De kip van Mussolini

Volgens de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright zien we in een groeiend aantal westerse landen een erosie van de democratische rechtsstaat. In haar nieuwe boek Fascisme: Een waarschuwing somt ze een aantal westerse landen op waar zich een sluipend proces richting een pseudo-fascistische, autoritaire staatsvorm afspeelt. Bovenaan de lijst staat haar eigen Verenigde Staten waar met het aantreden van president Trump met steeds bottere bijlen wordt ingehakt op de democratische rechtsstaat. Kritische geluiden worden als onvaderlandslievend neergesabeld en de media en journalistiek tot volksvijanden gedemoniseerd.

Albright maakt zich terecht grote zorgen. Haar eigen land gold immers als de hoeder van de westerse democratieën en als lichtend voorbeeld voor volkeren die zuchtten onder repressie. Door de erosie van de Amerikaanse rechtsstaat hebben tal van regeringen in feite meer speelruimte gekregen om er eveneens autoritaire agenda’s op na te houden. Helaas komt in de rij staten waar het bergafwaarts met de rechtsstaat gaat ook Israël voor. Stapsgewijs vindt binnen de Israëlische samenleving een proces plaats dat ultiem kan uitmonden in een autoritaire staat.

Duimschroeven
Albright pleegt in interviews, als zij het over het gevaar van fascisme heeft, een uitspraak van Mussolini aan te halen. Hij schijnt gezegd te hebben dat staatsgrepen niet nodig zijn, als men de oppositie maar stap voor stap de duimschroeven aandraait. “Als je ongemerkt een kip wilt plukken moet je dat niet in één keer doen, maar elke dag een veertje,” luidt de aan hem toegeschreven metafoor.

De regering Netanyahu heeft (nog!) niet besloten dat kritische Joden het land niet meer in mogen. Zij worden bij aankomst door de geheime dienst verhoord over hun politieke voorkeuren. Kennelijk heeft men besloten kritische Joden te intimideren zodat ze uiteindelijk zelf uit het land wegblijven, volgens Mussolini’s metafoor rond het gefaseerd plukken van de kip.

Geen enkel systeem leent zich zo gemakkelijk voor het geruisloos introduceren van een autoritair systeem als het democratische. Maar dan dient men wel eerst de verdedigers van de rechtsstaat kalt te stellen. Rechters dienen handlangers van de machthebbers te worden en journalisten hun woordvoerders in plaats van hun critici.

Onder ‘het volk’ wordt steeds meer uitsluitend supporters van Netanyahu verstaan

In Hongarije bestaat geen enkel kritisch en onafhankelijk tv- station meer. President Orbán heeft kritische journalisten niet laten opsluiten, hij heeft de staatsomroep overgenomen en onafhankelijke, commerciële zenders laten opkopen door gefortuneerde en bevriende oligarchen.

Bibi heeft ook de staatsomroep in zijn macht weten te krijgen en heeft evenzeer korte lijnen naar oligarchen die in commerciële media willen investeren om hem in het zadel te houden, in ruil voor wederdiensten. Maar gelukkig zijn er ook nog vrije en kritische media over.

Madeleine Albrights vrees voor het fascisme is niet ongegrond. Er zijn tendensen, van Venezuela tot Hongarije, van Turkije tot onze eigen Joodse staat, die alarmerend zijn. Ze voltrekken zich niet in snel tempo, maar (conform de kip van Mussolini) juist langzaam en gestadig. Wie de klok een decennium terugzet ziet hoe ver het totalitarisme al is opgerukt. Geheim agenten onderwerpen kritische Joden met een lange staat van dienst aan Israël en het zionisme bij binnenkomst urenlang aan kruisverhoren, met als bottom line de allesoverheersende vraag: “Wat vindt u van Bibi?”. Op basis van de vermaledijde Joodse Natiestaatwet is Israël het land van het Joodse volk. Maar in de praktijk gaat het er steeds meer op lijken dat onder ‘het volk’ uitsluitend supporters van de regering Netanyahu wordt verstaan.

