EAJG: neem afstand van akkoord tegen antisemitisme

Een Ander Joods Geluid vraagt in een brief gericht aan de lijsttrekkers van de partijen die in Amsterdam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, afstand te nemen van het Amsterdam Joods Akkoord, dat kortgeleden door vrijwel alle partijen werd ondertekend.

Uit de brief (hieronder integraal afgedrukt) die het NIW vrijdagmiddag in bezit kreeg, blijkt dat Een Ander Joods Geluid zich achter de partijen Bij1 en Denk schaart, die weigerden het akkoord dat erop gericht is alles in het werk te stellen antisemitisme in de hoofdstad tegen te gaan, te ondertekenen. Buiten Bij1 en Denk werkten alle partijen, van de SP tot SGP, mee.

Hamburger en Wieselmann zeggen de bestrijding van antisemitisme weliswaar toe te juichen, maar waarschuwen met klem voor gebruik van een definitie van antisemitisme zoals die in het akkoord is overeengekomen. “Onderschat de definitie niet” staat vetgedrukt te lezen in de brief. EAJG is bang dat elke kritiek op Israël taboe of zelfs strafbaar wordt. Dit is echter absoluut niet de strekking van de door de meeste EU-lidstaten geaccepteerde definitie en dus ook niet van het Amsterdam Joods Akkoord.

“Selectiviteit”

Hamburger en Wieselmann schrijven: “[Partijen mogen] zich niet voor het karretje laten spannen van organisaties en personen die de Israëlische bezetting van Palestina gedogen en de vrijheid van meningsuiting willen beknotten.” Ook – en dat is bijzonder opvallend voor een Joodse organisatie – vindt EAJG het niet nodig dat er een speciaal akkoord voor bescherming van de Joodse gemeenschap komt: “Wij voelen groot onbehagen bij de constatering dat het akkoord van exclusiviteit en selectiviteit getuigt, door slechts één Amsterdamse bevolkingsgroep te bedienen: joden.”

De brief wordt besloten met een klemmende oproep ‘afstand te nemen en te houden’ van de definitie antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance en ‘haar geestverwanten met politieke bijbedoelingen’: “De bestrijding van antisemitisme moet zuiver blijven en mag niet ontaarden in een strijd tegen de vrijheid van meningsuiting, vooral niet als die strijd ertoe dient om onrecht te bestendigen.”

Marjan Sax, al jaren verbonden aan Een Ander Joods Geluid en naar verluidt een van de geldschieters van de organisatie, is ook lijstduwer op de lijst van Bij1, de groep die onder leiding van Sylvana Simons hoopt in de gemeenteraad te komen en het akkoord weigerde te ondertekenen. Overigens rechtvaardigde Bij1 dat besluit in bijna letterlijk dezelfde bewoordingen als Een Ander Joods Geluid.

 

 

18 Comments

 1. Erg verdrietig, want verdeling tussen de Joden. Dat is juist de wond die ooit genezen moet.
  Ik kan alleen nog maar zeggen, dwaal niet te ver af EAJG, jullie worden gemist met verdriet.Moge degene die de noodzaak van de IHRA definitie wel inzien, een plekje in hun harten voor jullie openhouden.Want het blijft 1 Volk. Moge Hashem deze wond zegenen, en ons allen verbinden met zijn Liefde. EAJG heeft niet in de gaten wat voor een verdriet ze nu veroorzaken. Maar er komt een dag van wel. Moge troost dan bij jullie zijn.Baruch Hashem.Ludo, Mother of the Mount Carmel.

  • Hoe serieus moet je, vlak voor gemeenteraadsverkiezingen, een dergelijk ‘akkoord’ überhaupt nemen. In mijn ogen is het niets meer dan een poging van de betrokken politieke partijen om nog wat extra stemmen van ‘Joodse zieltjes’ te winnen door hen het gevoel te geven dat er iets aan hun ‘bescherming’ gedaan wordt.
   Daarnaast worden er door politici en andere beleidsmakers wel vaker allerlei akkoorden gesloten en ‘beloften’ gedaan, maar helaas worden die maar zelden in daden omgezet en/of waargemaakt.

