Een waardig burgermoeder

Door Frits Barend

Femke Halsema is de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Juist omdat ze vrouw is, kreeg ze de voorkeur boven bijna al die mannen die Eberhard van der Laan wilden opvolgen.

Over de uitgeleende tussenpaus uit Den Haag zwijg ik liever. Amsterdam heeft een mooie traditie van Joodse burgemeesters, maar ondanks verwoede zoekpogingen in haar verleden door historicus Bart Wallet heeft Halsema geen Joodse wortels. En zijn Joodse achtergrond maakte sollicitant Rob Oudkerk niet meteen tot de meest geschikte kandidaat. Dus kreeg Mokum na Eberhard van der Laan weer een niet-Joodse burgemeester. Van der Laan was in Joodse kringen en omstreken zeer geliefd. Zijn opvolger zal het dus niet gauw goed doen in onze kleine kehilla. Om mij heen proefde ik dat Halsema, mede omdat ze lid is van GroenLinks, vanaf haar benoeming onder een Joods vergrootglas ligt. Toen ze zich lovend uitte over het mooie van de Gay Pride in Amsterdam en de logische vergelijking trok met de Gay Pride in Tel Aviv omdat de Israëlische badplaats een paradijs is voor homo’s en transgenders, werd ze meteen ter verantwoording geroepen. Niet door een linkse partij als GroenLinks of de SP, de traditionele critici van Israël, maar door een partij die op de uiterst rechtse kant van onze samenleving balanceert: Denk.

Wat de PVV is voor de ontevreden witte Nederlander, is Denk voor de ontevreden moslim. Zo nieuwrechts, dat eeuwig verongelijkte

Wat de PVV is voor de ontevreden witte Nederlander, is Denk voor de ontevreden moslim. Dat maakt beide partijen zo nieuw-rechts, het eeuwig verongelijkte. Het Amsterdamse Denkraadslid Numan Yilmaz was er als de kippen bij om Halsema te bekritiseren om haar positief bedoelde vergelijking tussen de vrijheden in Amsterdam en Tel Aviv. Bijna nog meer dan Mokum ademt Tel Aviv vrijheid. Op het strand, in de stad, op de fi ets, overal voel je vrijheid voor iedereen. De Gay Pride in Tel Aviv staat symbool voor die vrijheid. Ik zou in landen rond Israël niet zo gauw een tweede stad kennen waar een Gay Pride mogelijk is. Maar dat terzijde en daar gaat het Denk ook niet om. De partij had gejuicht als Halsema een vergelijking had gemaakt met Istanboel, maar helaas is een Gay Pride een illusie aan de Bosporus sinds Erdogan de absolute machthebber is in Turkije.

Naast Denk hebben we in de Amsterdamse gemeenteraad zijn eenzame zusje Bij1 van Sylvana Simons. Haar partij wil niet alleen de stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv ter discussie stellen, maar wil ook dat Amsterdam de boycot-Israëlbeweging BDS steunt. En het schijnt dat de lijsttrekker van GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, huidig wethouder Rutger Groot Wassink ook niet onwelwillend tegenover BDS staat. Halsema heeft zich na al die provocaties niet uit de tent laten lokken. Ze toonde zich een waardig burgermoeder. Als burgemeester is Halsema niet partijgebonden, omdat ze is benoemd en niet gekozen. Politieke benoemingen behoren tot een achterhaald systeem, vooral het geheimzinnige gedoe eromheen, maar een benoeming heeft één voordeel: je staat boven de partijen. De burgemeester van Amsterdam is dan wel van GroenLinks, maar zit er niet als vertegenwoordiger van haar partij. Ze zit er namens en voor alle Amsterdammers, vrouwen en mannen, minderheden en klootzakken. Haar kennende als onafhankelijke geest wijst alles erop dat ze in het spoor van haar geprezen Joodse en niet-Joodse voorgangers een geliefde burgemeester wordt, voor Joden en moslims, GroenLinksers en niet-GroenLinksers.

3 Reacties

  1. Ben het totaal niet eens met de uitspraak, dat PVV voor de verongelijkte witte Nederlander is en Denk voor de ontevreden moslim. Mijnheer Barend schuift ze op een hoop, alszijnde van het zelfde kaliber. Denk heeft totaal niets maar dan ook niets met Nederland van doen en PVV des te meer.

