Antisemitisme verdeelt linkse partijen

De Partij van de Arbeid gaat serieus werk maken van de bestrijding van antisemitisme en steunt de definitie van de International Holocaust Remembrance Alliance. GroenLinks gaat precies de andere kant op.Opeens stond het er, op de partijwebsite: “In de afgelopen periode heeft de PvdA indringende gesprekken gevoerd met Joodse Nederlanders. De PvdA heeft besloten de IHRA-definitie te onderschrijven.” Waar zovelen op hadden gehoopt, maar wat na het ‘nee’ van de sociaaldemocraten op een motie tot het ondersteunen van diezelfde definitie een paar maanden geleden, slechts weinigen nog hadden verwacht, gebeurde: de Partij van de Arbeid is om.

Zonder voorbehoud. Op de website wordt de hele definitie overgenomen en nergens is te lezen dat de voorbeelden van antisemitisme die de IHRA zelf noemt worden afgewezen. Alleen helemaal op het einde staat: “Het kan in geen geval gezien worden als een politiek instrument om de vrijheid van meningsuiting in te perken. (…) Voor de PvdA spreekt het vanzelf dat iedereen vrij is en blijft om kritiek te uiten op de politiek van elke staat. Ook op de politiek van de staat Israël.” Dat komt mooi uit, want de ‘werkdefinitie’ van de International Holocaust Remembrance Alliance stelt nergens dat kritiek op Israël antisemitisch zou zijn. Toch werd dat lange tijd als reden opgegeven om de IHRA-definitie af te wijzen.

Wat er is sinds de motie van SGP’er Van der Staaij op 27 november 2018, aangenomen door de Tweede Kamer ondanks verzet van alle partijen links van het CDA – dus ook van de PvdA, veranderd? Lilianne Ploumen, vicevoorzitter van de sociaaldemocratische Tweede Kamerfractie, legt dit uit in exact dezelfde bewoordingen als op de website: ‘de indringende gesprekken met Joodse Nederlanders’ die zijn gevoerd. Om daaraan toe te voegen: “Over toenemend antisemitisme en de onveiligheid daardoor in hun levens. En over het belang dat zij hechten aan het onderschrijven van de IHRA-werkdefinitie. Op basis daarvan hebben wij deze maand besloten dat ook te doen.”

‘Goede voorbeeld’
Betekent dit dat de PvdA een nieuwe motie met ruwweg dezelfde strekking als die van Van der Staaij in november, zou steunen? Ploumen toont zich consequent en beaamt dit, met een nuancering: “Uiteraard kijken wij wel altijd naar een exacte motietekst, waarin ook andere overwegingen en constateringen een rol kunnen spelen.” De nummer twee van de PvdA in de Tweede Kamer wil niet zo ver gaan dat zij bij andere progressieve fracties – D66, GroenLinks, SP – of bij socialistische zusterpartijen in het buitenland gaat lobbyen voor de IHRA-antisemitismedefinitie: “Het staat hen natuurlijk vrij ons goede voorbeeld te volgen. Desgevraagd leggen wij graag uit waarom wij nu tot een andere beslissing zijn gekomen dan eerder.”

Ook wijst Ploumen op het niet-bindende karakter van de definitie, waardoor deze niet direct in het strafrecht gebruikt zal worden (al gebeurt dit wel in onder andere Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk) en de omslag van de sociaaldemocraten toch vooral van symbolische aard lijkt. Maar symboliek is in deze tijden van explosief groeiend antisemitisme wel degelijk van belang. Dat lijkt ook het standpunt van partijleider Lodewijk Asscher te zijn, van wie insiders het NIW melden dat met name hij zich voor deze koerswijziging heeft ingezet. Het wachten is nu op een Kamermotie waardoor de sociaaldemocraten ook formeel hun steun aan de IHRA-antisemitismedefinitie kunnen uitspreken.

