Denk66

NIW7618_01Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, ‘overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden’. De Romeinse senator Cato de Oudere zou er iedere redevoering mee hebben afgesloten, wat het onderwerp ervan ook was. Ik moest aan deze woorden denken toen het D66-congres zondag een motie aannam die de EU ertoe oproept het associatieverdrag met Israël op te zeggen als het land niet ophoudt met ‘ernstige mensenrechtenschendingen’ in de bezette gebieden.

Cato’s woorden zijn synoniem geworden voor dogmatisch doordrammen over stoffige stokpaardjes die niets van doen hebben met waar het gesprek echt over zou moeten gaan. De drammer van dienst bij D66 was afgelopen weekeinde een zekere Bart Vosmer, zo nat achter de oren dat zelfs niemand binnen de partij tot nu toe van hem had gehoord. Reden voor D66-insider Brigitte Wielheesen op Facebook te vertellen dat de kwade genius achter de motie in werkelijkheid Tweede Kamer-buitenlandwoordvoerder Sjoerd Sjoerdsma was. Voorwaar, geen vriend van de Joodse staat, maar iets te bezorgd om zijn imago om deze onwelriekende motie zelf in te dienen. Misschien vond Sjoerdsma de geur van antisemitisme zelf ook net te sterk en dan is het verstandig een of ander knulletje van de D66-jeugd naar voren te schuiven.

Wat maakt Israël zo verschillend van al die andere landen die de mensenrechten schenden?

O jee, nu heb ik het A-woord gebruikt, en ik had mij nog wel zo voorgenomen dat niet te doen. Maar zeg eens eerlijk, als niet antisemitisme het motief achter zo’n motie is, wat dan wel? Wat maakt Israël zo verschillend van al die andere landen die de mensenrechten schenden (en dan neem ik for argument’s sake even aan dat het dat inderdaad doet). Als Israël niet meer is dan gewoon nog een land in het Midden-Oosten dat het niet te nauw neemt met de rechten van zijn burgers, waarom dat dan altijd en overal ter tafel – wat zeg ik, ter stemming – brengen? Als het niet de etnische achtergrond is van de overgrote meerderheid van de bevolking, wat maakt Israël dan wél zo interessant dat er op een congres van een middelgrote politieke partij in Noordwest Europa zoveel aandacht aan wordt besteed?

Dictator
Op deze vraag blijven de D66’ers zelf het antwoord schuldig. Sterker nog, ook de – toegegeven, over het algemeen nogal wereldvreemde sociaal-liberalen – moet het de afgelopen weken en maanden zijn opgevallen dat in een paar landen ten noorden van Israël wat zaken niet helemaal gaan zoals dat zou moeten. In Turkije zwaait nu een dictator de scepter die journalisten opsluit (niet alleen in eigen land, hij probeert het zelfs in het hart van Europa), Koerdische steden met hun inwoners erin met de grond gelijkmaakt, en terreurbewegingen met raad en daad terzijde staat. Maar dát was geen reden voor Vosmer, Sjoerdsma of welke idioot ook achter de motie zat om Erdogan en co aan te pakken tijdens het D66-congres.
Terwijl het smoesje voor deze wanvertoning van ‘antizionisme’ toch was dat de Europese Unie een associatieverdrag met Israël heeft en natuurlijk moeten we dat niet willen met een stel mensenrechten schendende bezetters. Maar, maar, maar… Met Turkije hebben we precies zo’n verdrag! Sterker nog, wij onderhandelen met Erdogan en zijn kliek over toetreding tot de Unie. Versneld zelfs, nu de Turken zich hebben aangeboden als de deurwaarder van Club Europe. Turkije is een stuk minder democratisch dan Israël, bombardeert zijn eigen en andermans bevolking en lapt de rechten van vrouwen, homo’s en eigenlijk alle andersdenkenden aan zijn gekrulde pantoffel. Maar blijkbaar niet genoeg voor de democratische designerbrillen om er op hun congres een motie aan te wijden.

