De pathologische demonisering van Israël

UN Watch is een mensenrechtenorganisatie die het (stem)gedrag van landen in de Verenigde Naties monitort en onderzoekt. Jurist, diplomaat, auteur en mensenrechtenactivist Hillel Neuer is directeur van deze organisatie. Hij was in Nederland voor een CIDI-symposium. Het NIW interviewde hem na afloop. “We zien onszelf als de stem van het verstand in een gestoorde wereld.”

Kunt u uitleggen hoe het stemmen in de Verenigde Naties precies in z’n werk gaat? Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat een land als Saoedi-Arabië in de VN-Vrouwenrechtenraad terechtkomt?
Er zijn verschillende systemen, maar veel van de beslissingen worden genomen via een uitwisseling van stemmen, een stemhandel. Onze organisatie heeft onthuld hoe Saoedi-Arabië schriftelijk deals heeft gesloten om stemmen uit te ruilen. Daar kwamen we achter via WikiLeaks. We vonden een brief van een Saoedische ambassadeur
aan de Russische ambassadeur, die luidde: “Hierbij bevestig ik onze afspraak: wij zullen voor u stemmen en u zult voor ons stemmen voor een plek in de Raad.” Wat het cynisch maakt is dat Rusland en Saoedi-Arabië in principe opponenten zijn. Saoedi-Arabië (KSA) maakt deel uit van de westerse coalitie in Syrië, Rusland van de sjiitische, Iraanse coalitie. In principe haten ze elkaar.
Een ander voorbeeld: de Britse ambassadeur vroeg KSA om voor de Britten te stemmen. We hebben een brief van de Saoedische ambassadeur die hij naar Riyad stuurde, waarin hij aandringt op een deal met de Britten: ze moeten dan ook voor ons stemmen. Daarop volgde in het Verenigd Koninkrijk een schandaal, alle kranten openden ermee. De Britse regering reageerde niet, maar zei wel: “Zelfs al hadden we voor de Saoedi’s gestemd, dan nog zou het niets uitmaken, want ze zouden toch zijn gekozen.” Later heeft voormalig premier David Cameron de stem aan de Saoedi’s min of meer toegegeven.

Waren er echt geen andere kandidaten voor die Vrouwenrechtenraad?
Dat is het punt, er was geen competitie. Deze stemming werkte als volgt: de kandidaten moesten komen uit vijf verschillende regionale groepen, zoals Afrika, Europa, Azië. Elke regio hoort een lijst van kandidaten uit verschillende landen aan te leveren waaruit gekozen kan worden. In de Aziatische groep waren vijf posities in de Raad te vergeven. Die groep heeft toen achter gesloten deuren besloten: oké bij de vorige verkiezing kwam Iran erin, deze keer krijgt KSA een plek. Ze hebben vervolgens voor de hele regio maar vijf kandidaten naar voren geschoven voor de vijf posities, onder wie de vertegenwoordiger uit Saoedi- Arabië. Er viel dus niets meer te kiezen. Zo deden ze dat. Het is een heel cynische gang van zaken. Ook omdat in de steminstructies van de Verenigde Naties nota bene staat dat je moet stemmen volgens mensenrechtencriteria. Landen die die rechten aan hun laars lappen, horen uit zo’n Raad te worden verwijderd.
Maar daarmee eindigde het verhaal niet. Iedere kandidaat moet toch met meerderheid van stemmen gekozen worden. Je moet letterlijk de naam van een kandidaat noteren om aan te tonen dat je vóór die kandidaat bent. Als je moreel correct zou willen handelen, lever je dus een blanco stem in. Dat is beter dan stemmen op een vertegenwoordiger uit Saoedi-Arabië. Zeven landen van de 54 stemgerechtigde landen hebben dat inderdaad gedaan. Maar er waren ten minste twaalf Europese landen die toch voorgestemd hebben.