  2. Een artikel over veel ontevredenen, verschillende populisten en één groot probleem.
    De PVV vertegenwoordigt een groot ontevreden publiek met een duidelijke identiteit, maar heeft geen enkel concreet plan of zelfs maar een idee om die ontevredenheid weg te nemen. De PVV is een blinkende, energieverslindende en vaak vervormende luidspreker en niet meer dan dat.
    DENK vertegenwoordigt een ander ontevreden publiek met een duidelijke identiteit, dat een sterke leider steunt die wél ideeën heeft en die dat publiek vertroetelend zijn onderdanen noemt. Hij weet precies wat zij nodig hebben om zich beter te voelen en handelt daadkrachtig om zijn ideeën te realiseren. Als eerste stap zet hij, met geld dat hij niet heeft, op iconische plaatsen zoals Rotterdam en Amsterdam, moskeeën neer die een Turkse versie op Nederlandse schaal van Albert Speer’s architectuur zijn en precies hetzelfde Speer-oogmerk hebben: Het uitzenden van grootsheid en macht. Zelfs het meest nederige individu dat er binnentreedt, voelt dat hij deel wordt van iets groots en machtigs. Zijn hart gaat er sneller kloppen en zijn aderen zwellen op. Hij zal alles doen, wat de Leider van hem zal vragen.
    GroenLinks vertegenwoordigt een derde ontevreden publiek. Een publiek met een identiteitsprobleem. Het verafschuwt zowel Wilders als Erdogan en heeft ook weinig op met het wilde neo-liberalisme van de VVD en D66 en evenmin met het Christendom van het CDA, laat staan dat van SGP of CU. Het wil tegelijkertijd meer democratie én deel zijn van de ondemocratische EU. GL heeft goede populistische ideeën om deze heterogene groep, die wel weet wat zij niet wil, maar niet echt wat zij wel wil, in ieder geval in het stemhok bij even bij elkaar te krijgen. In het dagelijkse leven, zoals bij het naar school brengen van de kinderen, lukt dit al minder goed. Het populistische GL weet heel goed dat veel van zijn ideeën moeilijk, zo niet onmogelijk uitgevoerd kunnen worden. Het was daarom gemakkelijker voor Halsema, om bijvoorbeeld op 26 oktober 2012 met veel poeha een oproep aan de regering te doen “om NIETS te ondernemen om de verbreiding van de Islam tegen te gaan”. Een bijna geniale populistische zet, die het GL geen cent gekost heeft. Halsema kon toen natuurlijk nog niet weten, dat ze ooit burgemeester van een stad zou worden waar het salafisme, dat zo bedreigend is voor zowel niet-moslims als voor verlichte en tolerante moslims en heel moeilijk is om te bestrijden wanneer het zich eenmaal gevestigd heeft, zich niet alleen door niemand gestoord kon verbreiden, maar in de praktijk door de gemeente Amsterdam zelfs via verschillende kanalen gesteund werd. Ook de gewone misdaad, niet altijd gescheiden van het salafisme, tiert welig in Amsterdam. Halsema schrok er blijkbaar echt van. Komt ze hierdoor tot nieuwe inzichten ? Ze is bewezen intelligent, talentvol en daadkrachtig, maar moeilijke problemen die zij zelf met verkeerde inzichten en met populisme heeft helpen creëren, moeten nu echt opgelost worden. De segregatie binnen Amsterdam door salafisten en door sultanisten en anderen en de schietpartijen stop je niet met alleen populistisch-burgermoederlijk spreken of zwijgen. Daarvoor zijn door wijsheid ingegeven daden nodig. Ik wens haar in ieder geval succes.

  3. DENK IS AL JAREN LANG EEN RAMP M.B.T ONZE DEMOCRATIE EN IK HEB ZELFS HET IDEE, DAT DE GEWONE TURKSE EN MAROKAANSE NEDERLANDERS MEER SOCIALE INTELIGENTIE BEZITTEN, DAN DIE DENKERS, WANT VAN DOORDENKEN HEBBEN ZE GEEN KAAS GEGETEN. DE DENKERS ZITTEN VASTGEROEST IN HUN KULTUUR EN NEMEN NIET DE EIGEN VERANTWOORDING M.B.T. GEDRAG EN DAN HOEF JE OOK GEEN VERANTWOORDING AF TE LEGGEN. “IS DAT EVEN MAKKELIJK”

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*