Aantal Palestijnen West Bank ‘niet relevant’

Tijdens de kabinetszitting van zondag verbaasde Netanyahu de aanwezigen met enkele pittige uitspraken, zo meldt Ha’aretz dinsdag. Als reactie op demografi sche voorspellingen van professor Sergio DellaPergola – hij voorspelt dat er binnen enkele jaren tussen Jordaan en Middellandse Zee meer Palestijnen wonen dan Joden – zei hij dat het aantal Palestijnen en Joden ‘irrelevant’ is. „Het is belangrijker om een Joodse meerderheid in Israël te handhaven.” Toen ministers discussieerden over de waarschijnlijkheid van die cijfers onderbrak Netanyahu hen. „Het debat over het aantal Joden en Palestijnen tussen de Jordaan en de West Bank is irrelevant,” zei hij. „Het maakt niet uit of er een half miljoen Palestijnen meer of minder zijn, want ik wil hun grondgebied niet annexeren. „Ik wil me van hen losmaken, zodat ze geen Israëlische burgers kunnen worden. Ik wil alleen een solide Joodse meerderheid binnen de defi nitieve grenzen van de staat Israël.”