Een anti-Joods geluid

Twee opvallende zaken tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Ten eerste werd een ieder die het Amsterdamse kieskompas invulde getrakteerd op ‘de wetenschap’ dat Denk een linkse en progressieve partij zou zijn. Ten tweede onderschreef deze partij met Sylvana Symons’ fanclubje Bij1 níet het Amsterdam Joods Akkoord. Bij1 had daarvoor een excuus dat opvallend veel leek op de redenering die de vrijdag voor de verkiezingen bij de politieke partijen in de e-mailbox werd gedeponeerd en die ’s morgens al in verkorte versie in Het Parool had gestaan. Afzender: Een Ander Joods Geluid. U kunt de brief integraal terugvinden op onze website. De inhoud: neem afstand van dat akkoord. Let wel, dit is een overeenkomst van alle partijen – van SP tot SGP – om alles in het werk te stellen antisemitisme in de hoofdstad tegen te gaan. Wat kon met dat akkoord nu mis zijn?

Wel, de heren Jaap Hamburger (voorzitter) en Max Wieselmann (directeur) hadden daarop wel iets bedacht. Zij vonden dat de werkdefinitie antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance die in het addendum bij het akkoord stond, niet deugde. Die definitie, zo vindt Een Ander Joods Geluid, laat geen ruimte voor kritiek op Israël. Dat is volstrekte kolder, want kritiek op Israël, zoals bijvoorbeeld op de bezetting, wordt daarin heel nadrukkelijk niet als antisemitisme beschouwd. Dat weet iedereen die die definitie ook maar een beetje kent. Een andere saillante zin in de brief: “Wij voelen groot onbehagen bij de constatering dat het akkoord van exclusiviteit en selectiviteit getuigt, door slechts één Amsterdamse bevolkingsgroep te bedienen: Joden.” Alsof bij allerlei Marokkaanse restaurants de ruiten worden ingegooid en moslimscholen bewaking nodig hebben.

De tekst in de brief leek verdacht veel op het antwoord dat Bij1 had gestuurd. En dat is niet verwonderlijk. Marjan Sax, al jaren verbonden aan Een Ander Joods Geluid en naar verluidt een van de geldschieters van de organisatie, was ook lijstduwer voor Bij1. Een typisch geval van een vrouw met te veel geld en te weinig hersens?

Een Ander Joods Geluid heeft zich met dit schrijven geschaard bij zeer bedenkelijke nichegroeperingen in het politieke spectrum en zet zichzelf daarmee als zelfverklaard vriend van de Joodse gemeenschap en Israël volledig buitenspel. Hoe was het ook alweer, dat van die ‘vrienden’ met wie je geen vijanden meer nodig hebt?

10 Reacties

 1. Nuttige informatie voor wie nog bewijs nodig had dat EAJG buiten de Joodse gemeenschap staat.

 2. Is misschien eindelijk de dag aangebroken dat de ingezonden stukjes van Meneer Hamburger niet meer geplaatst worden in het NIW ? Het zou een zeer logisch gevolg zijn van de Ashmodai die hij al jaren speelt en is.

 3. Ik wil het NIW bemoedigen met woorden van Jesaja 41:14…Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! IK BEN het, die u help, luidt het Woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.

  De ogen van de wereld zijn nu gericht op dat kleine volkje Israëls [Deuteronomium 7] en Jeruzalem de hoofdstad. Israël is in de geschiedenis onoverwinnelijk gebleken als het zich aaneensloot wanneer er duidelijk en inspirerend leiderschap was. [David en Salomo] Toen waren de grenzen ver uitgestrekt: Van de Eufraat tot de Nijl. Genesis 15.

  Het Gebed van Joden en vrienden van Israël wereldwijd is vandaag: Keer terug tot de Torah en onderhoud de Sjabbat. Jesaja 8:20…Tot de Torah en tot de Getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad. Zie Exodus 31 over de Sjabbat.