3 Reacties

 1. Knoop schrijft: “Op basis van de vermaledijde Joodse Natiestaatwet is Israël het land van het Joodse volk.”
  Een onzinnige bewerking. Ook voor die wet was Israel al de natiestaat van het Joodse volk. Dat hebben de Israeli’s vastgelegde in de Onafhankelijkheidsverklaring van 1948. Maar al eerder lag dat vast in het internationaal recht, namelijk in het Mandaat voor Palestina uit 1922, door de Volkerenbond unaniem aangenomen.
  Natuurlijk is Hans Knoop hiervan op de hoogte, dus waarom wil hij het nu anders doen voorkomen?

 2. Ik vind Bibi een verschrikkelijke vent, ogenschijnlijk net iets beschaafder dan Trump, maar dat dit soort figuren in deze tijd zo goed gedijen is alleen mogelijk doordat andere, zogenaamd nette politici, het zo slecht doen. Hans Knoop noemt allerlei, voornamelijk verre voorbeelden, maar heeft het niet over Nederland of België. Denkt hij dat soms het hier beter is ? Waarom werd een Vasoufakis, die het waagde de “Deep State” aan te vallen, door vrijwel alle Europese media in een simultane smear-campaign zwart gemaakt en gedwongen op te stappen, waarna het Griekse volk, de zwakste schakel van Europa, kon worden opgeofferd en in diepe ellende gestort, teneinde voornamelijk Franse en Duitse banken te redden ? In Europa gaan Juncker & co over het algemeen wat verfijnder, of liever geraffineerder te werk, maar het resultaat is bijna hetzelfde: We mogen nog bijna alles zeggen – de doelen van kritiek zijn voor het publiek bijna volledig anoniem en vrijwel geheel immuun – maar de democratie is feitelijk uitgeschakeld en Hans Knoop of wie van ons hebben in belangrijke zaken geen enkele invloed op de manier waarop het land bestuurd wordt. Vanuit de richting van de Nederlandse justitiële wereld horen we geen enkel protest tegen het immorele handelen van cynische politici dat onze belangen ernstig schaadt. Het is niemands verantwoordelijkheid zich ermee te bemoeien en iedereen werkt braaf mee. Dit moet ergens vastlopen. In Israël daarentegen verweren het gerechtshof, de politie en de pers zich fel tegen elke poging van de regering om de democratie buiten werking te stellen, dus daar is tenminste voorlopig nog hoop.

 3. Hans Knoop beschikt over de gave om heel veel zaken duidelijk te maken, samen te vatten in weinig woorden. Hoe waar geldt onderstaande alinea voor de toestand de toestand van de hedendaagse wereld waar alle democratieën en kerken zieltogend zijn omdat de echte waarheid niet meer gezegd mag worden!

  Hans Knoop: “Geen enkel systeem leent zich zo gemakkelijk voor het geruisloos introduceren van een autoritair systeem als het democratische. Maar dan dient men wel eerst de verdedigers van de rechtsstaat kalt te stellen. Rechters dienen handlangers van de machthebbers te worden en journalisten hun woordvoerders in plaats van hun critici.”

  Er zijn nog maar weinig opinie-programma’s op gemuilkorfde Media ook van Radio en TV overgebleven die de moeite van het lezen/beluisteren/bekijken waard zijn. Tweede Kamerleden dienen zich ook te conformeren te onderwerpen aan de Partijdiscipline en Partijleider en komen daardoor vaak in gewetensnood doordat ze hoe dan ook mee moeten stemmen, hoewel de Bijbel leert dat je dat niet moet doen: de meerderheid in het kwaad volgen. Exodus 23.

  Journalisten staan al decennia onder druk in dag- en opiniebladen. Het is een pot nat of je nu NRC AD, Trouw of Volkskrant leest. Allemaal politiek correct geleuter doordat ze onder druk staan van de Bobo’s in VN en EU die achter de schermen de echte dienst uitmaken.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*