Een afwijkende mening

Er is al heel wat gezegd over de sjechieta. De kogel is inmiddels door de Tweede Kamer. Gidi Markuszower presenteert een controversiële mening.

Door: Gidi Markuszower

Een meerderheid van de Nederlanders is van mening dat onverdoofd slachten verboden moet worden. De Joodse gemeenschap was eensgezind in verontwaardiging en emotie. Met name die emotie heeft de ratio in deze discussie uitgeschakeld. Er zijn weinig mensen vanuit de eigen gelederen die zich hebben afgevraagd of a. de vermeende beperking van godsdienstvrijheid toelaatbaar is en b. wat de mogelijkheden zijn binnen de halacha – Joodse codex–- om het, vermeende, dierenleed te voorkomen. Als de eigen achterban, politici en media volledig waren ingelicht, dan was het volgende aan het licht gekomen.

In Amerika wel
De opperrabbijn van de NIHS verbiedt in Nederland post cut stunning (de verdoving vindt direct na de slacht plaats) maar staat dit in zijn woonplaats New York toe. Als de Nederlandse Joodse gemeenschap in een vroeg stadium bereid was geweest een compromis op post cut stunning te sluiten, had de discussie heel anders kunnen afl open. Hoe zit het met geld? Van de circa 3000 te slachten dieren is ongeveer zeventig procent voor de export. Nederland is een van de weinige landen waar niet zomaar kosjer maar ‘glatt kosjer’ wordt geslacht. Door die status kan er meer worden verdiend aan de export. Ook vermeerdert het ‘glatt’-label het aanzien van de betrokken rabbijnen. Gevolg: hogere opbrengsten. Gezien het feit dat het overgrote deel van de circa 3000 geslachte dieren wordt doorverkocht, is maar een heel klein gedeelte, een kleine duizend, voor de eigen consumptie. De vermeende beperking van godsdienstvrijheid geldt dus maar voor 900 koeien. Maar als er kosjer – en dus niet ‘glatt kosjer’ – zou worden geslacht, zoals bijna alle Joodse gemeenschappen in de wereld doen, zou het om slechts 450 dieren voor eigen consumptie gaan. De genoemde aantallen zijn zo klein dat ook hier, zeker in combinatie met het toestaan van post cut stunning, ruimte voor een compromis was geweest.

Waar staat het?
De bestuurders van het NIK en NIHS denken al meer dan tien jaar serieus na over het afschaffen van de Nederlandse sjechieta. De NIHS wenst er niet meer voor te betalen. Dus los van de discussie in de Tweede Kamer is de toekomst van de sjechieta onzeker. Er zijn bestuurders van NIK en NIHS die blij zouden zijn dat niet zij de schuld van afschaffi ng in de schoenen krijgen geschoven, maar Marianne Thieme. Veel rabbijnen zijn van mening dat het eten van vlees en het slachten (ook kosjer) van dieren voor consumptie ongewenst is. Ook G’d zelf beschouwt volgens de Joodse traditie het eten van vlees als een minder ideale situatie. In het paradijs werd door Adam en Eva geen vlees gegeten. De standpunten van de voorstanders van het verbod zijn in lijn met de Joodse traditie en fi losofi e. Waar staat eigenlijk dat pre cut stunning niet zou mogen? Het antwoord zou liggen in het feit dat het Joden wordt verboden om ‘beschadigde’ dieren te slachten voor consumptie. In de industriële, niet-kosjere slacht worden dieren met een soort van pistool/pin door hun hoofd geschoten ter verdoving. Het is duidelijk dat deze vorm van verdoving niet geschikt is voor de sjechieta. Maar gezien de kleine aantallen zouden duurdere vormen van verdoven mogelijk wel geoorloofd zijn.

