Apostel van Jodenhaat

David Sorensen, wiens boeken in gerenommeerde boekhandels te koop zijn, noemt zichzelf apostel, profeet en verkondiger van Gods woord en heeft tienduizenden volgers op Facebook. Daarnaast schrijft hij graag berichten doorspekt van Jodenhaat.

Wanneer een auteur een disclaimer bij zijn stuk plaatst dat zijn tekst níet antisemitisch zou zijn, weet je wel hoe laat het is. David Sorensen, de Vlaams-christelijke prediker die zichzelf tot doel stelt heel Nederland ‘te verheerlijken met de wijsheid van Jezus’, heeft die disclaimer hard nodig. Op zijn website www. ontdekgod.nl publiceerde Sorensen een ruim zevenduizend woorden lang essay over Israël en Joden waarvan je nekharen overeind gaan staan.

Dat internet vol staat met antisemitische uitlatingen is niets nieuws. Beroepsantisemiet Jeroen de Kreek schreef websites vol hatelijke berichten over Joden en werd daar door de rechter voor beloond met een ontoerekeningsvatbaarheidsverklaring, waardoor hij rustig door mocht schrijven. De Kreeks websites zijn abject, maar hij heeft slechts een handvol aanhangers. Sorensen daarentegen beheert meerdere Nederlands- en Engelstalige Facebookpagina’s met in totaal bijna dertigduizend volgers en ‘likers’. Vanuit die pagina’s verwijst hij door naar zijn website met het eerder genoemde essay en grijpt de man, die zichzelf omschrijft als profeet en apostel, dagelijks de gelegenheid aan zich negatief uit te laten over Joden of Israël. Naast zijn bereik op internet schrijft hij boeken, die worden verkocht door onder andere internetgigant bol.com en boekhandel Bruna.

Vervangingstheologie
In zijn essay komt een scala aan antisemitische mythes voorbij. Zo blijkt Sorensen aanhanger van de zogeheten vervangingstheologie. Door de weigering van de Joden om Jezus als messias te erkennen zouden zij de status van uitverkoren volk hebben verloren. “De gelovigen die Christus toebehoren zijn de echte nakomelingen van Abraham.” Sorensen doet er nog een schepje bovenop door te stellen dat het Joodse volk niet meer zou bestaan. Er zouden alleen nog mensen zijn die zich ‘als Jood beschouwen’. Later haalt Sorensen de Khazaren-mythe aan, waarbij hij schrijft dat de huidige Joden die in Israël wonen eigenlijk Turken zijn. Hoe dat dan zit met christenen die hij beschouwt als de ‘echte nakomelingen van Abraham’ wordt niet duidelijk. Ook neemt Sorensen de zeer omstreden YouTube-documentaire Marching to Zion mee in zijn betoog. De ‘documentaire’ is geliefd onder aanhangers van de vervangingstheologie en omstreden omdat de rabbijnen die eraan meewerkten onder valse voorwendselen werden geïnterviewd. Sorensen verantwoordt veel van zijn antisemitische conclusies met, volgens hem, uitspraken van ‘Jezus Christus’ zelf. Een van die conclusies is dat Joden de ‘kinderen van de duivel’ zijn.

‘Nuchter feit’
Dat Sorensen volledig achter zijn uitspraken staat wordt duidelijk wanneer het NIW hem benadert met vragen over zijn website. Onze vragen en zijn beantwoording verspreidt Sorensen nog dezelfde dag via zijn sociale mediakanalen. Dat de ‘profeet’ ervan overtuigd is dat hij geen antisemitisch gedachtengoed verspreidt ligt voor de hand. “Natuurlijk is dat geen antisemitisme,” zegt hij over zijn uitspraak dat Joden zichzelf als ‘superieur’ zouden zien boven de rest van de mensheid. Volgens Sorensen gaat het namelijk om een ‘nuchter feit’. Op de vraag van het NIW of hij van mening is dat het dus geen Joden waren die tijdens de Holocaust zijn vermoord, geeft hij – ondanks een lange verhandeling – geen antwoord. Ook komt Sorensen met de stelling dat de Joodse inwoners van het moderne Israël geen genetische verbondenheid hebben met de oorspronkelijke Semieten. En volgens hem hebben de Palestijnen die wel. “De onderdrukking van het Palestijnse volk is het ware antisemitisme.” Volgens Sorensen kunnen de Joden de ‘liefde van God’ wel ontvangen, omdat deze niet zou letten op ‘kromme neuzen of keppeltjes’. Die karikatuur maakt Sorensen uiteraard ‘niet vanuit antisemitische beweegredenen’.