  • Beste meneer Tausch, dank u. Verdrietige, maar aardige woorden. U zult hopelijk willen begrijpen: de waarheid gaat voor alles. ook als die pijn doet. Onwaarheid doet op den duur toch echt meer pijn.

   Mvg,

   Jaap Hamburger

 2. Om begrijpelijke redenen is Jodenhaat de oudste vorm van collectieve haat en discriminatie ter wereld. Om haar in stand te houden hoeft men alleen maar het bestaan ervan te ontkennen. Daarin zijn Marxisten zoals Jaap Hamburger gespecialiseerd – en daaraan kun je ze ook herkennen. Gelukkig maar. 🙂

  • Marxist? U weet meer dan ik. Beschuldigen en etiketten plakken, steeds weer dezelfde, is uw monomane specialiteit. U bent een tikje autoritair-antisemitisch bovendien: u ontzegt joden wier mening u niet aanstaat, het recht op die mening. Hee, waar doet dat aan denken? Wat u ontgaat: jood zijn, verplicht niet tot een politiek programma.

   • Het gaat werkelijk te ver de heer Jacobs van enig antisemitisme te betichten!!
    Hier toont EAJG haar ware gezicht; over authoritair gesproken! Als de heer Hamburger de enige èchte fysieke verdediger van de staat Israël in Amsterdam als ‘enigszins antisemitisch’ durft te bestempelen is hij toch enigszins van het padje geraakt ben ik bang.
    De beïnvloeding van de lokale Amsterdamse politiek per brief tégen het Joods Akkoord is hèt voorbeeld van het geforceerd opdringen van een mening die niet in brede kring gedeeld wordt.
    Wat was de heer Jacobs ook alweer?
    Enigszins ‘authoritair antisemitisch’ omdat hij een onwelgevallige mening veroordeelde? Spiegeltje, spiegeltje..
    EAJG beroept zich in haar ‘negatief advies’ aan de politiek op de eenzijdigheid van het Joods Akkoord. Dat gaat namelijk alleen maar over..joden. Waarop zou een Joods Akkoord dan anders gericht moeten zijn? Over de nog immer in de samenleving aanwezige homofobie? Als het om joodse homosexuelen zou gaan misschien..
    Verder uit EAJG zich tegen de bezetting.
    Hier blijkt eens te meer dat zij inderdaad een héél ander geluid voortbrengt dan dat van de meeste -al dan niet joodse- instellingen die de joodse staat een warm hart toedragen. Het van oudsher joodse gebied dat tegenwoordig algemeen ‘westoever’ genoemd wordt, maar waarvan Samaria en Judea (waar zou het jodendom haar naam toch vandaan hebben?) de gangbare benaming zijn, werd in 1947 door Jordanië geannexeerd, waarbij de joodse bewoners hals over kop moesten vluchten. In 1967, tijdens de 6-daagse oorlog, heroverde Israël haar eigen gebieden, zowel noordelijk (Golan, Judea, Samaria) als in het oosten (Jeruzalem).
    Daarbij werd er met een andere maat gemeten dan men 20 jaar eerder zelf had moeten ervaren! De Arabische bewoners werden niet verdreven, hoefden niet weg te vluchten uit angst vermoord te worden. Ze wonen er nog steeds. Door hun politieke leiders aangespoord Israël als de vijand, de bezetter te zien. Met daarbij klaarblijkelijk behorend terroristisch geweld, waartegen Israël zich moet beschermen. Dus wordt er gecontroleerd en zijn voor Arabische niet-Israëli’s bepaalde zaken ongeoorloofd. Aanleiding voor hen om de wereld er van te overtuigen dat Israël een apartheidsstaat zou zijn. Maar vraag dat de van geboorte in Israël wonende Arabieren eens: de politiefunctionarissen, de artsen en verpleegkundigen, de militairen.. De aan de westelijke kant van de Jordaan wonende, zich Palestijnen noemende Arabieren moeten het gebied wel délen met wat de wereld inmiddels ‘settlers’, kolonisten noemt. Een mijns inziens foutieve benaming voor de (nieuwe) bewoners van een gebied dat al sinds mensenheugenis deel van het joodse territorium uitmaakt.
    Maar EAJG ziet dat blijkens haar afkeer van de ‘bezetting’ anders. Daarmee zet ze zich bewust naast het in joodse kring gebruikelijke gedachtengoed. Dat is haar goed recht. Maar laat zij de samenleving niet proberen te vertellen dat zij daarmee de algemene joodse mening vertegenwoordigt. Want dat doet ze absoluut niet. Verre van dat!

