FNV: Israël is apartheidsstaat

Likoed Nederland beschuldigde maandag in een persbericht de FNV ‘Palestina Werkgroep’ van antisemitisme.

Dit naar aanleiding van de site van de werkgroep, waarop Israel ervan wordt beschuldigd een apartheidsstaat te zijn. Op de FNV-website staat een doorgelinkt artikel van www.dewereldmorgen.
be dat begint met: “Een VN-Commissie komt tot de vaststelling dat Israël zich schuldig maakt ‘aan de misdaad van apartheid’ en dat de civiele maatschappij ‘een morele plicht’ heeft om te ijveren voor een
einde van de apartheid in Israël.”
Apartheid is een vorm van racisme, en de staat Israël racistisch noemen is volgens Likoed Nederland aan te merken als een antisemitische beschuldiging. Dit volgens de internationale definitie van antisemitisme die vorig jaar werd aangenomen door de meeste westerse landen, waaronder Nederland.
De in het door de FNV gelinkte artikel genoemde ‘VN-commissie’ bleek uit louter islamitische landen te bestaan en de VN had zich van de tekst gedistantieerd. Toen Likoed Nederland de FNV vroeg hetzelfde te doen, kwam er geen antwoord. Uit nader onderzoek blijkt dat er op de FNV-website meer verwijzingen naar Israël als apartheidsstaat staan.

6 Reacties

  1. Het is onverteerbaar dat de FNV antisemitische aantijgingen niet verwijdert van haar site, zelfs nadat zij er op gewezen is.
    Op een andere pagina zegt de FNV trouwens dat zij tegen een boycot van Israël is.
    Waarom die dubbele boodschap? Om twee achterbannen te bedienen? Twee tegenstrijdige boodschappen geeft vooral een boodschap van onbetrouwbaarheid!

  2. De FNV is al jaren geleden gekaapt door de SP en het is dus niet verwonderlijk dat ze deze mening verkondigen. De SP en haar voorlopers verkondigden dit soort dingen al in de jaren 70, samen met de door haar opgerichte Palestina Komitee.

  3. Nee dan moet je die Arabische golfStaten nader bekijken. De gastarbeiders daar. Niet uitbetaalde lonen, ingenomen paspoorten, lichamelijk geweld, dwangarbei en verkrachtingen De arbeidsomstandigheden van miljoenen buitenlandse gastarbeiders in die landen zijn volgens 90 mensenrechtengroeperingen ondraaglijk. Ondanks dat dit niet in Israël gebeurd en juist zich heel humaan optreedt zoals o.a. gewonde Syrische burgers opneemt, als eerste aantreedt bij een ramp, een zeer grote bijdrage levert op wereldschaal van allerlei geavanceerde techniek. En bovendien de enigste democratie is van die hele godvergeten regio. Het is feitelijk te veel om op te noemen. Maar het is tegenwoordig mode om tegen Israël te zijn. Vooral bij het linkse kamp die feitelijk historisch arm is en pseudo intellectueel optreedt, die feiten zo weten te draaien dat het geloofwaardig overkomt.

  4. FNV, wat is dat? Is dat die organisatie die op de bres had moeten staan voor de belangen van Nederlandse werknemers toen productie en zelfs diensten werden overgebracht naar lage-lonen-landen, die had moeten voorkomen dat laagopgeleiden genoegen moeten nemen met werkomstandigheden die aan slavernij grenzen? Kijk alleen al naar de postbezorgers die aan onze deuren komen ! Die zogenaamde vakbond had moeten voorkomen dat de meeste Nederlanders sociaal steeds verder uitgekleed worden, terwijl een ander deel van de bevolking ondertussen steeds rijker wordt en steeds minder belasting betaalt, híer in Nederland! Het kan zijn dat dit alles zonder slag of stoot kan gebeuren door een hoge mate van incompetentie van het bestuur van het FNV. In dat geval zouden ze kunnen leren van het Israëlische Histadrut, dat actief strijdt voor de belangen van zowel haar Joodse als niet Joodse leden en daarom gerespecteerd wordt door zowel de Israëlische regering als door de werkgevers. Het kan natuurlijk ook gebrek aan wíl zijn van het FNV om voor de rechten van de Nederlandse werknemer op te komen. Wordt het dan niet hoog tijd om te onderzoeken welke impotentie of duistere belangen het FNV motiveren om zich te weerhouden van échte strijd voor de échte belangen van de Nederlandse werknemer? Zolang dit niet uitgezocht wordt en de conclusies niet getrokken worden zal het vrees ik slecht blijven gaan voor zowel de Nederlandse werknemer als voor het FNV.

  5. Grappig feitje: Onder leiding van Henri Polak een Nederlandse Jood die in 1905 een nieuwe ‘moderne’ vakcentrale had opgericht, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), de voorloper van de huidige FNV.

  6. Gewoon aanklagen. Mogen bij de rechtbank aantonen wat ze bedoelden en als hun dat niet lukt, aanklagen wegens smaad en opruiing.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.