De verdorven staat
Zoals veel anderen poogt Sorensen ‘antizionisme’ als dekmantel te gebruiken voor zijn uitspraken. Sorensen is dan ook uitgesproken anti-Israël, nog meer dan dat hij tegen het Joodse volk is. Volgens de ‘profeet’ is het huidige Israël niet het Israël uit de Bijbel, dat Israël zou zich bij God bevinden. De huidige staat is volgens Sorensen namelijk ‘opgericht door atheïsten en vrijmetselaars, die mensen vermoorden om hun goddeloze staat op te richten’. Sorensen publiceerde desondanks een lijst op zijn Facebook-kanalen om aan te geven hoe verdorven de staat Israël zou zijn. Met veertien punten geeft hij aan hoe ver Israël af zou staan van ‘Jezus, het heilige koninkrijk’. Israël zou volgens Sorensen hét land van oorlog, haat en tweedracht zijn en mensen afslachten om ‘Gods belofte in vervulling te laten gaan.’

Daarbij zou Tel Aviv een ‘internationaal centrum van perversie’ zijn. Dat Israël wereldwijd zou worden beschouwd als voorloper op het gebied van seksuele vrijheid zou dan ook alleen maar slecht zijn. Maar daar stopt de ‘perversie’ volgens Sorensen niet. Israël noemt hij ook een ‘veilige haven voor pedofielen’. Hij haalt een therapeut aan die op de Egyptische staatstelevisie verklaarde dat ‘Joden de meest seksueel perverse bevolkingsgroep op aarde zijn.’ Ook zou Israël een van de ‘minst christelijke landen op aarde’ zijn.

Demonisch
Op zijn website stelt Sorensen dat Israël is opgericht door ‘hooggeplaatste vrijmetselaars met als hoofdrolspeler de Rothschilds’. En de vrijmetselarij is volgens Sorensen onlosmakelijk verbonden met ‘de essentie van satanisme’. Ook is de davidster volgens hem een eeuwenoud satanisch symbool. “De geschiedenis toont dat uitvoerig aan. Deze ster wordt gebruikt in veel satanische rituelen en werd in de bijbel zelfs verboden door God! Juíst omdat het een demonisch symbool was. Een kort onderzoek op internet geeft meteen duizenden bronnen aan die dat overvloedig aantonen.” Dat de ster van oudsher gebruikt werd om synagogen en zelfs moskeeën te versieren, laat de ‘apostel’ liever achterwege.

De staat Israël heeft volgens Sorensen geen bestaansrecht. Dat illustreert hij met een smakeloze nazivergelijking. “Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, denkend dat zij het hogere ras waren en Nederlanders minderwaardig, en zij vermoordden je kinderen, sloten je familie op en jij moest vluchten naar het buitenland. Je verloor alles wat je dierbaar was en werd als een opgejaagd dier verjaagd van je land, huis, geliefden. Zou jij dan vinden dat Duitsland het recht had Nederland in te palmen? Dat is exact wat er gebeurd is in Israël.”

Christenen voor Israël
Over christenen die wél achter Israël staan is Sorensen niet te spreken. Sommige zouden ‘eenvoudigweg onwetend zijn en de bijbel verkeerd begrijpen’. Volgens Sorensen zijn ze het slachtoff er van ‘zionistische propaganda’, die heeft de ‘Bijbelse focus op Jezus Christus verwijderd en heeft christenen wijsgemaakt dat alles om de politieke staat draait, los van Jezus Christus’. Daarbij kan hij het niet laten nog een naziparallel te trekken. Christenen voor Israël zouden andere christenen ‘dwingen’ om mee te doen aan het zionisme. “Dat is hetzelfde als het nazisme van weleer. Of je doet mee of je wordt vervolgd.”

Sorensens gedachtegoed vertoont veel parallellen met dat van het echtpaar Goeree. In 1986 werden Lucas en Jenny Goeree veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Het echtpaar bepleitte in het eigen tijdschrift Evan dat de Joden de Shoa aan zichzelf hadden te wijten, omdat zij Jezus niet als messias erkenden. De Hoge Raad stelde toen dat hun geloof geen vrijbrief was om anderen te beledigen.

39 Reacties

 1. Helaas kunnen we concluderen dat meneer David Sorensen, een niet naar behoren werkende ‘bovenkamer’ bezit. Zijn uitlatingen vertellen ons meer waarheid over hemzelf dan over onze Joodse medemensen.