 3. De opsteller van deze brief, EAJG-voorzitter Jaap Hamburger kletst, met alle respect, hier uit zijn nek. Kern van het bezwaar van EAJG is immers dat het Joods Akkoord door het overnemen van de EU-definitie van antisemitisme kritiek op Israël zou bemoeilijken, omdat die sneller als ‘antisemitisme’ gekenschetst zou kunnen worden. Welnu, die IHRA-definitie (zie https://www.holocaustremembrance.com/…/working…) luidt: “Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen.” Kan Hamburger uitleggen wát precies in deze definitie kritiek op Israël zou kunnen bemoeilijken? Tenzij, en daar zit de denkfout, het EAJG Israël vereenzelvigt met (bezittingen/instellingen van) Joden. In dat geval is het vreemd dat EAJG dat altijd roept dat in Israël nog veel meer (oa. arabische) mensen wonen dan enkel Joden, nu ineens vindt dat Israël blijkbaar wél als exclusief ‘Joods’ gekenschetst kan worden.

  • Beste Paul, je geeft wel een heel eigen invulling aan de uitdrukking ‘met alle respect’. En ook aan de IHRA-‘definitie’ geef je een heel eigen invulling. Je weet heel goed dat de voorbeelden die door de opstellers gegeven worden deels met Israël te maken hebben. En je weet ook heel goed dat ‘Israël’ als een ‘joodse gemeenschap wordt gepresenteerd, wat de overstap naar ‘kritiek op een joodse gemeenschap’ = ‘ antisemitisme’ moet vergemakkelijken. Ik had verwacht dat je na je overhaaste, onbezonnen, misplaatste en van de feiten losgezongen uitval in het NIW naar verzetsman Max van den Berg –
   waarvoor je niet eens openlijk je verontschuldigingen hebt gemaakt – wel wat beter na zou denken, maar de impulsiviteit zit kennelijk in de aard van het beestje. Het maakt het steeds moeilijker je serieus te nemen. Ook nu weer. Jammer.

 4. Denk dat de lieden die dit voorstaan niet meer geholpen kunnen worden. Psychiatrische hulp biedt geen soelaas. De tunnelvisie waar deze mensen mee behept zijn en de zelfhaat is niet serieus te nemen. Over tot de orde van de dag.

 5. Kunnen jullie niet beter je naam verander in een Ander Geluid. Jullie doen dit toch zeker voor iedereen

  • Laten ze gewoon toegeven dat EAJG staat voor: Een Anti-Joods Geluid. Dat zou tenminste eerlijk en ronduit zijn.

 6. Applaus voor EAJG.
  De IHRA definitie wordt misbruikt om legitieme kritiek op Israel antisemitisme te noemen. Dat maakt de strijd tegen echt antisemitisme natuurlijk moeilijker.

 7. Ook mensen die aan selbsthass lijden, hebben het recht van vereniging. Het zou alleen eerlijker zijn om die vereniging gewoon Een Anti-Joods Geluid te noemen. Voor Bosma maakt het niet uit: Die werd bij het horen van pro-antisemitische geluiden weer helemaal wakker uit zijn diepe winterslaap, of zou het een winterdepressie zijn die door deze dissonante geluiden verdreven werd ?

  • Meneer Itai, ik moet het u toch eens zeggen: al uw reacties op deze site hebben een prachtig poëtisch ritme. Het is een genoegen ze te lezen!

 8. Het moet wel enorm hard gewaaid hebben toen Hamburger een molenwiek tegen zijn hoofd kreeg. Kennelijk ongeneeslijk gewond geraakt.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.