Allah, de zionist

Foto: Claudia Kamergorodski

“Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert terug,” riepen razende demonstranten eind juli in Rotterdam tijdens hun steunbetuiging aan de Palestijnen op de Tempelberg.

De vertaling is wat vrij, maar zeker accuraat. In het Arabisch rijmt het ook nog: Khaybar, Khaybar ya yahud, jaish Muhammad sa ya’ud. De islamitische demonstranten herinnerden weinig subtiel aan  de nederlaag die de Joodse Banu Nadir-stam in het jaar 628 leed tegen het leger van de profeet tijdens de Slag bij Khaybar.
Dat mag je best een dreigement noemen, lijkt mij, en antisemitisch is het sowieso. (Hoewel, als zij Joden echt bang willen maken, kunnen de demonstranten beter refereren aan de ‘Slag van de Gracht’ in 627, waarna Mohammed honderden Joodse mannen liet onthoofden en hun vrouwen en kinderen tot slaven maakte. Maar ja, wat weten moslims nou over hun geloof.) Het was niet het eerste voorbeeld van islamitische Jodenhaat op de Nederlandse openbare weg. In 2014 uitten demonstranten in de Haagse binnenstad al hun woede over de acties van de IDF tegen Hamas in Gaza door met borden rond te lopen waarop de davidster gelijkgesteld werd aan het hakenkruis. En een paar maanden later scandeerden IS-aanhangers in twee talen ‘dood aan de Joden’ op de Haagse Hoefkade.

Wannabe jihadi’s
Ik was erbij in 2014 in de Schilderswijk, toen de voornamelijk Nedermarokkaanse wannabe jihadi’s hun haat tegen het Joodse volk uitschreeuwden, en ook toen hoorde ik de verwijzing naar Khaybar. Ik heb daarna uitgezocht hoe dat nu zit met de zo vaak veronderstelde Jodenhaat van de islam. Het zou te ver gaan daar nu uitgebreid op in te gaan – dat is iets voor een meer doorwrochte analyse – maar kort door de bocht kwam ik tot de volgende conclusie: veel moslims zijn antisemitischer dan de islam rechtvaardigt. Sterker nog, in de Koran zijn teksten te vinden die niet anders geïnterpreteerd kunnen worden dan als (proto)zionistisch.
Leest u even mee? “En daarna zeiden wij tot de kinderen van Israël: ‘Bewoon het land. Wanneer de belofte van het eeuwige leven uitkomt, brengen Wij jullie allen tezamen’ (Soera 17, 104). En: ‘Mozes zei tot zijn volk: (…) Ga het heilige land binnen dat God aan jullie heeft toegewezen en keer het niet de rug toe’ (Soera 5, 20/21). De verzen – voor moslims het letterlijke woord van God! – laten aan duidelijkheid nu eens niets te wensen over. Israël mag niet alleen bewoond worden door de Joden, nee, Allah beveelt hen zelfs dit te doen. Zowel voor als na het einde der tijden.

Allah belooft Israël aan de Joden, het staat letterlijk in de Koran, en hij doet dat bij monde van Zijn profeet

Akkoord, Joden hoeven zich niets van de bevelen van Allah aan te trekken, die hebben de handen vol aan de regels die hun eigen God hen heeft toebedeeld, maar moslims… dat is een ander verhaal. Hij die de twee hierboven genoemde teksten verwerpt, verwerpt de Koran. En hij die de Koran verwerpt, is geen moslim meer, maar een afvallige. Allah belooft Israël aan de Joden, het staat letterlijk in de Koran, en hij doet dat bij monde van Zijn profeet. Hij-met-een-hoofdletter is een goddelijke zionist en de mens Mohammed is dat ook, misschien wel de eerste, dik 1200 jaar voor Herzl. Anders dan Unesco ontkennen Allah en Mohammed niet de Joodse origines van Jeruzalem, nee, zij erkennen ruiterlijk dat ‘Al-Quds’ zo belangrijk is voor Joden als Mekka voor moslims.
Dus als het leger van Mohammed echt terugkeert, zoals de meutes in Rotterdam en Den Haag scandeerden, zal dat niet zijn om de Joden te bestrijden, maar eerder om de grenzen van Israël (inclusief de Westelijke Jordaanoever, geen ‘bezet gebied’ volgens de Koran) te beschermen tegen eenieder die hen kwaad wil doen. Een moslim die dat ontkent, is – nogmaals – een afvallige, een murtad. En we weten allemaal welke straf daarop staat in de sharia.

