Excuus voor Michael Jacobs

De Amsterdamse politie pakte Joodse demonstrant ten onrechte op.

We hebben dit niet goed gedaan en balen er zelf ook van.” Dat verklaart politiewoordvoerder Ruben Sprong tegenover het NIW naar aanleiding van de aanhouding van de Joodse demonstrant Michael Jacobs, half november op de Amsterdamse Dam. Al tijden is er onenigheid tussen pro-Palestijnse en pro-Israëlische demonstranten op die plek, waarvan Michael Jacobs de meest uitgesproken pro-Israëlische is. Begin november demonstreerde hij met een spandoek met daarop in het Engels: “Laat je niet in de maling nemen: de leuze ‘Palestina vrij’ betekent in werkelijkheid ‘Dood aan de Joden’ en ‘Weg met Israël’.”

Passanten ergerden zich aan deze leus, en dat was voor agenten reden om hem te arresteren. Jacobs zat dus een aantal uren op het bureau vast vanwege ergernis van winkelend publiek.

Terechte verontwaardiging
De arrestatie wekte verontwaardiging bij leden van de Joodse gemeenschap en zij benaderden het Joods Politie Netwerk. Ze vonden het wrang dat waar anti-Israël en ook anti-Joodse gevoelens tijdens demonstraties vrijelijk worden verkondigd, uitgerekend deze ene pro-Israëlische activist werd opgepakt, met niet half zo’n shockerende tekst als die veelal bij pro- Palestijnse activisten te lezen valt.

De verontwaardiging is terecht, zo vindt de politie nu ook zelf. Sprong: “Het heeft alles te maken met de vrijheid van meningsuiting en dit was een verkeerde inschatting van de diender. Wij zullen in ieder geval onze excuses aanbieden aan de heer Jacobs. Hoe, daar wordt nog over gesproken, we willen dat persoonlijk met de persoon in kwestie doen.”

Hoe gaat de Amsterdamse politie deze verkeerde aanpak in de toekomst voorkomen? “We doen al heel veel en over het algemeen gaat het goed, maar we moeten de kennis over hoe te handelen in dit soort situaties blijven delen, alleen zo voorkom je dat het nog een keer gebeurt.” Is Sprong blij met het Joods Politienetwerk? “Ja, dat zijn wij met al deze netwerken. Zij zijn onze voelsprieten in de samenleving.” 

21 Reacties

 1. Mooi hoor dat Excuus van de Amsterdamse politie voor de moedige Joodse Michael Jacobs die onbevreesd zijn spandoek toonde met daarop in het Engels: “Laat je niet in de maling nemen: de leuze ‘Palestina vrij’ betekent in werkelijkheid ‘Dood aan de Joden’ en ‘Weg met Israël’.” En dat allemaal op de Amsterdamse Dam! Ik heb groot respect voor Michael Jacobs.

  Het blijft echter dweilen met de kraan open zolang onze Regering personen als voorzitter Abbas blijft ontvangen en de hand schudden, zelfs op bezoek mag bij de Koning en zijn PLO ook nog eens beloont die dood en verderf zaait in Israël en daarbuiten met honderden miljoenen Euro’s, dan schept onze Overheid toch verwarring? Details Psalm 83.

  En dan ook nog: Zolang de Media, op Tv, Radio, Kranten de afgezaagde Mantra’s van “onderdrukte” Palestijnen blijft herhalen: Geen wonder dat het winkelend publiek en de dienders in Amsterdam dan denken dat een man als Michael Jacobs niet goed bij zijn hoofd is en hem een oproerkraaier noemen.

  Het is een grote schande dat onze Koning en de Regering een RACIST als Abbas de hand blijft schudden en belonen aan zijn mannen die dood en verderf zaaien in Israël. Blijft onze Koning en de Regering blind, weten ze nog niet dat de PLO in zijn Handvest schrijft dat geen enkele Jood een plaats krijgt in een Palestijnse Staat? Shame, Shame, Shame. Am Israël Chai! Jeremia 31, Jesaja 60 en Zacharjah 14.

 2. Wij zitten anno 2017 niet te wachten op een flauw excuus na een onrechtmatige arrestatie. Wij kijken wél uit naar de dag dat de overheid namens de hele bevolking plechtig én officieel haar verontschuldigingen zal aanbieden voor haar verraad en het ten hemel schreiende leed dat haar beambten en grote delen van het volk ons Joden 75 jaar geleden hebben aangedaan. Dan pas wordt de bewering van politie, dat zij wil voorkomen ‘dat het nog een keer gebeurt’ geloofwaardig. Dan pas krijgt de wettelijke bescherming die art. 1 van de grondwet óók aan Joden en toeristen uit Israël zou moeten bieden morele geldigheid. Dan pas kan politie serieus en zonder schaamte handhavend optreden tegen het steeds groeiende aantal van hen die zich schuldig maken aan het bedreigen van Joden. Dan pas worden de absurde camera’s en de grotendeels door onszelf betaalde beveiliging overbodig. Dan pas krijgt de uitspraak ‘Nooit meer Auschwitz’ eindelijk betekenis!