  Israël zal met Gods Hulp tot HOOFD der volken worden, een Licht voor alle Natiën. Jeremia 31:7, Jesaja 49 & 51. Ik bid het mee in het Sjemoné Esré gebed: om wijsheid en inzicht, terugkeer tot God, vergeving van zonden, verlossing uit nood, genezing van zieken, steun bij levensonderhoud!

  Psalm 133:1 Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
  als broeders ook tezamen wonen.

  2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
  nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron,
  die nedergolft op de zoom van zijn klederen.

  3 Het is als dauw van de Hermon,
  die nederdaalt op de bergen van Sion.
  Want daar gebiedt de Here de zegen,
  leven tot in eeuwigheid!!!

 4. Dit stuk en de reacties erop bevestigen precies het punt dat Hamburger maakt: zijn legitieme kritiek op Israel en zionisme wordt door veel zionisten als niet legitiem benoemd, bijv. “anti-Joods”, “buiten de Joodse gemeenschap”, “verrader”, “Ashmodai”.
  Waar is de dialoog gebleven?

  • Heer Bosma, wat begrijp jij van dialoog: Je schreeuwt telkens wat en verdwijnt weer tot de volgende keer dat je zin hebt iets te schreeuwen.

 5. De redactie schrijft “kritiek op Israël, zoals bijvoorbeeld op de bezetting, wordt [in de werkdefinitie antisemitisme] heel nadrukkelijk niet als antisemitisme beschouwd”.

  Maar de IHRA-definitie beschouwt juist de term ‘bezetting’ als antisemitisch. Daarmee immers vergelijkt men Israël, dat de door Jordanië in 1948 wederrechtelijk ingenomen oer-Joodse provincies Judea en Samaria tijdens de defensieve Zesdaagse Oorlog van 1967 heroverde, met Nazi-Duitsland dat grote delen van Europa onder de voet liep.

  Wie Israël afschildert als een land van wrede veroveraars en illegale bezetters demoniseert daarmee niet alleen het Joodse volk, maar delegitimeert ook het bestaansrecht van Israël zoals dat reeds in 1922 wettelijk en onherroepelijk werd vastgelegd door de Volkenbond. De oostelijke grens van de Joodse staat lag daarbij minimaal bij de rivier de Jordaan, maar omvatte oorspronkelijk ook het grondgebied van het huidige Jordanië!

 6. Beste Michael, het aantal antisemieten groeit, al was het alleen maar door de demografie en door het salafisme waarvan een recent rapport van de AIVD bevestigt dat het groeit en “brutaler” wordt . Je zult de antisemieten steeds vaker tegenkomen, niet alleen in de moskeeën, ook bij de Nederlandse overheden waarvan ze toenemend een gerespecteerd deel uit gaan maken. Met de salafisten zal ook het aantal meelopers, zoals een voormalig burgemeester van Den Haag die problemen wilde oplossen door samen met de salafisten de orde te handhaven, alleen maar toenemen. Tegensputteren tegen deze ontwikkeling heeft geen zin. Je kunt de ontwikkeling niet meer stoppen en als Joden hebben we in Europa heel duidelijk geen toekomst. Daarom, wat antisemieten, onbetrouwbare meelopers, goedbedoelende naïevelingen en blinde vrienden van de hopeloos kannibalistische Palestijnen er ook van vinden, wij moeten zorgen voor een groot en sterk Israël.

  • Israel groeit vlijtig en deze fase is nog lang niet voltooid. Oorlogen overwonnen, maar helaas het wereldwijde antisemitisme is eveneens nog steeds hyperactief. Dankzij de islamitische invasie, Israel heeft Amerika en Europa hier meerdere malen voor gewaarschuwd!!! Men steekt elkaar (weer) aan, besmettingsgevaar is groot. Toch zal de wereld eens verbaasd staan te kijken, naar dat kleine blinkende pareltje aan de Middellandse Zee !!!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.