Weet u welke twaalf?
Nee, want het was een geheime stemming. Maar er waren wel landen waarin men vragen begon te stellen, zoals in Ierland, Zweden, Noorwegen en België. Mensen wilden weten hoe hun land had gestemd. Uiteindelijk gaf de Belgische premier toe: Je regrette, ‘ik heb spijt’, zei hij, en als ze het over konden doen, zouden ze anders hebben gestemd. Later kwam de aap uit de mouw: de Belgen hadden niet alleen hun ambassadeur geïnstrueerd om voor de Saoedi’s te stemmen, ze hadden daar zelfs bij gezegd: zorg ervoor dat de Saoedi’s wéten dat we voor ze hebben gestemd. En waarom? België wil toetreden tot de Veiligheidsraad en hoopt zo op een stem van de Saoedi’s.
En het wordt nog erger, de Zweedse politica Margot Wallström verdedigde zichzelf met de verklaring: “Nee, dat soort landen moet juist in die commissies gekozen worden, dat is goed voor ze, daar leren ze van.” Dat allemaal in het kader van dialoog.

Hoe kunnen de Verenigde Naties op deze manier geloofwaardig blijven?
Eerlijk gezegd zijn er veel mensen binnen de VN die zich doodschamen voor dit systeem. Aan de oppervlakte lijkt het een prachtorganisatie, maar daaronder liggen veel immorele, louche zaakjes. Dus vertellen die betrokkenen leugens om de zaak te vergoelijken, wat natuurlijk uiteindelijk niet vol te houden is als je aanhoudend voor de slechtste landen blijft stemmen. Ik noem een Rusland, een Venezuela, een Saoedi-Arabië. Die landen worden regelmatig gekozen. Als het zou zijn dat ze van hun plek in zo’n Raad zouden leren, hoe komt het dan dat Poetin zich alleen maar slechter is gaan gedragen? Dat Venezuela in rap tempo de afgrond inglijdt? En zie wat Saoedi-Arabië in Jemen doet, waar het zonder aanzien des persoons burgers bombardeert. Die vlieger gaat dus niet op. Dialoog werkt niet. In feite gebeuren er verschrikkelijke dingen binnen de VN, maar ze willen niet dat het publiek dat weet.

Hoe werkt dat met de resoluties tegen Israël?
Er komen er ook dit jaar weer twintig aan, het is usance.

Kunt u dat uitleggen? Hoe komen die resoluties er allemaal doorheen?
De Arabische landen en de Palestijnse Autoriteit dienen die resoluties in. Ze gaan over de nederzettingen, over vluchtelingen, Palestijns zelfbeschikkingsrecht, de Golanhoogte, waarvan ze willen dat Israël dat nú teruggeeft aan Syrië, het meest immorele wat je kunt doen. Even voor de goede orde, twintig resoluties is veel, heel veel. Er staan voor de komende tijd verder alleen één resolutie tegen Iran, één tegen Noord-Korea en één tegen Syrië gepland. En alle onderwerpen die over Israël gaan, worden in aparte resoluties uitgesplitst. Bij Syrië hebben ze echt geen aparte resolutie voor een chemische aanval, andere agressie en andere geschonden rechten, nee, dat wordt allemaal gebundeld tot één resolutie. Israël krijgt voor ieder onderwerp een aparte resolutie aan de broek. Dat is deel van de demonisering, de manier waarop Israël op pathologische wijze apart wordt behandeld. Je hebt steeds weer resoluties voor Palestijnse zelfbeschikking, daar zijn er nu al veertig van voorbijgekomen en aangenomen, maar voor de Koerden, die ook echt zo’n resolutie zouden kunnen gebruiken? Geen enkele.

‘ Later heeft voormalig premier David Cameron de stem aan de Saoedi’s min of meer toegegeven’

Wat is daarin de rol van de Europese Unie en Nederland?
Nederland stemt net als de EU in 75 procent van de gevallen voor deze anti-Israël-resoluties. Vijftien van de twintig resoluties zullen worden gesteund en bij de andere vijf zullen ze zich van stemming onthouden. Dat doet de EU ieder jaar, vrijwel unaniem.