NIW7629_01En wacht even, associatieverdrag, associatieverdrag, was daar niet recent ook iets mee? D66 wil dat de EU het opzegt als Israël zijn gedrag niet verbetert, maar de Oekraïne is nu juist zo’n zelfde verdrag aangeboden om verbeteringen te bewerkstelligen. Mis ik de logica hier? Het ene land waar het mis is, moet bestraft worden en het andere wordt om dezelfde reden beloond? Het staat de partij natuurlijk vrij een referendum voor te stellen over het associatieverdrag met Israël, maar naar verluidt is het enthousiasme over die vorm van directe democratie binnen de partij wat afgenomen in recente tijden.

Oorverdovende stilte
Ja maar, Bart, Israël houdt andermans land bezè-hè-hèt! Je hoort het ze bijna denken. Dus landen die dat doen én de mensenrechten schenden, verdienen geen associatieverdrag. Vat ik het zo goed samen, mijnheer Sjoerdsma, pardon, mijnheer Vosmer? Mooi, dan verwacht ik alsnog een motie die oproept het associatieverdrag met Marokko (u ziet, de EU heeft er nogal wat) op te zeggen. Want dat land houdt de Westelijke Sahara al sinds 1975 bezet en treedt de rechten van zijn burgers met voeten. Tenminste, als we Human Rights Watch en Amnesty International mogen geloven.

Het ene land waar het mis is, moet bestraft worden en het andere wordt om dezelfde reden beloond?

U raadt het al, de stilte bij het D66-congres over Marokko was even oorverdovend als hypocriet. Dus blijft mijn vraag staan: waaraan verdient de Joodse staat al die aandacht terwijl alle andere landen worden genegeerd? We hebben al geconstateerd dat het geen antisemitisme kan zijn, want ons-soort-mensen van D66 doet daar niet aan. Al helpt het natuurlijk niet dat Alexander Pechtold in 2014 als enige Nederlandse fractievoorzitter botweg weigerde een CIDI-advertentie tegen Jodenhaat te tekenen (en dat later rechtvaardigde met de cynische leugen dat Geert Wilders – zijn nemesis nota bene – niet mee had mogen doen).
Wacht even, D66 is een politieke partij. En wat is de corebusiness van politieke partijen? Nee, niet het verbeteren van onze maatschappij, maar wat schattig dat u dat denkt. Het is macht. En om macht te krijgen, moet je stemmen winnen. Nu de Nederlandse moslimkiezer massaal wegloopt bij de PvdA, zien de sociaal-liberalen wellicht hun kans schoon in dat gat te duiken. Al in 2006 riep het ministerie van Religieuze (laat dat even op u inwerken) Zaken in Ankara Turkse Nederlanders op D66 te stemmen. Nog geen 50.000 Joden in ons land wegen electoraal natuurlijk niet op tegen meer dan een miljoen moslims. Bij wie Israël – laat ik mij voorzichtig uitdrukken – niet bepaald de populairste bestemming voor de zomervakantie is. Daar vallen dus de nodige zetels te halen. En die hebben Pechtold en co hard nodig, als we Maurice de Hond mogen geloven.
Helaas, D66 heeft er op dat vlak sinds kort een geduchte concurrent bij. Nadat zij PvdA-collega Ahmed Marcouch ‘bij Allah’ hadden vervloekt, stapten de Turks-Nederlandse Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk (kortweg: Kuzturk) uit de sociaaldemocratische Kamerfractie en begonnen hun eigen toko: DenkNL. Nu zich ook Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders bij hen heeft aangesloten, is ‘Denk’ opeens een aantrekkelijk alternatief voor de anti-Joodse, nee, anti-Israëlische, sorry, antizionistische kiezer. Toch lijkt mij hier wel een mouw aan te passen voor de sociaal-liberalen. Ik voorzie hoe dankzij een gezamenlijke afkeer van Israël iets moois gaat groeien in Den Haag: een fusie! De naam hoeft er nauwelijks voor te worden aangepast. Mijn voorstel: Denk66.