22 Reacties

 1. Je moet wel even in gedachten houden dat het westen de Arabische wereld heeft gekoloniseerd, en niet andersom, en dat zoiets gevolgen heeft. Jammer maar helaas. Zowel Joden als Christenen in het Midden Oosten hebben enorme schade opgelopen als gevolg van de koloniale tijd. Christenen kregen vanwege hun godsdienst het imago van collaborateurs met het kolonialisme, en Joden van profiteurs ervan: De stichting van de staat Israel was een van de laatste gebeurtenissen die alleen in een koloniaal framework hadden kunnen plaatsvinden.
  Het verdrijven, maar vooral het niet laten terugkeren, van de meerderheid van de niet Joodse bevolking die op dat moment in het gebied woonde, heeft niet echt geholpen om het nieuwe Joodse land in de regio geliefd te maken. Daarna kreeg je nog de bezetting van de Westoever. (Er zijn ergere dingen in de wereld, maar die gaan over het algemeen weer voorbij, terwijl de misdragingen van het leger en de kolonisten maar jaar na jaar doorgaan, en het iedereen allang duidelijk is dat Israel niet van plan is daar ooit nog te vertrekken.)
  Je kunt wel in de Koran gaan wroeten (half Nederland verbeeldt zich tegenwoordig dat ze een ‘Islamspecialist’ zijn), maar in de praktijk stamt de anti-Joodse en anti-Christelijke mentaliteit uit de recente geschiedenis.
  (Ja, die koloniale tijd is recent, en heeft lang geduurd, heel wat langer dan de Duitse bezetting hier, en daar zijn wij ook nog steeds mee bezig.)

  • Even een vraag, maar wanneer heeft het westen dan de Arabische wereld gekoloniseerd? Ik kom niet verder dan de mandaatgebieden na het ineenvallen van het Ottomaanse rijk in 1922. Dit alles ten gevolge van de eerste wereldoorlog. Het waren de facto geen kolonieën.

   • Deze kolonien werden dan misschien wel heel fraai ‘protectoraten’ of ‘mandaatgebieden’ genoemd (het laatste alleen die na WO1 werden gesticht), maar in vrijwel alle gevallen was er sprake van een gewelddadige verovering. Aan mooie woorden hebben we niet zo veel, denk ik.

    Frankrijk: Algerije (1830), Marokko (1912), Tunesie (1881), Egypte (door Napoleon, vanaf 1882 de Britten), Syrie (1920), Libanon (1920)
    Italie: Libie (1911)
    Engeland: Egypte (1882), Sudan (1899), Irak (1920), Jordanie (1923)

  • Lees eens een echt geschiedenisboek. Vrijwel alle Arabieren vluchtten vrijwillig. Het grotere aantal Joodse vluchtelingen werd wel verdreven dan wel het leven onmogelijk gemaakt. Terwijl de Arabieren die niet vluchten, geen problemen hadden en 20% van de Israelische bevolking uitmaken. Terwijl de islamitische landen nu vrijwel Judenrein zijn.

