Dodelijk dilemma voor Abbas

Palestinians hold photos of Palestinian prisoners during a protest to demand the release of their relatives jailed in Israeli prisons, on the Prisoners' Day in the West Bank city of Nablus on April 17, 2018. Photo by Nasser Ishtayeh/Flash90 *** Local Caption *** ôìñèéðéí úîåðåú àñéøéí áéú ëìà àñéø éåí äàñéø ùëí äâãä äîòøáéú äøùåú äôìñèéðéú çáøåï äôâðä öòãä îçàä ùçøåø ìùçøø

Israël gaat de terreursalarissen van de Palestijnse Autoriteit inhouden op belastingen die worden afgedragen aan Ramallah. Een financiële crisis dreigt.

De Knesset heeft begin deze maand een wet aangenomen die bepaalt dat het bedrag dat de Palestijnse Autoriteit (PA) betaalt aan de families van gedode of gevangen terroristen, wordt ingehouden op de belastingen die Israël int voor en doorbetaalt aan de PA. Het bedrag waar het om gaat is niet mals: in totaal bijna 300 miljoen euro, zo’n zeven procent van het totale budget van de PA.

Het wetsvoorstel werd breed gedragen in de Knesset en ingediend door leden van zowel regerings- als oppositiepartijen: 87 Knessetleden stemden voor, 15 tegen. De wet gaat zelfs verder dan de wensen van premier Netanyahu’s rechtse regering; deze had voorgesteld het laatste woord over inhouding te krijgen, maar de Knesset dwingt de regering dat ook daadwerkelijk te doen. “We moeten de financiële stimulans tegenhouden die de Palestijnse Autoriteit aan terroristen geeft,” zei Elazar Stern, lid van de Knesset voor oppositiepartij Yesh Atid, “Elke jonge Palestijn moet begrijpen dat het niet langer lucratief is de weg van de terreur te kiezen.”

Direct nadat de wet werd aangenomen opende minister van Defensie Avigdor Lieberman het Nationale Contra-Financieel Terreur Bureau, dat voor de uitvoering moet zorgen. Aan het einde van elk jaar zal het bureau rapporteren over de hoogte van de terreuruitkeringen van de Palestijnse Autoriteit en op basis van dat rapport zal de Joodse staat datzelfde bedrag korten op het geld dat aan Ramallah wordt overgemaakt.

De PA betaalt op dit moment 687 miljoen sjekel (dik 160 miljoen euro) aan het ‘fonds voor de families van martelaren’ – lees: dode terroristen – en 550 miljoen (130 miljoen euro) aan de Palestijnse Gevangenenclub. Hoe langer de gevangenisstraf, hoe hoger de uitkering, wat bij levenslang kan oplopen tot meer dan 2500 euro per maand. Het ministerie van Defensie in Jeruzalem heeft berekend dat een Palestijnse terrorist die Israëlische burgers heeft vermoord in totaal tot wel 2,5 miljoen euro aan uitkeringen kan ontvangen.

Deze bedragen gaat Israël nu inhouden op de belastingopbrengst die het land int voor de Palestijnse Autoriteit, bijvoorbeeld via invoerheffingen. Eerder zetten de VS en Australië hun financiële bijdragen aan de PA al stop. Hierdoor dreigt deze in grote financiële problemen te raken, want de kans is miniem dat de Palestijnen erin zullen slagen alternatieve financiering te vinden in de EU, die geen aanstalten maakt de PA te straffen voor het betalen van terroristen en hun families, of de Arabische staten.