GroenLinks: geen enkele nuance
Waar de PvdA werk maakt van de bestrijding van antisemitisme, beweegt GroenLinks zich juist in de omgekeerde richting. Dat bleek op het congres van de partij, zaterdag 16 februari in de IJsselhallen in Zwolle. De GroenLinks-leden namen een motie aan waarin de partij zich achter de antisemitische bds-beweging (boycot, desinvestering en sancties tegen – alleen – Israël) schaart. De motie bepaalt dat bds ‘een geoorloofd middel is om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor rechtvaardigheid’. Nodeloos te zeggen dat er binnen GroenLinks geen enkele nuance bestaat bij dat begrip ‘rechtvaardigheid’. Blijkbaar vallen de onderdrukking van de bevolking in Gaza door Hamas, de mensenrechtenschendingen door de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever en de al meer dan tien jaar durende afwezigheid van democratische verkiezingen in alle Palestijnse gebieden binnen de GroenLinkse opvatting van rechtvaardigheid, want daarover wordt in zowel de tekst van de motie als de bijgevoegde toelichting in alle talen gezwegen.

Het platform had Hannie Schafts naam vervangen door die van de Palestijnse activiste Ahed Tamimi

Judith Sargentini

Sterker nog, de door de GroenLinks-Kamerfractie omarmde bds-motie is de enige op het gebied van buitenlandse politiek die op het congres werd aangenomen. Of zelfs maar ingediend! Wat betekent dat de partijleden het lot van de Oeigoeren in China, de Rohingya in Birma, de Koerden in Syrië, Turkije en Irak, of de drie miljoen vluchtelingen uit Venezuela minder aan het hart gaat dan het zich al zeventig jaar voortslepende Israëlisch-Palestijnse conflict.

Sargentini en Orbán
Die obsessie voor Israël vertaalt zich ook in het GroenLinks-programma voor de Europese verkiezingen op 23 mei. Van de 35 voorgestelde amendementen behandelen er zes beleid buiten Nederland en de EU: een over Syrië, een over Rusland en vier over het Israëlisch-Palestijnse conflict, ‘IsraPal’ in het partij-jargon. De twee die niet over Israël gaan, worden door de partijleiding afgeraden, de vier over ‘IsraPal’ – geen in het voordeel van de Joodse staat – worden aangeraden. Zo wil GroenLinks dat de EU ‘Palestina als staat erkent’ en dat alle Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem worden ontruimd. Over wat er met de 600.000 Israëlische burgers in die nederzettingen moet gebeuren, zwijgt de partij. Bij GroenLinks is geen immigrant ‘illegaal’, die term is exclusief voorbehouden aan de Joden op de Westbank – ook al zijn zij er geboren en getogen. Voor hen geen pardon, niet generaal en zelfs geen kinderpardon.

Opvallend is wie de bds-motie op partijcongres indiende en wie haar naar buiten bracht. Indiener was oud-politicus Karel van Broekhoven, wiens fel antizionistische actiegroep ‘Breed Platform Palestina’ vorig jaar negatief in het nieuws kwam toen deze een sticker plakte over het straatnaambord van verzetsheldin Hannie Schaft in Haarlem. Het platform had Schafts naam vervangen door die van de Palestijnse activiste Ahed Tamimi.

De boodschapper was Europarlementslid Judith Sargentini, die het nieuws over de motie triomfantelijk verspreidde op sociale media. Sargentini’s belangrijkste wapenfeit is haar campagne tegen de Hongaarse rechts-populistische premier Viktor Orbán. In een rapport over de premier beschuldigde Sargentini Orbán onder meer van antisemitisme in het licht van een posteractie tegen de Joods-Hongaarse miljardair George Soros. Dat juist zij zo’n aanhanger is van de volgens zo velen antisemitische bds-beweging doet op zijn minst twijfelen aan haar oprechtheid bij de bestrijding van Orbáns veronderstelde Jodenhaat.

