Dieptepunt

30 juni 2018 Hans Knoop 6

Van de existentiële gevaren die Israël bedreigen, variërend van een nucleair Iran tot een groeiend internationaal isolement, krijgt de verslechterende relatie met de Amerikaans-Joodse gemeenschap disproportioneel weinig aandacht. Sinds de oprichting van de Joodse staat is de steun van en band met de grootste Joodse gemeenschap in de diaspora immer van fundamenteel belang geweest. De […]

Tevergeefs

17 april 2018 Redactie 7

Door Hans Knoop
Laat ik beginnen te onderstrepen dat ik kritiek op het beleid (niet op het bestaan!) van Israël legitiem vind. Niet iedere kritiek wordt ingegeven door antisemitisme. Als elke kritiek op Bibi antisemitisme was, dan zouden er in Israël miljoenen antisemieten wonen.
Evenmin ben ik van oordeel dat de berichtgeving over Israël a priori of […]

Stemadvies

8 maart 2018 Redactie 6

Foto: Claudia Kamergorodski
In de Angelsaksische perscultuur is het normaal dat een krant of weekblad voor verkiezingen zijn lezers laat weten achter welke partij de (hoofd)redactie zich schaart. In de Nederlandse media gaat dit wat minder openlijk, ondanks dat wij Nederlanders ons erop laten voorstaan rechtdoorzee te zijn. Toch is het niet zo moeilijk te raden […]

Gelul met bietjes

29 januari 2018 Redactie 1

Waar u ongetwijfeld al jaren diep niet van doordrongen bent is het feit dat ik advertentieruimte verkoop in een vijftiental bladen. Het leeuwendeel, zoals genoegzaam toch wel niet bekend zal zijn, bestaat uit christelijke tijdschriften. Ik heb dus de hele dag contact met christenmensen van diverse pluimage en richtingen. Ooit sloegen die richtingen malkander de […]

Tussen Ramallah en Loppersum

25 januari 2018 Bart Schut 12

We waren haar al bijna weer vergeten. Want waar Sigrid Kaag bij haar aantreden alles- behalve onomstreden was onder hen die Israël een warm hart toedragen, waren het de afgelopen weken toch vooral andere D66’ers die – in negatieve zin – van zich deden spreken.

Natuurlijk was daar leider Alexander ‘Penthouse’ Pechtold, die liet zien wat […]