Starheid
Mijns inziens gaat kasjroet voor maar 2 procent om halacha en voor 98 procent om geld, macht en aanzien. Als de gemeenschap eerlijker en minder rigide was geweest, had zij de sjechieta binnen de marges van de halacha en binnen de reik- wijdte van het nieuwe wetsvoorstel kunnen behouden. De godsdienst- vrijheid van de gemeenschap wordt niet door de overheid ingeperkt. De opgelegde restricties zijn grotendeels te wijten aan de starheid van de gemeenschap zelf. Maar zelfs al zou de ruimte die de gemeenschap wordt gegund op onderdelen wat kleiner zijn geworden: de grondwet kent helemaal geen absolute godsdienstvrijheid toe. Elk westers land legt beperkende maatregelen op aan gelovigen binnen hun landsgrenzen. De Joodse gemeenschap in Nederland dient re- kening te houden met ’s lands wijs, ’s lands eer. Zo was het altijd en zo zal het altijd zijn. Moderniteit omarmen is juist altijd de kracht geweest van het Jodendom. In de discussie van de afgelopen maanden hebben velen het juiste perspectief verloren. Ossenworst is bij lange na niet het grootste probleem van de gemeenschap. Het wordt tijd dat onze leiders zich weer met de echt belangrijke zaken gaan bezighouden, zoals een sterk en veilig Israël en goed profaan én Joods onderwijs.

12 Reacties

 1. Wat een opmerkelijk betoog. Wat hebben onze leiders een risico genomen door zich richting Nederland te presenteren als principieel, terwijl zij kennis hebben moeten gehad van de bezigheden van Opperrabbijn Ralbag.

 2. “Als de Nederlandse Joodse gemeenschap in een vroeg stadium bereid was geweest een compromis op post cut stunning te sluiten, had de discussie heel anders kunnen aflopen.”

  Waar is dat op gebaseerd? Wanneer is post cut stunning in de discussie ter sprake gekomen? Dit vereist meer toelichting.

  Voor zover ik heb kunnen lezen is iedere poging om met de politiek tot een werkelijk gesprek te komen hoe het een en ander te verbeteren te volslagen genegeerd.

 3. Het moet nou maar eens gezegd worden, je moet wel knettergek zijn om dit zo op te schrijven. Het ergste is dat serieuze media hier aan refereren. Een Mamzer Joods Geluid

 4. helemaal mee eens. Op die exportcijfers wees ik al in 1983/4 als vz Ecologische Beweging inhaar blad ‘Bewust’ en in voorstel afschaffing onverdoofd ritueel slachten ondersteund door alle dierenbeschermingsorg.s ingebracht door TKlid Janmaat v d Centrumpartij, voor welke ik fractiemedewerker was. Het jarenlang verzwijgen door CIDI en rabbijnen van botbreuken bij runderen door kluisterkettingen en ophanging aan achterpoot aan jacobsladder werd jarenlang verzwegen en nu nog de ellende met kantelen en het bijsnijden gemiddeld 3.5 maal. Met uitz. van dHr.Eisemann (joods slachthuis) voerde geen kosjr voorstander een technisch-vet. debat. Ook voelde men zich niet verantwoordelijk als (slecht) voorbeeld voor de moslims, die qua aantallen en bruutheid inderdaad kosjr slacht verre overschrijden. De enorme verbeteringen voor en bij de (al dan niet ‘verdoofde’)slacht vanuit dierlijk perspectief zo perfect gestipuleerd door Dr Temple Grandin kregen geen aandacht omdat de rabbijnen haar valselijk verkeerd citeerden. Aan eigen consumenten werd niet uitgelegd, dat de smaakverbetering en verlenging houdbaarheid van het vlees mogelijk gediend is met een betere doorbloeding vlak voor de slacht, maar dat dat niet moet worden uitgelokt door angst en foltering, omdat er dan teveel stresshormonen in het bloed komen. Je krijgt een zeg rund nooit helemaal uitgebloed met of zonder verdoving. De weigering een dier na te schieten vlak na de mislukte halssnede (waardoor het dier alsdan niet meer kosjr consumptie zij) bewijst, dat het lot van het onderhavige dier het aflegt tegen het commerciele belang van vet geldgewin aan de halssnede. Bravissimo aan de auteur en aan het NIW die het toch wel heft afgedrukt. Bij alle slachtmethoden voor grote dieren faalt zo’n 10 to 20 % mede door menselijk falen. Met een zuiver technisch-vet. discussie komen we wel op een redelijke tussenoplossingen uit, maar alleen met gelovigen die hun eigen moraal nastreven en niet verstarren in ritueel en traditie en vooral geen absoluut technisch-vet. gelijk claimen. Dus Rabbijnen, lobbyisten, imams, bisschoppen, juristen, sociologen, theologen, kamerleden, journalisten : Please abstain!!!!!. O ja, en natuurlijk ook slachthuisexploitanten en exporteurs (denkllennen alleen aan hun bebeurs).