Insiders melden dat met name Lodewijk Asscher zich voor deze koerswijzing heeft ingezet

Tot slot een paar retorische pareltjes uit de motie: de ‘gewelddadige Israëlische onderdrukking’, het ‘geweldloze Palestijnse verzet’, de ‘krachtige lobby’ tegen bds (het woord ‘Joodse’ wordt angstvallig vermeden), het ‘onterecht in verband brengen van bds met antisemitisme’, de ‘bezetting van Gaza’ (de GroenLinksers zijn blijkbaar niet op de hoogte van de eenzijdige Israëlische terugtrekking uit dit gebied in 2005) en het ‘onevenredige gebruik van geweld en intimidatie’ door de Joodse staat. En als ultiem gotspe klaagt de GroenLinks Kamerfractie erover dat bij een – denkbeeldig – bds-verbod ‘Israël als enige land ter wereld uitgezonderd zou worden’ van boycots. Alsof GroenLinks niet zelf voortdurend een uitzondering maakt voor de Joodse staat – zij het in negatief opzicht, met een obsessieve en wereldwijd haast exclusieve afkeer van dit land.

Wat ons terugbrengt bij de ‘werkdefinitie’ van antisemitisme. Als voorbeeld van Jodenhaat noemt de IHRA ‘het gebruik van dubbele standaarden door van [Israël] gedrag te verlangen dat niet wordt verwacht of geëist van enige ander democratisch land’. Het mag duidelijk zijn dat dit precies is wat de partij keer op keer doet. Het is niet te verwachten dat GroenLinks op korte termijn staat te trappelen – om Lilianne Ploumens woorden te gebruiken – het goede PvdA-voorbeeld te volgen.

5 Reacties

 1. Dank u voor dit artikel. Het gaat er bij de Ihra-definitie om om juist dit soort antisemitische tirades, waarbij men voor het gemak niet voor Jood, maar voor zionist wordt uitgemaakt aan de kaak te stellen. Des te vreemder is het dat bepaalde partijen dit niet inzien en in ‘the overdrive’ gaan waarbij ze het wagen te stellen dat de Ihra-definitie kritiek op Israël verdacht zou maken. Ik weet niet of u deze link accepteert naar de Franse krant ‘Le Monde’, maar deze krant stelt aan de hand van wat A. Finkielkraut van de week in Parijs overkomen is (waarbij hij tijdens een publiek optreden uitgescholden werd voor ‘vuile zionist’ of iets dergelijks) dat er een verglijdende schaal is van het gebruik van de term ‘Jood’ naar ‘zionist’ en dat deze verglijdende schaal in het gebruik van deze ‘termen’ (zo noem ik ze maar even’) wel degelijk antisemitisch van aard is. In dat licht bezien moet ook de geste van de Franse president worden bezien, die aankondigde voortaan de Ihra-definitie van het antisemitisme te gaan gebruiken. Dat bepaalde partijen in Nederland dit politiek volledig negeren en daarbij toch menen zich een opinie of mening t.o.v. het (politieke) probleem van Jodendom, zionisme en Israël te kunnen veroorloven is des te schrijnender. Om niet te zeggen des te schandelijker.

  https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/02/19/antisemitisme-aux-origines-du-glissement-de-vocabulaire-de-juif-a-sioniste_5425437_4355770.html

