische wapens worden die elk moment van tussen de huizen in Gaza in grote massa’s op Israël afgeschoten kunnen worden. Hamas aspireert om zich ook meester te maken van de Palestijnse authoriteit en is druk bezig met het voorbereiden van een kader dat die overname moet uitvoeren. De totale Palestijnse bevolking verdrievoudigt elke 25 jaar, dat alleen al garandeert grote problemen. NIEMAND van de kandidaten, inclusief Bibi, heeft hiertegen een reële oplossing. Van Bibi moet echter gezegd worden dat hij dusver met succes alle druk vanuit Europa en vanuit de wereld weerstaan heeft om verdere concessies te doen aan de Palestijnen die onderling alleen maar van mening verschillen over de handigste manier om de enige Joodse staat te vernietigen. Heel Israël betaalt nu een hoge prijs voor de terugtrekking uit de Palestijnse gebieden, met name de volledige terugtrekking uit Gaza. Ik denk daarom dat het wel heel gek moet lopen wil Bibi, ondanks alles wat er aan hem kleeft, niet opnieuw premier worden.

 3. “Niemand zal mij ervan beschuldigen een aanhanger van Bibi te zijn” maar…….

  Een aanhanger te zijn van een leider die ervoor zorgde dat het piepkleine Israel op plaats 8 van de sterkste landen op de planeet staat, is géén schande.

  Een aanhanger te zijn van een leider die ervoor zorgde dat Israel een economisch & militair powerhouse is geworden, is géén schande.

  Een aanhanger te zijn van een leider die als énige waarschuwde voor de gevaren uit Iran waarna de wereld microscoop weer op dit land werd gevestigd is géén schande.

  Een aanhanger te zijn van een leider die van het kleine Israel een start-up bastion heeft gemaakt waar de wereld jaloers naar blijft turen, is géén schande.

  Een aanhanger te zijn van een leider die ervoor heeft gezorgd dat de gezondheidszorg op plaats 9 on de wereld ranglijst staat, is géén schande.

  Een aanhanger te zijn van een leider die goede betrekkingen heeft met zowel Rusland én Amerika is géén schande.

  Een aanhanger te zijn van een leider die het aanzien van Israel op het wereldtoneel naar hoogten heeft gebracht waar het nog nooit heeft gestaan inclusief de Arabische ‘vijand, China, India, Z-Amerika & Afrika etc. is géén schande.

  En zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Is Israel o.l.v. Bibi perfect? Nee natuurlijk niet.

  O ja, de Palestijnen….
  Die zijn vooral hun eigen probleem en dat van hun vrienden in Europa.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*