 5. Wat ik heb gemist in de hele discussie is een volledige opsomming van mogelijkheden en hoe deze in overeenstemming gebracht kunnen worden met de Halacha. Eet zelf niet kosher maar kan me goed voorstellen dat mensen zich beperkt voelen in hun religieuze bewegingsvrijheid.

  Hoe zit het bijv. met plaatselijke verdoving in het gebied van de halssnede? Het dier blijft volledig bij bewustzijn, kan goed leegbloeden maar voelt de eerste snede niet meer. Best of both sides?

  Ik ben ook maar een leek dus géén idee of dit uberhaupt overwogen is.

 6. “Mijns inziens gaat kasjroet voor maar 2 procent om halacha en voor 98 procent om geld, macht en aanzien”.
  Ik kan me voor een groot deel vinden in het betoog van “een afwijkende mening”, maar de hierboven aangehaalde mening, die klinkt als een stelling is als algemene opmerking niet waar en zet de lezer op het verkeerde been.
  Wanneer we het over kasjroet hebben, gaat het in eerste instantie om de gebruiker ervan en die gebruiker heeft totaal geen bijbedoelingen en wil volgens de betrouwbaarste manieren kosher leven.
  Dat er daarnaast mensen zijn die kashroet voor heel andere redenen misbruiken blijkt van tijd tot tijd helaas waar te zijn, maar je kunt dat niet tot 98% rekenen, het ligt eerder dichter bij de 2%, wat opzich al verkeerd genoeg is.

 7. Een vreemd verhaal. En stel nou dat er mensen zijn die geld verdienen aan de koshere slacht? Is dat nou zo’n doodzonde?! En waarom zouden we niet voor de export vanwege de hoge kwaliteit niet mogen exporteren? Wellicht drukt dat de prijs van kosher vlees wat anders nog veel duurder zou zijn. De reguliere vleesindustrie in NL doet ook aan export op een veel grotere schaal.

  Het wetsvoorstel gaat over de vermindering van dierenleed bij de slacht door het onverdoofd ‘rituele’ slachten te verminderen. Het gaat niet over het winstbejag binnen de vleesindustrie. Het feit dat er koshere export is is dus geen argument in de discussie.

  Daarnaast nog: alsof de reguliere slacht met de pin door de hersenen verdoofd slachten is! De enige reden waarom bij de industriele slacht dit gebruikt wordt is niet vanwege het verminderen van het dierenleed maar om de industriele slacht gemakkelijker te maken. Het heeft niets van doen met verdoven of bedwelmen!

  En waar haalt de heer Markuszower vandaan dat voor de slacht verdoven toegestaan is binnen het Jodendom? Ergens heeft een conservative rabbi dit beweerd dat het zou kunnen. Dus niet een rabbinale authoriteit die weet waar het over gaat.

  Als hij echt geintereseerd zou zijn in het verhaal achter de shechita dan had hij zich kunnen informeren bij een halachische authoriteit op dit gebied ipv zich te fulimineren over zaken waar duidelijk van is dat hij er geen verstand van heeft.

  De verhouding 98 vs 2 is volslagen uit de lucht gegrepen en staat totaal niet in verhouding tot de onrust die dit achtelijke wetsvoorstel waarbij de Tweede Kamer zich heeft laten voorliegen door een paar dames van de PvdD met a-wetenschappelijke rapporten en suggestieve filmpjes die volstrekt niets met de koshere slacht te maken hebben.

 8. De discussie lijkt voorbij te gaan aan de ortofoxe Jood die vanmiddag voor mij bij de kassa van Lidl stond. Hij liet zijn zoontje een pak wc-papier terugleggen omdat die “bij de Turk goedkoper is”. Mij bekroop het vermoeden dat hij daar zijn vlees haalt.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.