In het Nederlands parlement werd vorige week een motie aangenomen die ingaat tegen die eenzijdigheid. Heeft dat zin?
Zeker. Het was een heel belangrijke motie. Het gebeurt niet elke dag dat een parlement zich uitspreekt voor verzet tegen die eenzijdige behandeling, in het bijzonder als Nederland tegelijkertijd van plan is om in 75 procent van de gevallen vóór die resoluties te gaan stemmen. Let wel, geen enkele tegen Hamas, niets tegen de Palestijnse Autoriteit. We zullen deze motie dus wel degelijk gaan gebruiken als basis om de Nederlandse regering ter verantwoording te roepen.

Het gedrag van de Unesco heeft voor veel opschudding gezorgd, maar er lijkt niet veel te veranderen.
De meest kwaadaardige resolutie werd aangenomen in 2016, ingediend door de Arabische landen. De tekst bevatte bewust alleen maar Arabische benamingen voor de Klaagmuur en de Tempelberg, waarin de Joodse band met die plaatsen werd ontkend. Ze beschuldigden Israël er ook van Joodse nepgraven in Jeruzalem te bouwen.
Nepgraven? Ik heb dat opgezocht. Je vindt het nergens terug, behalve op Hamas-sites. En de Unesco heeft het klakkeloos overgenomen. Frankrijk en Zweden hebben voor die resolutie gestemd. Daar was veel verontwaardiging over. De Fransen hebben er later hun excuses voor aangeboden. Sindsdien hebben ze zich onthouden van stemming. Een aantal EU-landen heeft zijn gedrag toen ook aangepast en, behalve Zweden, niet meer voor dat soort resoluties gestemd. Er is dus wel iets van verandering gaande. Let wel, het gaat niet alleen om de historische Joodse band met Jeruzalem, ook om de christelijke: ga naar het Louvre en je ziet daar schilderijen van Jezus die de kramen van de tollenaars bij de Tempelberg omver werpt. Die resolutie is dus ook een ontkenning van de christelijke geschiedenis.
Amerika en Israël hebben nu aangekondigd uit de Unesco te stappen. Als het zover is, is het de beurt aan Europa om de Unesco te hervormen en ze te laten stoppen met dit soort politieke resoluties. Want dat zijn het. De Unesco zou niet over politiek moeten gaan, maar over cultuur. De Europeanen moeten gaan zeggen: we doen daar niet meer aan mee. En als de Europeanen de Arabische landen vertellen dat ze niet meer meestemmen, moet jij kijken, dan worden die resoluties niet eens meer ingediend. Dat zien we nu al veranderen.

‘ Nep-graven? Ik heb dat opgezocht. Je vindt het nergens terug, behalve op Hamas-sites. En de Unesco heeft het klakkeloos overgenomen’

Wat zijn voor u de grootste uitdagingen de komende tijd?
De Mensenrechtenraad is bezig met het samenstellen van een blacklist waarop Israëlische en internationale bedrijven komen te staan die wat voor zaken dan ook doen in gebieden over de Groene lijn van 1967. Let wel, er is nergens een wet die zegt dat je in bezet gebied geen zaken mag doen. De EU bijvoorbeeld doet enorm goede zaken
in bezet Westelijke Sahara en andere gebieden. Het initiatief voor die blacklist komt van de Arabische staten. Dat wordt nu voorbereid. Het is natuurlijk een BDS-database. BDS, dat eropuit is om Israël te isoleren en te boycotten. Een bedrijf dat bijvoorbeeld telefoons verkoopt op de Westbank heeft een brief ontvangen dat het op die lijst komt te staan, en dat wil je als bedrijf natuurlijk niet. Als die lijst er daadwerkelijk komt, zal dat serieuze gevolgen hebben. Voor de VN. Nikky Haley, de ambassadeur bij de VN voor de VS, heeft al aangekondigd zich dan terug te trekken uit de mensenrechtenorganisatie, naast de Israëli’s natuurlijk. Wellicht dat de Britten dat ook zullen doen, dat zal een enorme klap zijn voor die commissie. Deze zaak gaat in december spelen.