 2. Ik strijd al jaren tegen deze man door steeds opnieuw hem duidelijk te maken als er weer iets gedeeld wordt door lieden die dat nodig vinden, dat hij op een vreselijke dwaalweg loopt. Het is van kwaad tot erger gegaan en er zijn nog steeds mensen die het delen. Helaas , gelukkig zou ik haast zeggen is hij nu overduidelijk in zijn uitlatingen en ik hoop dat iedereen wakker schrikt. Dit is duivels en niet anders.

  • Gelukkig ben ik er ook achter gekomen dat deze man een Dwaalleraar is en heb hem ook meteen verwijderd in mijn bestand, triest dat velen in hem geloven

  • Ach Simone, is David Sörensen erger dat een schrijver die de woorden van Paulus verdraait en schrijft: “Zijn niet allen Israël die Israël heten”? Stond in een blad dat door vele christenen wordt gelezen.

 3. Er zijn meer predikanten zoals Johan van den Berg die er zo over denken . Meer dan verwerpelijk !

  • Onze God en Heer, moge Zijn wraak zoet zijn over alle valse lieden die de Heilige Naam des heren misbruiken. Deze David wil van geen Waarheid horen, waarschijnlijk is hij verblind vanuit Godswege vanwege ongehoorzaamheid en aanhoudende zonde, of toch wetende zeer slecht. Satan maakt overuren deze laatste dagen, zoekende wie hij verslinden kan in zijn strik van valse evangelie. God zij dank zijn er christenen die de Waarheid liefhebben en de leugens bestrijden terwille van de ziele redding van de mens die oprecht zoekt naar de Heer jezus. God’s zegen allemaal, blijf strijden voor het ware geloof, want een vals evangelie brengt valse bekeerlingen voort. Ik kan een ieder de website van Marc Verhoeven aanbevelen, in de zoekmachine kunt u vinden welk onderwerp u zoekt.

   • Nikki, moet God ook wraak nemen op die mensen, die Zijn “merkteken”, de Shabbath, verontachtzamen? Je zegt dat David waarschijnlijk is verblind vanuit Godswege. Als dat zo is dan kan hij er toch niets aan doen dat hij zo spreekt?

 4. Dit is een valse aantijging Peter. Johan van den Berg is zeer kritisch op de politiek van Netanyahu en vindt dat de kerk daar stelling tegen moet nemen, maar om hem gelijk te stellen aan David Sorensen gaat echt te ver!

  • Willem,

   Kritiek op staat Israël is niet verboden en zelfs gezond . Net als dat , indien terecht, gezond is voor ieder land.

   Bij Van den Berg is er meer aan de hand. Israël racistisch noemen en een apartheidsstaat is een andere categorie. Tevens is zijn Israëlvisie , vanuit zijn interpretatie van de bijbel, 1 die erg dicht bij de vervangingsleer ligt.

   Nee, was het maar alleen “gezonde” kritiek op Israël. Zijn Israël kritiek is helaas ontdaan van ieder realisme rondom het wijd verbreide vreselijke antisemitische gedachtengoed dat leeft onder veel Arabische inwoners.

  • Overigens klopt jouw opmerking niet dat hij kritisch is op Netanyahu. De stichting van de staat Israël en de resoluties die hier ten grondslag aan liggen verwerpt hij al.

  • Nee, Sorensen is een zgn Preterist, die geloven dat alle Bijbelse profetie die gaat over eindtijd of wederkomst al rond het jaar 70 is vervuld. Als dat zo is, dan is er ook geen bijzondere positie voor israel meer omdat alles toch al 2000 jaar geleden is gebeurd. Dan leven we al in het Vrederijk. Er zijn er steeds meer die er zo over denken, hoe eenvoudig het ook te weerleggen is.

 5. Ik “volg” mr. Sorensen op fb alleen om te weten welke dwaalgedachte hij weer op fb plaatst, en dat te weerleggen.
  Het erge is dat hij met (zijn “waarheid”=leugen) vele christenen weet te manipuleren.

  Maar hij zal het zelf moeten verantwoorden. Misschien (hopelijk) komt hij ooit tot inkeer.

 6. In Thorah en Tweede Testament worden soms keiharde uitspaken gedaan [Deuteronomium 28 en Leviticus 26] over het Joodse Volk en volgelingen van Jeshua.

  Zie wat Mozes en de Profeten en Jeshua/Apostelen daarover schreven. Christenen blijken geen haar beter dan Joden. Psalm 14. Romeinen 3 en 9-11.

  Antisemitisme? De geschiedenis herhaalt zich nu weer met David Sorensen die antisemieten naspreekt waar 2000 jaar kerkgeschiedenis vol mee staat. Antisemieten komen veelal uit het christendom: roomse/protestantse godsdiensten.

