Dode Zee-rollenjacht


1QIsa_bDe Israel Antiquities Authority (IAA) is op jacht om alle nog in grotten verscholen Dode Zee-rollen boven water te krijgen.

Bij een opgraving in het grottenstelsel van Qumran bij de Dode Zee hebben zij nu een nieuwe – twaalfde – grot ontdekt waar vrijwel zeker Dode Zee-rollen hebben gelegen. De zeven daar gevonden voorraadpotten uit de eerste eeuw komen overeen met de potten die zijn gevonden in de naburige grotten waar bij eerdere opgravingen wel Dode Zee-rollen werden aangetroffen. Bovendien lag er een flinter perkament. Maar er lagen ook pikhouwelen uit de jaren 40, het visitekaartje van schatgravende Bedoeïenen.

Archeologen van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en de IAA vermoeden dat de ruim tweeduizend jaar oude rollen uit de grot zijn geroofd rond de tijd dat de opgravingen in Qumran begonnen. De eerste Dode Zee-rollen in Israëlisch bezit werden door wetenschappers van zulke plunderaars gekocht.

Foto (door Daniel Baranek/Wikipedia): deel van de eerder in Qumran gevonden Jesaja-Dode Zee-rollen. Deze werden in 1947 door Bedoeïenen ontdekt en kwamen via een antiekhandelaar uit Damascus in 1954 in Israëlische handen.

2 Comments

  1. Dit lijkt me een uiterst boeiende speurtocht. Ongetwijfeld hebben de Bedoeïenen geprobeerd deze schat wegens zijn voor hun grote financiële waarde naar beste vermogen te beschermen. De grote vraag is of deze extreem broze documenten met getuigenissen uit één van de meeste interessante perioden uit de Joodse geschiedenis de reis op ruggen van kamelen of ezels of een tijdelijke en ondeskundige herbegraving inderdaad overleefd hebben. Als we er vanuit gaan dat in ieder geval fragmenten ervan de tocht naar de archeologische markt goed doorstaan hebben, kan het goed zijn dat ze nu ergens recht onder onze neuzen verstopt zijn. Waarom? Omdat de aanloop naar de opstand van Bar Kochva en de opstand niet alleen een periode was waar wij vol bewondering op terug kijken, maar tegelijkertijd een donkere periode voor het Christendom was. De oude Christenen, die zichzelf toen nog als Joden beschouwden, keerden na de teleurstelling van de uitblijvende verlossing die hun beloofd was, in deze jaren vermoedelijk massaal het Christendom de rug toe, om terug te keren naar het officiële Jodendom. Dit dankzij de inspirerende Bar Kochva, in zijn dagen door velen als de Mashiach gezien, zij het niet door hemzelf, die zoals wij weten de krachten van Joden, Christenen en Samaritanen wist te bundelen tot een verlossende opstand. Deze opstand bezorgde de Romeinen in hun hele rijk koude rillingen. Hun beste generaal werd helemaal vanuit Brittannië gehaald om de opstand te breken. De Christelijke leiders moeten echter een grotere, werkelijk existentiële bedreiging gevoeld hebben en documenten uit deze periode zouden heel goed informatie kunnen bevatten over deze terugkeer van hun gelovigen naar het goede oude Jodendom. De verdwenen documenten zouden wellicht licht kunnen werpen op de reacties van de Christelijke leiders. Na het neerslaan van de opstand door de Romeinen brak er in Jehoeda een slechte tijd aan, waarover wij voor zover mij bekend, niet erg veel weten. Wat wel bekend is, is dat de houding van de Christenen tegenover de Joden inmiddels drastisch veranderd was en het zou me niet verbazen als de informatie over het hoe en waarom daarvan ergens in Europa zorgvuldig opgerold bewaard wordt.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.