Ballen

J2GLMc7-Wat doet een redactie wanneer blijkt dat niet alleen moslims haatpredikers onze lands- grenzen binnenhalen, maar dat er ook binnen onze eigen kille mensen zijn die zo iemand uitnodigen?Het NIW vernam deze week dat de Israëlische rabbijn Mizrachi was uitgenodigd door Chanan Herz- berger en Ritchie Kremer. Wel tweehonderd mensen hadden de bijeenkomst in Maimonides bijgewoond. En er was geen onvertogen woord gevallen. Ja ja… 

Het werd nog erger toen we wat dieper gingen graven. Belangrijke leiders van onze gemeenschap weigerden categorisch afstand te nemen van de denkbeelden van deze haatprediker, die met zijn bij- gelovige en abjecte denkbeelden al eerder in Engeland is geweerd. Het was verbluðend te ervaren hoe per- sonen die normaal niet bang zijn voor een statement, onder wie Menachem Sebbag, zich ineens hulden in stilzwijgen of nietszeggende platitudes. Niemand wenste de vingers te branden; het ‘geen commentaar’ was niet van de lucht.

Kijk, als Joden in Nederland (terecht) een grote mond hebben over bezoekjes van haatimams als Al-Haddad, dan horen wij zeker ook een zelfreinigend vermogen te hebben wanneer het aankomt op spreek- beurten van rabbijnen die qua gedachtegoed en bijge- loof verdomd dicht tegen dit soort imams aanschur- ken. Zie voor een greepje uit zijn uitspraken het artikel op pagina 8. Maar Al-Haddad had ten minste nog de ballen om zich in De Balie kritisch te laten ondervra- gen. En dat is wellicht nog het meest verbijsterend: geen van de aanwezigen in Maimonides, tweehon- derd man sterk, had het lef gehad om deze rabbijn ter verantwoording te roepen voor de rabiate uitspraken die iedereen op internet had kunnen vinden.

Van dit soort charlatans zouden wij collectief af- stand moeten nemen, desnoods door een rechtstreek- se verbale confrontatie. En de aanwezigen hadden zichzelf zeker niet mogen laten gebruiken als klapvee. Zelfs na afloop durfden maar weinig personen met gezag antwoord op onze vragen te geven of stelling te nemen. Was dat omdat de rabbijn was uitgenodigd door ‘vooraanstaande’ leden van de NIHS? De angst was namelijk veelal door de telefoon te ruiken.

Maar het grootste verwijt geldt natuurlijk de he- ren Kremer en Herzberger. Als je de ballen hebt om zo’n malloot uit te nodigen, heb dan ten minste ook de ballen om die beslissing en ’s mans standpunten te verdedigen, in plaats van jezelf achter elkaars rug te verschuilen. Daar is een woord voor: laf.

4 Reacties

 1. Harry Melkman
  aug 21 2015
  In tegenstelling tot Esther Voet en Anita Rost was ik er wel bij gedurende een shiur.
  Indien Esther zich zo sterk voelde in haar grieven, waarom stelde ze hem de prangende vragen waarmee ze zit niet tijdens een van deze shiuriem. Hij stond volledig open voor weerlegging. Het is laf dat ze daar geen gebruik van heeft gemaakt en getuigt van riool journalistiek.
  De kern van zijn betoog komt hierop neer dat de Thora geen vrijblijvend boek is zoals het drie religie theorama ons wil doen geloven.
  beantwoorden
  Mike
  aug 22 2015
  Dat de man zich negatief uitlaat over vrouwen die hun laatste momenten beleven in angst is zo walgelijk dat ik deze man verder geen aandacht wil geven.
  beantwoorden
  Harry Melkman
  aug 23 2015
  Volgens mij wil je een wit voetje halen.
  Waarom was ze er niet en heeft hem rechtstreeks geconfronteerd of althans geïnterviewd. Laaghartige journalistiek.
  Ik daag haar uit een rechtstreekse discussie met hem aan te gaan en zich niet verschuilen achter een drie religie rabbijn of een rabbijn die misstanden op zijn school in het openbaar afdekt.

 2. http://religionresearch.org/act/tag/nida-rotterdam/

  Ken je deze Utube al. Ik heb dat een expert op het gebied van Islam terrorisme laten zien, zijn reactie is dat ze verder is geradicaliseerd.
  Het filmpje is een belediging voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs afgelopen januari 2015.

  Waar ik mee zeggen wil dat Esher Voet zelf in het geheel geen ballen heeft. Ik had de UvA klem vorig jaar en zij heeft er voor gezorgd deze “Dr.” zich alsnog kan ontplooien inzake BDS. En waarom was ? De Hamas adepte Anne de Jong wordt zeer geprezen door Dr. Jan Pronk.

 3. Een haat iman is iemand die de dood en vervolging van bijv. Christenen en of Joden vraagt.
  Deze man verkondigd welliswaar standpunten die wij niet huldigen maar spuit daarbij geen haat vraagt geen vervolging.

  Waarom dan deze vergelijking.

 4. Het is niet de taak van een journalist aktie te ondernemen maar om die te beschrijven. Het zal leuk worden als Estjer de rotzooi van Joods Nederland moet opruimen, ga toch weg me dat laffe gebazel, Melkman! Geen plaats voor haatpredikers. Hitler kon ook zo mooi over honden vertellen en zich een weekend gedragen!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.