   • U zegt ‘vrijwel alle Arabieren vluchtten vrijwillig’. Die uitspraak laat ik aan uw verantwoordelijkheid over, aangezien de meeste studies een veel gemengder beeld geven. Maar al zou het zo zijn gegaan, is vluchten tijdens een oorlog een misdaad die met eeuwige verbanning bestraft mag en moet worden? Vluchten burgers niet altijd weg uit oorlogsgebieden? Zoals ik al schreef: Het niet laten terugkeren van de vluchtelingen is het ware probleem. Zij die na 1948 probeerden naar huis terug te keren werden ‘infiltrators’ genoemd en overleefden het vaak niet.
    De minderheid die kon blijven heeft tot 1966 onder militair bestuur geleefd, wat zeker niet ‘zonder problemen’ was. Ja ze hebben stemrecht gekregen, maar daar hebben ze zwaar voor moeten betalen, namelijk met de verdrijving (mensen niet laten terugkeren is ‘verdrijving’) van 80% van hun landgenoten. Alleen omdat zij zo’n kleine minderheid zijn heeft Israel hen stemrecht gegeven: Zonder verdrijving geen stemrecht.
    Dat Arabische landen vervolgens wraak zijn gaan nemen op hun lokale Joodse gemeenschappen ontken ik niet. Ontkent u dan a.u.b. de verdrijving die Israel op zijn naam heeft staan ook niet.

   • Wat bent u slecht op de hoogte: Velen zijn wel teruggekeerd. De anderen mochten juist van de Arabische leiding niet terug keren, want een regeling zou ‘erkenning van Israël’ inhouden. Ze sloten ze liever op in kampen.
    En de verdrijving van de Joden was helemaal geen wraakactie, want de pogroms begonnen al veel eerder, bijvoorbeeld de grote in Bagdad in 1941.

   • Awi Cohen, helaas bent U degene hier die niet op de hoogte is. Palestijnen die van Israel uit de buurlanden mochten terugkeren, maar door Arabische leider werden tegengehouden? Kunt u misschien verwijzen naar een bron hiervoor? Alsof Israel ooit op de groei van het Arabische deel van de bevolking uit zou zijn geweest. Sterker nog: Zelfs Palestijnen die gevlucht waren maar zich nog binnen de grenzen van Israel bevonden, mochten niet terugkeren naar hun huizen en bezittingen: 1 op de 4 Arabische Israeliers is een zogenaamde ‘present absentee’. Dat zijn mensen van wie het land en de bezittingen zijn afgenomen door de staat, zelfs al bevonden ze zich maar op een paar kilometer afstand van hun woonplaats. Ik begrijp dat u veel liefde voelt voor de staat Israel, maar de waarheid niet onder ogen willen zien: Sorry, daar kan ik geen respect voor opbrengen.

   • Lees ‘Palestine betrayed’ van de Universiteit van Londen als u geinteresseerd bent in wat er werkelijk is gebeurd.
    Dan leert u ook dat de Palestijnen vluchten omdat de Arabische poging tot genocide mislukte.
    De Nakba was de poging in 1948 de Arabieren om een tweede Holocaust op de Joden wilden plegen – slechts drie jaar na de eerste.
    In de woorden van de voorzitter van de Arabische Liga destijds:
    “Het zal een oorlog zijn van uitroeiing en van reusachtige slachting, waarover gesproken zal worden zoals over de Mongoolse bloedbaden en de kruistochten.”
    Vergeet niet dat de Palestijnse Arabieren onder commando stonden van Al-Hoesseini, de nazi-oorlogsmisdadiger oorlogsmisdadiger die enthousiast Auschwitz bezocht en er persoonlijk voor zorgde dat duizenden Joodse kinderen in de gaskamers belandden.
    De uitroeiing van de Joden mislukte echter dit keer en dat noemen de Arabieren een Nakba (ramp). Bepaald misplaatst: een ramp is iets wat je overkomt. Dit was zelf veroorzaakt, dan heet zoiets een mislukking.

   • Er waren al 250.000 tot 300.000 Palestijnen de buurlanden ingevlucht en gejaagd door de Joodse milities, voordat de Arabische legers van de buurlanden zelfs maar in actie kwamen. Het lijkt me dan duidelijk wie begonnen is. Verder houd ik hiermee op, omdat dit geen discussie te noemen is. U roept alleen steeds wildere dingen en gaat nergens serieus op in. (Is het soms niet waar van die ‘present absentees’? Waarom staaft u uw bewering niet dat de Palestijnen van Israel mochten terugkeren maar door Arabische leider werden tegengehouden en in kampen opgesloten? En de pogrom in Bagdad uit 1941 aanhalen alsof dat zou bewijzen dat de verdrijving van de Joden in de Arabische wereld zogenaamd voor de stichting van de staat Israel zou hebben plaatsgevonden slaat helemaal nergens op: Zoek de data maar op: Allemaal na 1948.) Als me dit een dagtaak moet worden, dan discussieer ik graag op een beetje een behoorlijk niveau. Gegroet.