Wordt u nooit moe van dit gevecht? Het lijkt er een tegen de bierkaai.
Het is een aanhoudend gevecht, dat is waar. Maar we vechten tegen het kwaad, tegen genocidale landen als Syrië, Soedan, Iran, Noord- Korea. Wij staan in de frontlinie. We zien onszelf als de stem van het gezonde verstand in een gestoorde wereld. Dat hebben we met die verkiezing van de Saoedi’s goed kunnen aantonen. En dat is zeer bemoedigend. En binnenkort is er weer een grote bijeenkomst in Genève, zie daarvoor genevasummit.org. We halen slachtoffers uit allerlei landen die de mensenrechten categorisch schenden, slachtoffers die vaak net uit de gevangenis komen uit bijvoorbeeld Venezuela en Iran, naar Genève. Die zullen tijdens die conferentie spreektijd krijgen. Dan weet je weer dat de moeite loont.

38 Reacties

 1. Komt dit ook voort uit het feit dat er 193 lidstaten van de V.N. zijn waarvan elke stem even zwaar meetelt? Als je Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië bij elkaar optelt is het Westen al zwaar in de minderheid. Dus hoeveel zin heeft het als de Amerikanen en Europese landen anders gaan stemmen? Is het niet bij voorbaat al een verloren strijd?

 2. Op de site van nu.nl lees ik dat Yuval Steinitz in een radio-programma gezegd heeft dat Israël in het geheim contact heeft met Saoedi Arabië (KSA). Valt dit te rijmen met wat Hillel Neuer hier naar voren brengt? Er wordt ook vermeld dat deze Israëlische minister van energie bevestigd heeft, dat Israël geheime banden met veel Arabische landen en moslimlanden heeft.
  En is de BDS-campagne niet gericht op Israël zelf, maar op handelsbetrekkingen van landen met Israëlische ondernemingen in wat volgens de VN door Israël bezet gebied is?

 3. Gaan we ons nu ineens druk maken over resoluties t.a.v. de joodse staat Israel. Ze hebben gedurende de afgelopen 70 jaar alle kansen op vrede in het Midden Oosten laten liggen. Geen enkele resolutie werd door Israel opgevolgd. Vooraf met de Amerikanen besproken vredesvoorstellen waren alleen bedoeld om de staat Israel uit te breiden. Verlies je het alleenrecht binnen de VN dan stap je eruit. Wat zijn we toch een voorbeeld voor de rest van de wereld.

  • Geen kennis van feiten, oppervlakkig, zwart wit maar heb je een grote mond. Ga eens Khaled Abu Toameh lezen en ontwaak van je slaap

 4. Het verbaast mij dat in dit interview de recente samenwerking tussen Israël en Saoedie Arabie ter bestrijding van hun gezamenlijke vijand Iran, niet ter sprake komt.

 5. Komen die Palestijnen die zonder aanklacht, zonder proces in administratieve hechtenis zitten u ook op het spreekgestoelte staan in Geneve?
  En wat die resoluties betreft m.b.t. israel. Dat zijn verplichte nummers net zo onvermijdelijk als een regenbui of een dagje zonneschijn. Geheel en al zonder gevolgen. Ingedekt door de US is israel al in staat om sinds 1948 zich geen zier van resoluties, óók niet van de Veilgheidsraad aan te trekken. Dat was met Irak wel anders. Daar was zelfs geen VN Veiligheidsraadresolutie voor nodig om ene oorlog te ontketenen. Het wordt eens tijd dat israel exact zo behandeld wordt als alle andere landen die zich schuldig maken aan gruwelijke schendingen van de mensenrechten. Voorbeeld: resolutie 1701 schrijft dwingend voor dat de soevereiniteit van Libanon gewaarborgd moet zijn. De praktijk; vrijwel dagelijks wordt het luchtruim van Libanon geschonden door israelische vliegtuigen. Israel blijkt dus lak te hebben aan resoluties van de VN, van welke aard dan ook. Dat kwalificeert israel tot een rogue state i.e. een staat die het internationaal recht aan haar laars lapt.

  • Ach…Maarten Muskens…Arabist… staat wel eens op de Dam met een Palestijnse vlag in de handen…bent u nu aan de beurt om hier een veeg uit de pan te geven ?