 3. Ikwou dat de Joodse gemeenschap zich wat meer druk zou maken bij de demonstraties die er elke week zijn op de Dam tegen israel. deze Michael en een paar andere (nier joodse) activisten doen al het werk,jammer.

 4. Als er een joods politienetwerk bestaat waar is deze dan te vinden en bestaat er ook een joods penitentiair inrichtings netwerk?

 5. Ik vind de tekst op het spandoek nogal schokkend. Ongelooflijk dat deze man zoveel sympathie opwekt onder Joden in Nederland.

  • En dat zegt Bosma die klaagt dat andere meningen ook gehoord moeten worden. Weet je wat Bosma, de sympathie voor Michael Jacobs is veel groter dan je denkt ! Waarschijnlijk net zo groot als de minachting voor vermomde antisemieten, die nog groter is dan de minachting voor openlijke antisemieten.

  • Hoezo verstoorde hij de openbare orde? Doen de socialisten in hun slachtofferrol wanneer ze demonstreren voor meer sociale woningbouw dat dan ook niet?

  • Kijk, daar is de uitgerangeerde mislukte journalist Stan van Houcke.
   Ik ben er nu echt van overtuigd dat de walgelijke Jodenhaat tamtam bezig is, zich hier, bij het NIW in te vreten.

 6. Wat is er pro Israel aan om met zo,n spandoek rond te lopen en ook nog in de Engelse taal. Hiervoor opgepakt worden gaat me te ver. Voor het rondlopen met een spandoek met het opschrift ,Jezus Leeft, wordt je immers ook niet opgepakt.

 7. Michael Jacobs. We mogen het nooit vergeten, maar bij iedere kritiek op de joodse staat israel verwijzen naar 75 jaar geleden dat lijkt toch op een bewustzijnsvernauwing die een positieve voortgang in de weg staat. Des te schrijnender is het wat door de nazaten anderen wordt aangedaan. Israel heeft zo zijn eigen bezoekregeling en kiest met name voor Saoudi Arabie. ook een keuze, maar mijns inziens zeer verwerpelijk.

  • @ Josje: Volgens mij geldt ‘We mogen het nooit vergeten’ niet alleen voor de Joodse minderheid, maar ook voor de niet-Joodse méérderheid van Nederland. En precies daaraan lijkt het te schorten. Wie kritiek heeft op het feit dat Israël überhaupt bestáát; op het feit dat Israëlische pioniers op eigen grondgebied dorre heuvels ontginnen en er vervolgens dorpjes neerzetten; en op het feit dat Israëlische soldaten en burgers met een wapenvergunning terugschieten wanneer zij door moorddadige personen worden aangevallen; zo iemand is een hedendaagse antisemiet, een Jodenhater. Ook uw niet-onderbouwde suggestie dat de regering van Israël zich ‘schrijnend’ jegens ‘anderen’ zou gedragen geldt als kwaadaardig en dús als antisemitisch. Wie haat zaait tegen het land en het volk der Joden moet daarop gewezen worden. Dat mág namelijk niet volgens de Nederlandse wet, en die wet moeten wij hier samen in stand helpen houden.

 8. Kritiek mag er absoluut en moet er zelfs zijn, maar hij moet wel fair zijn en als we alleen naar de historie kijken, komen we inderdaad geen stap verder. Over hoe ervoor gezorgd moet worden dat de Arabische inwoners van het voormalige mandaatgebied dat in 1947 in de praktijk verdeeld werd tussen Egypte en (Trans-)Jordanië en Israël een normaal leven kunnen leiden, kunnen we van mening verschillen. Zelf noem ik deze mensen “Palestijnen”, omdat zij nooit een eenheid waren en ook nu zelfs de schijn niet kunnen ophouden een eenheid te zijn. Dat wil niet zeggen dat er niet naar een faire en kansmakende oplossing voor deze mensen gezocht moet worden, integendeel. Er zijn echter veel criticasters, ook hier in NIW af en toe, die meer dan dat ze vóór de “Palestijnen” zijn, Joden haten en daarom “formeel” tegen Israël zijn, hetgeen ook precies verklaart waarom ze in alle talen zwijgen over wat Hamas of Abu Mazen, of andere Arabische landen uit de regio de “Palestijns” genoemde bevolking aandoen.