  Celsus, Marcion, Chrysostomus, Hiëronymus, Constantijn de Grote met zijn anti-joodse en zondagswetten. Athanasius, Ambrosius, leraar van Augustinus. Erasmus, Maarten Luther, Johannes Calvijn.

  Verder: Alle Pausen v/h West en Oost Romeinse Rijk! De roomse Jodenhaat eindigde pas met Paus Johannes XXIII in 1962, de eerste Paus die Joden smeekte om vergeving voor de misdaden van zijn roomse kerk. Details boek van Peter de Rosa: Stadhouders van Christus. Blz 7-13. Paus Paulus VI beëindigde de Index verboden boeken pas in 1967.

  Details? 1…Karlheinz Deschner, De Kerk en haar kruis…geschiedenis van de seksualiteit in het Christendom.

  2…Prof. Dr. Hans Jansen…Christelijke oorsprong van racistische Jodenhaat.

  3…De Joodse schrijver Werner Keller: Zij [de Joden] werden verstrooit onder alle volken.

  Door mijn studie in Jeruzalem waar ik de Bijbel, ook het Tweede Testament door Joodse ogen leerde lezen zorgde er voor dat ik het besluit nam om samen met mijn vrouw de kerkdeur dicht te knallen. De Joodse Jeshua voelt zich in die kerken beslist niet thuis! Openbaring 2-3.

 7. Moeten wij ons nu echt druk maken over weer zo’n nep-messias, die twee jaar nadat hij ophoudt met herrie maken weer vergeten zal zijn ? We kunnen ons beter druk maken over demografische feiten, die door velen onopgemerkt of ontkend onomkeerbare historische veranderingen teweeg brengen. Die zullen ons leven écht beïnvloeden.

  • Waarom zouden wij nou eigenlijk nog aandacht besteden aan dit soort geleuter ?
   Jodenhaat is er, zolang er Joden over de aarde hobbelen.
   Wij kunnen wel aan de gang blijven !!!!
   Geef zo’n idioot toch geen aandacht !!!!

   • 1). Wel aandacht aan besteden! Niet onder het tapijt vegen!
    2). “Jodenhaat is er, zolang er Joden over de aarde hobbelen.” Vreemde terminologie…?!
    3). Wel aan de gang blijven! Zie onder 1.
    4). Geef zo’n idioot wel aandacht! Die onder 1.

 8. Wij hebben consentratiekamp Auschwitz bezocht.Je moet doof en verblind zijn om dit te ontkennen. Meneer Sorensen is zo totaal de weg kwijt, hij moet eens van zijn gat afkomen en ook een bezoekje brengen.

 9. Apostelen bestaan niet meer, ondanks het feit, dat diverse mensen zich in hun hoogmoed zo noemen. Ze worden niet herkend en daarmee ook niet erkend als zodanig. Valse profeten lopen er vandaag de dag in massa’s rond en de heer Sorensen is er een van. De man is gestoord en/of bezeten. Het is niet te hopen dat hij nog meer volgelingen krijgt.

 10. Zelf volg ik DS al jaren, maar niet omdat ik het met hem eens zou zijn. Geenszins. Hij raakt steeds meer het spoor bijster. Als ik de kans krijg, probeer ik een tegengeluid te laten horen in de hoop dat dat mensen tot nadenken zal zetten. Ook stuur ik hem mails om eea uit te leggen vanuit Gods Woord, dit alles tot nu toe tevergeefs. Belangrijk is, denk ik, dat we voor deze man blijven bidden, dat hij zich zal verootmoedigen voor de Ene, dat de bedekking wordt weggenomen en hij gaat zien dat Jezus niet ‘verkrijgbaar is’ zonder zijn broeders (Israël).

 11. Op zo,n moment schaam ik me er bijna voor om christen te zijn, David is zwaar ontspoord beweerd zijn boodschap rechtstreeks van Jezus te krijgen, een grote misleider niet te begrijpen dat de man volgelingen heeft.

 12. ja het moet de kop in gedrukt worden die gasten. Iseal ende joodse staat is Gods oog appel en klaar uit

 13. ik weet al ongeveer 30 jaar dat Sorensen door boze geesten geleid word en heb mensen hiervoor gewaarschuwd. Bid dat de man door iedereen doorzien wordt en afgevoerd wordt op één of andere manier. Hij mag zich ook bekeren, maar ik vrees dat het daarvoor te laat is. Maar ja, wie ben ik?