   • Louisa Herman’s betogen zijn vrijwel altijd inhoudsloos. Waarschijnlijk is zij door het hasbaraministerie in Tel Aviv opgedragen geworden tot het maken van stekelige opmerkingen gezien ze er voortdurend en zonder uitzondering blijk van geeft een intellectueel lichtgewicht te zijn.

   • Het is u bekend dat ik de waarde van uw bijdragen niet hoog inschat. Uw speldenprikjes en voor het overige weinig inhoudelijk betekenis hebbende commentaren zullen daar debet aan zijn. Daar komt dan nu bij dat u in uw observaties de plank ook nog eens grondig misslaat.

 6. Internationaal recht is een fictie. Er bestaan alleen een recht van de sterkste en de aloude natuurwet van de survival of the fittest. Nederland behoort trouwens m.i. niet tot de fittest, but time will show.

 7. Louisa Herman. Dat gezegd hebbend moet voor jou een hele opluchting zijn. Nota bene met een vlag van de Palestijnen. Wat een arrogantie van uw kant. Past precies in het beeld dat van de lobbyisten voor Israel wordt verwacht. De apartheid in stand houden.

  • Ik ben geen lobbyist voor Israël, het enige dat ik hier beweer: Het enige conflict dat jullie interesse heeft is het conflict in het Midden Oosten
   ( want het is niet zo simpel “Israël is stout en de Palestijnen zijn lief “, er zijn meer belangen ) en leed elders ter wereld laat jullie volslagen koud.
   Jullie geven helemaal niet om de zogenaamde Palestijnen, maar haten Joden en Israël. Beetje hypocriet, vind je niet?

   • Zou de belangstelling voor de bezetting van Palestina door een vreemde entiteit mogelijk gelegen kunnen zijn in het gegeven dat dit mondiaal tot een van de oudste kwesties van diep onrecht behoort?

 8. Snel commentaar om te zeggen dat het grondgebied van de Westelijke Sahara wordt bezet door de inheemse Westelijke Saharawi en ook door de economische migranten van over de hele wereld. Dus sinds 1975 is er geen bezetting op het grondgebied van de Westelijke Sahara. Bedankt

 9. Opmerkelijk is het volgende: Het overkoepeld orgaan van Jodenhaters, verpakt als criticasters van de staat Israël en georganiseerd in een oneindig aantal clubjes, die gemakkelijk te traceren zijn op internet, heeft deze website gevonden. Wisselen uiteraard onderling gegevens uit op onze onvolprezen social media.
  Van wetenschappelijk opgeleiden, die met moeilijke verhalen en theorieën, die voor een normaal mens niet te controleren zijn, tot simpele, met petjes getooide kunstenaars die met wrakke karretjes op de Dam in onze hoofdstad gewag maken van hun gevoelens en uiteraard de met hen heulende Joden, die ( om welke reden dan ook ) menen het hiermee eens te zijn.
  Het zij hen gegund.
  Toch is het vreemd: Het is zo zonneklaar, dat ik mij verbaas over het feit dat zij menen dat wij dit niet door hebben…
  Ik wens hen sterkte. het moet toch een hele opgave zijn, zo te manoeuvreren dat zij artikel 137 en de vervolgartikelen van dit artikel van het WvS omzeilen.

 10. Louisa Herman. Ik denk het niet, wanneer je de juiste boeken leest dan moet het zelfs voor jou mogelijk zijn je blik te verruimen en je niet druk te maken over een vlag.

 11. Kijk Josje, wanneer iemand tegen mij zegt dat ik de juiste boeken moet lezen, neem ik dat niet serieus, want ieder weldenkend mens weet dat er geen juiste boeken zijn.
  Jij hebt een mening ( mag uiteraard ) en daar zoek je vervolgens de juiste boeken bij, om je mening te bevestigen. Zo werkt dat, begrijp je ?

 12. En daar is Jaap Bosma, auteur bij “Joop”, waar het ook niet echt gaat om vaststaande feiten en ook al een expert in zionisme…..

 13. Louisa Herman. Geen juiste boeken. Wederom die arrogantie, mogelijk is een bezoek aan de specialist ook beter voor U, tenzij U dit ook niet vertrouwd.