 9. Israël heeft met Ben Goerion op 14 mei 1948 alle Arabische landen de broederhand gereikt, die werd minachtend afgeslagen! Dus wie is dan de agressor in het M-O?

  Teruggekeerde Israëlieten hebben na overleving van de Shoa 1945 in het hun toegewezen deel land direct de handen uit de mouwen gestoken en een formidabel land opgebouwd en dat tegelijkertijd verdedigd met leeuwenmoed tegen Arabisch/Palestijnse agressors die alleen uitblinken in stenen gooien, brand stichten en onschuldige Joodse mannen, vrouwen, kinderen in steden, dorpen, markten, synagogen bestoken met geweld, zelfmoordacties in winkels, bussen, treinen en vooral de tram in Jeruzalem. En wat te denken van de onophoudelijk duizenden Kassamraketten richting Sderot en omstreken?

  Toen ik in Israël was zag ik uitsluitend Joodse gepantserde bussen in Judea en Samaria rondrijden, vooral richting Hebron de stad van de 3 Joodse Aartsvaders. Ik zag geen enkele Palestijnse gepantserde bus met kogelvrij glas rondrijden. Dus wie is daar dan de Agressor? Zonder een florerend Israël zouden Palestijnen geen enkel bestaan hebben. Nu verdienen ze hun brood omdat Israël een Top Land is met jaarlijks miljoenen toeristen uit alle windstreken.

  Hoeveel toeristen bezoeken Gaza? Levensgevaarlijk en middeleeuws daar. Palestijnen kunnen alsnog een rijk bestaan opbouwen als ze vriendschap sluiten met Israël en voorgoed de TERREUR afzweren, hun Handvest aanpassen! Zie 2 Kronieken 5 t/m 7.

 10. Michael Jacobs. Over kritiek gesproken. Israelische pioniers op eigen grondgebied dorre heuvels ontginnen en dorpjes neerzetten met geld uit de USA. U bedoeld hiermee ook het grondgebied waarop de Palestijnse pioniers met EU geld proberen een land op te bouwen. In augustus sloopte Israel 117 door de EU gefinancierde projecten en bouwwerken waaronder zonnepanelen om de Palestijnen in staat te stellen om in hun eigen energie behoefte te voorzien. In 2015 was de vernietiging van watertanks en boerderijen schering en inslag. Leg mij eens uit hoe een zich democratisch noemende land zich dit kan en mag veroorloven. De hele wereld spreekt hier zijn schande over uit. Hoeveel rechters worden door U en de Uwen nog uitgemaakt voor antisemiet. U weet hoe het voelt wanneer een hele bevolkingsgroep wordt aangesproken op de daden van hun leiders. Dat is ook in Israel het geval.

 11. Shlomo Itai. U maakt een denkfout het gaat om de joodse staat Israel. Het is geen toeval dat de joden daar de dienst uitmaken. Er bestaan joodse wetten en die gelden voor iedereen. Vanaf 1948 hebben ze systematisch hun grondgebied uitgebreid en ook daar gelden joodse wetten. Al ver voor 1948 was de bedoeling van de joden bekend. Het heeft niet voor niets zolang geduurd.

 12. Michael Jacobs. Over pionierswerk gesproken. Kun jij me uitleggen waaronder de werkzaamheden van de Palestijnen met door de EU gefinancierde projecten en bouwwerken vallen. Ze zijn allemaal vernietigd door de Israelische staat.Met welk recht. Pioniers met een wapenvergunning die er alles aan doen om te voorkomen dat er zelfs maar geoogst kan worden door de Palestijnen. O.a. olijfbomen worden vernietigd. Hoezo een faire en kansmakende oplossing voor deze mensen. Heb het lef en zet dat eens op een spandoek.

 13. @ Josje: Wie zoals u aanstoot neemt aan de tekst op mijn spandoek bevestigt daarmee de juistheid ervan. Het streven naar een Palestina dat vrij is (van Joden of zionisten) komt inderdáád overeen met de wens om Israël te vernietigen.

 14. @Michael Jacobs. Het is je goed recht om middels een paar woorden op een spandoek je gevoelens te uiten. Maar verplaats je ook eens in de gevoelens van de ander. Reageer eens inhoudelijk op mijn bericht van 30/11/ 16.16. Wie vernietigt wie.

 15. @ Josje: Het bouwen van huizen of andere structuren zonder vergunning is niet alleen in Israël wettelijk verboden, maar ook in Nederland. Het maakt daarbij niet uit wie de bouwsels financiert. Wie vernietigt wie? Het antwoord op die vraag komt tot uitdrukking in bijv. dit overzicht van dodelijke terreur-aanslagen door Arabische Jodenhaters die zich ‘Palestijnen’ noemen: http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/terrisraelsum.html

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.