 14. Ik verlang naar de dag dat men het joodse volk zal zien zoals God de scheper van hemel en aarde zijn volk ziet !

 15. Het moet alle Israëlieten 2018 in het M-O en wereldwijd, die nu nog iedere dag geconfronteerd worden met Jodenhaat in woord of geschrift, toch als muziek in de oren klinken wanneer alle antisemieten en booswichten op een dag door de Eeuwige bepaald moeten erkennen dat het Heil uit de Joden is. Psalm 58, Jesaja 60 en Johannes 4:22.

  Een paar strofen uit Jesaja 60:14…De zonen uwer verdrukkers zullen deemoedig tot u komen, aan Uw Voeten zullen al uw versmaders zich Neerwerpen en zij zullen u noemen: [JERUZALEM] De Stad des Heren, het Sion van de ​Heilige​ Israëls. 15Terwijl gij eertijds verlaten waart en Gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal IK u stellen tot een Eeuwige Praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht. 16En gij zult de melk der volken zuigen, ja koninklijke borsten zuigen, en gij zult weten, dat IK, de Here, uw Redder ben en uw Verlosser, de Machtige ​Jakobs!!! ”

  David Sorensen weet dan niet waar hij kruipen moet!

  EIND GOED AL GOED. Zie ook Ezechiël 37…God is Auschwitz, Treblinka, Inquisitie, Sharia, niet vergeten. Alle vermoordde Joden zullen als een machtig leger opstaan en zegevieren! Zie ook Openbaringen 6 en 19.

  • Bas, zou God de “duistere” middeleeuwen vergeten? Waarschijnlijk weet u wel hoeveel “gelovigen” omgebracht zijn door Keizers/opvolger systeem dat nu als “christelijk” wordt bestempeld? En onder de gelovigen waren ook vele joden.Aan deze feiten wordt nooit aandacht besteedt. Waarom niet?

 16. Het dringt niet bij u door dat uw Bijbelbabbels niet bij iedereen aanslaan.
  U daagt mij uit tot een tegengeluid, maar daar heb ik vanaf nu genoeg van.
  Ik wens u sterkte !!!

 17. Beste Louisa…Dank voor uw duidelijke reactie!

  Leuk woord Bijbelbabbels!!!

  Beste Redactie NIW: Misschien een goeie kop voor een nieuwe Rubriek in het NIW?

  Koning David had maar liefst 176 verzen nodig in Psalm 119 om te vertellen wat Gods Torah [Bijbelbabbels]voor hem betekenden.

  Shalom. Bas Fortuin.

 18. Volgens me Sirensen heeft dit tekst uit Genesis nooit gelezen of begrijpen. Genesis 27: 29
  Ik snap het niet hoe de christenen kunnen tegen Israel spreken!!
  Voor me de Antisemitisme of Jodenhaat is de discriminatie en racistische behandeling van Joden op basis van hun etniciteit of religie. Joden hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met vijandigheid en haat!!!

 19. lang heb ik gedacht dat je mensen met zulke opvattingen een podium geeft door met ze in debat te gaan na het volgen van Talib Kweli Greene op twitter (die dagelijks in gesprek gaat met neo nazi’s lees racisten die hem aanvallen ) en het lezen van jullie artikel ben ik tot de conclusie gekomen dat het beter is om in gesprek te gaan met zulke mensen dan ze dood te zwijgen hoewel ik er nog huiverig voor ben lijkt het effect te hebben

 20. Ik ga ALTIJD en OVERAL in gesprek met mensen die anders doen of denken dan ikzelf. Niet om hen een lesje te lezen, maar om te ontdekken (als dat kan) welke basis er onder hun handelen of uitspraken ligt. Te vaak is dat helaas geen basis of één die makkelijk onderuit te halen is. Hoewel ik niet zelden moe van mezelf word, vind ik dat toch goed en belangrijk om te doen. Juist omdat vandaag “het gesprek”/het debat” steeds krampachtiger wordt gemeden uit angst dat iemand iets “verkeerds”zegt: zelfcensuur! In de grachtengordel is het verboden om te zeggen dat je langzamerhand wel erg veel mensen tegenkomt die de taal van jouw geboorteland niet spreken; bij de lokale motorclub kun je je Davidsster beter onder je blousje doen en niet te fel reageren als ze het hebben over mensen met een andere dan kaasbleke huidskleur: zelfcensuur regeert. Bàh!Niet voor mij!

 21. David is goed begonnen, ik vond hem een gave gast, maar beetje bij beetje is hij anders gaan doen, en kon ik hem niet meer volgen…… en dacht wel eens David wat is er met jou aan de hand…… Het is goed om zijn leer te verwerpen, maar niet hem als persoon. Gebed is beter.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.