8 Reacties

 1. Ik ga Bart Schut natuurlijk niet overtuigen dat hij ongelijk heeft in zijn morele veroordeling van D66. Net zoals ook ik niet te overtuigen ben van de morele goedheid van de PVV. Of dat ik te overtuigen ben van de bewering, die door de rechtse kerk gepredikt wordt, dat kale neo-nazis (en zelfs hun grote voorbeeld Adolf Hitler) niet extreem-rechts, maar extreem-links zijn. Toch zal ik een poging wagen. Ik hou immers wel van een discussie met andersdenkenden, vooral met van die policor types van de rechtse kerk.

  Bart Schut stelt de vraag: “Als Israël niet meer is dan gewoon nog een land in het Midden-Oosten dat het niet te nauw neemt met de rechten van zijn burgers, waarom dat dan altijd en overal ter tafel – wat zeg ik, ter stemming – brengen?”. En hij kent natuurlijk het antwoord: D66 is een hypocriete, een opportunistische of gewoon een antisemitische partij. Of alledrie natuurlijk, maar vooral de laatste optie, het verboden A woord, oeoei, hij durft.

  Nou, Bart Schut, Israel is wel degelijk meer dan “gewoon een land in het Midden-Oosten”. Juist daarom is het weldenkende deel van het Westen, waaronder D66, verontwaardigd dat Israel, ondanks de democratie en de onvoorwaardelijke steun uit het Westen van de afgelopen decennia, niet in staat is om ruimte te bieden aan de Palestijnse minderheid om ook een fatsoenlijk leven op te bouwen. De selectieve verontwaardiging is dan ook te vergelijken met de selectieve verontwaardiging over het Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid. We delen gelijke moderne waarden, een geschiedenis, democratie en een ontwikkelde economie. En juist van landen waar me zoveel waarden mee delen, waar we ons mee kunnen identificeren, juist van die landen accepteren we geen apartheid of andere schendingen van mensenrechten.

  En dus, kunnen we de redenatie ook omdraaien. Bart Schut is hypocriet, opportunistisch, of gewoon antisemitisch. Hoe kun je immers een bijna-Westers democratisch land, met misschien wel de meest innovatieve economie, anders zonder schaamte een “gewoon land in het Midden-Oosten” noemen en langs dezelfde morele meetlat leggen als landen als Turkije of Marokko. Landen die niet bepaald uitblinken in mensenrechten, zoals Bart Schut zelf aangeeft. Wat is dat anders dan hypocriet, opportunistisch of antisemitisch?

  Nee, dan liever de selectieve verontwaardiging van Denk66. Mooie naam trouwens, dat dan weer wel.

  Mark Giebels

 2. @ Giebels.
  Wat een ongelooflijk dom en treurig stuk poging tot inversie. De hele morele basis van de multicul is dat “alle culturen gelijkwaardig zijn”. Maar zoals bij Animal Farm. Everybody is equal, but some are more equal than others. Vooral als het joden betreft dus, als excuus om ze juist daarom lekker aan te pakken. Daar zit dat antisemitisme dus. Het ironische van alles, namelijk het idee van Giebels dat Israël een soort “hogere standaard” na te leven heeft, getuigd ook nog eens van een cultureel racisme, want waarom mogen we minder van niet-Westerse culturen verwachten dan van Westerse? Grappig hoe “rechtse” mensen racisme verweten wordt zodra zij niet-Westerse culturen JUIST aan dezelfde normen en waarden willen meten als Westerse culturen (en daarmee dus juist gelijk willen behandelen), terwijl mensen als Giebels ze juist willen behandelen als het achterlijke neefje waar je vooral niet veel van moet verwachten.
  Met andere woorden, hoe een politiek correcte Denk66-er het gat voor zichzelf en zijn partij alleen maar nog groter graaft. D66, antisemitische acties als gevolg van anti-islamitisch racisme van de lage verwachtingen.

 3. De Europese Unie heeft in 1963 ook een associatieverdrag met Turkije gesloten. Het lijkt mij veel meer voor de hand liggen om dit verdrag op te zeggen. Israel is geen modelstaat, maar het is wel een democratie waar menig Arabisch land een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Mocht de EU ooit voornemens zijn het Associatieverdrag met Israel op te zeggen, dan is het in ieder geval duidelijk aan welke kant de Unie staat.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.