  • Ik heb nog een uitstekende leestip voor je, die je naar je eigen therapeut kan meenemen : Ton S. van Bemmelen: “150 Palestijnse Fabels “, makkelijk leesbaar, met plaatjes zelfs ! Kijk, dat vind ik nu een “juist boek” .
   Maar jij vind dat geen “juist boek” . En dat is nu precies wat ik bedoel.
   Sterkte !

  • Josje,
   U zet, niet gehinderd door een overvloed aan kennis, dingen op papier. L.Herman lijkt dingen juist op een rijtje te hebben. Misschien is het beter om even stil te zijn en toch echt een wat evenwichtiger beeld te krijgen van e.e.a., door eens andere boeken te lezen. succes.

 14. Louisa, maak je niet druk om wat lokale antisemietjes. Feit: Boycots en bedreigingen hebben Israël alleen maar inventiever en sterker gemaakt. Het wordt alsmaar welvarender en krijgt in de praktijk zelfs vanuit de Arabische wereld steeds meer steun. Dat terwijl de zogenaamde Palestijnen elkaar opvreten en zij en hun vrienden hun energie blijven verspillen.

  • Je hebt gelijk. Gefortuneerde Arabieren laten zich medisch behandelen in Israël, er zijn Israëlische bewateringsprojecten met Arabische opdrachtgevers…. Iets dat nooit en te nimmer de pers haalt….En bij mijn bezoeken aan Israël ontmoet ik Joodse zakenlui met Arabische werknemers én Arabische werkgevers met Joodse werknemers en men verbaast zich over de Nederlandse ophef….Men gaat prima met elkaar om. Maar de arme Gazanen worden misbruikt, door Hamas en de Nederlands/Palestijnse lobby en dat raakt mij ook .Want voor mij zijn zij hulpeloos en ik kom tenminste op voor ALLE hulplozen ter wereld, zie mijn reacties elders op deze website.
   Ik word beticht, een lobbyiste te zijn voor Israël : Och, dat mag je vinden. Ik lobby ook voor (van links naar rechts) Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland. Ga er graag heen.
   Maar bedankt Shlomo, je reactie doet mij goed.

   • Laat het regime maar in zee gaan met die idioten uit Saoudi Arabie, UAE en Bahrein. Het is onbegrijpelijk maar het is een feit.Ieder project waar de Saouds zich mee inlaten is tot mislukken gedoemd. De volkerenmoord in Jemen, de blokkade van Qatar, het gijzelen van Hariri, het Syrië project. Allemaal debacles. Als de Zionistische staat zich daar mee inlaat. Nou, succes er mee. Lachen wordt het natuurlijk wel, uit leedvermaak natuurlijk.

  • Shlomo Tai, Louisa Herman. Bedwing uw traantjes en praat elkaar moed in bij het kennis nemen van rapportages van het Zionistisch regime dat de miljoenen US$ en miljarden shekeltjes paarlen voor de zwijnen zijn geworpen. BDS is onverslaanbaar. Er is geen overkoepeld ( sic) orgaan van jodenhaters. Er zijn van de kant van BDS zelfs geen individuele organen van jodenhaters. Dat is niet de opdracht. De opdracht is het internationaal recht te handhaven en kolonialisme te beëindigen. De strijd tegen het Zionistisch regime zal veel langer duren dan tegen Apartheid Zuid Afrika, veel langer, maar uiteindelijk zal het regime moeten inschikken. Dat is onvermijdelijk want procederen, belasteren, lobbyen en criminaliseren is op de lange termijn door het regime niet vol te houden of het zou zijn dat 90 % van de staatsbegroting van het regime naar de bestrijding van BDS gaat. Daardoor is er dan geen geld meer over voor een volgende aanval op Gaza of een nieuw checkpoint

 15. Shlome Itai. De zogenaamde Palestijnen, waar hebben we het over. Toch denk ik dat Ruzie bij de buren de Joodse staat Israel niet verlost van zijn binnenlandse probleem. Die is vele malen groter. Ruzie elders houdt ze nog steeds bij elkaar, maar op termijn gaat de staat Israel ten onder aan zijn eigen problemen en met name met de ultra orthodoxe joden. Er is nu al sprake van tweedeling en apartheid.

