De kosjere hamvraag: jodenhaas

6 februari 2017 Jigal Krant 2

Het zijn verwarrende tijden. Waar de vrije wereld gestaag in handen valt van vuilgebekte leiders, wordt het electoraat steeds verder de mond gesnoerd.
Afgelopen jaar probeerde de overheid het woord allochtoon te schrappen. Die poging bleek natuurlijk ijdel, want taal laat niet zich van hogerhand muilkorven, maar de volkswoede was er niet minder om. De autochtoon […]

1 2 3 9