   • Ik denk dat de discussie tussen Cohen en De Boer niet echt relevant is. Wat relevant is dat de Qur’an wereldwijd en moskeeën en in andere instellingen gebruikt wordt als een “Mein Kampf” en dat ook vertalingen van “Mein Kampf” erg populair zijn in de Islamitische wereld en een in 2005 uitgegeven vertaling in Turkije zelfs een bestseller werd. In de jaren 1930 werden de nazi’s gebagatelliseerd, geridiculiseerd of geheel genegeerd en we weten allemaal hoe dit afliep, uitgezonderd een groot deel van de jonge generatie die er nauwelijks iets over leert, voor een deel door toedoen van jonge moslims overigens. Laten we wat er nu in de Islamitische wereld en onder Moslims hier gepredikt wordt niet wederom bagatelliseren, ridiculiseren of te negeren totdat het lachen ons vergaat.

  • Wat een pure nonsense! Het antisemitisme van de Islam stamt al uit de dagen dat Muhammad nog rond liep. Heeft de vaak wrede Turkse bezetting en uitbuiting van het grootste deel van de Arabische wereld gedurende rond 600 jaar ook “gevolgen” voor Turkije ? Neen, want hier is er geen conflict tussen moslims en niet-moslims ! De orthodoxe Islam gelooft dat de wereld eindigt in een bloedige strijd (jaum ud-din) waarin de Islam zal overwinnen. Sinds de overwinning van Khomeini in Iran en de verdrijving van het Sovjetleger uit Afghanistan en de zichtbare machteloosheid van het Westen wint onder de snelgroeiende moslimbevolking wereldwijd de overtuiging dat deze overwinning nabij is en wordt er hard gewerkt aan de vervulling van deze “profetie”, OOK in niet-westerse landen die geen enkele koloniale historie hebben !

 2. Helaas is het artikel kortzichtig. De citaten stammen uit de tijd dat Mohammed nog dacht dat hij de Joden kon bekeren. Toen dat mislukte, volgden grote haat tegen de Joden en werden Joodse stammen afgeslacht. Joden worden bijvoorbeeld ook herhaaldelijk ‘apen en varkens’ genoemd in de Koran.

 3. Jodenhaat? Dat lezen we al in Exodus, Farao die Joodse Jongetjes in de Nijl laat verdrinken. Het Boek Esther en de betekenis Purimfeest. Boek: G.Konzelman, In de naam van Mohammed/De Islamitische revolutie.

  Joden van Medina geloofden niet dat Mohammed De profeet was. Gevolg een gekrenkte Mohammed die wraak nam, Joodse mannen vermoordde, hun vrouwen/kinderen als slaaf verkocht, hun dadelpalmen in bezit nam.

  Huwde Mohammed niet een Joodse vrouw? Misschien dat zij hem op subtiele wijze beïnvloed heeft met verzen uit de Torah?

  “En daarna zeiden wij tot de kinderen van Israël: ‘Bewoon het land…(Soera 17:104). ‘Mozes zei tot zijn volk…Ga het heilige land binnen dat God aan jullie heeft toegewezen en keer het niet de rug toe’” (Soera 5:20-21). TOF!!!

  Rome/Mekka, centrum van Christendom/Islam, beide met een eeuwenlange gewelddadige geschiedenis, broertje/zusje van elkaar. Waaruit dat blijkt? Uit Roomse Kruistochten/Inquisitie tegen Joden, Christenen. Hetzelfde gedrag zien we bij de Islam, hun vele veroveringsoorlogen die met Zwaard/Sharia bezegeld werden.