 2. De door mij ingediende motie die hier als antisemitisch wordt neergezet gaat eigenlijk over het verbod op op BDS in sommige landen. Het is natuurlijk een ernstige aanslag op de vrijheid van meningsuiting dat je niet meer zou mogen oproepen tot geweldloos verzet. En dit is des te ernstiger doordat dit spreekverbod alleen Israel betreft. De motie roept op deze censuur te beëindigen.
  Ook in Nederland proberen groepen, die de gruwelijkheden van de bezetting en de abjecte nederzettingpolitiek onder de mat proberen te schuiven, mensen monddood te maken. Onlangs nog probeerde men kritiek op Israel op de Dam te verbieden. Daarmee zou Israel het enige land ter wereld zijn geworden waartegen op de Dam niet geprotesteerd mag worden.
  Het overmatig gebruik van het etiket antisemitisme, dat ook in dit artikel weer aan de orde is, moet blijkbaar mensen afschrikken om hun stem tegen onrecht te verheffen. En het werkt ook wel, want hoe kun je je verdedigen tegen zo’n beschuldiging? Maar zou dit effect nou niet aan slijtage onderhevig zijn? Je kunt toch niet dag in dag uit iedereen die iets onaardigs zegt over een land dat ongewapende demonstranten doodschiet besmeuren met deze term zonder dat die zijn betekenis verliest?
  In dit artikel wordt heel GroenLinks van antisemitisme beschuldigd. NIW overspeelt daarmee zijn hand.

  • Antisemieten vinden altijd wel weer een argument waarom allèèn Joden beboycot zouden moeten worden. Dat is nu wel bekend en al te duidelijk, dat hoeft niet verder toegelicht.

 3. Ok.

  Wel jammer dat het isapal conflict het verkeerde conflict is en dat het Turkije had moeten zijn.

  Groenlinks, D66 en de PVDA zijn historisch gezien voor toetreding van Turkije en pro-palestijns, journalisten stemmen ook Groenlinks D66 en PVDA en zijn dus ook voor toetreding van Turkije en pro-palestijns. Ze lijden aan dezelfde obsessie als de linkse politici.

  Het totaal aantal doden als gevolg van de Turks-Koerdische burgeroorlog is 45.000 tot 120.000 sinds 1984. Heb ik nog nooit iets van gezien. Echt niks. Nada. De Turkse bezetting van het noordelijke deel van Cyprus is illegaal.

  Het totaal aantal doden als gevolg van de Turks-Koerdische burgeroorlog is 45.000 tot 120.000 sinds 1984. Heb ik nog nooit iets van gezien. Echt niks. Nada. De Turkse bezetting van het noordelijke deel van Cyprus is illegaal.

  Het totaal aantal doden als gevolg van Ispal conlict is 18.000 tot 22.000 sinds 1948. Je kunt geen journaal kijken of een krant openslaan of je ziet een Palestijn voorbij fietsen. Echt de hele dag door. Non stop.

  Iedereen met meer dan 1 hersencel begrijpt toch dat journalisten opzettelijk het Isr-Pal conflict hebben uitvergroot en de Turks Koerdische burgeroorlog hebben verzwegen.

  Het Israpal conflict speel slecht een grote rol omdat journalisten de berichtgeving met betrekking tot het buitenland nog steeds domineren en monopoliseren, terwijl ze de berichtgeving over binnenlandse aangelegenheden hebben verloren.

 4. Tja, dat kon wel eens water under the bridge zijn. Die Bibi wil na de komende verkiezingen een regering vormen met die grappenmakers van de Kach. Zo bont maken zelfs Jeremy Corbyn en Alexander Gauland het niet? Als Bibi het bonter maakt dan staat daar ook met de IHRA-definitie geheel terecht bontere kritiek tegenover.

  Al die Palestijnse organisaties ondersteunen, iig financieel, het streven naar moord en vernietiging en normale mensen willen daar dan niet aan mee werken, die BDS-figuren noemen dat dan onterecht de lange arm van de zionisten. Echter, als die Kach-figuren plaatsnemen in het Israëlische kabinet dan geef je die BDS-figuren precies wat ze nodig hebben.

  Zoals antiracisten racisten nodig hebben, zoals Wilders jihadisten nodig heeft, zoals socialisten neoliberalen nodig hebben, zo heeft rechts Israël die BDS en Hamas nodig. Je hebt dan een perverse incentive om de tegenstander zo sterk mogelijk te maken want dan ben je zelf meer nodig en en passant kan je door gaan met heb bouwen van nederzettingen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.