  • @Josje: Sterkte. Zoek een goede therapeut.
   Je bent gehersenspoeld. Waarschijnlijk door iemand die intellectueel je meerder is.

 16. Shlomo Itai. Boycots en bedreigingen hebben israel alleen maar inventiever en sterker gemaakt. Sterker nog dankzij deze voor israel welkome bedreigingen blijft de geldkraan vanuit de USA voor hen openstaan. Ze willen het graag zo houden. Zonder deze steun zou een daadwerkelijke vrede eerder tot de mogelijkheden behoren. Pure machtspolitiek.

  • Vrede met buren die onderling de vrede niet kunnen bewaren ? You must be joking ! Israël heeft al voor grotere problemen gestaan dan de onderlinge geschillen. Heeft Nederland al een oplossing voor de groeiende kloof tussen moslims en niet-moslims ? Terwijl Israël de achterstand van Islamitische scholen met succes aanpakt, wordt hier de ene na de andere Islamitische school gewoon gesloten. Heb je er bij stil gestaan wat de gevolgen zijn ? Over nagedacht wat er met al die gemarginaliseerde jeugd zal gebeuren ? Ik heb nog van geen enkel serieus plan van aanpak gehoord. Ik denk dat die tweespalt hier veel zorgwekkender is, al was het maar omdat een heel groot deel van het publiek en de politiek hier doet alsof er geen probleem bestaat, i.p.v. het aan te pakken. Tja, en tegenover de enorme geldstromen naar de vijanden van Israël moet wat staan he. Tenslotte betaalt de Amerikaanse belastingbetaler ook meer aan de defensie van Nederland, dan de Nederlandse belastingbetaler, ondanks de Nederlandse rijkdom en ondanks het feit dat er niemand is die verklaart dat Nederland van de kaart geveegd moet worden.

 17. Louisa Herman. Begin nou niet over de water voorziening in het koloniale gebied van Israel. Breek me de bek niet open. We hebben het zelfs allemaal op tv kunnen zien. De heers en verdeelpolitiek van de machthebber. We zien het wel graag als een democratisch land. De Gazanen kunnen hun land alleen in en uit via Israel en zij bepalen ook nog eens wie daar voor in aanmerking komt. Dat noemen ze dan geconcentreerd onder toezicht bijeen houden. Niet onbekend toch. Uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland hebben meer rechten.

  • Als je (begrijpend ) zou kunnen lezen zou je beseffen dat ik iets heel anders bedoel.
   Maar het is wel duidelijk dat je niet de gaven hebt van begrijpend lezen .

 18. Het is een opgezet plan om Israel telkens de demoniseren. Israel bashen is verkapt antisemitisme. Israel is een goed land en de enige democratie in de regio. De VN is een hypocriete huichelclub met veel antisemitische landen

 19. @Josje,

  De hele regio is vergeven van mensen die een hekel hebben aan Israël en de mensen die er wonen. Tegelijkertijd wordt het land door de meeste landen daar niet erkend en is de bevolking van het Midden-Oosten vervuld van het idee dat het vermoorden van willekeurige medemensen een volledig acceptabele wijze van conflictresolutie is.

  In een dergelijke situatie ga ik, en (aantoonbaar) de hele westerse wereld niet mee in anti-Israël handelingen en ook niet als die formeel correct zijn.

  Maw, met eenzijdige kritiek op Israël en het onder de tafel vegen van negatieve aspecten van de andere kant van de medaille bereikt u helemaal niets.

  Sterker nog: hierin ligt de oorzaak dat Israël wegkomt met al die nederzettingen en bv ongelijke verdeling van bv drinkwater.

  Maw, juist al dat willekeurige gemoord en geterroriseer en het wegkijken van u en uw gelijken veroorzaken nu juist dat Israël wegkomt met die nederzettingen. Maw, juist omdat men dat land en de mensen die er wonen kapot wil maken/uitroeien draagt er aan bij dat Israël de hand boven het hoofd gehouden wordt omtrent zaken die werkelijk in het niet vallen vergeleken met toestanden in de rest van de regio.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.