  Rome/Mekka begrepen weinig van Jeshua’ s Woorden die 12 Apostelen uitzond, NIET met een zwaard, maar met HET WOORD! In Koran wordt er 95x aan Jeshua gerefereerd en slechts 4x aan Mohammed.

  Beide godsdiensten negeerden Jeshua’ s woorden in Mattheus 26:52….want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

  Koran en geweld? De groene vlag van S-Arabië spreekt boekdelen met over de volle breedte daarvan een groot Slagzwaard en daarop de Islamitische geloofsbelijdenis.

 4. De Qur’an staat vol tegenstrijdigheden inzake Banu Israïl of al-Yahud, maar de Hadith is consequenter . Daar wordt o.a. beweerd dat “wij” Muhammad vergiftigd hebben en de wortel van alle kwaad zijn. Er staat niet alleen in dat we vermoord moeten worden, maar ook precies hoe (bijvoorbeeld de hadith van de steen en de boom). Een dame beweerde hier enige tijd terug dat het Arabische antisemitisme een reactie was op het Zionisme, zo wordt het door sommigen inderdaad verkocht, maar het vermoorden van Joden in de moderne tijd begon uiteraard met de beruchte “Damascus affaire”, ruim voordat de eerste Zionist zich in Israël gevestigd had. Ook oude Joden die vóór het ontstaan van de jishoev vanuit Noord Afrika naar Jeruzalem gekomen waren met als enige doel om daar te sterven en begraven te worden, werden afgeslacht. Diezelfde persoon vond enige tijd terug dat we het idee van een federatieve staat met de Palestijnen hadden moeten accepteren. De dominante Palestijnse leider van die dagen, met bewezen ervaring in het organiseren van genocide (Joegoslavië), Amin al-Hoesseini zou daar erg blij mee zijn geweest: Die had zijn persoonlijke vriend Eichmann al gevraagd om een op Auschwitz gebaseerd ontwerp voor een concentratiekamp in Palestina, om na de overwinning van de nazi’s de vernietiging van de Joden in het Midden Oosten voort te zetten. Met een Arabische bevolking die uit zijn voegen barst en met leiders die deze bevolking niets anders te verkopen hebben dan op haat gebaseerde illusies, is het geen wonder dat het extremisme hoogtij viert en wij weten we wat we verwachten kunnen. Als de Europeanen daarentegen op hun goede bedoelingen willen vertrouwen, moeten ze dat zelf weten, ik doe daar niet aan mee.

 5. Het is een algemeen probleem dat journalisten de neiging hebben de stellingname van de Islam vast te pinnen op wat er in de Koran staat, en dan bovendien afgaan op hun eigen interpretatie. Het is echter een naïviteit om de positie van een religie simpelweg te herleiden tot uitspraken die te vinden zijn in het heilige boek van deze religie. De werkelijkheid is gecompliceerder, zoals genoegzaam bekend is uit zowel het Jodendom als het Christendom.

  Het Christendom kan niet vereenzelvigd worden met (de leer van) het Nieuwe Testament, zoals het Jodendom niet vereenzelvigd kan worden wat er in de Tenach staat. Ook de leer van de Islam kan niet vereenzelvigd met wat er in de Koran staat.

  Een religie is niet een boek, maar een institutie. In de grote monotheistische religies vinden we overal een soort trias — niet politica maar theologica — van een heilig boek, een normatieve traditie, en één of andere vorm van leergezag (zoals het rabbinaat, het kerkelijk magisterium) dat de uiteindelijke interpretie van deze bronnen geeft voor het dagelijks leven en zo de boel bij elkaar houdt. Alleen het samenstel van deze factoren maakt de concrete religie uit.

  Het is mooi pro-zionistische passages aan te treffen in de Koran, maar het is voor buitenstaanders moeilijk uit te maken wat voor gewicht precies aan deze teksten moet worden toegekend en hoe zij functioneren in het interpretatieproces dat islamitische geestelijken middels hun tradities op de Koran toepassen. Welke concrete richtlijnen vloeien bijvoorbeeld volgens het onderwijs van deze geestelijken voor de gewone Moslim uit de pro-zionistische teksten voort? Het antwoord op deze vraag blijft hier in het ongewisse.

