BeDENKelijk

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kan er maar niet aan wennen dat Denk nu drie zetels in de Kamer heeft.

Van het trio Kuzu, Öztürk en Azarkan heeft de Joodse gemeenschap weinig te verwachten. Op Twitter en Facebook verzekeren diverse Denk-aanhangers (of zijn dat die beroemde Denk-trolaccounts waarover zoveel te doen is?) mij dat bij hen ‘verbinden’ het toverwoord is, maar de bewijzen liggen voor het oprapen: verbinden is niet de sterkste eigenschap van de partij.

Laten we de hand die Kuzu Netanyahu weigerde even buiten beschouwing laten en ons richten op de (non-)daden van de afgelopen tijd. Zo hielden de Denkers zich verdacht lang stil toen het in Rotterdam volledig uit de hand liep en bleek hoeveel Turkse Nederlanders meer met Erdogan op hebben dan met politiek Den Haag. Geen wonder dat velen op sociale media zich afvragen of Denk nu mag toetreden tot de Commissie Stiekem, waarin Nederlandse staatsgeheimen worden besproken. Gelukkig had de Kamer in december 2016 al een vooruitziende blik en beperkt Stiekem zich nu tot de vijf grootste partijen, waarbij twee andere, kleinere partijen kunnen worden uitgenodigd.

Hoewel Erdogan en Netanyahu de ergste vuurtjes lijken te hebben geblust, is het niet nodig lang te studeren om te zien dat de jaren van animositeit tussen beide partijen ook hier in Nederland doorwerken. Enige tijd geleden had ik de twijfelachtige eer om met de heer Azarkan in een radioprogramma te zitten. Laat ik het erop houden dat de lijn tussen geestdrift en fanatisme bij hem zeer dun is. Azarkan heeft ook de gewoonte de nodige andersdenkenden op sociale media meteen te blokkeren. Dat getuigt niet echt van een ‘verbindende’ grondhouding. Maar de drie Denkers in de Kamer zijn nog tot daaraantoe, er mag best op worden vertrouwd dat zij door hun collega’s in de gaten zullen worden gehouden. Ernstiger vind ik dat zij meer dan 200.000 medelanders vertegenwoordigen die klaarblijkelijk trots zijn op Erdogan in de Kamer. Met hun dubbele stemmogelijkheid is een groot deel van die achterban in april ook nog mede bepalend voor meer Erdogan in Turkije, en uit onderzoek blijkt dat veruit het merendeel van de in Nederland wonende Turken Erdogan-aanhanger is. One man, two votes dus. Is het niet tijd om daar iets aan te doen?

5 Reacties

  1. 2 van de 3 Denkkamerleden zagen al in de kamer. Oorspronkelijk bij de PVDA. Hadden ze toen andere standpunten? Ik denk het niet en toch zijn er nog genoeg Joden die op de PVDA hebben gestemt Toch maar eerst hand in eigen boezem stelen.

  2. als geboren nederlanders in het buitenland een tweede paspoort willen, moet (nederlandse wetgeving) het nederlandse worden ingeleverd. gelijke monniken, gelijke kappen zou ik zo zeggen: een paspoort is genoeg, net zoals een stoel genoeg is om op te kunnen zitten…..

  3. Het is nu heel belangrijk dat de dubbele nationaliteit wordt afgeschaft. Solidariteit en loyaliteit zijn een must als je in Nederland woont.

  4. Zeker bedenkelijk, maar niet verrassend. Bedenkelijk, want het is het prille begin van het einde van het Nederland waar iedereen burger is met gelijke rechten en waar iedereen zich Nederlander voelt ongezien zijn geloof of filosofie. Dit is het prille begin van een stammen-maatschappij waarin niet rechtvaardigheid, maar krachtmetingen tussen verschillende stammen zullen bepalen hoe het land bestuurd wordt. Het is niet verrassend, want dit is precies wat je kon en kunt verwachten van snel groeiende minderheden die vasthouden aan een ondemocratische en onverdraagzame cultuur en bovendien van buitenaf daarin gesterkt worden. Het afpakken van een buitenlands paspoort helpt hiertegen niet, het ontzeggen van kiesrecht en het recht om gekozen te worden aan mensen die er een vreemde nationaliteit op na houden zou het wel bemoeilijken.

  5. Ik vrees dat wij een regering hebben die zich totaal niet inzet voor zijn eigen bevolking, daarentegen eerder geneigd zijn de kant van de corrupte leiders te kiezen verwacht ik dat er weinig goeds uit zal voortvloeien. Als een minister het recht neemt zijn volk in het openbaar voor idioten uit te maken en ons als de verkeerde populatie te benoemen terwijl ze de grenzen open houden voor vreemde volkeren die zich haatgevoelens en geweld hebben eigengemaakt ten opzichte van de tegenovergestelde idealen die Europeanen en andere landen nastreven. Geeft dit dan eigenlijk al niet aan dat onze regering een stap te ver is gegaan!? Men bereikt het doel door ons te kleineren en financieel uit te kleden, met het negeren van terreur en verkrachtingen in onze eens zo veilige thuishaven! Hetgeen mede dankzij landgenoten en bondgenoten van de vorige generatie tot stand is gekomen. Ik schaam mij diep wat deze ouderen momenteel wordt aangedaan en god weet wat ons nog meer te wachten staat. Ik wens iedereen sterkte!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.