Controverse rond Kristallnachtherdenking

Haneen Zoabi
Haneen Zoabi
Haneen Zoabi

Ook de Kristallnachtherdenking 2015 lijkt niet te kunnen verlopen zonder een rel. Aanleiding is wederom de schaduwherdenking, die op 8 november zal worden gehouden.

Het is elk jaar weer raak. De herdenking van de Kristallnacht op 9 november 1938 waarmee de officiële start van de Jodenvervolging in nazi-Duitsland wordt herdacht, kan ook dit jaar niet rustig verlopen. Op 9 november organiseert het Centraal Joods Overleg een bijeenkomst in de Esnoga en bij de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam, waar de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb zal spreken. De dag daarvoor vindt er een plechtigheid plaats bij het monument voor het Joodse Verzet, onder de rook van het Amsterdamse stadhuis, in aanwezigheid van het Arabische Knessetlid Haneen Zoabi.

Zoabi staat bekend om haar zeer kritische houding ten opzichte van Israël. Zij zal praten over de ‘discriminatie in Israël van de Palestijnen’, zo is te lezen op website www.grenzeloos. org. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting en wordt onder meer ondersteund door Een Ander Joods Geluid, Nederland bekent Kleur en het Palestina Komitee. Dit zijn organisaties die kunnen worden gerekend tot de BDS-beweging (Boycott, Divestment and Sanctions), die Israël internationaal op politiek en cultureel niveau willen isoleren.

Gekaapt
Al sinds 2010 staan deze alternatieve herdenkingen in het teken van het leveren van kritiek op Israël en worden er vergelijkingen gemaakt tussen de situatie van het Palestijnse volk nu en het Joodse volk toen. Ook worden parallellen getrokken met de houding ten opzichte van allochtonen in Nederland anno nu met de situatie van de Joden in 1938. Dat tot ongenoegen van veel Joodse groeperingen en organisaties, die wat er nu in onze samenleving speelt niet in verhouding vinden staan met de gebeurtenissen van toen.

Critici menen in de uitnodiging van Zoabi te zien dat de organisatie er een anti-Israël agenda op na houdt

Oorspronkelijk wilde het CJO, organisator van de officiële herdenking, eens in de vijf jaar een herdenking houden. Daarop speelden de protestorganisaties handig in. Zij besloten elk jaar een herdenking te houden. Zo werd de Kristallnachtherdenking volgens Joodse organisaties ‘gekaapt’ om daar anti-Israël bijeenkomsten van te maken. Dat deed het CJO beslissen om toch weer jaarlijks een waardige bijeenkomst in de Esnoga te houden, met als gevolg dat er nu twee herdenkingen zijn met een totaal verschillend karakter.

Scriba PKN
De alternatieve Kristallnachtherdenking heeft sindsdien in het teken gestaan van allerlei rellen. Bijvoorbeeld vorig jaar, toen op het nippertje kon worden voorkomen dat de scriba van de Protestantse Kerken Nederland, dr. Arjan Plaisier, naast Fatima Elatik en SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen op deze alternatieve bijeenkomst zou spreken. Ook dit jaar kon een controverse niet uitblijven. Deze keer is de eer aan Haneen Zoabi, die diverse studies volgde aan Israëlische universiteiten, onder meer deelnam aan de Gaza Flotilla en in de Knesset Israël voortdurend bekritiseert als staat voor het Joodse volk. Critici menen in de uitnodiging van Zoabi te zien dat de organisatie van deze bijeenkomst niet zozeer gelijkheid van burgers hier in Nederland voorstaat, wat de boodschap van een Kristallnachtherdenking zou moeten zijn, maar er eerder een anti-Israël agenda op na houdt. Zeker omdat met de huidige vluchtelingencrisis en de gebeurtenissen in Syrië, waar minderheden worden verjaagd en vermoord, wel andere gasten denkbaar zouden zijn geweest.

De officiële Kristallnachtherdenking, met burgemeester Aboutaleb, georganiseerd door het CJO, vindt plaats in de Esnoga en de Hollandsche Schouwburg op 9 november vanaf 20.00 uur.

6 Reacties

 1. Zoabi is de vleselijke falsificatie van haar onzin als zwak parlementariër.
  Ten eerste is hier sprak van schending van art. 137d WSR, immers vergelijkingen tussen Israël en Nazi-Duitsland vallen onder deze delictsomschrijving. De organisatie die dat helpt faciliteren is dan als rechtspersoon tevens feitelijk dader.
  Voorts komt zij hier louter om op te ruien conform art. 131 lid 2 WSR. Staatsblad 2015,182 re art 6 WSR. p.5 ff, Kaderbesluit inzake terrorismebestrijding (Art.I, onder C en Art.II). Het kaderbesluit is mede neergelegd in art 131 lid 2 WSR opruiing tot een terroristisch misdrijf, dit dan in samenhang met art 46a WSR, poging – dus ook uitlokking en doen plegen -, jo art 3 WIM + art 4 WIM onder 1 h. Onder poging te dezen valt ook internet publicaties publicaties. Voorts als dan art. 5 lid 2 onder d 3◦ en 4◦

  Raadzaam is dan ook dat de joodse organisaties eindelijk eens ballen hebben, parafrase van Esther Voet, navenant te reageren.

 2. als je nou een nazi-woord gebruikt voor Reichspogromnacht dan interesseren je feiten en oorzaken en gevolgen toch wel heel vreselijk weinig.
  maar er wel een stok van willen maken tegen islam
  en toevallig zonder citaten van einstein, martin niemöller, golo mann, browning en guido knopp,
  en toevallig zijn nvu, npd en de vlaamse patriotten het helemaal eens met deze frisse aanpak

 3. OK, Chaneen Zoabi is een schreeuwlelijk, en ze overdrijft.
  Maar herinner je nog dat kort na de ’76 oorlog, toen Israel de westbank bezette, de orthodoxe filosoof, Prof. Yeshayahu Leibovitz ons waarschuwde om ons terug te trekken uit de bezette gebieden. Bezetting corumpeert. Kijk wat er met onze soldaten gebeurt als ze politieagentje moeten spelen. Prof. Leibovitz waarschuwde ons voor “Judeonazisme”, een woord wat hem toen niet in dank werd afgenomen. Maar deze profeet heeft gelijk gekregen. Soldaten (niet alle, toda le El) gedragen zich zoals wij het ons kunnen herinneren uit de bezetting ’40/’45. Bezettende macht zijn maakt onze gemeenschap kapot. Onze palestijnse buren worden geconfronteerd met de maaksels uit deze ontspoorde gemeenschap. Wij, joden die de nazis hebben meegemaakt, en zien wat er nu in Israel gebeurt hoeven Zoabi geen gelijk te geven, maar wel de waarschuwing van Prof. Yeshayahu Leibovitz ter harte nemen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.