  Het interpreteren van een heilig boek van een bepaalde religie buiten de concrete context van het functioneren van die religie lijkt een beetje op het interpreteren van de Amerikaanse Constitutie zonder de context van de uitspraken van het Hooggerechtshof en de politieke instellingen en cultuur van de VS. Dit blijft iets abstracts, omdat die Constitutie alleen iets is binnen de context van die instellingen.

  • Bedankt voor deze zeer waardevolle bijdrage. En bovendien vergelijken mensen altijd het ideaal van hun eigen religie met de (onvermijdelijk) falende praktijk van andermans religie.

 6. Het gebod van de naastenliefde, zo centraal in het Jodendom en vandaar ook in de Christelijke leer, maar ook in bijv. het Boeddhisme, ontbreekt ten enenmale in de doctrine van Mohammed die islam oftewel ‘onderwerping’ heet. Islamieten leren niet over de liefde van God jegens de mensen, over het ideaal van vrede tussen de volkeren, en al helemaal niet over de zorg die wij mensen moeten koesteren jegens de dieren en de natuur. Dáár wringt de schoen!

   • Zelf heb ik altijd gedacht dat men toch een groep/geloof kan behoren maar dat dit niet betekent dat men gedragingen uit het verleden tot het einde der tijden behoort te herhalen.

    Verder zou ik willen opwerpen dat zovele Islamcritici en bv al Qaida/Daesh het geheel eens lijken te zijn over waar de Islam voor staat.

    Daarnaast hebben die Islamieten in de regio aldaar, naar het schijnt, nogal een probleem met elkaar. Uit officiële publicaties van dat moslimbroederschap blijkt al tientallen jaren dat men juist het Westen en andere bevolkingsgroepen met andere geloven aanvalt met als doel een tegenreactie uit te lokken. Vervolgens kan men dan de mensen in het Midden-Oosten wijsmaken dat ze door de kruisvaarders, zionisten of Armeniërs wat dat betreft aangevallen worden. Maw, men poogt een clash between civilizations uit te lokken om een clash within a civilization te verbloemen en aldoende de macht te kunnen grijpen.

    Het is dan heel belangrijk niet in deze val te trappen, zoals die figuren als Wilders, of bv Irak binnen te vallen zoals die Bush deed. Ook is het belangrijk om je niet blind te staren op die Islam want er zijn wel zoveel verschillende interpretaties van en wederom speel je die fanatiekelingen alleen maar in de hand.

 7. och och och, de arme joden die altijd maar de slachtoffers zijn. wellicht eens naar je zelf ipv anderen de schuld te geven? die traditie past wel in de door zionisme zo geliefde blaming-the-victim retoriek vind je niet?

 8. Elisabeth de Boer heeft gelijk. Een terugkeerregeling van de verdreven Palestijnen cq Arabieren wordt nog steeds door israel afgewezen. Het vormt ook een van de belangrijkste blokkades voor een eventuele vredesregeling.

 9. @Josje: “Elisabeth de Boer heeft gelijk”, het lijkt mij beter dat jij VINDT dat Elisabeth de Boer gelijk heeft.
  Dit conflict is zo ingewikkeld en duurt al zo lang dat echt niet meer is vast te stellen ” wie er gelijk heeft “.
  En het is typisch een conflict waarbij een ieder meent de wijsheid in pacht te hebben.
  En ik blijf bij mijn stelling dat de obsessieve aandacht voor deze kwestie alleen voortkomt uit het feit dat het Joodse volk en de staat Israël er bij betrokken is. Door alle eeuwen heeft men Joden de maat genomen en vanaf 1948 is er gelukkig een land bijgekomen dat eveneens de maat kan worden genomen.
  Wat Israël doet of laat, het is nooit goed.
  Zondebokken en zielenpoten. Misschien een titel voor een nieuw boek ?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.