Beste Lodewijk,

Op vijf juli zul je met jouw partij, de PvdA, de Britse Labourleider Jeremy Corbyn met alle honneurs ontvangen. Onderling contact tussen leiders van politieke partijen met een zelfde sociaal gedachtegoed is uiteraard logisch, maar zoals je ongetwijfeld weet is Corbyn niet onomstreden.

Hij juicht zijn terroristische ‘vrienden’ van Hamas en Hezbollah alle lof toe en er zijn tientallen voorbeelden van Corbyns neiging tot antisemitisme: hij vergeleek Israël met ISIS, hij was gecharmeerd van een muurschildering met antisemitische stereotypen en is Facebookvriendjes met allerlei Jodenhatende clubjes. Lokale en landelijke politici die tot zijn partij behoren laten zich regelmatig niet alleen antizionistisch maar ook antisemitisch uit zonder dat hij daartegen actie onderneemt. Tijdens demonstraties die Labour mede organiseert, worden spandoeken gedragen met ronduit antisemitische kretologie. Als Corbyn wordt gevraagd actie te ondernemen tegen de antisemitische tendensen in zijn achterban, reageert hij niet of halfslachtig.

Diverse Joodse leden van Labour hebben hem daar meermaals op aangesproken en er zijn er die uit protest zelfs uit de partij en het Engelse parlement zijn gestapt. Vooraanstaande Joodse organisaties in Groot-Brittannië uiten geregeld in niet bepaald omfloerste bewoordingen hun diepe zorgen, maar Corbyn speelt Oost-Indisch doof. Pogingen om nader tot elkaar te komen mislukken door de halsstarrigheid van de partijleider.

Corbyns laksheid ging zelfs zo ver dat de Israëlische zusterpartij, Avoda, alle banden met Labour verbrak. De voorbeelden zijn legio.

Naar de reden waarom Corbyn niet adequater optreedt blijft het gissen, maar één beweegreden zou kunnen zijn dat hij bang is dan een belangrijk deel van zijn electoraat kwijt te raken, namelijk groeperingen in de BDS-beweging en stemmers die zelf lijden aan antizionistische en antisemitische onderbuikgevoelens. Daarom lijkt het zelfreinigend vermogen van Labour op dweilen met een washandje terwijl de kraan wagenwijd open staat.

Zelf heb je meegemaakt hoe partijgenoten die gedreven werden door zeer dubieuze en anti-sociaaldemocratische onderbuikgevoelens een partij kunnen vergiftigen. Je hebt destijds met Diederik Samsom schoon schip gemaakt door Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk uit de partij te zetten, terwijl jullie ongetwijfeld hebben geweten dat die actie jullie stemmen zou kosten. Ook ken ik je als een fervent strijder tegen Jodenhaat. Ik hoop dat je Corbyn naast een lesje anti-antisemitisme ook kunt meegeven dat een partij uiteindelijk alleen overleeft door zelfreinigend vermogen tegen dit soort rabiate invloeden en dat het hoog tijd is dat de Engelse politicus de bezem door abjecte tendensen in zijn partij haalt.

4 Reacties

  1. Vanzelfsprekend zijn de lezers van het NIW geïnteresseerd in het wereldgebeuren vooral wanneer er sprake is van antisemitisme. Het valt te overwegen om ook meer aandacht te besteden aan gebeurtenissen in eigen land zoals het plaatsen van Stolpersteine of Herdenkinksstenen in diverse gemeenten.

  2. Goede en mooie ‘open brief’ aan Asscher over een Brits politicus, maar in onze éígen NLse regering hebben we even zo kwalijke palestijnen vrienden, te weten D66 met terroristenliefje Sigrid Kaag die met miljoenen zo niet miljarden NLse belastingcenten de ‘palestijnse’ terroristen financieert. Een veel groter gevaar aangezien het om een regérende partij in ons éígen land gaat. Prima om een splinter in Britse ogen te constateren maar de balk in NLse ogen vraagt óók om aanpak.

  3. Hoewel ik het met de strekking van dit artikel eens ben,vind ik wel een uiting van wishfull thinking.
    Kijk maar eens ,hoe de pvda op haar website eenzijdig en vanuit de arabische propaganda-machine het middenoosten benadert.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.