Politieke zelfmoord
De kans dat PA-president Mahmoud Abbas de uitkeringen zal stopzetten is al even klein – het zou politieke zelfmoord (en misschien niet alleen politieke) betekenen de geldkraan naar de 35.000 families in kwestie dicht te draaien. Afgelopen zondag liet Abbas hier geen twijfel over bestaan: “Dit zijn onze martelaren, onze gewonden en onze gevangenen. Wij zullen doorgaan hen te betalen.” ‘Abu Mazen’ heeft geen keuze, het stopzetten van de uitkeringen zou onder de Palestijnen gezien worden als een teken van zwakte – iets wat Abbas’ concurrenten, Hamasleider Ismail Haniyeh en de populaire Marwan Barghouti (zelf een veroordeeld terrorist) in de kaart zou spelen.

Shukri Bishara, PA-minister van Financiën, gaf toe dat de Israëlische maatregel de Palestijnen financieel pijn zal doen en dat zijn begrotingstekort zal stijgen, maar zegt tegelijkertijd geen keuze te hebben. “De verantwoordelijkheid van de [Palestijnse] staat en het thuisland is te zorgen voor onze zonen en dochters wanneer zij illegaal gearresteerd en opgesloten worden,” zei Bishara tegen het Palestijnse persbureau Wafa. Ook nadat zij worden vrijgelaten kunnen de terroristen en hun families blijven rekenen op financiële ondersteuning, hetzelfde geldt voor de families van shuhada (martelaren).

Andere Palestijnse functionarissen zien een sinister complot achter de nieuwe wet: “Netanyahu is erop uit de Palestijnse Autoriteit te vernietigen door de belastingen in te houden,” zeiden zij tegen radiostation Reshet Kan Bet.

FOTO: NASSER ISHTAYEH / FLASH90

4 Reacties

  1. Kiezen voor terreurverheerlijking of voor een toekomst van vrede en welvaart. Inderdaad een hele moeilijke keuze, als je jouw bevolking generaties lang hebt gehersenspoeld hoe mooi het is om te strijden tegen de Joden en daarbij als islamitisch martelaar te sterven.

    • Hoe creëer je welvaart voor je bevolking als je generaties lang alleen maar dingen verwoest hebt en geen enkele constructieve ervaring hebt ? En wat doe je als je de enige landgenoot die wel ervaring en de capaciteiten had om iets op te bouwen na een smear-campaign uit de weg geruimd hebt ? Dan koop je met een deel van de gulle financiële hulp uit de wereld de steun van de meest notoire families, om met hun hulp de rest van je volk hardhandig onder de duim te houden. Alleen, Aboe Mazen en alle andere aboes weten natuurlijk heel goed dat het onmogelijk om die zich elke 25 jaar verdrievoudigende bevolking oneindig onder controle te houden. Daarom zorg je er als lid van de Fatah-club voor dat je ergens ver buiten de Palestijnse gebieden van de rest van de hulpgelden een vette privé bankrekening opbouwt, in Zwitserland bijvoorbeeld. Hee, woont de man van onze minister die zo snel 13 miljoen euro Nederlands belastinggeld naar de Palestijnen overgemaakt had daar niet toevallig ?

  2. Op het morele faillissement van Fatah en Hamas volgt onvermijdelijk ook de economische ondergang. In tegenstelling tot die verfoeilijke organisaties zijn wij, als redelijk denkende mensen, niet bereid ons eigen ongeluk te financieren!

    • Beste Michael – zo eenvoudig ligt het niet: Een vermindering van de inkomsten van de PA brengt de overigens onvermijdelijke instorting van deze door-en-door corrupte organisatie een stap dichterbij. De ervaring leert, dat de Palestijnen alles zullen doen, behalve de hand in eigen boezem steken om te doen wat nodig is om een normaal bestaan op te bouwen. Wat Nederland betreft: Is het binnenhalen van kinderrijke groepen met fascistische kenmerken, waarvan we al sinds bijna honderd jaar weten dat hun reactie op de westerse cultuur salafisme is, echt redelijk ? Het valt moeilijk te voorspellen wanneer dit precies zal gebeuren, maar het is toch heel duidelijk dat dit de ondergang van de westerse samenleving wordt, of tot een burgeroorlog zal leiden die niet nodig was geweest, of beide.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.